Top

Reabilitare judecătorescă

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr . 13412/180/ 20.08.2009 petentul DC a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună reabilitarea judecătorească privind pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 819/10.05.1991 a Judecătoriei Bacău definitivă la 15.08.1991 prin decizia penală nr. 571/1991 a Tribunalului Bacău .

În motivarea cererii petentul arată că de la data rămânerii definitive a sentinţei penale menţionate nu a mai săvârşit alte infracţiuni , a avut un comportament corect în societate , si-a câştigat existenţa din venituri obţinute în mod licit şi a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat. Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine : Prin sentinţa penală nr. 819/10.05.1991 a Judecătoriei Bacău petentul a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare cu interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 CPen .

Sentinţa penală nr. 819/10.05.1991a Judecătoriei Bacău a rămas definitivă la data de 15.08.1991 prin respingerea recursului. Potrivit art. 135 alin 1 lit a CPen ,condamnatul poate fi reabilitat , la cerere , de instanţa judecătorească în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani până la 10 ani , după trecerea unui termen de 5 ani , la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate .

Potrivit art. 136 Cpen termenele prevăzute de art. 135 Cpen se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris .

Petentul a început executarea pedepsei la data de 06.11.1990, a fost eliberat condiţionat la data de 04.05.1994, cu un rest de 1462 zile, aceasta sfârşindu-se la data de 05.05.1998, dată de la care a început să curgă termenul de reabilitare judecătorească de 8 ani şi 9 luni, acesta împlinindu-se la data de 05.02.2007.

Din fişa de cazier judiciar declaraţia martorului EC şi din înscrisurile de la fl. 31-32 dosar, rezultă că petentul de la data rămânerii definitive a sentinţei penale susmenţionate nu a mai săvârşit alte infracţiuni , a avut un comportament corect în societate , si-a câştigat existenţa din venituri obţinute în mod licit prin muncă şi a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat.

Pentru considerentele expuse instanţa va admite cererea şi va dispune reabilitarea judecătorească a petentului.

Etichete: