Top

INSOLVENŢĂ.CASARE CU TRIMITERE.NEPRONUNŢAREA ASUPRA UNEI CERERI

Art. 33 din Legea 85/2006;

Art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă;

Judecătorul sindic este obligat să soluţioneze contestaţia potrivit art. 33 (4) şi (5) din Legea 85/2006 şi să stabilească dacă debitoarea se află în stare de insolvenţă sau nu. Nepronunţându-se asupra contestaţiei, hotărârea de deschidere a procedurii este nelegală.

Curtea de Apel Bacău, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 74/06.02.2007

Prin sentinţa civilă nr. 251 bis/19.09.2006, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 420/2006, a fost admisă cererea formulată de creditoarea S.C. „T.O. Ltd” , privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei S.C. „U.M.B.C” S.A. şi în temeiul art. 33 al. 6 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei asupra acesteia.

Împotriva sentinţei a declarat recurs societatea – debitoare, care a susţinut în esenţă, că deşi a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere a procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic nu s-a pronunţat cu privire la aceasta.

În dovedirea susţinerii, recurenta a depus copia contestaţiei şi a întâmpinării formulată de către creditoare, prin care solicita respingerea ca nefondată a contestaţiei.

Curtea de apel, analizând sentinţa civilă nr. 251 bis/19 septembrie 2006, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 420/2006, în raport cu motivele de recurs invocate şi din oficiu, a reţinut următoarele :

Într-adevăr, la data de 18 aprilie 2006, în temeiul art. 33 (2) din Legea nr. 85/2006, recurenta – debitoare a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, susţinând că nu mai are nici-o obligaţie de plată de îndeplinit faţă de creditoare.

Potrivit art. 33 (4) şi (5) din legea invocată mai sus, judecătorul sindic trebuie să soluţioneze contestaţia şi să stabilească dacă debitoarea se află în stare de insolvenţă sau nu.

Neprocedând în acest mod, soluţia pronunţată de judecătorul sindic este greşită, motiv pentru care curtea de apel a admis recursul, în temeiul art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă şi a casat sentinţa cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă, în vederea soluţionării contestaţiei formulată de societatea – debitoare.

Dacă judecătorul sindic va stabili că debitoarea se află în stare de insolvenţă, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura, în caz contrar urmând a respinge cererea creditoarei, care va fi considerată fără nici un fel de efect.

Etichete: