Top

Plângere împotriva rezoluţiilor procurorului de netrimitere în judecată

Tip speţă: sentinta penală 110

Titlu: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.) rejudecare*

Data speţă: 02.09.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 1020./199/28.07.2010 (rejudecare) pe rolul Judecătoriei Buhuşi, petentul B. Gh. a formulat plângere împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. 259/P/2008/26.03.2008 şi a rezoluţiei 83/II/2/2009 din 02.12.2009.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că nu este mulţumit de soluţia pronunţată de Parchet întrucât nu s-a efectuat o anchetă, nu s-au luat în considerare actele depuse la dosar şi nu a fost citat pentru a fi prezent la cercetări.

La termenul din 12.08.2010, respectiv, prin serviciul registratura, la data de 27.08.2010, petentul a depus o serie de memorii (completări are cererii iniţiale), prin care solicită „efectuarea unor anchete” cu privire la săvârşirea mai multor fapte de natură penală, în ceea ce-i priveşte pe intimaţi, insistând asupra faptului ca aceştia au „ocupat prin violenta (…), în totalitate şi stăpânesc, din anul 2003 şi până în prezent suprafaţa din TP nr.133311/15.05.1993, tarla 15, parcela 351”.

Intimaţii au fost reprezentaţi la instanţă de apărător ales B. O..

Intimaţii L. G. şi L.M. nu au fost prezenţi la instanţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.03.2008 petentul a formulat plângere la Poliţia comunei F. împotriva intimaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 213 şi 220 Cod penal.

În motivarea plângerii petentul a arătat că intimaţii îi ocupă o suprafaţă de 2900 mp teren, proprietatea sa, conform TP NR. 133311/15.06.1993 şi solicită despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenului.

Prin rezoluţia nr. 259/P/26.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare în posesie, prevăzut de art. 220 al 1 Cod penal întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Procurorul a reţinut că intimatul L. D. a cumpărat suprafaţa de 2900 mp teren în anul 2002 de la mama petentului astfel încât ocuparea terenului său este pe nedrept.

Ceilalţi doi intimaţi care locuiesc în municipiul Roman, nu au legătură cu terenul cumpărat de fiul lor L. D..

Petentul a formulat plângere la prim – procurorul aceluiaşi Parchet.

Prin rezoluţia 83/II/2/02.12.2009 a prim – procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, s-a respins ca neîntemeiată plângerea petentului considerând că soluţia pronunţată de procuror este legală şi temeinică.

Instanţa reţine că intimatul L. D.a cumpărat suprafaţa de 2900 mp teren de la mama petentului B. A. conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3341/06.11.2002 de B.N.P. M. L., teren situat în tarlaua (sola)15 parcela 351/2 satul B., com. F., jud. B.

Conform T.P 13331/15.06.1993 eliberat pe numele petentului rezultă că acestuia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2100 m.p. teren situat în satul B., comuna F. T 15, P- 351 şi se învecinează la E şi S cu B.A..

Din înscrisurile existente la dosar instanţa reţine că în cauză (la urmărirea penală) s-au audiat doar intimaţii, soluţia pronunţându-se pe baza actelor depuse de părţi, fără a se audia şi partea vătămată.

Mai mult, în cauză nu s-a efectuat o expertiză topo – cadrastrală pentru a stabili dacă intimaţii (intimatul) ocupă sau nu terenul petentului şi nici nu s-a procedat la audierea de martori (eventual,vecini ai terenului pentru care s-a formulat plângerea).

În aceste condiţii, instanţa apreciază că in cauza nu s-au făcut cercetări de către organele de urmărire, motiv pentru care, în temeiul art. 278/1 al. 8 lit. b Cod procedură penală, va admite plângerea aşa cum a fost precizată, va desfiinţa rezoluţia Parchetului nr. 259/P/26.03.2008 şi va trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale.

Organele de urmărire penală vor audia petentul, martori şi va efectua o expertiza topo-cadastrală care să identifice terenul, cu schiţă şi vecinătăţi şi care să stabilească dacă intimaţii ocupă sau nu terenul petentului.

Etichete: