Top

Loviri sau alte violenţe

Obiect: lovire sau alte violenţe şi port illegal de armă albă , prev. de art. 180 alin 2 Cpen (cu aplic. art. 37 lit.b Cpen) şi art. 11 pct 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplic. art. 37 lit.b Cpen, totul cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr.7784/P/2008 din 08.04.2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr.4933/180/14.04.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului VM pentru săv infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi port illegal de armă albă prev. de art. 180 alin 2 Cpen cu aplic. art. 37 lit.b Cpen şi art. 11 pct 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplic. art. 37 lit.b Cpen, totul cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 11.10.2008 în jurul orelor 17,45 inculpatul a purtat asupra sa un briceag (corp tăietor înţepător) în loc public şi cu ajutorul acestuia a aplicat lovituri părţii vătămate PP în zona feţei cauzându-I acetuia o plagă tăiată în regiunea facialăstânga, pentru a cărei vindecare au fost necesare 11-12 zile de îngrijiri medicale.

În cursul cercetării judecătoreşti legal citat inculpatul nu s-a prezentat în faţa ainstanţei pentru a fi audiat în conformitate cu dispoziţiile art 323 CPPşi art 69-74 CPen.

Potrivit art 326 Cprpen a fost audiat partea vătămată care a declarat că îşi menţine plângerea prealabilă formulată şi se constituie parte civilă cu suma de 4000 lei daune morale şi 4000 lei daune materiale.

Instanţa a procedat la audierea martorilor CM, MD şi AR, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt

La data de 11.10.2008, lucrători din cadrul Postului de Poliţie au fost sesizaţi prin SUNAU despre faptul că în staţia de autobus din sat numitul PP a fost agresat fizic de către numitul VM, care a folosit în loc public un obiect tăietor înţepător. Organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului unde au încheiat un process verbal de cercetare, fiind întocmită şi planşa fotografică.

La data de 15.10.2008, partea vătămată PP a formulat plângere prin care a sesizat săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, arătând că în urma agresiunii I s-a eliberat certificate medico-legal şi a solicitat trimiterea în judecată a inculpatului.

Din cercetările effectuate, în cursul urmăririi penale, s-a stabilit că la data de de 11.10.2008, în jurul orelor 17,45, inculpatul VM s-a deplasat din sat, unde în zona staţiei de autobus a întâlnit pe partea vătămată PP despre care ştia că întreţine relaţii personale cu concubine sa, motiv pentru care inculpatul a scos briceagul pe care îl avea asupra sa şi cu acesta a tăiat partea vătămată în zona feţei după care a oprit un taxi şi a plecat la domiciliul său .

Imediat după agresiunea suferită, partea vătămată a fost transportată la Spitalul Judeţean, unde a fost internată cu diagnosticul plagă tăiată regiunea facială stânga.

Conform certificatului medico legal nr.18644/15.10.2008 partea vătămată PP a suferit leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 11-12 zile îngrijire medicală.

Situatia de fapt retinuta de inst.se probeaza cu:

plângerea şi declaraţiile părţii vătămate ,certificat medico-legal ,declaraţiile inculpatului ,declaraţii martori .

În drept faptele inculpatului care la data de 11.10.2008 în jurul orelor 17,45 inculpatul a purtat asupra sa un briceag (corp tăietor înţepător) în loc public şi cu ajutorul acestuia a aplicat lovituri părţii vătămate PP în zona feţei cauzându-I acetuia o plagă tăiată în regiunea facială stânga, pentru a cărei vindecare au fost necesare 11-12 zile de îngrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de de lovire sau alte violenţe şi port illegal de armă albă prev. de art. 180 alin 2 Cpen cu aplic. art. 37 lit.b Cpen şi art. 11 pct 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplic. art. 37 lit.b Cpen, totul cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inc. inst.va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev .de art 72 C.pen si anume: gradul de pericol social al faptei, imprejurarile concrete in care afost comisa fapta, urmarile produse sau care s-ar fi putut produce, numărul de zile de îngrijiri medicale necesar vindecării.

Instanţa va avea in vedere si circumstantele personale ale inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale fiind recidivist si care a avut o atitudine sincera de recunoastere a faptei, prezentande-se in fata organelorde urmărire penală imprejurari in temeiul carora instanţa va aplica pedeapsa închisorii în limitele prevăzute de lage.

În consecinta instanţa în baza art. 180 alin 2 Cpen cu aplic. art. 37 lit.b Cpen va condamna inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 11 pct 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplic. art. 37 lit.b Cpen va condamna inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 33lit.a Cpen şi art. 34 lit b Cpen inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin 2 Cpen va interzice inc. drepturile prev. de art. 64 lit a teza a II-a ,b Cpen pe durata executării pricipale.

Aplicarea pedepselor accesorii inculpatului trebuie realizată atât în baza art. 71 şi art. 64 Cpen., cât şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului , a Protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin 2 şi art. 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei Convenţii de către România prin Legea nr.30/1994.

Asfel, în cauza Hirst c. Marii Britanii ( hotărâtea din 30 martie 2004), Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului de vot persoanelor deţinute aflate în executarea unei pedepse, constatând că în legislaţia britanică “interzicerea dreptului de a vota se aplică tuturor deţinuţilor condamnaţi, indiferent de durata condamnării sau natura ori gravitatea infracţiunii” (aceiaşi concepţie a legiuitorului reflectându-se şi în legislaţia română actuală,n.inst). Curtea a acceptat “că există o marjă naţională de apreciere a legiuitorului în determinarea faptului dacă restrângerea dreptului de vot al deţinuţilor poate fi justificată în timpurile moderne şi a modului de menţinere a justului echilibru”, însă a concluzionat că articolul 3 din Primul Protocol adiţional a fost încălcat, întrucât “legislaţia naţională nu analizează importanţa intereselor în conflict sau proporţionalitatea şi nu poate accepta că o interzicere absolută a dreptului de vot, pentru orice deţinut, în orice împrejurare, intră în marja naţională de apreciere; reclamantul din prezenta cauză şi-a pierdut dreptul de vot ca rezultat al unei restricţii automate impuse deţinuţilor condamnaţi şi se poate pretinde victimă a acestei măsuri”.

În consecinţă, o aplicare automată , în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nici o marjă de apreciere judecătorului naţional în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă art. 3 din Primul Protocol adiţional.

Prin urmare, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului , instanţa nu va plica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit,a reza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză , acesasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau de comportamentul inculpatului,

Asfel, circumstanţele personale ale inculpatului , natura infracţiunii săvârşite, urmările imediate, determină instanţa a aprecia că aplicare acestei pedepse accesorii nu se impune, şi în consecinţă, în baza art. 71 Cpen şi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional CEDO, va interzice inculpatului dreptirile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b Cpen.

Sub aspectul laturii civile: Partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 4000 lei daune morale şi 4000 lei daune materiale.

Privitor la daunele morale , instanţa constată că din actele medicale aflate la dosarul cauzei rezultă că partea vătămată a suferit un cert prejudiciu moral, având în vedere natura, locul şi intensitate leziunilor suferite, fiindu-i în mod cert lezat dreptul nepatrimonial privind sănătatea dar şi dreptul nepatrimonial la propria imagine.

Întrucât partea vătămată a fost nevoită să poarte pansament facial, şi de asemena a rămas cu o cicatrice facială în lungime de 16 cm oblică de la stânga la dreapta şi de sus în jos, instanţa constatând că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv: există faptă ilicită (infracţiunea), există prejudiciu moral cert şi nereparat, există raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi există vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei, în baza art.14 şi 346 alin 1 Cprpen, art. 998 Cciv va obliga inculpatul la plata sumei de 4000 lei către partea vătămată, cu titlul de daune morale, sumă apreciată ca fiind echitabilă.

Privitor la daunele materiale în cuantum de 4000 lei solicitate de partea vătămată instanţa constată că nu s-a făcut dovada existenţei şi întinderii prejudiciului material suferit, nefiind depuse înscrisuri –chitanţe sau bonuri fiscale care să ateste cheltuielile făcute şi nici nu a fost administrată vreo altă probă în acest sens, urmând ca aceste pretenţii civile să fie respinse.

Etichete: