Top

LIBERARE PROVIZORIE PE CAUTIUNE . IN SITUATIA RESPINGERII CERERII IN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ SE RESTITUIE CAUTIUNEA

MATERIA PENAL

LIBERARE PROVIZORIE PE CAUTIUNE . IN SITUATIA RESPINGERII CERERII IN FAZA DE

URMĂRIRE PENALĂ SE RESTITUIE CAUTIUNEA

DOSAR NR. 2517/324/2009

INCHEIERE DIN 13.07.2009

Prin cererea înregistrată .la această instanţă sub nr.2517/324/2009, inculpatul M M, inculpat în

dosarul penal nr.2369/324/2009 – dosar propunere arestare preventivă, respectiv dosarul de urmărire penală

nr.1688/P/2009, aflat în stare de arest preventiv, prin intermediul apărătorului ales a formulat cerere de liberare

provizorie pe cauţiune, arătând că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, respectiv că infracţiunea pentru care este

judecat prevede pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 18 ani, că nu va încerca să zădărnicească aflarea adevărului, că

a luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privitoare la cazurile de revocare a liberării provizorie pe cauţiune, că nu

prezintă pericol public real pentru menţinerea măsurii arestării preventive şi că va respecta obligaţiile ce-i revin şi că,

cunoaşte dispoziţiile legii privitoare la cazurile de revocarea liberării provizorii pe cauţiune.

În drept şi-a întemeiat cererea pe disp.art.160 ind.1 şi urm. c.p.p.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că inculpatul M M a fost arestat preventiv

prin încheierea nr.4/24.06.2009 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin încheierea Tribunalului Galaţi din

01.07.2009, fiind cercetat pentru că ar fi comis infracţiunea de furt calificat prev.şi ped.de art.208 alin.1-209 alin.1

lit.a),e),g) . şi alin.3 lit.h) din c.p. cu apşic.art.41, 42 c.p., constând în aceea că în noaptea de 22/23 iunie 2009, inc.D

F, M E, T S R, M M şi SD, cu autoturismul inc.S D şi cu o dubă condusă de inc.M M, s-au deplasat din nou în

comuna Cerţeşti, pentru a sustrage cablu telefonic, însă au fost surprinşi de către organele de poliţie.

Prin faptele săvârşite, inc. M M, alături de ceilalţi inculpaţi a produs un prejudiciu care nu a fost

recuperat.

Ca temei al arestării preventive s-au reţinut disp.art.148 lit.f) c.p.p. şi anume că sunt indicii că

inculpatul a săvârşit fapta penală, că aceasta de pedepseşte cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, că există probe

că lăsarea lui în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, deoarece inculpatul a săvârşit fapta în

timpul nopţii, în mod repetat, după ce anterior au făcut o planificare a modului de operare, iar după săvârşirea faptei

au valorificat bunurile sustrase la un centru de colectare fără a întocmi document de predare şi încasare a sumei de

bani, iar prin atitudinea sa, în noaptea de23 iunie 2009, a conştientizat că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală

alături de ceilalţi inculpaţi, prin faptul că a plecat din zona stâlpilor de unde urmau să sustragă cablul, el neoprind

autoturismul şi continuându-şi deplasarea, deşi avea o pană produsă ca urmare a gloanţelor trase de poliţişti,

participanţi la pânda organizată.

Totodată, pericolul concret pentru ordinea publică şi îşi găseşte expresia şi prin starea de nelinişte, de

sentimentul de insecuritate în rândul societăţii, generată de faptul că persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni

de o gravitate deosebită sunt cercetate şi judecate în stare de libertate.

Totodată, pericolul social pentru ordinea publică este dat şi de faptul că prin faptele lor, inculpaţii au

afectat sistemul de telefonie al unei întregi localităţi.

Pentru a se putea dispune liberarea provizorie pe cauţiune, trebuie îndeplinite condiţiile prev. de

art.160 ind.2 alin.1 şi 2 c.p.p. şi cererea să fie întemeiată şi că s-a depus cauţiunea..

Instanţa verificând îndeplinirea condiţiilor pentru admisibilitatea în principiu a cererii, a constatat că

prezenta cerere este admisibilă în principiu, s-a depus cauţiunea în cuantum de 5.000 lei, stabilit de instanţă, însă pe

fondul cauzei aceasta este nefondată, întrucât avându-se în vedere gravitatea faptei reţinută în sarcina inc. M M,

natura şi importanţa valorilor lezate, pericolul social al acestei fapte, starea de nelinişte şi de siguranţă, generată în

rândul comunităţii de săvârşirea unor astfel de fapte, instanţa apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului, prezintă

pericol concret pentru ordinea publică.

Faptul că inculpatul îndeplineşte formal condiţiile de admisibilitate în principiu, şi anume, plata unei

cauţiuni nu obligă instanţa la admiterea cererii de liberare provizorie, fiind atributul acesteia de a aprecia dacă se

impune acordarea liberării provizorii pe cauţiune a inculpatului arestat preventiv.

La analiza temeiniciei cererii de liberare provizorie, trebuie avut în vedere circumstanţele concrete ale

comiterii faptei, rezonanţa socială a acesteia şi dacă scopul pentru care s-a dispus arestarea preventivă poate fi atins

şi prin liberarea provizorie pe cauţiune.

Aspectele că inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, n u a coroborat cu organele de urmărire

penală şi că a formulat cererea de liberare, fiindcă nu este vinovat de săvârşirea faptei, că are o situaţie familială

deosebită, în sensul că concubina sa este bolnavă, a suferit un accident conform actelor depuse, nu sunt de natură

să înlăture pericolul social pentru ordinea publică dacă ar fi lăsat în libertate raportat la împrejurările în care s-a

comis fapta: în grup, au afectat sistemul de telefonie al unei întregi localităţi coroborat şi cu rezonanţa negativă

generată în rândul cetăţenilor.

Circumstanţele familiale ale inc. M M nu au relevanţă sub aspectul pericolului social concret pe care-l

reprezintă fapta săvârşită de acesta, ele putând fi luate în considerare ca circumstanţe atenuante cu ocazia judecăţii în

fond a cauzei.

În cauză, se observă că se menţin temeiurile care au fost avute în vedere la luarea măsurii arestării

preventive a inculpatului, lăsarea în libertate acestuia prezentând pericol concret pentru ordinea publică, iar scopul

pentru care s-a dispus arestarea preventivă, nu poate fi atins şi prin liberarea provizorie pe cauţiune.

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa urmează a respinge cererea de liberare provizorie pe

cauţiune ca nefondată, formulată de inc. M M.

Prin încheiere s-a respins ca nefondată cererea de liberare provizorie pe cauţiune formulată de

inculpatul M M , cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.1-

209 alin.1 lit.a),. e) şi g) şi alin.3 lit.h) cu aplic.art.41 alin.2 c.p. – în dosarul nr.2517/324/2009 – dosar urmărire

penală nr.1688/P/2009.Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare.

Prin încheierea din 16.07.2009 Tribunalul Galaţi a admis recursul inculpatului, a casat în parte

încheierea şi a dispus restituirea cauţiunii în cuantum de 5.000 lei.

Etichete: