Top

Furt calificat

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr.8695 /P/2008/15.05.2009 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inc. IG pentru infracţiunea de furt calificat, prev. de art.208 al. 1 – 209 al. 1 lit. e,g,i din C.p. cu aplicarea art.99 al.3 din C.p. constând în aceea că, în noaptea de 06/07.11.2008 , prin efracţie, a sustras din autoturismul aparţinând părţii vătămate CG , diferite bunuri din interior .

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiaţi partea vătămată GC şi martorul ES şi s-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de probaţiune .Inculpatul a fost arestat în altă cauză.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 06/07.11.2008 , inculpatul IG se afla pe str. Avram Iancu împreună cu CF. S-a hotărât să sustragă bunuri din autoturismul marca Opel parcat pe strada amintită, fapt pentru care a spart geamul de la portiera din dreapta faţă sustrăgând CD playerul şi o mapă cu mai multe documente. Zgomotul produs a fost auzit de o patrulă de poliţie din apropiere care i-a urmărit pe cei doi , reuşind să-l prindă doar pe inc. IG care aruncase bunurile sustrase. A recunoscut comiterea faptei .

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului de a sustrage prin efracţie ( spargerea geamului ), pe timp de noapte şi dintr-un loc public întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. art. 208 al. 1 – 209 al.1 lit. e,g,i din C.p.

Întrucât la data comiterii infracţiunii, inculpatul era minor, urmează a-i aplica dispoziţiile referitoare la limitele răspunderii penale pentru minori, respectiv disp. art.99 al.3 Cod penal.

La alegerea sancţiunii ce se va aplica inculpatului minor, instanţa va avea in vedere criteriile generale, prev. de art. 100 Cod penal. În referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune se precizează că inculpatul IG a fost implicat şi în comiterea altor fapte antisociale , fiind arestat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Având în vedere aceste aspecte, dar şi faptul că inculpatul a devenit major, instanţa apreciază că nu se pot aplica măsuri educative şi va stabili o pedeapsă pentru acesta de trei luni închisoare , reţinând şi circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a din C.p.

Prin sentinţa penală nr. 1730/23.09.2008 a Judecătoriei Bacău inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie la data de 22.07.2008 . Sentinţa a rămas definitivă la data de 14.10.2008.

Infracţiunea pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 luni închisoare în prezenta cauză a fost comisă după data rămânerii definitive a acestei sentinţe dar înainte de începerea executării pedepsei , fiind aplicabile prevederile art.40 din C.p. urmând a se contopi cele două pedepse şi a se aplica pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Totodată va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b din C.p. pe durata prev. de art.71 al.2 din C.p.

În executarea sentinţei penale amintite petentul a fost arestat la data de 20.11.2008 nefiind încă liberat, motiv pentru care, în temeiul art. 36 al.3 din C.p. se va deduce perioada executată , de la 20.11.2008 la zi.

Conform art. 420 şi 449 din C.p.p. va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.1932/2008 al Judecătoriei Bacău emis în baza sentinţei penale nr. 1730/23.09.2008 a Judecătoriei Bacău şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii stabilite prin această hotărâre.

În ceea ce priveşte latura civilă instanţa va constata că partea vătămată Găman Costel s-a constituit parte civilă cu suma de 1500 lei , reprezentând contravaloarea geamului spart şi a cd-playerului sustras. Instanţa apreciază că această sumă este prea mare, raportata la paguba produsă prin fapta ilicită a inculpatului , astfel încât va admite în parte acţiunea civilă şi , în temeiul art.14 şi 346 din C.p.p. , va obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente IG şi EG la plata sumei de 1000 lei partea vătămată .

În conformitate cu disp. art. 191 al.1 şi 3 C.p.p. inculpatul va fi obligat , în solidar cu părţile responsabile civilmente, la plata sumei de 500 lei către stat, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta.

Etichete: