Top

Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat

Pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 13095/180/2009 a fost înregistrată plângerea petentului VU formulată împotriva soluţiei procurorului dispusă în dosarul 44/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău şi prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de învinuitul CI cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art 246 CPen , art 247 CPen , art 248 CPen şi art 249 CPen .

În motivarea plângerii petentul arată că este nemulţumit de soluţia dispusă de procuror dar motivele plângerii le va prezenta în faţa instanţei

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine : Prin rezoluţia nr 44/P/2009 a prim procurorului al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de învinuitul CI cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art art 246 CPen , art 247 CPen , art 248 CPen şi art 249 CPen întrucât faptele nu exista

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că soluţia dispusă de procuror este legală şi temeinică dispusă pe baza probelor administrate în cauză Susţinerile petentului, aşa cum se reţine de către procuror nu sunt fondate, nici motivate , plângerea fiind făcută în mod şicanator la adresa membrilor comisiei de disciplină şi în principal a făptuitorului , agent cu atribuţii de supraveghere în cadrul SNPAP Târgu Ocna , eventual tocmai în sensul ca pe această perioadă să se comită faţă de el un eventual abuz , faţă de care eventual să formuleze plângere .

Este evident că pe parcursul şederii la SNPAP Târgu Ocna petentul a avut un comportament necorespunzător , fiindu-i întocmite mai multe rapoarte de incident şi aplicându-i-se mai multe sancţiuni .

De asemenea este evident că petentul formulează aceste cereri în mod şicanator şi tot evident este şi scopul urmărit de acesta , de a obţine eventuale despăgubiri de la CEDO ca urmare a comportamentului său şicanator atât în cadrul locului de deţinere cât şi al instanţelor , urmărind , ca în urma exercitării abuzive a drepturilor sale , încălcarea de către autorităţi al vreunui articol din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului .

Cu predilecţie prin cererile abuzive , tergiversarea cauzelor şi comportamentul agresiv , provocator acesta urmăreşte o eventuală încălcare a drepturilor procesuale , pentru ca în viitor să solicite despăgubiri , tocmai de la autorităţile faţă de care nu a manifestat respect nici înainte de a fi încarcerat şi nici pe perioada încarcerării .

Aspectele invocate de către petent , respectiv faptul că nu se afla încarcerat la Târgu Ocna când s-a întocmit raportul de incident , faptul că făptuitorul nu avea atribuţii în legătură cu comisia de disciplină , sunt contrazise de declaraţiile personalului din cadrul SNPAP Târgu Ocna , de dovezile din care rezultă că inculpatul a fost încarcerat la data de 03-12-2008 şi transferat la PNT Bacău la data de 10-03-2009 , precum şi cu fişa postului făptuitorului din care rezultă

atribuţiile ce revin acestuia .

În mod clar şi prezenta plângere nu vizează vreun abuz comis asupra sa ci tocmai un abuz de drept al petentului asupra autorităţilor

Pentru considerentele arătate urmează ca instanţa să respingă plângerea petentului ca nefondată .

Văzând şi dispoziţiile art 192 alin 2 CPP

Etichete: