Top

Infracţiuni prevăzute de art. 208

Infracţiunea prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit e,i Cod pen cu aplicarea art 41 alin 2 Cod pen şi art 37 lit a Cod pen

Prin rechizitoriul nr 368/P/2007 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău din 20.09.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului CC pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit e,i Cod pen cu aplicarea art 41 alin 2 Cod pen şi art 37 lit a Cod pen , reţinându-se în sarcina acestuia că la data de 13.01.2006, între orele 13-14 cu o piatră, a spart geamurile de la autoturismele aparţinând părţilor vătămate MM şi IP, parcate, iar din interior a sustras bunuri în valoare de 2300 lei.

La Judecătoria Bacău, cauza a fost înregistrată sub nr 11500/180/2007 .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 13.01.2006 între orele 13-14 inculpatul CC, în timp ce se deplasa pe str .din municipiul Bacău, cu o piatră a spart geamul dreapta faţă al autoturismului marca SEAT parcat pe aceeaşi stradă, în faţa, proprietatea părţii vătămate MM şi din interior a sustras un detector radar marca Cobra cu 6 benzi de frecvenţă, cauzând un prejudiciu de 700 lei.

În aceeaşi zi, 13.01.2006, folosind acelaşi procedeu, inculpatul, CC a spart geamul stânga faţă al autoturismului marca Dacia Super Nova, parcat pe aceeaşi stradă, proprietatea părţii vătămate IP şi ulterior a sustras un CD player MP3 marca Sony.

Se mai reţine că bunurile sustrase au fost recuperate şi restituite în faza de urmărire penală celor două părţi vătămate MM şi IP.

Aspectele de mai sus întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit e,i Cod pen, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod pen şi art 37 lit a Cod pen(în raport de pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin s.p 1971/2005 a Judecătoriei Iaşi, din care a fost liberat condiţionat la 19.12.2005, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 250 zile)ce angajează răspunderea penală a acestuia şi care rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate MM(f 4-5 dos urm pen) şi IP(f 8-9 dos urm pen), procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere a bunurilor sustrase (f6,11 dos urm pen), procesele-verbale de predare primire bunuri către părţile vătămate (f 7,13 dos urm pen), proces-verbal de reconstituire(f 16-17 dos urm pen) declaraţie martori TC(f 22,58 dos inst, f14,15 dos urm pen), PR (f 46 dos inst, f 19,41 dos urm pen), LM(f72 dos inst, f 18,40 dos urm pen) toate coroborate cu declaraţiile inculpatului (f34 dos inst, f 27,28,51,52 dos urm pen)

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 cod pen, gradul de pericol social, condiţiile concrete şi împrejurările comiterii infracţiunii astfel cum rezultă din analiza materialului probator, urmările produse, valoarea prejudiciului, persoana inculpatului, starea de recidivă.

Instanţa se va orienta spre pedeapsa închisorii al cărei cuantum se va situa în limitele prevazute de lege şi va aplica totodată dispoziţiile art 61 privind revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă de 250 de zile la care s-a făcut referire mai sus, pe care îl va contopi cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză.

Va interzice inculpatului drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza aIIa şi lit b Cod pen.

Sub aspectul laturii civile, instanţa concluzionează că prejudiciul cauzat părţilor civile MM şi IP este consecinţa directă a activităţii infracţionale desfăşurate de inculpat, acest prejudiciu a fost recuperat prin restituirea în faza de urmărire penală, iar părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales, în faţa instanţei de judecată.

Văzând şi dispoziţiile art 189 cod pr pen, art 191 alin 1 Cod pr pen,

Etichete: