Top

Vatamare corporala

Sentinţa penală nr.144

Şedinţa publică de la 10 februarie 2009

Prin rechizitoriul nr. 340/P/2008 din 12.08.2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului …………, domiciliat în oraşul ……………….., fără forme legale în oraşul ……………………, pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală prevăzută de art.181 alin.1, alin.11, cu aplicarea art.73 lit.b) şi art.37 lit.a) C.pen. şi lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută de art. 189 alin.1 C. penal.

În cazul inculpatului a fost reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art.73 lit.b) C.pen, privind săvârşirea faptei în starea de provocare din partea părţii vătămate.

În fapt, s-a reţinut că în ziua de 22.11.2007 în jurul orelor 17:30, între tată şi fiu – respectiv parte vătămată şi inculpat, au început discuţii contradictorii motivate de prezenţa în locuinţa familiei …………, a numitei ……………., inculpatul solicitându-i acesteia să părăsească domiciliul părinţilor săi, iar partea vătămată cerându-i inculpatului să plece el de acasă.

De menţionat că partea vătămată la data producerii incidentului era despărţit în fapt de soţia sa, care se afla la lucru în Spania, fiind plecată de câţiva ani, fapt ce l-a determinat pe acesta să împartă locuinţa comună în două prin construirea unui zid despărţitor şi prin montarea unei alte uşi de acces, rezervându-şi pentru uzul său personal două camere pe care le-a transformat în bucătărie, baie şi dormitor.

Totodată a început o relaţie de concubinaj din luna octombrie 2007, cu ………………..

Pe fondul acestui conflict verbal, partea vătămată a lovit inculpatul cu pumnul în zona capului, iar inculpatul a început să lovească partea vătămată cu pumnii şi picioarele în cap, în zona toracelui, doborând-o la sol şi continuând să o lovească şi în această poziţie cu picioarele şi cu un băţ ce se afla în apropiere.

Pentru a scăpa din mâinile fiului său, partea vătămată a intrat în partea sa din locuinţă, ţipând în acelaşi timp după ajutor, şi s-a refugiat în dormitorul unde se afla martora …………………….

Inculpatul a urmat partea vătămată şi văzând-o pe martoră i-a reproşat de ce nu a părăsit locuinţa şi apoi i-a solicitat să încălzească apă pentru a-l spăla pe tatăl său de sângele care îi curgea pe faţă în urma loviturilor primite.

Inculpatul a părăsit încăperile folosite de tatăl său şi a încuiat uşa de acces cu un lacăt, lăsându-i pe ……………. şi ……….. încuiaţi înăuntru.

Partea vătămată împreună cu ……………. au rămas în locuinţă, dar în jurul orei 01:00, partea vătămată s-a trezit şi vrând să iasă din casă a constatat că uşa era încuiată pe din afară, şi s-a întors în dormitor.

În jurul orelor 05:00, s-a trezit încă odată şi observând şi de această dată că uşa era în continuare încuiată a luat hotărârea să găsească o soluţie pentru a ieşi din locuinţă.

A găsit în casă o pânză de bomfaier şi după ce a spart un ochi de geam dintre cele patru de la uşa de acces, a tăiat bara metalică ce era sudată pe diagonala ochiului respectiv, operaţiune care i-a luat cca. 30 de minute.

A pus un scaun în faţa uşii şi cu ajutorul concubinei sale …………………. care l-a ţinut de picioare, a ieşit prin ochiul de geam după mai multe încercări datorită spaţiului îngust, astfel creat.

Partea vătămată nu a putut ieşi pe nici una din cele două ferestre ale locuinţei sale deoarece acestea erau prevăzute cu grilaje metalice.

Urmare loviturilor primite, partea vătămată s-a internat în spital, iar cu ocazia examinării sale de către medicul legist s-a constatat existenţa a numeroase echimoze, excoriaţii, cicatrice şi tumefacţii, precum şi imobilizarea în atelă ghipsată antebrahio-palamar stânga şi s-a apreciat că leziunile traumatice suferite de partea vătămată necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cca. 35 zile.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul nr………..din 15.08.2008.

Instanţa nu putut proceda la audierea inculpatului întrucât acesta deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată, însă a solicitat la data de 15 septembrie 2008 printr-o cerere depusă la grefa instanţei, un termen pentru a-şi angaja apărător, cerere care la termenul din 16 septembrie 2008 i-a fost admisă.

Inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică fiind reprezentat iniţial de apărător din oficiu, apoi de apărător ales.

S-a procedat la audierea părţii vătămate care s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei reprezentând daune materiale şi cu suma de 60.000 lei reprezentând daune morale.

Totodată, instanţa a procedat la audierea martorilor ………………………, propuşi prin rechizitoriu şi a …………………. la cererea părţii vătămate.

De asemenea la cererea apărătorului părţii vătămate s-a dispus efectuarea unei adrese către Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru a comunica dacă se constituie parte civilă.

Din conţinutul adresei nr.15310/21.11.2008 a rezultat că această unitate medicală nu se constituie parte civilă, deoarece cheltuielile de judecată au fost recuperate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este confirmată de probele administrate în cauză.

Din aceste probe rezultă că în ziua de 22.11.2007, inculpatul …………..i-a aplicat mai multe lovituri părţii vătămate ………………., în urma cărora acesta a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, tot din probele administrate rezultă că inculpatul, după altercaţia avută cu tatăl său a părăsit încăperile folosite de acesta şi a încuiat uşa de acces cu un lacăt lăsându-l pe el şi pe ……………… încuiaţi înăuntru.

Faptul că în urma loviturilor primite partea vătămată a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale, rezultă din certificatul medico-legal ataşat la fila 31 din dosarul de urmărire penală.

Mai mult decât atât, în toate declaraţiile date în cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, însă a susţinut că tatăl său l-a lovit fără motiv reproşându-i că trăieşte cu mama sa, fapt care l-a enervat şi mai tare şi l-a lovit cu pumnii peste faţă şi apoi cu picioarele, iar pentru a nu escalada conflictul, întrucât partea vătămată se manifesta violent, i-a încuiat uşa.

Este evident deci, că leziunile ce au necesitat 35 de zile de îngrijiri medicale i-au fost provocate părţii vătămate de loviturile aplicate de către inculpatul ……………….

Prin urmare, faptele inculpatului de a aplica părţii vătămate mai multe lovituri ce i-au provocat acestuia leziuni care au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale, precum şi de a încuia uşa de acces de la locuinţa folosită de partea vătămată …………. şi martora ……………., lipsindu-i pe aceştia de posibilitatea de a ieşi din încăperile respective, au fost probate şi întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzută şi pedepsită de art. 181 alin.1, alin.11 C.pen. şi a două infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal prev. şi ped. de art.189 alin.1 C. penal.

Cele două infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal au fost comise în stare de concurs ideal prev. de art.33 lit. b) C.pen, întrucât printr-o acţiune unică de a încuia uşa de acces a locuinţei, învinuitul a lipsit de libertate două persoane, respectiv partea vătămată ……………. şi martora …………….

Martora ………….. a declarat la data de 25.06.2008, cu ocazia audierii sale în cadrul urmăririi penale, că nu înţelege să participe în procesul penal în calitate de parte vătămată fiind de acord să fie audiată ca martor.

Cu privire la infracţiunile de lipsire de libertate pe de o parte şi infracţiunea de vătămare corporală pe de altă parte se va reţine că acestea au fost săvârşite în stare de concurs real prev. de art. 33 lit. a) C.pen.

Vinovăţia inculpatului rezultă din propriile sale declaraţii de recunoaştere coroborate cu declaraţiile părţii vătămate ………, şi ale martorei …………, cu certificatul medico-legal nr.855/29.11.2007 eliberat de SML Tulcea, procesul verbal de constatare şi procesul verbal de reconstituire însoţit de planşa fotografică.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului în ceea ce priveşte infracţiunea de vătămare corporală, va fi avută în vedere circumstanţa atenuantă prevăzută de art.73 lit.b) C.pen, fapta fiind săvârşită în stare de provocare, sub stăpânirea unei puternice tulburări cauzată de atitudinea părţii vătămate care a avut un comportament agresiv faţă de fiul său, cerându-i acestuia să părăsească locuinţa şi lovindu-l cu pumnul în zona capului, motiv pentru care va aplica inculpatului pedeapsa de un an închisoare.

Deşi partea vătămată a negat că l-ar fi provocat pe inculpat, având în vedere dubiul creat ca urmare a declaraţiilor părţilor, luând în considerare şi declaraţiile martorilor …………….. care deşi nu au asistat la incidentul prpriu-zis, au declarat că de multe ori au fost martorii unor manifestări violente din punct de vedere verbal a părţii vătămate faţă de inculpat de-a lungul timpului, se va da prioritate principiului in dubio pro reo, potrivit căruia, orice îndoială operează în favoarea inculpatului.

Circumstanţa atenuantă nu va fi însă reţinută şi în raport de celelalte două infracţiuni, întrucât la momentul lipsirii de libertate a părţii vătămate şi a martorei starea de provocare nu mai exista, motiv pentru care va aplica inculpatului câte trei ani închisoare pentru fiecare infracţiune.

Se va avea în vedere şi faptul că inculpatul …………… este recidivist în condiţiile prev. de art.37 lit.a) C.pen. în raport de pedeapsa de 1 an şi 6 (şase) luni aplicată pentru o infracţiune de furt calificat în formă calificată prev. de art.208-209 lit.a, g, şi i, cu aplic. art. 41-42 şi art.75 lit.c) C.pen. pronunţată de Judecătoria Tulcea prin sentinţa penală nr.2358/20.12.2005 în dosarul nr.1219/2005, rămasă definitivă prin decizia penală nr.52 a Tribunalului Tulcea.

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriul din prezenta cauză au fost comise în termenul de încercare se va revoca suspendarea condiţionată, urmând ca inculpatul să execute în întregime şi această pedeapsă.

Pe latură civilă, partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei reprezentând daune materiale şi cu suma de 60.000 lei reprezentând daune morale.

Instanţa apreciază că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale întrucât inculpatul a săvârşit o faptă ilicită şi partea civilă a suferit un prejudiciu, atât de natură materială cât şi de natură morală, între fapte şi prejudiciu existând o legătură de cauzalitate.

Pe cale de consecinţă va obliga inculpatul la plata sumei de 794 lei cu titlul de daune materiale.

Instanţa apreciază că faptele inculpatului de vătămare corporală şi de lipsire ilegală de libertate sunt susceptibile prin ipoteză să producă suferinţe psihice părţii civile, determinate chiar de numărul mare de zile de îngrijiri medicale ce au fost necesare pentru vindecare, precum şi de lipsirea de posibilitatea de a se deplasa şi acţiona în conformitate cu propria ei voinţă.

Pe de altă parte însă, suma solicitată de către partea civilă cu titlu de daune morale, este nejustificat de mare, instanţa apreciind că suma de 5000 de lei este suficientă pentru repararea prejudiciului, având în vedere datele concrete ale cauzei.

Având în vedere cele ce preced urmează ca în baza art.181 alin.1, alin.11 C.pen., cu aplic. art.73 lit.b şi art.37 lit.a şi 33 lit.a C.pen. să condamne pe inculpatul ……………. la pedeapsa de 1( un ) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

În baza art.189 alin.1 C.pen. cu aplic. art.37 lit.a, art.33 lit.b şi art.33 lit.a C.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asupra părţii vătămate ………………..

În baza art.189 alin.1 C.pen. cu aplic. art.37 lit.a, art.33 lit.b şi art.33 lit.a C.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asupra părţii vătămate ……………………..

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.pen. va aplica inculpatului, pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 83 C.pen. va revoca suspendarea condiţionată a pedepsei de 1(un) an şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr.2358/20.12.2005, a judecătoriei Tulcea, definitivă prin decizia pen. nr.52/14.03.2006 a Tribunalului Tulcea şi va dispune executarea acestei pedepse în întregime alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani, adică în total 4 ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen., va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata executării pedepsei.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă ………….

În baza art.346 C.proc.pen., rap. la art.14 C.proc.pen., cu aplic.art.998 şi urm. C.civ. va obliga inculpatul la plata sumei de 794 de lei către partea civilă, reprezentând despăgubiri civile pentru daune materiale şi suma de 5000 lei pentru daune morale.

În baza art.191 alin.1 C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei va fi virată din fondurile MJLC către BA Tulcea pentru av. oficiu ……………

Etichete:

Vatamare Corporala

Dosar nr.9858/233/2006
ROMANIA
TRIBUNALUL GALAŢI
SECŢIA PENALA
DECIZIA PENALA NR.22
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 15.01.2008
PREŞEDINTE: Liliana Mîndroiu
JUDECĂTOR: Aur Marian Mircea
JUDECĂTOR: Alexandru Cortojan
GREFIER: Florinela Burducea

Ministerul Public reprezentat de PROCUROR: Corina Iftode.

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului declarat de inculpatul R.V.C. şi partea vătămată G. S., împotriva sentinţei penale nr. 916/27.04.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 9858/233/2006.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08.01.2008 când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat soluţionarea pe data de 15.01.2008.

T R I B U N A L U L

Asupra recursurilor penale de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele :

Prin sentinţa penală nr.2723/12.11.2004 a Judecătoriei Galaţi, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în referire la art. 10 lit. c Cod pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului R. V. C. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că declaraţiile părţii vătămate nu se coroborează cu alte probe din care să rezulte cu certitudine că fapta a fost săvârşită de către inculpat.

În esenţă, au fost avute în vedere declaraţiile martorilor T. G. şi S. G., martori care au confirmat că între inculpat şi partea vătămată a existat o discuţie contradictorie dar nu au văzut că inculpatul să o fi lovit pe partea vătămată, declaraţiile martorilor R. L., R. C. C. şi F.F. care au afirmat că după incident partea vătămată se deplasa normal.

De asemenea au fost avute în vedere actele medico-legale din care rezultă că leziunile au fost produse prin lovire cu sau de corp dur şi că există posibilitatea ca, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile , partea vătămată să se fi lovit de un corp dur.

Împotriva sentinţei penale nr. 2723/12.11.2004 au declarat apel, în termen legal Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi partea vătămată civilă G.S., criticând-o pe motiv de nelegalitate.

În ambele apeluri s-a invocat că în mod greşit instanţa de fond a ajuns la concluzia că fapta dedusă judecăţii nu a fost săvârşită de inculpatul R. V. C., întrucât probele administrate în cauză dovedesc contrariul.

Partea vătămată G. S. a criticat hotărârea şi pe motiv că în mod greşit inculpatul nu a fost obligat la plata daunelor morale şi a daunelor materiale.

Prin decizia penală nr. 283/25.04.2005 a Tribunalului Galaţi apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi partea vătămată/civilă G. S. au fost admise şi sentinţa penală nr.2723/12.11.2004 a Judecătoriei Galaţi a fost desfiinţată.

În rejudecare, inculpatul R. V. C. a fost condamnat la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal.

În baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 81 Cod penal, respectiv pe o durată de 2 ani şi 5 luni.

În temeiul art. 14 Cod pr.pen. şi art. 998 Cod civil a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile G. S. suma de 10.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă G. S. au fost respinse ca nefondate.

A fost obligat inculpatul R. V. să plătească părţii civile G. S. suma de 20.000.000 lei şi către stat suma de 1.000.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că prima instanţă de bază unei greşite aprecieri dată probelor administrate în cauză a ajuns la concluzia că fapta dedusă judecăţii nu a fost săvârşită de inculpat.

S-a reţinut că din declaraţiile părţii vătămate G. S. coroborate cu concluziile certificatului medico – legal şi ale expertizei medico – legale şi din declaraţiile martorilor T. G. şi S. G. rezultă cu certitudine că inculpatul R. V. C. este cel care în ziua de 18.01.2004, a lovit-o pe partea vătămată,producându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare 50-55 zile de îngrijiri medicale.

În ceea ce priveşte latura civilă s-a reţinut că partea civilă nu a făcut dovada existenţei unui prejudiciu în valoare de 2.000.000 lei.

Având în vedere suferinţele cauzate părţii vătămate se justifică că acesteia să-i fie acordată suma de 10.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Împotriva deciziei penale nr.283/25.04.2005 a Tribunalului Galaţi au declarat recurs, în termen legal, partea vătămată civilă G. S. şi inculpatul R.V .C.

Partea vătămată civilă a criticat hotărârea atât sub aspectul laturii penale cât şi sub aspectul laturii civile.

Pe latură penală a susţinut că pedeapsa aplicată este prea mică şi că în mod greşit s-a reţinut că inculpatul poate beneficia de circumstanţe atenuante.

A susţinut că dacă s-ar fi admis şi s-ar fi efectuat noua expertiză medico – legală solicitată de inculpat s-ar fi dovedit că în realitate numărul de zile de îngrijiri medicale ar fi fost mai mare de 60, situaţie în care fapta săvârşită de inculpat ar fi constituit infracţiunea prev. de art. 182 Cod penal şi nu infracţiunea prev. de art. 181 Cod penal.

Pe latura civilă a susţinut că suma acordată cu titlu de daune morale este prea mică. Sub acest aspect nu s-a avut în vedere că este profesor şi că din cauza bătălii primite a fost nevoit să meargă la cursuri în baston.

Inculpatul a criticat hotărârea pe motive de nelegalitate, susţinând că nu a lovit-o pe partea vătămată. A solicitat achitarea în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. c Cod penal.

A susţinut că în mod greşit i-au fost respinse cererile prin care a solicitat ca partea vătămată să depună filmul cu radiografia ce şi-au efectuat-o în ziua de 20.01.2004 şi să se efectueze o nouă expertiză medico-legală.

Prin decizia penală nr. 614/31.10.2005 a Curţii de Apel Galaţi au fost admise recursurile declarate de partea civilă G. S. şi inculpatul R. V. G., au fost casate atât decizia penală nr.283/2005 a Tribunalului Galaţi cât şi sentinţa penală nr. 2723/2004 a Judecătoriei Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţa Judecătoria Galaţi.

S-au menţinut actele procedurale efectuate până la data de 19.11.2004.

Pentru a dispune astfel instanţa de recurs a reţinut că nu au fost respectate dispoziţiile art. 65 al.1 în ref. la art. 62 C.pr.pen. în sensul că nu au fost administrate toate probele necesare lămurii cauzei.

Astfel, s-a arătat că în condiţiile în care inculpatul a negat săvârşirea faptei, se impunea ataşarea radiografiei efectuate de partea vătămată la data de 20.01.2004 şi efectuarea unei noi expertize medico-legale, având în vedere faptul că din prima comisie a făcut parte şi medicul că întocmise certificatul medico-legal.

În rejudecare, prin sentinţa penală nr.916/27.04.2007 a Judecătoriei Galaţi s-a dispus condamnarea inculpatului R. V. G. la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 al.1 C.pen. cu aplicarea art. 74 lit. a -76 lit. c C.pen.

În baza art. 71 al.2 C.pen., s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b,c C.pen.

În baza art. 81 C.pen. şi art.71 al.5 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 5 luni, termen calculat conf. art. 82 C.pen.

În baza art. 14 C.pr.pen. şi art. 998 C.civil, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 5000 lei, daune morale şi a sumei de 116,8 lei daune materiale , către partea civilă G. S..

S-a făcut aplicarea art. 991 şi art. 193 C.pr.pen.

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut următoarele :

La data de 18.01.2004, în jurul orei 10,00 inculpatul se afla în holul blocului unde locuieşte mama sa, în str. Domnească nr. 4, bl. P.10. În hol inculpatul s-a întâlnit cu partea vătămată G. S. cu care a avut o altercaţie pe fondul unui conflict mai vechi. În altercaţie partea vătămată a fost lovită de inculpat. În urma loviturilor primite partea vătămată a simţit o puternică durere în genunchiul stâng.

Deşi inculpatul, în declaraţiile sale arată că nu a avut nicio altercaţie cu partea vătămată, totuşi din declaraţia acestuia, coroborată cu declaraţia martorului T. G.(fila 18 dosar instanţă) care declară că a auzit pe partea vătămată strigând după ajutor, iar acesta i s-a plâns că îl doare piciorul(fila 14 u.p.), precum şi din certificatul medico-legal nr. 97/19.01.2004(fila 10 u.p.), raportul de expertiză medico-legală(fila 59) efectuat în cauză rezultă, fără dubiu că în urma altercaţiei partea vătămată a suferit leziuni, fractură parcelară hemiplatou tibial lateral extern stâng (fila 79 dosar instanţă) în urma căruia a avut piciorul imobilizat în aparat gipsat şi necesită pentru vindecare 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Nu pot fi reţinute apărările inculpatului cum că ulterior altercaţiei partea vătămată a condus autoturismul şi a căzut pe gheaţă deoarece susţinerile acestuia nu se coroborează cu nicio probă administrată în cauză.

În drept, fapta inculpatului R.V. C. care în ziua de 18.01.2004 cu intenţia a lovit-o cu pumnii şi picioarele pe partea vătămată G. S., cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 40-45 de zile de îngrijiri medicale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 181 alin. 1 C.pen.

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat recurs partea vătămată şi inculpatul.

Partea vătămată a invocat faptul că daunele morale la plata cărora a fost obligat inculpatul sunt insuficiente pentru a-i acoperi prejudiciul suferit.

A mai solicitat şi obligarea inculpatului la plata tuturor cheltuielilor pe care le-a efectuat pe parcursul întregului proces penal.

Inculpatul a arătat că nu se face vinovat de comiterea infracţiunii ,probele administrate în cauza demonstrând nevinovăţia sa, sens în care a solicitat să se dispună achitarea în conf. cu art. 10 lit. c C.pr.pen., respingerea acţiunii civile şi obligarea părţii civile la plata de cheltuieli judiciare.

A mai susţinut că hotărârea instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte aplicarea pedepsei accesorii, în condiţiile în care pedeapsa principală ce i-a fost aplicată nu este mai mare de 2 ani închisoare.

Verificând sentinţa penală apelată prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi din oficiu , sub toate aspectele de fapt şi de drept, Tribunalul apreciază că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii, ignorând şi nedând eficienţă principiului în dubio pro reo.

Atât doctrina cât şi practica judecătorească au argumentat în numeroase rânduri faptul că atunci când , urmare a administrării tuturor probelor necesare soluţionării cauzei, se ajunge la îndoială asupra vinovăţiei, prezumţia de nevinovăţie nu este răsturnată, orice îndoială fiind în favoarea inculpatului.

Aplicarea principiului în dubio pro reo este strâns legată de prezumţia de nevinovăţie deoarece la pronunţarea unei condamnări instanţa nu se poate bizui pe probabilităţi ci pe convingerea că probele reţinute reflectă adevărul.

În speţa dedusă judecăţii, este fără echivoc că principiul dubiul profită inculpatului îşi găseşte pe deplin aplicarea , consecinţa directă a faptul că nu s-a putut stabili cu certitudine că inculpatul R.V. C. i-a aplicat părţii vătămate loviturile ce au condus la producerea de leziuni vindecabile în 40-45 zile de îngrijiri medicale.

Astfel din declaraţiile părţii vătămate ( filele 6 şi 7 dosar u.p.) rezultă că inculpatul R. V. C. văzându-l, şi-a lăsat bagajele în lift şi a început să-l lovească atât cu pumnii cât şi cu picioarele pe tot corpul, trântindu-l jos.

Că, fiind cuprins de disperare a strigat după ajutor, moment în care ar fi apărut martorul T. G..

A mai afirmat partea vătămată că după circa 25 de minute, întrucât avea dureri insuportabile la piciorul stâng (urmare loviturilor primite de la inculpat) s-a îndreptat spre faleză pentru a lua un taxi cu care să meargă la spital, dar că, pe drum s-a întâlnit iarăşi cu inculpatul, care i-a aplicat lovituri cu pumnii, l-a strâns de gât şi l-a trântit de un zid ( f. 16 dosar fond , f.6 şi 7 dosar u.p.).

Susţinerile părţii vătămate nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă, ori potrivit art. 75 C.pr.pen., declaraţiile părţii vătămate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Astfel, martorul T. G., care se află la subsolul blocului, a declarat că a auzit strigăte, înjurături şi îmbrânceli , drept pentru care a urcat la parter unde a văzut pe partea vătămată care se afla în afara liftului, trăgând de uşa liftului pentru ca inculpatul, care se afla în lift să nu plece.

Prin urmare, dacă susţinerea părţii vătămate în sensul că a fost lovit de inculpat până ce l-a trântit jos, având în vedere distanţa mică pe care martorul a parcurs-o până la parter, acesta ar fi trebuit să o găsească pe partea vătămată pe jos şi nu în picioare, trăgând de uşa liftului.

De asemenea, abia după plecarea inculpatului, fără ca acesta să se mai poată apăra în vreun fel, partea vătămată i-a spus martorului că a fost lovit de către inculpat cu piciorul în piciorul său stâng.

Martorul S.G. care se afla şi el la subsolul blocului dar care nu a urcat scările să vadă ce se întâmpla, audiat fiind atât în cursul urmăririi penale cât şi în faza de cercetare judecătorească, a declarat că ulterior producerii incidentului nu a remorcat că partea vătămată să aibă probleme la mers.

Acest aspect a fost confirmat şi de martori R. L., F. F. şi R. C. C..

De asemenea în condiţiile în care actele medicale au constatat că partea vătămată a prezentat o fractură parcelară hemiplaton tibial lateral stâng, dacă această fractură ar fi fost urmarea loviturilor primite de la inculpat, se pune următoarea întrebare: mai era posibil ca partea vătămată să se deplaseze pe jos până pe faleza, de unde intenţiona să ia un taxi pentru a merge la spital?.

De asemenea, în condiţiile existenţei fracturi la acel moment, leziune ce presupune dureri foarte mari, nu ar fi fost firesc ca partea vătămată să cheme o ambulanţă şi nu să aştepte până a doua zi pentru a merge la medic ?

Pe de altă parte, din declaraţia părţii vătămate rezultă că în drumul său către un taxi a fost lovită cu pumnii, strânsă de gât şi lovită de un zid, ceea ce presupune existenţa mai multor leziuni în diferite zone ale corpului, ori, actele medicale depuse la dosar nu evidenţiază existenţa vreunei alte leziuni în afara celei anterior menţionate.

O altă probă administrată în cauză şi care nu conduce la înlăturarea dubiului cu privire la provenienţa facturii este expertiza medico-legală care a statuat că acest gen de leziuni se pot produce prin lovire directă ( în accidente de autoturism, ca pieton) sau prin cădere , cu torsionarea piciorului.

De ademenea, din adresa nr. 956/30.06.2005 a Spitalului de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei „ Galaţi rezultă că pacientul G. S. a fost diagnosticat la data de 29.01.2004 cu fractură hemiplaton tibial ext. genunchi stâng, veche de 48 ore, s-a imobilizat în aparat gipsat pentru 3-4 săptămâni.

Toate aceste inadvertenţe şi contradicţii sunt de natură a crea îndoială în ceea priveşte vinovăţia inculpatului ( în sensul exercitării de violenţe asupra părţii vătămate, violenţe care să fii condus la producerea fracturii ), nefiind înlăturată prezumţia de nevinovăţie ce operează în favoarea acestuia.

Faţă de aceste considerente, urmează ca în conf. cu art. 38515 al.1 pct. 2 lit. b C.pr.pen. să dispună admiterea recursului declarat de inculpat, desfiinţarea sentinţei penale recurate şi, în rejudecare, achitarea inculpatului R.V. C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 al.1 C.pen., în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. în ref. la art. 10 lit. c C.pr.pen.

Întrucât, potrivit art. 364 al.3 C.pr.pen. în cazul în care achitarea s-a pronunţat pentru că fapta nu a fost săvârşită de inculpat nu pot fi acordate despăgubiri civile, urmează a respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată G. S..

În conf. cu disp. art. 38515 al.1 pct. 1 lit. b C.pr.pen. va respinge recursul declarat de partea vătămată G. S., ca nefondat.

Făcând aplicarea art.192 al.1 pct.1 lit. a C.pr.pen. şi art. 192 al.2 C.pr.pen, va obliga pe partea vătămată la plata de cheltuieli judiciare către stat , la fond şi în recurs.

Făcând aplicarea art. 193 C.pr.pen. , va obliga pe partea vătămată la plata de cheltuieli judiciare către inculpat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de inculpatul R. V. C. (fiul lui V. şi L., născut la ____ în _____, cetăţean român, studii superioare, căsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în Galaţi) şi în consecinţă:

Casează sentinţa penală nr.916/27.04.2007 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

În baza disp.art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen., în ref. la art.10 lit.c C.pr.pen., achită pe inculpatul R. V. C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.181 alin.1 C.pen.

În baza disp.art.346 alin.3 C.pr.pen. respinge pretenţiile civile formulate de partea vătămată G. S. (domiciliat în Galaţi str…)

În baza disp.art.192 alin.1 pct.1 lit.a C.pr.pen. obligă partea vătămată G. S. la plata sumei de 150 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, la fond.

În baza disp.art.193 C.pr.pen., obligă partea vătămată G.S. la plata sumei de 650 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către inculpatul R. V. C..

Respinge recursul declarat de partea vătămată G. S. împotriva sentinţei penale nr.916/27.04.2007 a Judecătoriei Galaţi.

În baza disp.art.192 alin.2 C.pr.pen. obligă partea vătămată-recurentă la plata sumei de 50 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în recurs.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 15.01.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

GREFIER,

Fond:

Red.L.M.

Tehnored.F.B.

3.03.2008/2 ex.

Etichete:

Vatamare corporala, conducere sub influenta alcoolului

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5923/270/2009

Înreg.17.09.2009 OUG.195/2002

SENTINTA PENALA NR.148

Sedinta publica din data de 2.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – ….

Ministerul Public – reprezentat de procuror .

Pe rol fiind pronuntarea în cauza penala pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului …. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala, fapte prev. de art.184 alin.1, 3, 184 al.2,4 Cod penal si art.87 al.1 din OUG 195/2002 modificata prin Legea 49/2006, toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 24.02.2011, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2293 /P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate ,inculpatul …, cercetat pentru comiterea infractiunilor de „ vatamare corporala din culpa”,prevazute si pedepsite de art.184 alin.2 ,4 Cod penal si art. 184 alin. 1, 3 Cod Penal si „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala” prev. si ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în ziua de 15.09.2007,în jurul orei 13.00, în timp ce conducea autoturismul cu nr….., pe DJ 115 pe raza com.Casin, având în sânge o alcoolemie de 1,05-0,85 g%0 ( 0,55 mg./l) a vatamat corporal din culpa pe numitii ..( 110-120 zile îngrijiri medicale) si …. ( 50-55 zile îngrijiri medicale).

Dosarul penal nr. 1408/270/2008 a fost solutionat prin sentinta penala nr. 54/23.01.2009 a Judecatoriei Onesti. Prin aceasta sentinta s-a dispus condamnarea inculpatului … , prin schimbarea încadrarii juridice date faptelor, în baza art. 184 alin. 1,3 si 4 ind. 1 Cod Penal si în baza art. 184 alin. 2, 4 si 4 ind. 1 Cod Penal si art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 , la pedeapsa rezultanta de 2 ( doi) ani închisoare,iar în baza art. 81 Cod Penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei, în baza art. 81 Cod Penal. Totodata, au fost admise actiunile civile formulate de catre partea civila … si partile civile Spitalul Bacau si Spitalul mun. Onesti si s-a luat act ca partea vatamata … nu s-a constituit parte civila în cauza. Împotriva acestei sentinte au declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti si inculpatul …., fiind nemultumiti de solutia instantei.

Prin decizia penala nr. 293/A/2009 Tribunalul Bacau s- au admis apelurile declarate de apelantii aratati împotriva sentintei penale nr. 54/23.01.2009 a Judecatoriei Onesti si s-a dispus desfiintarea sentintei penale apelate în totalitate si trimiterea dosarului la prima instanta pentru rejudecare, motivat de faptul ca instanta de fond a pronuntat o hotarâre nelegala.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu: proces verbal de sesizare din oficiu, proces-verbal de consemnare acte premergatoare , adrese, planse fotografice, proces verbal de verificare ansamblu auto, planse fotografice, schita accidentului, raport de constatare medico-legala, certificate medico-legale, plângere si declaratii parte vatamata , bilete de externare, declaratii martori ,declaratii învinuit, declaratii martori.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În ziua de 15.09.2007,în jurul orei 13.00, inculpatul …., care poseda permis de conducere categoriile B,C,E înca din anul 1990 si este proprietarul autoturismului cu nr. ….., conducea autoturismul proprietate pe DJ 115 având sensul de mers Onesti-M.Casin si ajungând pe raza com.Casin, nu a respectat conditiile de trafic si nu a redus viteza la trecerea pe lânga un cortegiu funerar aflat pe sensul opus de mers, în dreptul bisericii, si a lovit pe numitii ….si …..,pe cel din urma,proiectându-l într-un alt autoturism apartinând lui ….

În autoturismul condos de inculpate se mai afla si martorul ….., care nu a suferit vatamari corporale si nu poseda certificat medico-legal.

Autoturismul inculpatului a suferit avarii, respective parbriz spart în partea stânga, lampa semnalizare stânga fata crapata si aripa stânga înfundata lateral. Practic inculpatul a intrat în coliziune dupa ce a vatamat corporal pe cele doua parti vatamate si cu autoturismul cu nr……, ce era parcat regulamentar.

Segmentul de drum pe care s-a produs accidental este în linie dreapta, carosabilul era uscat, fara a exista în zona însa marcaje rutiere sau indicatoare de restrictie.

Inculpatul … a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager Printer si a rezultat 0,55 mg./l alcool pur în aerul expirat ( fl.55 dos.,urm.pen.). Ca urmare a acestui fapt inculpatul a fost condus la Spitalul mun.Onesti în vederea recoltarii probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei si conform buletinului de analiza alcoolemie nr.2419-2420 din 18.09.2007 a rezultat o alcoolemie de 1,05-0,85 g%0.(fl.56 dos.urm.pen.)

Ca urmare a accidentului partea vatamata .. în vârsta de 79 ani din Onesti, a suferit leziuni corporale vindecabile în 110-120 zile îngrijirimedicale, prezentând diagnosticul de “ politraumatism prin accident rutier”, fiind si internata în Spitalul Onesti în perioadele 15-17.09.2007, 17.09-23.10.2007, 24.10-16.11.2007 si 19.11-30.11.2007, conform CML nr.S137/81/A2/8.11.2007.

Se retine ca … nu se afla sub influienta bauturilor alcoolice si a declarat ca doreste sa se judece cu inculpatul, urmând ca asupra eventualelor pretentii civile sa se pronunte direct în fata instantei de judecata.

Partea vatamata ….,în vârsta de 85 ani a suferit leziuni corporale vindecabile în 50-55zile îngrijiri medicale, prezentând diagnosticul “ politraumatism prin accident rutier” fiind si internat în Spitalul mun.Onesti în perioadele 15.09-4.10.2007 si 11.12.2007, conform CML nr.S8/8/A2/21.01.2008.

Nici ….. nu se afla sub influienta bauturilor alcoolice si a declarat ca se va constitui parte civila în cauza direct în fata instantei de judecata.

Autoturismul inculpatului nu avea polita de asigurare obligatorie RCA, aceasta fiindu-I expirata , iar …in nu a contestat rezultatul alcoolemiei si a recunoscut faptele comise, aratând ca în acea zi a consumat 1 litru de bere.

Spitalul Mun.Onesti prin adresa nr.2099 din 19.02.2009 s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 2572,63 lei.

Desi a fost legal citat si s-au emis si mandate de aducere ,inculpatul nu a putut fi identificat si audiat în cauza , din procesele-verbale de executare a mandatelor de aducere rezultând ca acesta este plecat din tara si nu I se cunoaste adresa . Din acest motiv, instanta a dispus în conf. cu dispoz. Art. 177 alin. 4 C.P.P. citarea inculpatului si prin afisare la sediul Consiliului Local M. Casin. De asemenea , inculpatul a fost reprezentat de un aparator ales, asigurându-i-se toate garantiile procesuale.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei.

Astfel,fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestuia.

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, faptele inculpatului … , care în timp ce conducea autoturismul proprietatea sa pe raza com. Casin, având în sânge o alcoolemie de 1,05-0,85 g%0, a vatamat corporal din culpa partile vatamate …. si ….

, provocându-le acestora din urma leziuni care au necesitat pentru vindecare cca. 110-120 zile de îngrijiri medicale, respectiv 50-55 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de vatamare corporala din culpa ,prevazute si pedepsite de art.184 alin. 2 ,4 Cod penal , art. 184 alin. 1, 3 Cod Penal si conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala , prev. si ped. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 ,atât din punct de vedere obiectiv, cât si din punct de vedere subiectiv.

Din probele administrate în cauza rezulta o culpa comuna a partilor ,inculpat si parti vatamate în producerea accidentului de circulatie. Astfel, inculpatul a condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice , a efectuat depasirea fara a se asigura ca nu pune în pericol sau stânjeneste circulatia de pe sensul opus ( art. 118 lit. a din OUG 195/2002 ) si nu a redus viteza la trecerea pe lânga cortegiu ( art. 123 lit. d ) . De asemenea, partile vatamate …si …. s-au angajat în traversarea strazii prin loc nepermis , fara sa se asigure , au încalcat prevederile art. 167 lit. d din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 195/2002 modif. prin Legea nr. 49/2006.

Fata de cele aratate mai sus, instanta va retine o culpa determinanta în producerea accidentului ,din partea inculpatului , respectiv 70 % , având în vedere ca a condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice , a efectuat depasirea fara a se asigura ca nu pune în pericol sau stânjeneste circulatia de pe sensul opus si nu a redus viteza la trecerea pe lânga cortegiu . De asemenea, va retine o culpa de 30 % si pentru partile vatamate ..si … , care s-au angajat în traversarea strazii prin loc nepermis , fara sa se asigure , încalcând dispozitiile legale aratate mai sus .

Astfel,fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestuia.

La alegerea pedepsei, precum si la individualizarea cuantumului acesteia, vor fi avute în vedere criteriile enumerate de art.72 Cod Penal ,si anume: limitele de pedeapsa ,circumstantele reale si personale, gradul de pericol social concret al faptei savârsite, determinat de modul de producere ,cât si de importanta valorilor sociale încalcate si urmarea produsa .

Sub acest aspect, instanta retine pericolul social al infractiunii, reflectat în limitele de pedeapsa stabilite de legiuitor, urmarea faptei – vatamarea integritatii corporale si a sanatatii victimei, reflectata în numarul mare de zile de îngrijiri medicale de care a fost nevoie pentru vindecare, crearea unei stari de pericol cu privire la persoanele si bunurile implicate în circulatia pe drumurile publice , totodata instanta retinând si atitudinea partial sincera a acestuia pe parcursul procesului penal, constând în recunoasterea faptei savârsite în faza de urmarire penala dar sustragerea de la judecata precum si atitudinea fata de urmarile produse, acesta nefiind interesat în vreun fel a acoperi cheltuielile facute de catre partea vatamata … pentru restabilirea sanatatii sale.

Vatamarea corporala din culpa este o fapta cu un pericol social generic ridicat, valoarea sociala careia i s-a adus o atingere fiind integritatea corporala a individului.

Lezarea acestei valori a fost extrem de drastica ,având în vedere consecintele , vatamarea corporala grava a celor 2 parti vatamate.

Sub aspectul laturii subiective , inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma culpei în ceea ce priveste infractiunile de vatamare corporala si intentie indirecta în ceea ce priveste infractiunea de conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala” prev. si ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006.

întrucât, desi nu a dorit producerea urmarii constând într-o stare de pericol pentru toti cei implicati în circulatia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel putin producerea unei astfel de urmari.

Raportul de cauzalitate între actiunea inculpatului si urmarea imediata este unul direct si poate fi dedus din însasi savârsirea faptei.

În raport de latura subiectiva a infractiunii, instanta retine ca inculpatul a savârsit fapta descrisa mai sus cu vinovatie sub forma intentiei indirecte întrucât, desi nu a dorit producerea urmarii constând într-o stare de pericol pentru toti cei implicati în circulatia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel putin producerea unei astfel de urmari.

Având în vedere cele expuse, instanta va aplica inculpatului pedeapsa închisorii pentru fiecare infractiune retinuta, care sa corespunda scopului acesteia, definit prin art.52 C.p., prin observarea criteriilor generale de individualizare prevazute de art.72 C.p.

Totodata, având în vedere ca infractiunile deduse judecatii au fost comise de catre inculpat( vatamare corporala) prin aceasi actiune si (conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala ) înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 33 lit.a si b C.p. ce reglementeaza concursul real si ideal de infractiuni.

Prin urmare , vor fi contopite pedepsele mai sus aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea , ce va fi si pedeapsa rezultanta ce urmeaza a fi executata de catre inculpat.

Cât priveste modalitatea de executare a pedepsei aplicate, în raport de criteriile anterior mentionate si apreciind ca scopul pedepsei va putea fi atins chiar fara executarea acesteia, va dispune, conform art.81 din Codul penal, suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare , stabilit în conditiile art.82 din Codul penal.

Ii va fi atrasa atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod Penal privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate ,în ipoteza savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare.

Va face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit.a teza a II-a si b C.p., iar în temeiul art. 71alin.5 C.p. va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe perioada suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile, constata ca partea vatamata ….. s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 40.000 lei daune materiale si 20.000 lei daune morale.

Instanta va retine întrunirea în speta a conditiilor generale ale raspunderii civile delictuale prevazute de art.998 si urm. din Codul civil, respectiv existenta prejudiciului suferit de partea civila, a faptei ilicite savârsite de inculpat, a legaturii de cauzalitate între aceasta fapta si prejudiciu, precum si a vinovatiei inculpatului în savârsirea faptei, vinovatie care îmbraca forma culpei.

Apreciindu-se ca partea civila Braila Lucia a dovedit în cauza existenta unui prejudiciu material, dar si moral, demonstrata fiind si legatura de cauzalitate între pagubele suferite si fapta inculpatului, instanta va retine ca sunt îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale ce obliga pe cel vinovat de producerea acestuia, de a-l repara.

La întinderea prejudiciului ,instanta va avea în vedere si gradul de culpa stabilit pentru fiecare parte din dosar, respectiv 70 % pentru inculpat si 30 % pentru partile vatamate …. si …. .

Relativ la prejudiciul material si moral care s-a demonstrat a-i fi fost produs partii civile …, instanta va retine ca întinderea acestuia a fost dovedita prin probele administrate în cauza si urmeaza sa acorde victimei despagubiri în cuantumul cerut , dar cu reducerea despagubirilor cu 30 % , potrivit gradului de culpa retinut pentru aceasta parte civila.

Astfel, instanta apreciaza ca în cauza ,partea civila …. a dovedit ca justifica acordarea daunelor materiale solicitate , partea civila .. facând dovada cheltuielilor cu procurarea medicamentelor necesitate de îngrijirea leziunilor suferite de pe urma accidentului provocat de catre inculpat , cheltuielile cu femeile angajate pentru îngrijire la domiciliu( fiind imobilizata la pat) , contravaloare pampersi, hrana, orteza .Astfel, instanta va retine declaratia martorei .. ( fila 191 dosar i.) care a declarat ca a primit suma de 500 lei lunar ( timp de 5 luni) pentru îngrijirea permanenta la domiciliu a partii civile ,având cunostinta ca pâna la acea data a fost angajata o alta femeie, platita cu aceeasi suma ( acesta fiind si pretul pietii) , femeia fiind platita timp de ( 2 ani si 5 luni) . Aceeasi martora a declarat ca partea civila a cheltuit circa 500 lei lunar pentru pampersi, , materiale sanitare , deodorizante, etc. si a cumparat o orteza de 1500 lei . Prin urmare, instanta va obliga inculpatul sa achite partii civile .. , daunele materiale în cuantumul solicitat, proportional cu gradul de vinovatie retinut de instanta, deci în proportie de 70 % din valoarea pagubei dovedite în cursul procesului penal ( 40.000 lei) , respectiv suma de 28.000 lei.

În ceea ce priveste solicitarea partii civile …. de obligare a inculpatului la plata daunelor morale instanta apreciaza ca aceasta cerere este pe deplin justificata.

Astfel, instanta apreciaza ca în cauza se justifica acordarea daunelor morale în cuantumul solicitat, proportional cu gradul de vinovatie retinut de instanta, deci în proportie de 70 % din valoarea despagubirilor apreciate de instanta, în cursul procesului penal ( 20.000 lei) , respectiv suma de 14.000 lei,

ca pretium doloris, în compensarea traumelor psihice si fizice suferite de partea civila ca urmare a faptei ilicite a inculpatului, suma care procura partii o justa si integrala dezdaunare.

Prejudiciul fiziologic încercat de partea vatamata …, constând în privarea acesteia de avantajele unei vieti normale, fiind imobilizata la pat inclusiv prejudiciul de agrement, dat de efortul suplimentar pe care aceasta trebuie sa-l faca pentru a-si pastra conditiile de viata pe care le-a avut anterior vatamarii, conditii pe care nu le va recapata în timp, pretinde acordarea unei compensatii banesti corespunzatoare care, coroborata cu sanctiunea de drept penal aplicata, sa ofere partii vatamate o necesara satisfactie.

Pe lânga prejudiciul corporal (functional, de agrement),de lunga durata, urmaririle subzistând chiar si în prezent, partea vatamata necesitând înca interventii chirurgicale, cauzat prin vatamarea adusa integritatii corporale si sanatatii partii vatamate, instanta retine si faptul ca partea vatamata este o persoana în vârsta . Instanta va retine ca accidentul ce i-a provocat leziunile fizice partii vatamate a determinat o alta atitudine psihica a acesteia, complet diferita de cea avuta anterior producerii acestuia, schimbare determinata de necesitatea restabilirii integritatii sale corporale iar eforturile depuse în acest sens au angrenat o suprasolicitare psihica si un efort fizic suplimentar .

De asemenea, pe aceleasi considerente, fiind întrunite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998-999 Cod civil (fapta ilicita a inculpatului si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu), instanta va admite în parte ( proportional cu gradul de culpa al inculpatului -70 % )si actiunile civile formulate de catre partile civile SPITALUL MUNICIPAL ONESTI, SPITALUL JUDETEAN BACAU , SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR –CAROL DAVILA BUCURESTI si SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI , reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si cheltuieli de spitalizare pentru partile vatamate … si …. .

Se va lua act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

Se va constata ca inculpatul a fost asistat de catre avocat ales si se va dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu pentru partea civila … (av……- suma de 200 lei ).

Fiind în culpa procesuala, inculpatul va fi obligat si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 184 alin. 1,3 Cod Penal condamna pe inculpatul .. .., fiul lui .. si …., nascut la .. în …., cu domiciliul în …. , fara forme legale în …., studii-scoala profesionala, ocupatia-fara,divortat, …. fara antecedente penale , CNP-….. ,la o pedeapsa de :

– 1 an închisoare,pentru comiterea infractiunii de „vatamare

corporala din culpa” în dauna partii vatamate …

În baza art.184 al.2,4 Cod penal condamna pe inculpatul …. la o pedeapsa de:

– 1(un)an si 6(sase)luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de

vatamare corporala din culpa în dauna partii vatamate …

În baza art.87 alin.1 din OUG.195/2002 modificata prin Legea

nr.49/2006 condamna pe inculpatul …la o pedeapsa de:

– 1 (un)an si 8(opt) luni închisoare pentru comiterea infractiunii de

„ conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala.”

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 1( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare .

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3( trei ) ani si 8 (opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila . si obliga inculpatul la plata sumei de 28 000 lei cu titlu de daune materiale si 14 000 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

Ia act ca partea vatamata . nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 2503,33 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI , reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale , pentru partea vatamata .. , din care 61,6 lei reprezentând contravaloarea expertizei medico-legale se vireaza în contul 50414278728-2 ,deschis la Trezoreria Onesti.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 7371,05 RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL JUDETEAN BACAU , reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si internare , pentru partea vatamata BRAILA LUCIA .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 1216,3 LEI RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR –CAROL DAVILA BUCURESTI , reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale , pentru partea vatamata TANASE MIRCEA.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 2305,52 LEI (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI , reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale , pentru partea vatamata ……

Constata ca inculpatul a fost asistat de catre avocat ales.

Dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu pentru partea civila … (… – suma de 200 lei ).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 560 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat .

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, azi 02.03.2011.

Etichete: ,

Vatamare corporala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 176/270/2010

Înreg.11.01.2010 vat.corporala

SENTINTA PENALA NR.31

Sedinta publica din 18.01.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ……….

Grefier – …..

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Vicentiu ….

Pe rol judecarea pronuntarea în cauza penala pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului …….. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala, fapta prev. de art.181 cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 13.01.2011 fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei penale de fata ,constata ca :

Prin rechizitoriul nr. 313/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate, inculpatul …., cercetat pentru comiterea infractiunii de „ vatamare corporala”, prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 Cod Penal

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul

……, în noaptea de 14/15.10.2008,în jurul orelor 1.30, în timp ce se afla cu partea vatamata ……. în barul „…” din ……. l-a lovit pe acesta din urma cu o sticla în zona fruntii, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 30-35 zile îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : declaratie parte civila, ( filele 29 dosar i. ) declaratii martori ….., …,….., …, .. ( filele 30,46,47,88,89 dosar i.)

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile învinuitului, declaratiile inculpatului, ale partii vatamate,ale martorilor, procesele verbale de reconstituire si planse foto , rapoarte medico-legale, certificat medico-legal( aratate mai sus).

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata partea vatamata

si martorii : ….., …..,…….. , …., …, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Desi a fost legal citat si s-au emis si mandate de aducere

,inculpatul …… nu a putut fi identificat si audiat în cauza , din procesele-verbale de executare a mandatelor de aducere rezultând ca acesta este plecat din tara . Din acest motiv, instanta a dispus în conf. cu dispoz. Art. 177 alin. 4 C.P.P. citarea inculpatului si prin afisare la sediul Consiliului Local …… În cauza ,s-a dispus si emiterea unei adrese la Administratia Nationala a Penitenciarelor pentru a se verifica daca inculpatul se afla încarcerat , raspunsul fiind negativ.

Din oficiu, instanta a luat declaratie partii vatamate ….. parte care s-a constituit parte civila, în termen legal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în

ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 4.11.2008 partea vatamata …… a

formulat o plângere penala împotriva numitului …….., pentru infractiunea prev. de art.181 cod penal, constând în aceea ca,în noaptrea de 14/15.120.2008, în jurul orelor 1.30, partea vatamata a fost lovita cu o sticla în frunte, în timp ce ambele parti se aflau în barul”…… din .…….. iar în urma agresiunii, ……. a suferit leziuni vindecabile în 30-35 zile îngrijiri medicale.

În urma cercetarilor efectuate a reiesit ca …….

subofiter în cadrul Detasamentului de Jandarmi ……., iar în noaptea de 14/15.10.2008 se afla în barul sus-amintit, fiind însotit de numitul …….. În bar se mai afla inculpatul,precum si numitii ….., …., angajati si ei la aceeasi unitate de jandarmi ,precum si barmanul de serviciu …. Partea vatamata a intrat în club, a salutat pe cei prezenti si fara alta discutie inculpatul a spus ca nu are ce discuta cu el,pe motiv ca partea vatamata ar fi sanctionat contraventional un prieten al sau………. s-a asezat la o masa alaturata, paralela cu masa unde stateau ceilalti trei (mai putin barmanul) cu spatele la perete, pe aceeasi directie cu inculpatul, astfel încât daca ar fi vrut sa iasa de la masa, ….. trebuia sa se ridice si sa ocoleasca masa ori prin stânga ei, pe lânga inculpat, ori prin dreapta, pe lânga …….

Pe mesele celor prezenti se aflau sticle cu vin, apa minerala,pahare , o ceasca de cafea precum si o sticla de cola. Între partea vatamata si inculpat au aparut discutii contradictorii legate de presupusa amenda acordata de ….. prietenului inculpatului, discutii care initial au fost aplanate de catre cei aflati în bar. La un moment dat, numitul ….. s-a îndreptat catre toaleta, iar ……..a iesit pentru a vorbi la telefon cu alti colegi jandarmi, în timp ce barmanul se ocupa de debarasatul altor mese, iar …… lipsea si el. Profitând de aceasta situatie, în care ramasese singur cu partea vatamata, ……. s-a ridicat de la masa sa , s-a îndreptat catre cea a partii vatamate si a lovit-o pe aceasta cu o sticla în zona fruntii, dupa care imediat a revenit la masa lui. Când s-a întors de la baie, …… l-a gasit pe …… în acelasi loc unde-l lasase, stând cu capul în jos si întrebându-l ce are, a aflat ca l-a lovit inculpatul.

Inculpatul a aplicat o singura lovitura, iar dupa agresiune la circa 10-15 minute, …. si …… au plecat, dupa care, la scurt timp, a plecat si partea vatamata însotita de …..

…… a primit pentru agresiunea suferita un certificat medical pentru 30-35 zile îngrijiri medicale, apreciindu-se ca „ fractura cu înfundare multieschiloasa” s-a putut produce cu un corp dur.(fl.9-12 dos.urm.pen.)

Partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 30.000 lei incluzând si daunele morale.(fl.21-22 dos.urm.pen.)

Întrucât inculpatul a negat tot timpul agresarea partii vatamate sustinând ca aceasta s-ar fi lovit singura cu capul de masa, s-a dispus expertizarea partii vatamate la SML …… care prin actul nr.685 din 12.03.2009 a comunicat Politiei Onesti faptul ca tipul de leziune prezentat de …… „ pledeaza pentru un mecanism de lovire activa cu un corp dur , fiind improbabila din punct de vedere medical, varianta unei caderi”.(fl.31 dos,.urm.pen.).

S-a procedat totodata, la cererea inculpatului si la expertizarea partii vatamate la IML ……. unde s-a efectuat o noua expertiza care a apreciat ca leziunea partii vatamate a necesitat pentru vindecare 30-35 zile îngrijiri medicale, iar în functie de topografia si morfologia leziunii este putin probabila producerea acesteia printr-un mecanism de cadere, apreciindu-se ca leziunea s-a produs prin „ lovire activa cu un obiect dur”.(fl.28 dos.urm.pen.)

S-a revenit la IML Iasi, întrucât una din întrebarile adresate acestui institut era daca leziunile constatate s-au putut produce prin lovire cu o sticla de vin de 0,75 l, de bere de 0,33 l sau de suc de 0,35 l, iar prin suplimentul la raportul anterior de expertiza, supliment înaintat în data de 12.10.2009 IML Iasi subliniaza faptul ca, din punct de vedere medico-legal nu exista criterii obiective pentru a aprecia daca leziunea suferita de partea vatamata s-a putut produce prin agresarea cu una din sticlele din gramajul amintit mai sus, ci prin lovire activa cu un obiect dur, posibil sticla, fiind improbabila producerea printr-un mecanism de cadere a victimei si de lovire a acesteia de coltul vreunui postament.( fl.28 dos.urm.pen.)

Inculpatul a negat constant agresarea partii vatamate, sustinând ca de fapt aceasta s-a lovit singura de coltul mesei ( fl.37-41,78 dos.urm.pen.).

În cauza s-a procedat si la efectuarea unei reconstituiri , pentru a se verifica apararea inculpatului, rezultând însa, ca fata de amplasamentul meselor, de pozitiile în care se aflau partile la mese, sustinerea inculpatului nu se confirma. Aceasta cu atât mai mult cu cât daca ar fi sa dam crezare sustinerilor lui …… ar fi însemnat ca partea vatamata sa se fi ridicat de la masa, sa se fi împiedicat, sa fi cazut cu capul de coltul mesei si apoi sa se fi asezat în pozitia initiala pe canapea , întrucât toate celelalte parti audiate declara ca au gasit-o pe partea vatamata doar la masa nicidecum cazuta, însa acest aspect sustinut de inculpat nu are nici un suport probator. Mai mult, cu ocazia reconstituirii, inculpatul a indicat faptic organelor de politie presupusul echilibru si caderea partii vatamate, însa din plansa foto indicata rezulta ca partea vatamata ar fi cazut pe burta, cu capul direct pe podea si nicidecum de coltul mesei, asa cum sustine în declaratie inculpatul.( fl.65-69 dos.urm.pen.).

De asemenea, sustinerea inculpatului nu este credibila, având în vedere concluziile rapoartelor medico-legale care pledeaza clar pentru un mecanism de lovire activ cu corpuri dure, iar lovirea partii vatamate direct în frunte cu o sticla de pe masa, putea produce înfundatura pe care au observat-o medicii cu ocazia examinarii partii vatamate.

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta prin coroborarea

declaratiilor partii civile cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale si al judecatii ( declaratii parti vatamate, declaratii martori, procese-verbale de cercetare la fata locului , certificat medico-legal, expertiza medico-legala).

Pe parcursul procesului penal s-au efectuat mai multe expertize

medico-legale , ultima fiind efectuata în faza de judecata ( filele 97-101 d.i.) . Din raportul de noua expertiza medico-legala efectuat de I.M.L. Iasi rezulta ca topografia si morfologia leziunii partii vatamate pledeaza pentru producerea ei prin lovire activa cu un obiect dur si ca leziunea traumatica a necesitat 30-35 zile îngrijiri medicale pentru vindicare din momentul producerii ei.

De asemenea, din declaratia partii civile …..

….. , care se coroboreaza cu declaratiile martorilor ……. ( fila 30 dosar i.) si …… ( fila 46 dosar i.) cu procesele verbale de reconstituire si plansele foto , cu certificatul medico-legal si rapoartele de expertiza medico-legale, rezulta cu certitudine ca inculpatul a comis fapta retinuta în sarcina sa .

ÎN DREPT:

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta

inculpatului ….. care a lovit partea vatamata ……. cu o sticla în zona fruntii si i-a provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 30-35 zile îngrijiri medicale întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ vatamare corporala”, prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 Cod Penal .

Astfel, în ceea ce priveste infractiunea de „ vatamare corporala„

prevazuta si pedepsita de art.181 alin. 1 Cod Penal, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu o sticla în zona fruntii), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost

savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza ,

( declaratii parte vatamata , declaratii martori, expertize medico-legale etc.) din care rezulta vinovatia inculpatului ……. în ceea ce priveste savârsirea infractiunii aratate mai sus , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a inculpatului.

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine seama

de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al fapteilor savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca se afla la primul conflict cu legea penala (din actele de la dosar rezulta ca inculpatul nu a mai fost sanctionat penal ) dar si faptul ca a avut o atitudine nesincera în declaratii si s-a sustras de la judecata , fiind plecat din tara, fara a indica adresa.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse

cu închisoarea orientata spre minimul special prev. de lege este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art. 52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatului.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanta retine ca natura faptelor

savârsite si, implicit gradul de pericol social al acestora duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta

retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 C.pen., va dispune suspendarea

conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare prevazut de lege. .

Ca urmare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei , va

suspenda si executarea pedepselor accesorii prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata …… s-a constituit parte civila, în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 5000 lei (RON ) daune materiale si 60.000 lei cu titlu de daune morale .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura penala

a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire cu sticla în zona capului, ce i-a produs leziuni în zona fruntii si o cicatrice coronara fronto -parietala stânga lata de 5-6 mm. Ulterior, partea civila a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata . Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana activa profesional , respectata în comunitate, fiind angajata în functia de jandarm, contureaza un prejudiciu moral suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 10.000 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit si drept proportionala cu prejudiciul efectiv suferit ,evaluarea facuta de partea civila fiind supraevaluata .

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii

ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila.

În ceea ce priveste daunele materiale, partea vatamata a dovedit cu

martorul ….. ( fila 89 dosar i.) si cu chitantele fiscale si bonurile fiscale depuse la dosar ( inclusiv pentru contravaloarea expertizei medico-legale ) ca a cheltuit suma totala de 3154 lei RON ( cheltuieli transport, mâncare -în timpul spitalizarii-, consultatii medicale, cheltuieli pentru medicamente ).

Cât priveste daunele materiale solicitate de catre partea civila în

vederea efectuarii unei operatii estetice viitoare, acestea se vor respinge. Este drept ca a dovedit ca in urma traumatismului a ramas cu o cicatrice coronara fronto -parietala stânga lata de 5-6 mm. si prin raportul de expertiza medico-legala ( fila 97-101 d.i.) s-a stabilit pretul estimativ de 3000 euro pentru tratamentul corector . Oricum, valoarea lucrarii este doar aproximativa, astfel ca prejudiciul invocat este viitor si incert, deci pretentiile se vor respinge conform art.14 C.p.pen. raportat la 998 C.civ. Dar partea vatamata are dreptul sa introduca ulterior o actiune civila pentru acoperirea acestui prejudiciu in momentul in care el va deveni cert. În cauza s-au constituit parti civile si unitatile medicale Spitalul Mun.Onesti si Spitalul de urgenta Bacau , urmând ca instanta sa admita si aceste actiuni civile , ca urmare a solutiei din latura penala a cauzei si sa oblige inculpatul la plata daunelor solicitate potrivit înscrisurilor doveditoare depuse la dosarul cauzei.

Se va dispune plata onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata

cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal, care includ si onorariul din oficiu si la cheltuielile judiciare efectuate de catre partea civila pe parcusul procesului penal ( onorariu de avocat).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 181 alin. 1 Cod Penal condamna pe inculpatul …… , fiul lui …. si ……. , nascut la data de ….. , în …… , cu domiciliul în ….., studii-scoala profesionala ,ocuptia-conducator auto , CNP ……fara antecedente penale , la o pedeapsa de:

-1 (un) an si 6 ( sase) luni închisoare , pentru comiterea infractiunii de “ vatamare corporala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 (trei) ani si 6 ( sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor prevazute de art.83,84 Cod Penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei .

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila ……. si obliga inculpatul la plata sumei de 3154 lei cu titlu de daune materiale si 10.000 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art. 313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 50 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MUNICIPAL …….. reprezentând contravaloare servicii medicale.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 2168,82 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ……, reprezentând contravaloare servicii medicale.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu pentru inculpat (…….. .

În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, în ambele faze ale procesului penal.

În temeiul art. 193 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei catre partea civila reprezentând cheltuieli judiciare ( onorariu avocat ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.01.2011.

Etichete:

Furt, lovire, vatamare corporala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4887/270/2010 – furt, lovire, vat.corporala

Înreg.21.07.2010

SENTINTA PENALA NR. 701

Sedinta nepublica si separata din data de 9.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – …….

Grefier – …..

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului minor ….., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.208 al.1,180 1 al. 1,2, 181 al.2, 181 al.2, 192 al.1 Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta nepublica si separata a raspuns inculpatul arestat si asistat de avocat ales ….., care reprezinta si pe partea responsabila civilmente …… si aparatorul ales al partii civile ….., lipsind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca prin serviciul registratura la data de 8.12.2010, Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar Adresa nr. 19136/07.12.2010, prin care arata ca se constituie parte civila cu suma de 6358.51 lei.

Instanta arata ca Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar adresa solicitata, cauza fiind repusa pe rol pentru acest motiv.

Procurorul si partile, având pe rând cuvântul, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta a dispus trecerea la dezbateri, dând cuvântul pe fond.

Procurorul arata ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 al.1, 180 al.1, art. 182 al.2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a si art. 99 urm. Cod penala, dupa care, precizeaza ca îsi mentine concluziile stabilite prin încheierea din 25.11.2010, sa fie obligat la cheltuieli de judecata si daune civile, catre partea civila, în masura în care au fost dovedite.

Aparatorul partii vatamate, ……., solicita condamnarea inculpatului, la pedeapsa închisorii cu executare, iar pe latura civila, sa fie obligat inculpatul în solidar cu partile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor, Cu onorariu pentru avocat. Sa se aiba în vedere concluziile scrise, depuse la termenul anterior.

Aparatorul inculpatului, avocat ……., precizeaza ca partea vatamata ……, nu poate solicita daune civile, întrucât aceasta nu s-a constituit parte civila, dupa care, arata ca îsi mentine punctul de vedere avut la termenul trecut. Sa nu se dispuna condamnarea la pedeapsa închisorii a inculpatului minor, este un caz rar, provocat pe fondul lipsei de carte. Sa i se aplice masura educativa si sa nu fie lipsit de libertate. Doar daca va savârsi o alta infractiune sa-i fie aplicata sanctiunea cu închisoarea. Solicita respingerea pretentiilor partii civile.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta comisa.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr.1394/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata,în stare de arest preventiv,a inculpatului minor ….. , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin.1, lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal, vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ……) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul în ziua de 27.05.2010 a patruns în locuinta neîmprejmuita a partii vatamate ……., din com. Urechesti, pe usa gasita descuiata, de unde a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal, cauzând un prejudiciu de 400 lei si în ziua de 01.06.2010 i-a aplicat mai multe lovituri, cu pumnii, numitei ……., cauzatoare de suferinte fizice, pentru care nu poseda certificat medico-legal. De asemenea, la data de 06.07.2010 a aplicat mai multe lovituri, cu o bâta, partii vatamate ……., cauzându-I leziuni care au pus în primejdie viata victimei.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri, declaratii parti vatamate, procese-verbale de cercetare la fata locului, planse foto, dovezi de predare-primire, cazier, declaratii martori, declaratii inculpat, raport constatare medico-legal si certificat medico-legale.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: declaratiile invinuitului, ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În ziua de 27.05.2010, inculpatul minor …… s-a deplasat de la domiciliul sau, din ……., pâna la locuinta neîmprejmuita a partii vatamate …. si intrând pe usa descuiata, din holul de la intrare a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal. Cu bunul sustras, a iesit prin spatele locuintei partii vatamate, prin gradina si a abandonat aparatul de sudura în albia râului Trotus, deplasându-se ulterior la locuinta sa.

Martorul …… l-a observat pe inculpat în momentul în care acesta a parasit locuinta partii vatamate si a abandonat aparatul de sudura.

În ziua de 01.06.2010, în timp ce inculpatul minor ….. se deplasa pe drumul comunal din satul ….., ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a apropiat de aceasta si pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar la strigatele de ajutor ale victimei au intervenit numitii ….. si sotia acestuia, …., motiv pentru care inculpatul a fost nevoit sa paraseasca locul comiterii faptei.

Ulterior, însa, dupa aproximativ 2-3 minute, acesta a revenit cu o bâta, intentionând sa o loveasca din nou pe partea vatamata, însa a fost imobilizat de ………

În ziua de 06.07.2010, în jurul orelor 18:15, acelasi inculpat, se deplasa pe drumul comunal din satul …si întâlnindu-se cu partea vatamata ……, pe care-l banuia ca i-ar fi omorât a cabalina, i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu o bâta de lemn, în cap si peste tot corpul. În ajutorul partii vatamate a intervenit numitul ……

Ca urmare, inculpatul a parasit locul incidentului si s-a deplasat în continuare, în directia statului …..si ajungând în dreptul locuintei numitei ……… si-a amintit de faptul ca sotul acesteia i-a reprosat ca în ziua de 04.07.2010 i-ar fi mutat niste lemne, motiv pentru care a patruns în curtea locuintei partii vatamate si cu bâta din lemn pe care o avea asupra sa i-a aplicat acesteia mai multe lovituri peste corp si picioare.

Strigatele de ajutor ale victimei au fost auzite de martora ….. care a intervenit, inculpatul fiind nevoit sa paraseasca curtea partii vatamate si ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a întâlnit cu fiica acesteia, ….., careia i-a împartit intentia de a-l omorî pe …….., pe care-l lasase în dreptul imobilului lui …… Ajuns aici, l-a gasit atât pe ……., cât si pe sotia acestuia, …., carora le-a aplicat mai multe lovituri cu aceeasi bâta de lemn.

La fata locului a ajuns numitului …….., alertat de strigatele de ajutor ale victimelor, iar inculpatul a fugit, refugiindu-se în locuinta sa.

În urma loviturilor, numitul ….., în vârsta de 67 de ani, a fost transportat la Spitalul Municipial Onesti, pentru acordarea îngrijirilor medicale, stabilindu-se diagnosticul de „ politraumatism prin agresiune, soc traumatic, echimoze ambele coapse ant. si epicraniene, hematom mâna stânga, deplasare brat si antebrat stg. cu multiple plagi craniene. Leziunile, prin ele însele si la data producerii, aveau capacitate tanato-generatoare si în consecinta au pus în primejdie viata victimei.

Conform certificatului medico-legal cu nr. 222/A1 din 13.07.2010, eliberat de Cabinetul de Medicina Legala Onesti, numita ……, în vârsta de 75 de ani, a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 25-30 zile îngrijiri medicale si se constituie parte civila în cauza cu suma de 4000 lei.

De asemenea, partea vatamata ……., în vârsta de 66 de ani a suferit leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal cu nr. 216/A1 din 07.07.2010, constituindu-se parte civila în cauza cu suma de 120 lei.

Fiind legitimat în fata instantei , inculpatul minor …… s-a prevalat de dreptul la tacere , dar a declarat ca îsi mentine declaratiile date în faza de urmarire penala , faza în care inculpatul a recunoscut partial comiterea faptelor.

Astfel, au fost administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului minor în savârsirea tuturor infractiunilor deduse judecatii. Astfel, martorii audiati în cauza, respectiv ……, ……., ……, …….., ……., …….., …….., ……, ….., ……, …., …., au relatat situatia de fapt perceputa personal de catre ei, din declaratiile acestora rezultând cu certitudine vinovatia inculpatului minor în comiterea tuturor infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata.

Instanta va elimina din ansamblul probelor administrate în cauza, declaratiile martorelor …. ( fila 169 dosar i.), …… ( fila 197 d.i.) ca fiind subiective ( datorita gradului de rudenie apropiata – surori cu inculpatul) si necorespunzatoare adevarului, având în vedere faptul ca aceste persoane au fost indicate ca martori oculari numai în fata instantei de judecata si faptul ca depozitiile lor nu se coroboreaza cu celelate probe din dosar.

În cauza s-a efectuat si o expertiza medico-legala ( fila ) care a concluzionat ca ….., a prezentat în 6.07.2010, leziuni politraumatice cu multiple fracturi- soc traumatic ce au necesitat 90-95 zile îngrijiri medicale, timp corect apreciat si acordat si au fost de natura a-i pune viata în pericol.

Situatia de fapt retinuta de catre instanta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …… a sustras un bun mobil, însusindu-si-l pe nedrept si a lovit partile vatamate ….., …, Aldea Dorina si …. si a patruns fara drept în domiciliul partii vatamate …… , actiunile acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate ….) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate …….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art. 208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

De asemenea, si în ceea ce priveste infractiunea de lovire, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partile vatamate fiind lovite de catre inculpat ), o urmare periculoasa ( o vatamare ), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit .

Pentru ca la data consumarii infractiunilor retinute, inculpatul era minor, urmeaza a-i aplica, dispozitiile referitoare la limitele raspunderii penale, respectiv dispoz. Art. 99 si urmat. Cod penal.

Din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica aflat la dosar ( fila 160-161 d. U.p.),eliberat de SML Bacau rezulta ca inculpatul minor prezinta tulburari de comportament si are capacitatea psihica de apreciere critica asupra faptelor de care este învinuit, fata de care discernamântul este pastrat.

Prin referatul de evaluare nr. 3224/09.12.2009 întocmit de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau ( filele 162-166), se concluzioneaza ca minorul este dificil de reintegrat în familie , scoala si societate. Acesta prezinta un comportament infractional care tinde sa se structureze pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp , minimalizarii gravitatii faptelor comise , motivatiei scazute pentru schimbare, consumului de alcool si petrecerii timpului într-un mod neconstructiv. Familia minorului nu detine autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei minorului. De asemenea, se arata ca factorii de natura sa dezvolte comportamentul infractional al inculpatului minor în viitor sunt: debutul infractional timpuriu si persistenta în conduita devianta, interesul scazut pentru continuarea actului educational si pentru clarificarea situatiei sale juridice, neimplicarea într-o activitate constructiva, firea usor influentabila, precum lipsa de supraveghere si inexistenta unei autoritati în cadrul familiei de origine. Factorul de natura sa inhibe comportamentul infractional în cazul minorului inculpat este în strânsa legatura cu lipsa antecedentelor penale în familie.

Potrivit art.104 Cod penal – Masura educativa a internarii într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

Fata de situatiile de fapt retinute mai sus si textele de lege aratate , instanta apreciaza ca a fost dovedita savârsirea cu vinovatie de catre inculpatul minor a infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata si având în vedere si gradul de pericol social al faptelor savârsite, starea fizica, dezvoltarea intelectuala si morala , persoana si conduita inculpatului pe de o parte , dar si concluziile referatului de evaluare ,referatul de ancheta sociala, situatia familiala a acestuia , lipsa controlului si autoritatii parintesti, precum si vârsta inculpatului pe de alta parte , instanta apreciaza ca pentru îndreptarea acestuia , în cauza se impune luarea unei masuri educative severe si anume cea a internarii într-un centru de reeducare, sens în care se va dispune conf. Art.100 lit. c Cod Penal rap. la art.104 si art.106 cod Penal, celelalte masuri educative fiind neîndestulatoare.

Totodata , se vor pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal,privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major va savârsi o noua infractiune.

Instanta se va orienta spre aceasta masura educativa si pentru a asigura minorului posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale , având în vedere ca este absolvent a 8 clase primare, cu posibilitatea de a-si continua studiile în cadrul unui centru de reeducare , implicarea unei institutii exterioare specializate care sa asigure o supraveghere constanta a acestuia fiind necesara , în conditiile în care acesta a abandonat, anterior, cursurile scolare.

Se va constata ca inculpatul minor a fost retinut , arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , va fi executata de îndata masura luata.

Sub aspectul laturii civile, se va constata ca partile vatamate …., …….. si ….. s-au constituit parti civile în procesul penal , solicitând obligarea inculpatului minor la plata sumelor de 200 lei daune morale si 400 lei daune materiale( parte vatamata ……) , 4000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. ) si 20.000 lei daune morale si 2000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca partea civila …… a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante, fiind diagnosticat cu “ politraumatism prin agresiune, leziunile punând în primejdie viata victimei. Ulterior, partea civila a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata . Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana în vârsta, respectata în comunitate, contureaza un prejudiciu moral evident suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 10000 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 10000 lei (RON )catre partea civila ……. ,cu titlu de daune morale.

În ceea ce privesc daunele materiale, partea civila ….. a dovedit cu chitantele depuse la dosar si martora …….. ( fila 194 dosar i.) ca a cheltuit suma de 719 lei . Astfel, cu chitantele depuse la dosar partea civila a dovedit ca s-a cheltuit pentru transportul sau la spital si a rudelor în perioada internarii suma de 479 lei . De asemenea, în perioada internarii ( 24 zile) partea civila a fost vizitata la spital zilnic si i s-au dus alimente de aproximativ 10 lei pe zi , instanta apreciiind aceasta suma de bani medie, în functie de alimentele indicate de catre martora audiata. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va admite în partea actiunea civila si va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 719 lei catre partea civila ….. ,cu titlu de daune materiale, respingând în rest daunele solicitate , ca fiind nedovedite.

Si în ceea ce priveste cererea partii civile …… care a solicitat obligarea inculpatului minor la plata sumei de 200 lei , cu titlu de daune morale, prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca si aceasta parte civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante . Astfel, în baza art. 14, art. 346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art. 1000 alin. 2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 200 lei (RON )catre aceasta parte civila ,cu titlu de daune morale. Totodata, instanta va respinge cererea privind daunele materiale ( 400 lei) ca fiind nedovedita.

De asemenea, instanta va respinge si actiunea civila formulata de partea civila ….. , ca fiind nedovedita si va lua act ca partile vatamate ….. si ….. nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si ……. si la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata Dragomir Constantin) .

De asemenea, în temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art. 313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Se va dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Se va constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …….200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ………..

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul minor va fi obligat în solidar cu partile responsabil civilmente si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala penala si în faza de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 101 lit. c Cod Penal, raportat la art. 104 si art. 106 Cod Penal, aplica inculpatului minor ….. , fiul lui …… si …., nascut la data de …, în …, jud. Bacau, CNP ….. domiciliat în …, .., jud. Bacau, fara antecedente penale, aflat în prezent (arestat preventiv) în Penitenciarul Bacau, masura educativa a internarii într-un centru de reeducare, pentru savârsirea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate …) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ….) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

Pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major savârseste o noua infractiune.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , masura luata se executa de îndata .

Trimite câte o copie de pe hotarâre organului de politie din localitatea Urechesti ,jud. Bacau si Penitenciarului Bacau care vor lua masuri de internare a minorului.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …… si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si ….. la plata sumei de 719 lei cu titlu de daune materiale si 10.000 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

Respinge actiunea civila formulata de partea civila …….. ca fiind nedovedita.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …. si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si …… la plata sumei de 200 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si ….. la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata ….) .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si …. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …-200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ……)

În baza art. 191 alin. 1 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, în faza de urmarire penala ( 300 lei) si în faza de judecata (400 lei ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate partile.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.12.2010

Etichete: , ,

Vatamare corporala

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1872/270/2010

Din 12.03.2010 vatamare corporala

SENTINTA PENALA NR. 624

Sedinta publica din data de

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – DANIEL MARIAN VÎLCU

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocat …….. pentru inculpat, partea civila asistata de avocat ……., lipsa celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedite si la cheltuieli judiciare.

Avocat ……. pentru partea civila arata ca inculpatul a lovit-o pe partea vatamata, faptele au fost dovedite, solicita condamnarea inculpatului, obligarea acestuia la plata despagubirilor civile, a daunelor morale în suma de 10.000 lei si la cheltuieli de judecata.

Avocat ……… pentru inculpat arata ca acesta a recunoscut fapta, însa pe parcursul cercetarii penale a reiesit faptul ca partea vatamata suferea si de alte boli, iar internarile ulterioare nu s-au datorat faptei inculpatului. Solicita ca inculpatului sa-i fie aplicata o pedeapsa cu suspendarea conditionata a executarii acesteia, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedite, cu onorariu.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 1872/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului …… pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala prev de art. 181 al. 1 Cod penal, constând în aceea ca, în dupa amiaza zilei de 05.10.2009 a lovit în zona capului pe partea vatamata …….., cu o sapa, cauzându-i leziuni traumatice vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerea si declaratiile partii vatamate, concluziile certificatului medico – legal, declaratiile martorilor ……., ……, ……, ……, concluziile raportului de expertiza medico legala cu declaratiile inculpatului de la urmarirea penala, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 05.10.2009 …… se afla pe dealul Cuciur culegând struguri de pe un teren apartinând unei rude. În jurul orelor 15.00 l-a observat pe inculpat pe un teren alaturat, unde se afla niste porumb si i-a solicitat acestuia niste apa, întrucât observase ca o avea într-o plasa într-un bidon. Desi partea vatamata sustine ca nu s-a atins de acel bidon întrucât inculpatul nu i-a dat voie sa bea apa, ……. sustine ca ……. i-a umblat în plasa, fapt care l-a enervat atât de tare încât l-a lovit cu o sapa, pe care o avea asupra sa, în zona capului, dupa care s-a îndepartat.

Dupa incident, partea vatamata a ajuns la domiciliu, fiind observat lovit de fiicele sale ……. si ….., dupa care a plecat cu o masina de ocazie la Spitalul Onesti

În aceeasi zi a fost transportat cu salvarea Spitalul Judetean Bacau, unde a fost internat în perioada 05.10.-07.10.2009 iar la data de 08.10.2009 a fost retransferat la Spitalul Onesti unde a fost internat pâna la data de 12.10.2009.

În perioada 30.12.2009-04.01.2010 partea vatamata a fost din nou internata la Spitalul Judetean Bacau.

Partea vatamata a suferit leziuni care asa cum rezulta din certificatul medico-legal nr.502/A1/15.10.2009 si concluziile raportului de expertiza medico-legala, au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca internarea în spital din perioada 30.12.-04.01.2010, nu are legatura cauzala cu leziunile suferite de parte în luna oct. 2009.

Inculpatul, cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala a recunoscut ca a lovit-o pe partea vatamata pe fondul starii de nervozitate cauzat de aceasta care i-a luat bidonul cu apa.

Fiicele partii vatamate au confirmat ca tatal lor la data de 26.04.2010 a ajuns la domiciliu plin de sânge, lovit în zona capului, relatându-le ca a fost lovit de catre inculpat.

Totodata, inculpatul a asistat la o conducere în teren a organelor de politie, indicând modalitatea în care a comis fapta.

În drept, fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala prev. de art. 181 al. 1 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza acestui text de lege, condamnarea.

La dozarea pedepsei conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptei, numarul de zile de îngrijiri medicale necesare partii vatamate pentru vindecare, împrejurarea ca a fost internata în spital cât si persoana inculpatului.

Nu are antecedente penale si la urmarirea penala a manifestat sinceritate.

Ca urmare, instanta se va orienta spre aplicarea pedepse cu închisoarea mai blânde.

În raport de cuantumul pedepsei ce i se va aplica, de lipsa antecedentelor penale si de persoana inculpatului, se apreciaza ca copul legii poate fi atins si fara executare.

În consecinta, în baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 Cod pr. pen. se va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 10000 lei daune morale si 2000 lei despagubiri materiale.

Având în vedere împrejurarile în care s-au exercitat actele de violenta, zonele în care s-au aplicat loviturile, vârsta înaintata a partii vatamate, starea grava în care s-a aflat fiind necesar transportul sau la spital, unde i s-au acordat îngrijiri fiind internata în mai multe rânduri, instanta retine ca a suferit un prejudiciu moral constând atât în durerile fizice si psihice cât si un prejudiciu de agrement constând în restrângerea posibilitatilor de a se bucura de viata.

În consecinta se va admite în parte cererea cu privire la daunele morale, suma de 4000 lei fiind suficienta pentru acoperirea prejudiciului real suferit.

Referitor la despagubirile cu caracter patrimonial, este de precizat ca partea civila a facut dovada acestora.

Astfel, martorul …….. a declarat ca în luna octombrie 2009 a transportat-o pe partea vatamata la Spitalul Bacau, cheltuielile de transport fiind în suma de 60 lei. Acelasi martor a declarat ca familia inculpatului a cheltuit cu spitalizarea suma de 2000 lei.

Se retine asadar, ca cererea partii civile este întemeiata, în cauza fiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale .

Fata de cele prezentate mai sus, se va admite în parte cererea partii civile cu privire la despagubirile civile, urmând ca în baza art. 14, 346 al 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil, inculpatul sa fie obligat la plata sumei de 4000 lei, reprezentând daune morale si la 2600 lei despagubiri materiale catre partea civila.

Cum prejudiciul suferit de furnizorul de servicii medicale este consecinta faptei inculpatului care a adus daune sanatatii partii civile, în baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 va fi obligat inculpatul la plata sumei de 575,42 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Onesti, la plata sumei de 894,88 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Judetean de Urgente Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu asistenta medicala a partii vatamate …… si la plata sumei de 493,6 lei, actualizata la data executarii, catre Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul victimei de la Onesti la Spitalul Onesti.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 39 lei catre partea civila ……., reprezentând cheltuieli judiciare.

În baza art. 189 Cod procedura penala, se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu pentru avocat desemnat din oficiu.

În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala inculpatul va fi obligat la 280 lei cheltuieli judiciare catre stat din care suma de 64 lei în contul nr. ……. deschis la Trezoreria …….

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 181 al. 1 Cod penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala, condamna pe inculpatul ……, fiul lui ….. si ……, nascut la data de ….. în ……, judetul Bacau, domiciliat în ……., judetul Bacau, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera „a”teza a II – a si litera „b” Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani.

În baza art. 359 Cod pr. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, obliga inculpatul la plata sumei de 575,42 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Onesti, la plata sumei de 894,88 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Judetean de Urgente Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu asistenta medicala a partii vatamate ……. si la plata sumei de 493,6 lei, actualizata la data executarii, catre Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul victimei de la Onesti la Spitalul Onesti.

Admite în parte cerea partii civile ……..

În baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala, art.998 Cod civil obliga inculpatul la 2600 lei despagubiri materiale si la plata sumei de 4000 lei daune morale.

În baza art. 193 al. 1 Cod procedura penala, obliga inculpatul la 39 lei catre partea civila, reprezentând cheltuieli judiciare.

În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala, obliga inculpatul la 280 lei cheltuieli judiciare catre stat din care suma de 64 lei în contul nr………deschis la Trezoreria …….

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila ……. si de la comunicare pentru celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 01.11.2010.

Etichete:

Vatamare corporala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.5756/270/2009

Înreg.7.09.2009 vatamare corporala

SENTINTA PENALA NR.525

Sedinta publica din data de 16.09. 2010

Completul de judecata format din:

Presedinte LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier ELIZA – NICOLETTA FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror – Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului …….. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 181 Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partea civila …… asistata de avocat ales … inculpatul asistat de avocat ….. care substituie pe avocat …… aparator desemnat din oficiu, martora …….,lipsa celelalte partisi martori din lucrari.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care ,în baza art.318 c.p.p. instanta verifica identitatea inculpatului care se legitimeaza cu CI seria XC nr.315458, si aduce la cunostinta inculpatului prevederile art 322 c.p.p. privind dreptul de a nu face declaratii, atragându-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.

Inculpatul consimte sa dea declaratie si nu solicita sa-si angajeze aparator.

S-a dat citire actului de sesizare prin care s-a adus la cunostinta inculpatului fapta pentru care este trimis în judecata si încadrarea juridica a acesteia, s-a procedat la audierea sa si a martorei prezente sub prestare de juramânt, declaratiile fiind consemnate la dosar.

Instanta constata ca s-a depus la dosar prin serviciul registratura procesele-verbale privind imposibilitatea prezentarii martorelor … care este plecata în strainatate si …. care nu se poate prezenta pentru ca are în grija un minor în vârsta de 2 ani. Pentru inculpat, avocat ….. arata ca insista în audierea martorelor din lucrari lipsa si solicita în circumstantiere proba cu martorul ..

Avocat ……. sustine ca proba formulata este tardiva, iar în ceea ce priveste martorele din lucrari, lasa la apreciere.

Instanta apreciaza ca nu se mai impune audierea martorelor lipsa din lucrari, dispune citirea declaratiilor date la urmarirea penala aflate la filele 17-20 dosar urmarire penala si respinge proba cu martorul propus în circumstantiere de inculpat ca nefiind utila cauzei.

Avocat ……… depune fisa stomatologica si onorarul de avocat. Nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri, instanta în baza art.339 c.p.p. constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri pe fondul cauzei, conform art.340 c.p.p.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin rechizitoriu, aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala, prev. de art.181 al.1 c.p., constând în aceea ca la data de 19.04.2009 i-a aplicat partii vatamate Tulpan mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 21-22 îngrijiri medicale. Fapta este dovedita si recunoscuta de inculpat , pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii , cu aplicarea art.81 cod penal, a fi obligat inculpatul la despagubiri civile în masura dovedirii lor, la daune morale si la cheltuieli judiciare .

Avocat …… solicita ca instanta sa aiba în vedere împrejurarile comiterii faptei,motivul pentru care s-a creat aceasta situatie . Solicita condamnarea inculpatului, dar lasa la aprecierea instantei modalitatea de executare a pedepsei. Cu privire la latura civila, solicita admiterea cererii privind acordarea daunelor morale asa cum s-au solicitat. Solicita de asemenea a fi obligat inculpatul si la despagubiri civile si la cheltuieli de judecata reprezentând plata onorariului de avocat si a cheltuielilor de transport.

Pentru inculpat, avocat ….. solicita a i se aplica o pedeapsa cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, fata de faptul ca nu are antecedente penale si a recunoscut comiterea faptei. În ceea ce priveste latura civila, solicita a fi obligat inculpatul la despagubiri civile în masura dovedirii lor, cu onorariu pentru aparator din oficiu titular av…….. din fondurile Ministerului Justitiei. Solicita a fi respinsa cererea privind acordarea daunelor morale.

Inculpatul având ultimul cuvânt, regreta sincer fapta comisa.

Dezbaterile fiind terminate,

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 1243/P/2009 al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate, inculpatul …… , cercetat pentru comiterea infractiunii de „ vatamare corporala”, prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca la data de

19.04.2009 inculpatul ……. i-a aplicat partii vatamate ……… mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 21-22 zile îngrijiri medicale.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în : plângeri si declaratii parte vatamata ,certificat medico-legal , acte medicale,cazier, declaratii învinuit, declaratie inculpat,declaratii martori.

În cursul cercetarii judecatoresti , partea vatamata a solicitat

instantei proba testimoniala cu martorii …. si …… ,pe latura civila si si-a însusit si martorii din lucrari , iar inculpatul a solicitat instantei proba testimoniala cu un martor în circumstantiere ( proba respinsa ca nefiind utila solutionarii cauzei) .

Instanta, în baza art. 67 Cod procedura penala a admis probele

solicitate de catre partea civila ca fiind utile si concludente solutionarii cauzei , iar martorii a fost audiati pe parcursul cercetarii judecatoresti , sub prestare de juramânt, relatând situatia de fapt pe care au perceput-o personal. La dosarul cauzei s-a depus si certificatul medico-legal nr. 218/30.04.2009 din care rezulta ca partea vatamata a suferit leziuni pentru a caror vindecare a necesitat 21-22 zile îngrijiri medicale.

Din oficiu, instanta a luat declaratii inculpatului si partii vatamate,

constituita parte civila în cadrul procesului penal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza

în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 19.04.2009,în jurul orei 18.00, partea vatamata …..se deplasa pe raza satului Stefan cel mare , jud.Bacau cu intentia de a ajunge la domiciliu si în imediata apropiere a punctului “ Pârâul Bogdana “, a fost ajuns de inculpatul ……., care, fiind sub influienta bauturilor alcoolice, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii si picioarele.

Urmare aloviturilor aplicate partea vatamata a suferit fracturi costale,de piramida nazala, precumsi un traumatism toracic si cranio-cerebral,lezini pentru a caror vindecare au fost necesare 21-22 zile îngrijiri medicale ( fl.6 dosar urm.penala).

Partea vatamata a fost transportata cu ambulanta la Spitalul

municipal Onesti si internata în sectia Chirurgie în perioada 19-30.04.2009.

Situatia de fapt aratata mai sus a fost retinuta din coroborarea

declaratiei partii vatamate cu depozitiile martorilor …. , …… , … si cu certificatul medico-legal .

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta

inculpatului …….. de a fi exercitat împotriva partii vatamate …….. acte de violenta care i-au provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 21-22 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului ca actiunea sa va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-a urmarit prin comiterea faptei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ vatamare corporala „ prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 Cod Penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire

(partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu pumnii si picioarele în zona fetei si în zona coastelor ), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost

savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit.

Retinând vinovatia inculpatului ….. în ceea ce

priveste savârsirea infractiunii deduse judecatii, instanta urmeaza a-i aplica o pedeapsa.

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine

seama de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al faptei savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca se afla la primul conflict cu legea penala (din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul nu a mai fost sanctionat pentru infractiuni de violenta sau pentru alte infractiuni) , pozitia relativ sincera a acestuia si refuzul de a se prezenta în fata instantei de judecata, în cauza fiind emise mai multe mandate de aducere.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei

pedepse cu închisoarea, orientata spre minimul special prev. de lege este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art.52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatului.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta

retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 C.pen., va dispune suspendarea

conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare prevazut de lege. .

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata …….

s-a constituit parte civila,în termenul legal prevazut de art. 15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 lei (RON ) cu titlu de daune morale si 4500 lei ( RON) cu titlu de daune materiale.

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura

penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu pumnii si picioarele , ce i-a produs leziuni importante la la cap , fiind diagnosticat cu “ traumatism cranio-cerebral , fracturi costale si de piramida nazala , precum si un traumatism toracic . Ulterior, partea civila a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata . Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana în vârsta, respectata în comunitate, contureaza un prejudiciu moral suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 1500 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit.

În ceea ce privesc daunele materiale, partea vatamata a dovedit cu

chitantele depuse la dosar ca a cheltuit pentru tratamentul medical necesar pentru vindecarea leziunilor suma totala de 1317 lei .

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale

raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral si material suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art 998 si urm. Cod civil instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 1500 lei (RON )catre partea civila cu titlu de daune morale si la plata sumei de 1317 lei cu titlu de daune materiale.

Totodata, ca urmare a solutiei ce va fi pronuntata pe latura penala

a cauzei , instanta va obliga inculpatul sa achite suma de 397,40 lei catre partea civila Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli de transport si suma de 1.272,50 lei catre Spitalul Municipal Onesti , reprezentând cheltuieli de spitalizare.

Se va dispune si plata onorariului pentru aparatorul desemnat din

oficiu , în cauza fiiind obligatorie asistenta juridica a inculpatului.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata

cheltuielilor judiciare avansate de stat si de partea civila.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O TA R A S T E :

În baza art. 181 alin. 1 Cod Penal condamna pe inculpatul ….. , fiul lui ……si ….. , nascut la data de …. , în ….. , cu domiciliul ….., studii-scoala generala ,fara ocupatie ….., CNP ….. ,fara antecedente penale , la o pedeapsa de:

– 6 (sase) luni închisoare , pentru comiterea infractiunii de “ vatamare corporala”.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a ,executarii pedepsei pe o durata de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83,84 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …….. si obliga inculpatul la plata sumei de 1317 lei cu titlu de daune materiale si 1500 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul la plata sumei de 397,40 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli de transport si la plata sumei de 1.272,50 lei catre partea civila SPITALUL MUNICIPAL ONESTI , reprezentând cheltuieli de spitalizare .

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. …..).

În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 330 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata ( includ si onorariul de avocat) .

În temeiul art. 193 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 1025 lei catre partea civila …… reprezentând cheltuieli judiciare ( onorariu avocat si cheltuieli transport).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16.09.2010 .

Etichete:

Vătămare corporală

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5834/270/2008

Din 22.12.2008

SENTINTA PENALA NR. 454

Sedinta publica din data de 25.06.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UTOIU

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului H.I. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 22.06.2009 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 5834/270/25.06.2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului H.I. , pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 al.1, 3 Cod penal si parasirea locului accidentului prevazuta de art.89 al.1 din OUG 195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, constând în aceea ca, la data de 06.06.2008 a condus autoturismul cu numarul de înmatriculare BC—, pe raza satului Ferastrau – Lesunt si a vatamat corporal din culpa pe M.G. , care a necesitat leziuni corporale vindecabile în 54-59 zile îngrijiri medicale, dupa care a parasit locul accidentului.

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza, constând în procesul verbal de consemnare a plângerii, procesul verbal de cercetare la fata locului, plansele foto, concluziile certificatului medico-legal si a raportului de expertiza medico-legala, declaratiile partii vatamate, declaratiile martorilor M.S. , B.M. , T.M. , C.G. , B.A. , instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul H.I. este angajat în cadrul Primariei Oituz în functia de Sef al Serviciului Situatiilor de Urgenta.

La data de 06.06.2008, în jurul orelor 15,00 – 16,00, a fost anuntat telefonic de catre primarie si pompierii militari despre existenta unui incendiu, în zona Cernica, apartinând de Primaria Oituz .S-a deplasat cu autoturismul proprietate, spre Lesunt, dar necunoscând bine zona a întrebat un grup de localnici, unde este situata zona Cernica.

Se deplasa pe un sector de drum comunal, pietris si denivelari si din descrierile martorilor a înteles ca trebuie sa se întoarca.

A efectuat manevra de întoarcere din 3 miscari si când autoturismul se afla perpendicular pe drum, s-a apropiat un biciclist, în persoana partii vatamate care se deplasa dinspre Lesunt. Aceasta a intentionat sa ocoleasca autoturismul si la o distanta de aproximativ 1 m de masina, datorita denivelarilor drumului, s-a împiedicat si a cazut de pe bicicleta.

Imediat s-a ridicat, s-a urcat pe bicicleta si a pornit spre magazin.

Dupa plecarea partii vatamate, inculpatul s-a deplasat în zona incendiului.

A doua zi dimineata, M.G. în vârsta de 82 de ani a fost transportat la Spitalul Onesti unde a fost internat în perioada 7-9.06.2008, iar în perioada 09 – 12.06.2008 a fost internat în Spitalul Bacau.

Din concluziile certificatului medico – legal nr. 1121/A1 din 24.06.2008, rezulta ca partea vatamata a suferit TCC cu fractura de stânca temporala dreapta, pareza faciala periferica, ce s-au putut produce prin cadere, posibil într-un accident rutier si care necesitat pentru vindecare 40-45 zile îngrijiri medicale.

Din concluziile raportului de expertiza medico-legal nr.995/16.06.2008 rezulta ca numarul de zile de îngrijiri medicale a fost corect stabilit.

Partea vatamata a sustinut ca în timp ce se deplasa cu bicicleta, a fost acrosata de o masina . A cazut lovindu-se cu capul de capota masinii.

Sustinerile partii vatamate nu sunt confirmate de probatoriile administrate în cauza.

Astfel, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, declarând ca partea vatamata care se deplasa cu bicicleta, s-a împiedicat la o distanta de aproximativ 1 m de masina si a cazut.

Declaratiile inculpatului, se coroboreaza cu declaratiile martorilor T.M. (fila 136 dosar instanta), M.S. (fila 137 dosar instanta), C.G. (fila 163 dosar instanta), B.A. (fila 164 dosar instanta).

Toti acesti martori s-au aflat în apropiere de locul în care partea vatamata a cazut.

T. M., C.G. si B.A. au declarat ca se aflau pe drum, pe directia Lesunt – Oituz.

L-au vazut pe inculpat efectuând manevra de întoarcere, precizând ca atunci când masina se afla perpendicular pe drum, s-a apropiat si partea vatamata care se deplasa pe bicicleta.

Toti acesti martori au declarat ca M.G. s-a dezechilibrat din cauza denivelarilor drumului si a cazut la o distanta de aproximativ 1 metru de autoturismul în care se afla inculpatul. Imediat s-a ridicat si a urcat pe bicicleta, plecând la vale. Au sustinut ca practic inculpatul nu avea cum s-o loveasca pe partea vatamata.

Martorul M.S. nu a surprins momentul în care partea vatamata a cazut ci momentul urmator. Masina era oprita perpendicular pe drum, iar M.G. era cazut la o distanta de aproximativ jumatate de metru.

Nu se confirma nici sustinerile partii vatamate , în sensul ca a cazut peste capota masinii, întrucât din procesul verbal de constatare întocmit la data de 09.06.2008, rezulta ca autoturismul cu numarul de înmatriculare BC—-, condus de inculpat nu prezinta avarii.

De altfel, si din concluziile certificatului medico-legal rezulta ca partea vatamata a suferit un T.C.C., leziuni ce s-au putut produce prin cadere, nefiind descrise si alte leziuni traumatice care sa conduca la concluzia ca partea vatamata a fost acrosata.

În raport de cele prezentate mai sus, instanta retine ca partea vatamata a cazut nu ca urmare a faptei inculpatului, ci ca o consecinta a propriei actiuni. Intentia ei a fost aceea de a ocoli masina, si printr-o manevra gresita s-a dezechilibrat si a cazut.

În consecinta, nu exista legatura cauzala între fapta inculpatului de a întoarce autoturismul si leziunile suferite de partea vatamata, instanta retinând ca fapta de vatamare din culpa nu exista.

În consecinta, în baza art. 11 pct.2 lit. a combinat cu art.10 lit. a Cod procedura penala se va dispune achitarea.

În cauza nefiind vorba de un accident rutier, nu se poate retine în sarcina inculpatului nici infractiunea prevazuta de art. 89 din OUG 195/2002.

Mai mult de atât, toti martorii au declarat ca dupa ce s-a ridicat, partea vatamata nu prezenta leziuni, si a plecat de la fata locului singura, înaintea inculpatului.

Ca urmare, în baza art. 11 pct.2 lit. a combinat cu art.10 lit. a Cod procedura penala se va dispune achitarea inculpatului si pentru infractiunea prevazuta de art. 89 din OUG 195/2002 modificata prin Legea nr. 49/2006.

Având în vedere temeiul de drept al achitarii, în cauza nefiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, în temeiul art.346 al.3 Cod procedura penala, se vor respinge cererile partilor civile M.G. , Spitalul Onesti , Spitalul Judetean de Urgenta Bacau si Serviciul de Ambulanta Bacau.

În baza art. 192 pct.1 lit.c Cod procedura penala, partea civila M.G. va fi obligata la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a comb. cu art. 10 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul H.I. , fiul lui Ioan si Elena, nascut la data de 07.02.1957 în Piatra Neamt, domiciliat în Tg. Ocna, str. jud. Bacau, CNP-1xxxx, pentru infractiunile de vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 al. 1, 3 Cod penal si parasirea locului accidentului prev. de art. 89 al. 1 din OUG 195/2002 modificata prin Legea nr. 49/2006 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Respinge cererea partilor civile M.G. , Spitalul Onesti si Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Serviciul de Ambulanta Bacau.

În baza art. 192 pct. 1 lit. c Cod procedura penala, obliga pe partea civila M.G. la 300 lei cheltuieli judiciare catre stat din care suma de 60 lei în contul Ro92TREZ0615041XXX000436, deschis la Trezoreria Bacau.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 25.06.2009.

PRESEDINTE GREFIER

Red. D.P. – 26.06.2009

Dact. M.I. – 30.06.2009

Etichete:

Vătămare corporală

Dosar nr. 202/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA PENALĂ NR. 21

Şedinţa publică din data de 04.02.2010

Instanţa compusă din :

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare :

PROCUROR : APOSTU ADRIAN

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei penale, privind pe inculpaţii O.A. I., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal şi T. D., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ”lovire sau alte violenţe” prev. de art.180 alin.2 Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 21.01.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului din data de 05.03.2008 în dosarul nr. 38/P/2008 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi au fost trimişi în judecată inculpaţii O.A.I. pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal, constând în aceea că în seara de 06.12.2007 l-a lovit pe T. D., provocându-i leziuni ce au necesitat 38 – 40 zile îngrijiri medicale şi T. D. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 Cod penal, constând în aceea că în seara de 06.12.2007 a lovit-o pe partea vătămată O.A. I., provocându-i leziuni ce au necesitat 7 – 8 zile îngrijiri medicale.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 202/829/11.03.2008.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi numitul T. D., în calitate de parte vătămată şi inculpat (filele 353, 354), inculpatul O. A. I. (fila 170), martorii din rechizitoriu H. E. (fila 355), C. N. (fila 392), T. V. (fila 393), T. F. (fila 394).

La termenul de judecată din data de 21.01.2010, potrivit dispoziţiilor art. 327 alin. 3 Cod procedură penală s-a dat citire depoziţiilor martorilor din rechizitoriu O. C.l (fila 22 dosar urmărire penală), O.S. (fila 24 dosar urmărire penală), S. C. (fila 26 dosar urmărire penală) şi M.D. – G. (fila 27 dosar urmărire penală).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. Latura penală

1.În fapt.

În data de 06.12.2007, organele de poliţie din comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, au fost sesizate telefonic, în legătură cu faptul că pe DJ243B în dreptul locuinţei numitului Hozu Constantin, mai mulţi tineri se lovesc reciproc, fiind întocmit proces verbal de sesizare.

Din cercetările efectuate la faţa locului, la locuinţa numitei Hozu Elena a rezultat că partea vătămată T. D. prezenta traumatisme in zona craniană, motiv pentru care a fost transportata cu ambulanţa la Spitalul Polimed din comuna Podu Turcului, şi apoi la Spitalul Judeţean Bacău şi Spitalul de Urgenţă Iaşi fiind diagnosticată cu fractura mandibulară.

Din declaraţia părţii vătămate T. D., a rezultat faptul că în seara de 06.12.2007, în jurul orelor 1800 a mers spre centrul satului Stănişeşti, iar în dreptul locuinţei martorei Hozu Elena, s-a întâlnit cu inculpatul O. A. I. şi cu fraţii acestuia O.S. şi O. C. care l-au lovit suferind leziuni ce au necesitat 38 – 40 zile îngrijiri medicale.

Din declaraţia inculpatului O.A. I. rezultă că în seara de 6.12.2007 s-au deplasat împreuna cu mama si fraţii săi în satul -, la un unchi de al lor, martorul Milea Gabriel Dănuţ, fiind hramul satului. Pe drum s-au întâlnit cu T.F., fratele inculpatului – parte vătămată T.D., cu care a avut o altercaţie, acesta din urmă anunţându-l pe telefonul mobil despre acest fapt pe fratele său T. D.. În momentul în care inculpatul O.A.I. a ajuns în dreptul locuinţei martorei Hozu Elena a fost întâmpinat de către inculpatul T. D. care l-a lovit cu o bâtă, în replică pentru a se apăra inculpatul O. A. I. a lovit-o pe partea vătămată T. D., producându-i leziuni în special în zona capului şi la rândul său a obţinut certificat medico legal cu 7-8 zile îngrijiri medicale.

În fapt, inculpatul O.A. I., împreună cu fraţii săi la data când s-au petrecut faptele erau recalcitranţi, lovindu-l fără motiv în cursul zilei pe fratele lui T. D. şi încercând să provoace scandal, aşa cum relatează martorii audiaţi şi ale căror declaraţii sunt ataşate la dosarul de urmărire penală, (fila 26 şi urm.), S. Ctin. M. şi O. C..

De asemenea, nu e plauzibilă varianta inculpatului O.A. I., care arată că l-a lovit pe partea vătămată T. D. cu o jumătate de bâtă, pentru a se apăra, după ce iniţial a fost el lovit, iar bâta s-a rupt. Leziunile suferite de inculpatul O. A. I. nu confirmă această variantă, pentru că dacă bâta s-ar fi rupt de corpul său, leziunile ar fi fost mult mai puternice. Astfel, se confirmă varianta că bâta ar fi fost asupra inculpatului O. şi nu a lui T., variantă confirmată de declaraţia martorului T. florin, fila 394.. Este cert că între cei doi inculpaţi a fost o luptă, în urma căreia cei doi au suferit leziuni constatate prin certificatele medico-legale. De altfel, martorii audiaţi la filele 355 şi 393, au arăta că în dreptul locului unde cei doi inculpaţi s-au bătut, s-a găsit o bâtă, fără a arăta că aceasta este ruptă.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută reiese din coroborarea probelor administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti.

Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptelor.

Leziunile produse prin loviturile aplicate de inculpaţi sunt constatate prin certificatele medico-legale (filele 10, 19 UP) din care rezultă că aceste leziuni au necesitat pentru vindecare un număr de 38 – 40 zile de îngrijiri medicale respectiv 7- 8 zile.

2. În drept.

Fapta inculpatului – O.A. de a lovi partea vătămată T. D. cu un corp dur în zona capului cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 38 – 40 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului O.A. I. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 181 alin. 1 Cod penal, instanţa urmează a-i aplica acestuia o pedeapsă.

Fapta inculpatului T. D. de a lovi partea vătămată O.A.I., cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7 – 8 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire şi alte violenţe prevăzută de art. 180 alin 2 Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului T.D. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 Cod penal, instanţa urmează a-i aplica acestuia o pedeapsă.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.pen., respectiv gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, urmările produse (instanţa reţinând că ambii şi-au aplicat lovituri unul altuia), circumstanţele în care acestea au fost comise, precum şi faptul că inculpaţii nu au realizat gravitatea faptelor comise şi consecinţele din punct de vedere legal, nu au recunoscut săvârşirea faptelor şi nu s-au prezentat în instanţă.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor, instanţa apreciază că scopul educativ al acestora poate fi atins şi fără executarea ei efectivă prin privare de libertate, astfel încât va face aplicarea art. 81, 82 C.pen. şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe durata unui termen de încercare.

În baza art. 359 C.p.p. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

In baza art. 71 C.pen. va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen., iar în baza art. 71 alin. 5 C.pen. va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

II.Latura civilă

Instanţa constată că partea civilă T. D.s-a constituit parte civilă (declaraţie fila 353) solicitând obligarea inculpatului O.A.I.la despăgubiri materiale, 10 000 lei şi morale, 5 000 lei. Din întreg materialul probator, instanţa reţine că fapta inculpatului O.A.I a creat prejudicii morale părţii vătămate, apreciind că suma de 1000 de lei este suficientă pentru acoperirea suferinţei fizice a acesteia. În ceea ce priveşte despăgubirile materiale, instanţa reţine faptul că a fost făcută dovada prejudiciului material şi a cuantumului acestuia în condiţiile art. 1169 Cod civil doar pentru suma de 300 de lei (depoziţia martorului Cîrlan Nicuşor – fila 392).

În baza art. 14 Cod procedură penală, art. 346 Cod procedură penală şi art. 998 – 999 Cid civil va obliga inculpatul O.A. I. la plata sumei de 300 de lei despăgubiri materiale şi 1000 de lei despăgubiri morale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., va obliga inculpatul O. A. I. la plata sumei de 2613,80 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, suma de 388,12 lei către Spitalul de Clinic de Urgenţă” PROF. DR. N. OBLU” Iaşi, suma de 946,1 lei către Serviciul de Ambulanţă Bacău, şi suma de 15,1 lei către Spitalul „POLIMED” Podu Turcului, jud. Bacău.

În baza art. 193 C.p.p. va obliga inculpatul O. A.I. să plătească părţii vătămate onorariu apărător ales avocat Bouroş Serafina Angela suma de 1000 de lei.

III. Cheltuieli judiciare

În baza art. 189 C.p.p. va dispune plata din fondurile MJLC către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 100 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. va obliga inculpatul – să plătească suma de 330 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul T. D. să plătească suma de 230 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 181 alin. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul O.A.I., fiul lui – şi -, născut la data de -, în mun. Bacău, domiciliat în comuna -i, judeţul Bacău, studii 12 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua şi litera b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului supra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., obligă inculpatul O. A. I.

la plata sumei de 300 de lei reprezentând despăgubiri materiale şi 1000 de lei reprezentând despăgubiri morale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., obligă inculpatul O.A. I. la plata sumei de 2613,80 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, cu sediul în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2-4, judeţul Bacău, suma de 388,12 lei către Spitalul de Clinic de Urgenţă” PROF. DR. N. OBLU” Iaşi, str. Ateneului nr. 2, suma de 946,1 lei către Serviciul de Ambulanţă Bacău, str. Mihai Viteazu , bl.4, sc.F, ap.4 şi suma de 15,1 lei către Spitalul „POLIMED” Podu Turcului, jud. Bacău. În baza art. 193 C.p.p. obligă inculpatul să plătească părţii vătămate onorariu apărător ales avocat Bouroş Serafina Angela suma de 1000 de lei.

În baza art. 189 C.p.p. dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu oficiu.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul să plătească suma de 330 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

În baza art. 180 alin. 2 C. pen. condamnă pe inculpatul T. D. fiul lui – şi -, născut la data de – în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Stănişeşti judeţul Bacău, cetăţean român, studii 11 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a, teza a doua, şi litera b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul T. D. să plătească 230 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală.

Cu recurs în termen de 10 zile de comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.02.2010.

Preşedinte, Grefier ,

Judecător Simona Panfil Oprişan Daniela

Sentinţa penală a rămas definitivă prin nerecurare la data de 23.02.2010.

Etichete:

Vătămare corporală

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă judecătoria Bacău nr. 5605/P/2006 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 10318/180/2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului LB pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal .

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 26/27-11-2004 aflându-se în incinta restaurantului SC A. SRL a aplicat părţii vătămate IC o lovitură cu pumnul în zona feţei , cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 20-24 zile îngrijiri medicale .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt : În fapt, în sera de 26.11.2004, în jurul orei 23,00 partea ătămată împreună cu prietenul său, numitul OS s-au deplasat la restaurantul SCA.. În timp ce aceştia erau aşezaţi la o masă, de la o masă alăturată, mai mulţi bărbaţi, printre care se afla şi inculpatul au aruncat cu o sticlă din plastic, umplută cu apă, către masa părţii vătămate, stropind-o cu apă. Partea vătămată s-a ridicat de la masa pe care o ocupa şi a înapoiat celor trei persoane aflate la masa apropiată sticla cu apă, adresându-le cuvinte jignitoare . La scurt timp, partea vătămată a vrut să se deplaseze la toaletă, dar , în holul în care asigura accesul către grupurile sanitare, a fost ajuns din urmă de către inculpatul LB. Între partea vătămată şi inculpat a avut loc o discuţie agresivă, după care inculpatul LB i-a aplicat numitului IC o lovitură cu pumnul în zona feţei . Aceste aspecte sunt confirmate de către martorii OS şi DU, ultimul dintre ei lucrând în restaurant în calitate de ospătar în momentul săvârşirii faptei, intervenind între partea vătămată şi agresor şi reuşind să îl potolească pe inculpat . Numitul OS a ajutat-o pe partea vătămată să se ridice de jos, să se deplaseze spre baie şi să îşi spele faţa plină de sânge . Nici martorul DU şi nici martorul OS, prietenul părţii vătămate nu au observat ca aceasta să aibă asupra ei bunurile pretinse a fi sustrase şi nici nu au observat ca inculpatul să-i sustragă aceste bunuri numitului IC. Cu ocazia reaudierii sale, martorul OS a declarat că, după ce au părăsit restaurantul şi au ajuns la domiciliul părţii vătămate, tatăl acesteia, numitul IC i-a sugerat să aprecieze în faţa organelor de poliţie că, în urma agresiunii, fiului său i-au fost sustrase bunurile enumerate mai sus, dar că, în fapt, martorul nu a observat ca partea vătămată să fi avut acele bunuri asupra lui.

Ceilalţi martori audiaţi în cauză, respectiv DA şi IC au declarat că s-au întâlnit cu inculpatul în seara incidentului şi s-au deplasat împreună la restaurantul SC”A dar că nu au fost de faţă la incident, părăsind locul faptei anterior momentului săvârşirii infracţiunii .

Fapta descrisă mai sus se probează cu : declaraţiile şi plângerile părţii vătămate IC, copie certificat medico-legal; proces verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe fotografice , proces verbal de reconstituire, însoţit de planşe fotografice,declaraţia martorilor FP, OS, CS, DU, IC , DA , toate coroborate cu declaraţiile inculpautlui LB .

Fapta inculpatului LB întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală, prevăzută şi pedepsită de art.181 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal .

La individualizarea judiciara a pedepsei ce urmeaza a se pronunta, se vor avea in vedere criteriile generic exprimate in art.72 alin.1 C.p.

In raport de criteriile de individualizare mentionate va aplica inculpatului pedeapsa inchisorii in limitele cuprinse de textul de legal incriminator.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. in conditiile si pe durata prev.de art.71 alin.2 C.p.

In temeiul art.14,346 C.p.p. raportat la art.998 C.civil va lua act ca partea vatamata prin procurator – mandatar nu se constituie parte civila.

Va dispune plata onorariului aparator oficiu.

In temeiul art.191 alin.1 C.p.p va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat, in care se include si onorariu aparator oficiu.

Etichete: