Top

Vătămare corporală

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă judecătoria Bacău nr. 5605/P/2006 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 10318/180/2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului LB pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal .

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 26/27-11-2004 aflându-se în incinta restaurantului SC A. SRL a aplicat părţii vătămate IC o lovitură cu pumnul în zona feţei , cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 20-24 zile îngrijiri medicale .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt : În fapt, în sera de 26.11.2004, în jurul orei 23,00 partea ătămată împreună cu prietenul său, numitul OS s-au deplasat la restaurantul SCA.. În timp ce aceştia erau aşezaţi la o masă, de la o masă alăturată, mai mulţi bărbaţi, printre care se afla şi inculpatul au aruncat cu o sticlă din plastic, umplută cu apă, către masa părţii vătămate, stropind-o cu apă. Partea vătămată s-a ridicat de la masa pe care o ocupa şi a înapoiat celor trei persoane aflate la masa apropiată sticla cu apă, adresându-le cuvinte jignitoare . La scurt timp, partea vătămată a vrut să se deplaseze la toaletă, dar , în holul în care asigura accesul către grupurile sanitare, a fost ajuns din urmă de către inculpatul LB. Între partea vătămată şi inculpat a avut loc o discuţie agresivă, după care inculpatul LB i-a aplicat numitului IC o lovitură cu pumnul în zona feţei . Aceste aspecte sunt confirmate de către martorii OS şi DU, ultimul dintre ei lucrând în restaurant în calitate de ospătar în momentul săvârşirii faptei, intervenind între partea vătămată şi agresor şi reuşind să îl potolească pe inculpat . Numitul OS a ajutat-o pe partea vătămată să se ridice de jos, să se deplaseze spre baie şi să îşi spele faţa plină de sânge . Nici martorul DU şi nici martorul OS, prietenul părţii vătămate nu au observat ca aceasta să aibă asupra ei bunurile pretinse a fi sustrase şi nici nu au observat ca inculpatul să-i sustragă aceste bunuri numitului IC. Cu ocazia reaudierii sale, martorul OS a declarat că, după ce au părăsit restaurantul şi au ajuns la domiciliul părţii vătămate, tatăl acesteia, numitul IC i-a sugerat să aprecieze în faţa organelor de poliţie că, în urma agresiunii, fiului său i-au fost sustrase bunurile enumerate mai sus, dar că, în fapt, martorul nu a observat ca partea vătămată să fi avut acele bunuri asupra lui.

Ceilalţi martori audiaţi în cauză, respectiv DA şi IC au declarat că s-au întâlnit cu inculpatul în seara incidentului şi s-au deplasat împreună la restaurantul SC”A dar că nu au fost de faţă la incident, părăsind locul faptei anterior momentului săvârşirii infracţiunii .

Fapta descrisă mai sus se probează cu : declaraţiile şi plângerile părţii vătămate IC, copie certificat medico-legal; proces verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe fotografice , proces verbal de reconstituire, însoţit de planşe fotografice,declaraţia martorilor FP, OS, CS, DU, IC , DA , toate coroborate cu declaraţiile inculpautlui LB .

Fapta inculpatului LB întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală, prevăzută şi pedepsită de art.181 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal .

La individualizarea judiciara a pedepsei ce urmeaza a se pronunta, se vor avea in vedere criteriile generic exprimate in art.72 alin.1 C.p.

In raport de criteriile de individualizare mentionate va aplica inculpatului pedeapsa inchisorii in limitele cuprinse de textul de legal incriminator.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. in conditiile si pe durata prev.de art.71 alin.2 C.p.

In temeiul art.14,346 C.p.p. raportat la art.998 C.civil va lua act ca partea vatamata prin procurator – mandatar nu se constituie parte civila.

Va dispune plata onorariului aparator oficiu.

In temeiul art.191 alin.1 C.p.p va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat, in care se include si onorariu aparator oficiu.

Etichete: