Top

Faliment

Prin sentinţa nr.37 pronunţată de Tribunalul Botoşani –Secţia comercială şi contencios administrativ – s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău –Secţia comercială şi contencios administrativ – unde cauza a fost înregistrată la data de 03.03.2010 sub nr. 1481/110/2010.

Prin cererea formulată creditoarea S.C.G S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C.D BACĂU S.A. pentru suma de 52.020 lei conform contractului de prestări servicii nr.205 din 17.08.2007 , în baza căruia s-au emis facturi.

Debitoarea , legal citată a formulat contestaţie prin care a solicitat respingerea cererii .

Cu privire la creanţa invocată de creditoare, debitoarea a arătat prin contestaţie că aceasta nu îndeplineşte condiţiile de certitudine,lichiditate şi exigibilitate prev. de art.3 pct.6 din lg.nr.85/2006, pe de o parte deoarece începând cu luna ianuarie 2009 s-a redus colaborarea cu creditoarea iar începând cu aprilie 2009 nu s-a mai emis nicio comandă către creditoarea , iar pe de altă parte facturile nu au fost acceptate .

În ceea ce priveşte starea de insolvenţă invocată de creditoare, se arată în contestaţie că debitoarea nu se află nici pe departe în starea de insolvenţă prevăzută de art.3pct.1 lit a şi b şi nici în încetare de plăţi, situaţie pe care debitoarea a înţeles să o dovedească cu înscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine următoarele:

Creditoarea S.C.G S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C.D BACĂU S.A. pentru suma de 52.020 lei conform contractului de prestări servicii nr.205 din 17.08.2007 , în baza căruia s-au emis facturi.

Judecătorul sindic reţine că potrivit art.3 pct.6 din Lg. nr.85/2006 este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile .

Potrivit art.3 din acelaşi act normative insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile ,când debitorul nu a plătit datoria după 30 de zile de la scadenţă .

Debitoarea a contestat facturile emise , facturi pe care nu şi-a însuşit-o prin acceptare.

Analiza de temeinicie a unei cereri de declanşare a procedurii insolvenţe formulate de creditor presupune în primul rând analiza creanţei din perspectiva condiţiilor impuse de art.3 pct.6 şi 12 din Lg.nr.85/2006 şi în cazul în care ceastă condiţie este îndeplinită ,sub forţa prezumţiei de insolvenţă instituită prin lege , cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea acesteia.

Debitoarea a contestat factuirile emise , facturi pe care nu şi le-a însuşit prin acceptare. Mai mult ,debitoarea a făcut dovada că s-a încercat ,pentru aceeaşi sumă, obligarea sa plată şi pe calea somaţiei de plată , somaţie înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 19047/180/2009, şi soluţionată prin sentinţa civilă nr.3713 din 16.04.2010 în sensul respingerii instanţa reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile de certitudine ,lichiditate şi exigibilitate , condiţii cerute de altfel,atât pentru procedura somaţiei de plată cât şi pentru deschiderea procedurii insolvenţei .

Faţă de considerentele ce preced , constatând neîndeplinite condiţiile art.3 pct 6 văzând şi dis.art.33 alin.5 din Lg. Nr.85/2006 va admite contestaţia debitoarei şi va respinge ca nefondată cererea creditoarei .

Etichete: