Top

Arest preventiv

– JUDECĂTORIA BACĂU –

SECTIA PENALA

INCHEIERE –camera de consiliu din 19.05.2009

PROPUNERE DE ARESTARE PREVENTIVĂ

infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c şi alin 21 lit.a Cpen cu aplic.art. 75 lit.c Cpen şi art. 33 lit.a Cpen

Sub nr. …… din 19.05.2009 s-a înregistrat la Judecătoria Bacău propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor PP pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c şi alin 21 lit.a Cpen cu aplic.art. 75 lit.c Cpen şi art. 33 lit.a Cpen şi AA pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c şi alin 21 lit.a Cpen cu aplic, art.99 ş.u Cpen şi art. 33 lit.. a Cpen, fapte constând în aceea că , în seara zilei de 02.05.2009 în jurul orelor 21,30 cei doi inculpaţi în timp ce se aflau în faţa bazinului de înot din Mun. Bacău, pe baza unei înţelegeri prealabile , prin ameninţare şi violenţă au deposedat partea vătămată AI de suma de 5 lei şi partea vătămată DL de suma de 24 de lei , un telefon mobil marca Motorola şi de un abonament pentru mijloacele de transport în comun, acestuia din urmă fiindu-i cauzate leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 7-9 zile de îngrijiri medicale într-o primă etapă.

Prin rezoluţia nr. ….. din data de 19.05.2009 procurorul a confirmat procesul verbal de începere a urmăririi penale faţă de cei doi învinuiţi.

Prin ordonanţele nr. …. din data de 19.05.2009 s-a dispus punerea în mişcare acţiunii penale faţă de inculpaţi.

La data de 18.05.20009, ora 15,00 s-a dispus măsura reţinerii pentru o durată de 24 ore, faţă de fiecare inculpat.

Din analiza materialului probator , existent în cauză instanţa consideră că există probe şi indicii temeinice care să nască presupunerea verosimilă că inculpaţii au comis faptele pentru care sunt cercetaţi.

Astfel coroborând declaraţiile părţilor vătămate cu declaraţiile martorilor LA, ZF, BR,LA, cu planşele fotografice dar şi cu declaraţiile inculpaţilor prin care aceştia recunosc comiterea faptelor descriind modul şi împrejurările comiterii acestora, instanţa constată că într-adevăr în seara zilei de 02.05.2009 în jurul orelor 21,30 cei doi inculpaţi în timp ce se aflau în faţa bazinului de înot .pe baza unei înţelegeri prealabile , prin ameninţare şi violenţă au deposedat partea vătămată Savin Iulian de suma de 5 lei şi partea vătămată DL de suma de 24 de lei , un telefon mobil marca şi de un abonament pentru mijloacele de transport în comun, acestuia din urmă fiindu-i cauzate leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 7-9 zile de îngrijiri medicale într-o primă etapă.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, detenţia este justificată doar dacă se face dovada că asupra procesului penal planează unul dintre următoarele pericole, care trebuie apreciate „in concreto” pentru fiecare caz în parte: pericolul de săvârşire a unor noi infracţiuni, pericolul de distrugere a probelor, riscul presiunii asupra martorilor, pericolul de dispariţie a inculpatului sau pericolul de a fi tulburată ordinea publică. In acelaşi sens s-a pronunţat şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei care prin Recomandarea nr. R (80) 11 care la pct. 3 prevede că detenţia provizorie nu poate fi ordonată decât dacă persoana în cauză este bănuită că a săvârşit o infracţiune şi sunt motive serioase de a se crede că există unul sau mai multe dintre următoarele pericole: pericolul de fugă, cel de obstrucţionare a cursului justiţiei, ori acela ca acuzatul să nu comită o nouă infracţiune gravă. Punctul 4 al Recomandării specifică în plus că , dacă existenţa nici unuia dintre pericolele enunţate nu a putut fi stabilită , detenţia provizorie s-ar putea, totuşi, justifica , in mod excepţional , în anumite cazuri în care se comite o infracţiune deosebit de gravă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că există dovezi privind existenţa cazului comiterii unei infracţiuni grave apreciate, atât de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cât şi de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, ca fiind justificativ pentru luare măsurii arestului preventiv.

Astfel, pentru prezervarea ordinii publice, Curtea a admis că prin

gravitatea lor deosebită şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot să suscite o tulburare socială de natură să justifice o detenţie provizorie, cel puţin o perioadă de timp.(cauza Letellier contra Franţei). Un asemenea element nu poate fi apreciat ca pertinent şi suficient, decât dacă se bazează pe fapte de natură să arate că eliberarea inculpaţilor ar tulbura în mod real ordinea publică.

Or în prezenta cauză, apreciind în concret necesitatea luării măsurii arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi, instanţa constată se impune detenţia provizorie fiind comisă o infracţiune deosebit de gravă – tâlhăria – iar raportat la împrejurările concrete în care au fost săvârşite faptele :pe timp de noapte, de două persoane împreună în prezenţa unui grup, cu premeditare, prin violenţe repetate şi nejustificate în nici un mod, în loc public, deosebit de frecventat mai ales de tineri – este îndeplinită şi condiţia privind existenţa pericolul public concret pe care l-ar prezenta lăsarea în libertate a inculpaţilor – pentru comunitatea din care provin părţile vătămate şi chiar inculpaţii..

In ceea ce îi priveşte pe inculpaţii minor, AA instanţa apreciază că se impune arestarea preventivă a acestuia, având în vedere şi dispoziţiile legale naţionale şi europene care permit detenţia provizorie „în mod excepţional” când se comit infracţiuni grave.

Pentru considerentele expuse anterior şi pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, dar şi pentru a asigura un sentiment de siguranţă părţilor vătămate dar şi comunităţii din care aceastea provin instanţa va admite propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor PP ntru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c şi alin 21 lit.a Cpen cu aplic.art. 75 lit.c Cpen şi art. 33 lit.a Cpen , pentru o durată de 29 de zile şi AA pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c şi alin 21 lit.a Cpen cu aplic, art.99 ş.u. Cpen şi art. 33 lit.. a Cpen pentru o durată de 19 zile.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 Cprpen şi art. 192 alin 3 Cprpen.

Etichete: