Top

Schimbare încadrare juridică din art.201 al.1 C.p. în art. 321 al.1 C.p. ( raport sexual cu o bovină )

Prin sentinţa penală nr.130 din 17.12.2008 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 545/829/2008, s-a dispus, în baza art.334 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art.208-209 Cod penal în concurs cu art.192 Cod penal reţinute prin rechizitoriul nr.117/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.208-209 Cod penal cu aplicarea art.33 şi art.99 Cod penal.

A fost condamnat inculpatul H.Gh., pentru comiterea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.208 raportat la art.209 lit.g şi i Cod penal cu aplicarea art.33 şi art.99 Cod penal la pedeapsa închisorii de un an şi 6 luni.

A fost condamnat acelaşi inculpat în baza art.208 raportat la art.209 lit.g şi i Cod penal cu aplicarea art.33 şi art.99 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni.

A fost condamnat acelaşi inculpat în baza art.208 raportat la art.209 lit.g şi i cod penal cu aplicarea art.33 şi art.99 Cod penal la pedeapsa închisorii de un an şi şase luni.

În baza art.34 Cod penal, s-a stabilit pentru inculpat pedeapsa cu închisoare de un an şi şase luni.

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei.

S-a fixat durata termenului de încercare la doi ani.

S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art.83 şi 84 Cod penal.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la art.10 alin.1 lit.b Cod procedură penală, a fost achitat inculpatul pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.201 Cod penal.

În baza art.15 Cod procedură penală, s-a luat act că părţile vătămate T.A., L.I., C.E. şi S.C. D. SRL Podu Turcului nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art.191 alin.3 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul în solidar cu M.S. la plata sumei de 100 lei către Baroul Bacău pentru onorariu avocat din oficiu în faza de urmăririi penale d-na U.C..

S-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 200 lei către Baroul Bacău pentru onorariu avocat din oficiu A.E..

În baza art.191 alin.3 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul în solidar cu M.S. la plata sumei de 600 lei constând în cheltuieli avansate de stat în faza de urmărire penală şi judecată în care se include şi cheltuieli avocaţi din oficiu.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

În seara zilei de 8.12.2007 inculpatul a pătruns prin escaladare in curtea locuinţei părţii vătămate L.I. din satul C. de unde a sustras doua bare metalice in valoare de 100 lei.

La data de 23.01.2008 in jurul orelor 20 seara a pătruns prin escaladare in curtea părţii vătămate T.A. din satul C., jud Bacău, fiind surprins de acesta în hambar în timp ce intenţiona să sustragă cereale.

În noaptea de 6/7.03.2008 inculpatul a sustras de la punctul de lucru al SC D. SRL Podu Turcului un flex electric si o bidinea care ulterior au fost restituite administratorului societăţii S.D..

În noaptea de 4/5.03.2008, inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate C.E. din satul C., de unde a sustras dintr-o anexă doua găini şi o portiţă din plasă de sârmă.

În luna decembrie 2007 a fost surprins de mai mulţi săteni în timp ce exercita acte de perversiune sexuala cu o bovină, ce aparţinea numitei L.L..

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută pe baza coroborării probelor administrate în cele două faze ale procesului penal – urmărirea penală şi cercetarea judecătorească.

Inculpatul în cursul judecăţii şi cercetării penale a recunoscut că a comis faptele, dar săvârşirea acestor fapte de către inculpat a fost reţinută de instanţă şi în baza următoarelor probe: declaraţiile acestuia şi declaraţiile martorilor mai sus indicaţi precum şi din procesele verbale de cercetare la locul faptelor întocmite de organele de poliţie.

S-a apreciat că, în drept, fapta săvârşită de inculpatul H.GH. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în varianta agravantelor prevăzute la art. 208- 209 lit g şi i Cod penal în forma infracţiunii continuate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 şi 99 Cod Penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce s-a aplicat inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod Penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, urmările produse (instanţa reţinând şi valoarea prejudiciilor produse faptul ca o parte din acestea au fost recuperate), circumstanţele în care acestea au fost comise(in timpul minorităţii) precum şi condiţiile de creştere şi educare ale inculpatului.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa a apreciat că scopul educativ al acesteia poate fi atins fără executarea ei efectivă prin privare de libertate urmând ca în baza art. 81 Cod Penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 11 pct 2 lit a raportat la art 10 alin 1 lit b Cod Procedură Penală instanţa a dispus achitarea inculpatului H.GH. pentru infracţiunea de perversiuni sexuale cu o bovina, întrucât fapta nu intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 201 Cod Penal, animalele neputând avea calitatea de subiect pasiv al infracţiunii de perversiuni sexuale.

Pe latură civilă, s-a luat act că părţile vătămate nu s-auz constituit părţi civile în cauză.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului.

S-a criticat hotărârea instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte:

În primul rând, Judecătoria Podu Turcului a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prevăzute de art.208-209 din Codul penal şi art.192 din Codul penal în infracţiunea prevăzută de art.208.209 din C.p. cu aplicarea art.33 şi art.99 din Codul penal, fără să fie pusă în discuţia părţilor şi fără să fie motivată în considerentele hotărârii.

De asemenea, instanţa a dispus în mod nelegal achitarea inculpatului H.Gh. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.201 al.1 din C.p., în baza art. 11 pct.2 lit.a din C.p.p. raportat la art.10.al.1 lit.b din C.p.p.

În hotărâre se motivează că actul de perversiuni sexuale cu o bovină nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art.201 din C.p., animalele neputând avea calitatea de subiect pasiv al infracţiunii de perversiune sexuală şi, deci, fapta nefiind prevăzută de legea penală.

S-a apreciat greşit soluţia instanţei, deoarece dispoziţiile prevăzute de art.201 din C.p., care au ca şi conţinut „actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au produs scandal public” nu presupun obligatoriu existenţa unui subiect pasiv principal.

Este suficientă existenţa unor practici sexuale nefireşti, care aduc atingere bunurilor moravuri şi care se săvârşesc în public sau produc scandal public, subiectul pasiv fiind colectivitatea la care se raportează.

Spre deosebire de variantele agravate ale infracţiunii unde se presupune existenţa unei persoane ca subiect pasiv, la alin.1 nici textul în mod expres şi nici raţiunea textului nu presupun obligatoriu existenţa unei persoane ca subiect pasiv al infracţiunii.

Pentru aceste motive, s-a solicitat admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei penale apelate.

Tribunalul, examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de motivele invocate şi din oficiu, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului nr.117/P/2008, s-a dispus punerea în mişcare şi trimiterea în judecată a inculpatului H.Gh. pentru comiterea infracţiunii prev. şi ped de art.208 – 209 al.1 lit.g, i din C.p., cu aplicarea art.41 al.2 din C.p., art.192 al.2 din C.p., art.201 al.1 din C.p., totul cu aplicarea art.33 lit.a din C.p. şi art.99 şi urm. din C.p., constând în aceea că, în luna decembrie 2007 a întreţinut acte de perversiune cu o bovină, în noaptea de 04/05.03.2008, a pătruns fără drept în curtea părţii vătămate C.E., de unde a sustras bunuri, iar în perioada decembrie 2007 – martie 2008, a încercat să sustragă cereale din hambarul părţii vătămate T.A. şi a sustras bunuri de la părţile vătămate L.I., C.E., SC D. SRL Podu Turcului – punct de lucru C..

Tribunalul reţine că, inculpatul minor locuieşte în com. S., sat C., jud. Bacău. A fost părăsit de părinţi de la vârsta de 6 luni, fiind lăsat în îngrijirea bunicilor materni. Aceştia nu au reuşit să-l educe şi să-l supravegheze în mod corespunzător, inculpatul comiţând fapte antisociale. Astfel în perioada decembrie 2007 – martie 2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a comis un număr de 4 furturi, după cum urmează:

În seara de 08.12.2007, a pătruns prin escaladare în curtea părţii vătămate L.I. din satul C., de unde a sustras 2 bare metalice în valoare de 100 lei, pe care le-a valorificat. Ulterior a achitat această sumă părţii vătămate care nu se mai constituie parte civilă.

La data de 23.01.2008, în jurul orelor 20,00, prin escaladarea gardului, a ajuns în curtea părţii vătămate T.A. din satul C., jud. Bacău, fiind surprins de acesta în hambar în timp ce încerca să sustragă cereale. Inculpatul a fost blocat în hambar şi predat poliţiei.

În noaptea de 6/7.03.2008, inculpatul a sustras de la punctul de lucru la SC D. SRL Podu Turcului, de la şcoala C., un flex electric şi o bidinea, care ulterior au fost ridicate şi restituite lui S.D., administratorul societăţii care nu s-a mai constituit parte civilă.

În noaptea de 4/05.03.2008, inculpatul a pătruns fără drept pe poarta deschisă în locuinţa părţii vătămate C.E. din satul C. şi, dintr-o anexă, a sustras 2 găini. Una a scăpat-o în curtea părţii vătămate. Când a părăsit curtea, a sustras portiţa din plasa de sârmă.

A doua zi, a restituit aceste bunuri părţii vătămate, care nu s-a mai constituit parte civilă.

În ceea ce priveşte critica Parchetului privind schimbarea încadrării juridice de către instanţa de fond, aceasta este întemeiată.

Se constată că prin încheierea din12.11.2008, instanţa de fond pune în discuţia părţilor deci „schimbarea încadrării juridice a faptei”, fără a preciza din care anume faptă şi în ce anume se schimbă aceasta.

Mai mult prin dispozitivul hotărârii, se dispune, în baza art.334 C.p.p., schimbarea de încadrare juridică în art.208-209 Cod penal cu art.33 şi 99 Cod penal, fără a se indica aliniatul şi literele de la art.209 Cod penal, schimbare de încadrare care de altfel nici nu se motivează în considerentele hotărârii.

Avându-se în vedere situaţia de fapt reţinută şi care a fost probată cu reclamaţiile şi declaraţiile părţilor vătămate T.A., L.I., C.E., SC D. SRL Podu Turcului, reprezentată de administrator S.D., declaraţii de martori, declaraţiile inculpatului, care recunoaşte sincer faptele, dovezi de ridicare şi predare bunuri, procese verbale de cercetare la faţa locului, proces verbal de constatare în flagrant as faptei, declaraţii de martori, tribunalul constată că în drept faptele inculpatului, care în perioada decembrie 2007- martie 2008 a sustras prin escaladare bunuri din locuinţa părţilor vătămate C.E., T.A., L.I., SC D. SRL Podu Turcului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.208-209 al.1 lit.g, i cu aplicarea art.41 al.2, art.99 din C.p., prin schimbarea încadrării juridice din art.208-209 al.1 lit.g, i Cod penal cu art.41 al.2 şi art.99 Cod penal, şi art.192 al.2 cu aplicarea art.99 şi art.33 Cod penal, texte de lege în baza cărora se va dispune condamnarea inculpatului minor la pedeapsa închisorii.

Cât priveşte infracţiunea prev. de art.201 al.1 din C.p., pentru care inculpatul minor a fost trimis în judecată, tribunalul constată următoarele:

Din probele efectuate în cursul urmăririi penale, la instanţa de fond precum şi cele efectuate la instanţa de apel, respectiv audierea martorilor T.Ş. G. şi P.L.O., se reţine că, L.L. din satul C., com. S., deţine 2 bovine pe care în luna decembrie 2007, le-a priponit pe o păşune aflată în apropierea locuinţei pe care în luna decembrie 2007, le-a priponit pe o păşune aflată în apropierea locuinţei sale, la o depărtare de aproximativ 50 m de drumul sătesc.

În una din zilele lunii decembrie 2007, în jurul orelor 14,00, martorii P. O. L. şi T.I. l-au văzut pe inculpat în timp ce exercita acte de perversiune sexuală cu una din bovine.

Aceştia au fost indignaţi şi au relatat la mai multe persoane din sat fapta, ajungând şi la cunoştinţa lui L.L., aceasta reclamând la poliţie.

Potrivit art.201 al.1 din Codul penal, infracţiunea de perversiune sexuală constă în actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au produs scandal public.

Ca manifestare psihopatologică anormală – perversiune sexuală cuprinde toate manifestă nefireşti privitoare la viaţa sexuală a persoanei care, în majoritatea lor, atrag alte măsuri decât cele penale (de exemplu: tratament medical, terapie socială, etc.).

Printre formele de perversiune sexuală – ca manifestare a psihopatologiei sexuale anormale prin maltratarea, brutalizarea, torturarea, cauzarea de suferinţe altei persoane, respectiv partenerului pasiv); vampirismul (la care excitarea sexuală se produce prin privirea, sorbirea sângelui partenerului); masochismul (la care voluptatea sexuală se obţine prin suferirea unor maltratări de către autor); mixoscopia (constând în provocarea excitării sexuale la vederea actului sexual practicat între alte persoane); necrofilia (excitarea erotică cu un cadavru); pedofilia (relaţii sexuale cu copii); gerontofilia (relaţii sexuale cu persoane în vârstă, bătrâni); fetişismul (în cazul căruia contemplarea obiectelor aparţinând persoanei iubite, produce satisfacţii sexuale); bestialitatea sau zoofilia (care se referă la raporturile sexuale dintre oameni şi animale); azoofilia (în cazul căreia producerea de senzaţii voluptoase sexuale se realizează prin contemplarea lucrurilor – statui, tablouri, nuduri, etc.), ş.a.

Cât priveşte perversiunea sexuală de viciu, se consideră că aceasta constituie o formă de descompunere morală practicată de diferite persoane datorită tendinţei de a căuta satisfacţii ale instinctului sexual în afara practicilor normale.

În modalitatea (varianta)tip – prevăzută în alin.1 al art.201 Cod penal – infracţiunea de perversiune sexuală constă în săvârşirea actelor de perversiune sexuală în public sau dacă au produs scandal public.

Obiectul material al infracţiunii este corpul persoanei asupra căreia se exercită actele de perversiune sexuală – indiferent dacă această persoană a consimţit sau nu să-şi expună corpul unor astfel de acte. Persoana al cărei corp constituie obiectul material al infracţiunii poate fi de orice sex.

O cerinţă esenţială a legii pentru existenţa infracţiunii este ca practicarea actelor sexuale nefireşti să fi avut loc în public sau să fi produs scandal public.

Fapta se săvârşeşte în public dacă sunt incidente prevederile art.152 Cod penal, iar scandalul public, ca cerinţă alternativă, există atunci când prin modul lor de săvârşire, actele de perversiune sexuală au produs un sentiment de repulsie, de revoltă în conştiinţa altor persoane şi care s-au manifestat prin acte de protest public, chiar dacă nu s-au luat imediat măsuri concrete, ori că opinia publică nu a reacţionat, pe loc.

Faţă de aceste considerente expuse mai sus, tribunalul constată că în speţa de faţă, exercitarea de acte sexuale cu animale de către inculpatul minor nu poate fi încadrată în dispoziţiile art.201 al.1 din Codul penal, urmând a se reţine în cauză infracţiunea prevăzută de art.321 al.1 din Codul penal, ce constă în fapta persoanei care, în public, săvârşeşte acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbură în alt mod liniştea şi ordinea publică.

Ordinea şi liniştea publică, în sensul art.321 Cod penal, este acel atribut al vieţii sociale în care raporturile dintre oameni, comportarea lor, şi în genere, activităţile lor atunci când participă la forme de viaţă în comun, în public se desfăşoară în mod paşnic, după norme de respect reciproc, de securitate personală, de încredere în atitudinea şi faptele celorlalţi oameni. Aceste valori sunt adânc întipărite în conştiinţa oamenilor, ele constituind rezultatul unei îndelungi convieţuiri civilizate.

Există, deci, ordine şi linişte publică numai în situaţia când în public, în formele de viaţă în comun, oamenii au o conduită conformă normelor de drept şi de morală, când viaţa socială se desfăşoară normal, în condiţii de linişte şi de securitate. Dimpotrivă, ordinea şi liniştea publică este tulburată atunci când au loc în public, manifestări sau comportări imorale, când se produc zgomote alarmante, scandaluri, când oamenii se văd în primejdie de a fi obiect al unor violenţe fizice sau de limbaj.

Din analiza textului incriminator rezultă că legiuitorul a indicat în conţinutul acestuia cele mai frecvente variante de comiterea a faptei, referindu-se pe de o parte, la comiterea de acte sau gesturi, iar pe de altă parte, la proferarea de cuvinte sau expresii deşi, în realitate, modalităţile de comitere sunt extrem de variate. Actele sau gesturile, cuvintele sau expresiile ori manifestările de orice fel prin care se realizează acţiunea făptuitorului trebuie să aibă loc în public. Cerinţa legii este îndeplinită atunci când fapta se săvârşeşte în condiţiile art.152 Cod penal, text care explică ce se înţelege prin faptă săvârşită în public.

Infracţiunea există numai atunci când, prin manifestările săvârşite în public, s-a adus atingere bunelor moravuri sau s-a produs scandal public. De altfel, aceste ipoteze constituie cerinţe esenţiale pentru realizarea variantei simple a acţiunii.

Prin scandal public, se înţelege o manifestare care stârneşte zarvă, vâlvă, sau care provoacă indignarea, acestea trebuind să aibă caracter public, indignarea sau vâlva trebuind să se transmită în cadrul unei colectivităţi şi să nu fie o simplă indignare izolată.

Faţă de aceste considerente, tribunalul a pus în discuţia părţilor schimbarea de încadrare juridică a faptei inculpatului minor din infracţiunea prevăzută de art.201 al.1 din Codul penal în art.321 al.1 din Codul penal.

În drept, fapta inculpatului minor de a exercita acte sexuale cu o bovină, în loc public, provocând indignarea celor din jur şi aducând atingere bunelor moravuri întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.321 al.1 din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din art.201 al.1 din Codul penal, text de lege în baza căruia se va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului atât pentru infracţiunile de furt calificat, cât şi pentru cea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, se va avea în vedere criteriile generale de individualizare cuprinse în art.72 din Codul penal, respectiv: gradul de pericol social al faptelor comise, condiţiile şi împrejurările concrete în care au fost săvârşite infracţiunile, valoarea prejudiciului, precum şi persoana inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o poziţie sinceră pe parcursul procesului penal.

Faţă de datele cauzei, instanţa apreciază că în cauză pot fi reţinute circumstanţe atenuante prevăzute de art.74 din Codul penal, urmând ca pedeapsa pentru infracţiunile comise să fie coborâtă sub minimul prevăzut de lege.

Tribunalul apreciază că scopul educativ al pedepsei poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie, în cauză fiind îndeplinite condiţiile art.81 din Codul penal, privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În consecinţă, urmează ca, în baza art.379 pct.2 lit.a din C.p.p., să se admită apelul Parchetului.

Se va desfiinţa sentinţa penală apelată în totalitate, se va reţine cauza spre rejudecare, iar pe fond, se va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din art.208-209 alin.1 lit.g, i, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.99 Cod penal şi din art.192 alin.2 cu aplicarea art.99 şi art.33 Cod penal, în art.208-209 alin.1 lit.g, i cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.99 şi următoarele Cod penal.

Se va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din art.201 alin.1 cu aplicarea art.99 Cod penal, în art.321 alin.1, cu aplicarea art.99 Cod penal.

Va fi condamnat inculpatul minor H.GH. –pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– furt calificat, prevăzută de art.208-209 alin.1 lit. g,i cu aplicarea art.41 alin.2, art.99, art.74 lit.a, c şi art.76 lit.c Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare;

– ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art.321 alin.1 cu aplicarea art.99, art.74 lit.a, c şi art.76 lit.d Cod penal, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

În baza art.33 lit.a cu art.34 lit.b Cod penal, se va dispune contopirea pedepselor de mai sus aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, pentru care se va dispune executarea.

În baza art.81 Cod penal, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În temeiul art.82 cu art.110 Cod penal, se va stabili termen de încercare de 1 an şi 6 luni, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor ce decurg din nerespectarea condiţiilor suspendării, prevăzute de art.83 Cod penal.

Se va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal, pe durata şi în condiţiile art.71 alin.2 Cod penal.

În temeiul art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se va suspenda şi executarea pedepsei accesorii.

În temeiul art.14, 346 Cod pr. penală şi art.998 Cod civil, se va lua act că părţile vătămate T.A., L.I., C.E. şi SC “D.” SRL Podu Turcului nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Se va dispune plata din fondurile M.J. către Baroul Bacău a sumei de 500 lei – onorarii pentru avocaţii desemnaţi din oficiu la urmărirea penală, la instanţa de fond şi în apel (av. U.C. – 100 lei, av. A.E. – 200 lei; av. C.L. – 200 lei).

În baza art.191 alin.1 Cod pr. penală, va fi obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art.192 alin.3 Cod pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea cauzei în apel, vor rămâne în sarcina statului.

Etichete: