Top

Infracţiuni privind cirvulaţia pe drumurile publice

Infracţiunii privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) .

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Bacău nr.288/P/ 2010 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 1774/180/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului AR pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art .86 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată .

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în data de 27.09.2009, a condus pe drumurile publice din jud.Bacău autoturismul cu nr. de înmatriculare nr.P-397-LKJ fără a avea permis de conducere.

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În data de 27.09.2009, organele de poliţie au fost sesizate în legătură cu producerea unui accident rutier soldat cu victime pe raza localităţii S , pe DJ 119 km 2 .

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul AR a condus autoturismul marca Rover pe care îl achiziţionase de puţin timp, pe raza mun.Bacău şi apoi pe DJ 119 , a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat cu autoturismul în afara părţii carosabile . Atât inculpatul cât şi pasagera din autoturism, DB au necesitat îngrijiri medicale care li s-au acordat la faţa locului .

Martora DB a declarat că nu se prezintă la LML pentru eliberarea unui certificat medico-legal, întrucât nu doreşte să depună plângere penală împotriva inculpatului care este prietenul ei .

Prin adresa– Serviciul Rutier, s-a comunicat că inculpatul AR nu figurează în evidenţe cu permis de conducere .

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, declarând că urmează cursurile unei şcoli de şoferi .

Situaţia de fapt se probează cu : proces verbal de constatare a infracţiunii ; planşă foto ; adresă IPJ Bacău – Serviciul Rutier ; copii după actele autoturismului ; copii după acte care dovedesc că inculpatul urmează cursurile unei şcoli de şoferi ; declaraţii martor DB, declaraţii inculpat .

Fapta inculpatului AR de a conduce pe drumurile publice un autoturism fără a avea permis de conducere întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.86 alin.1 din OUG 195/2002, republicată .

Audiat în cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei .

În conformitate cu dispoziţiile art 17 Cp. infracţiunea este fapta socială care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. în ceea ce priveşte pericolul social, în conformitate cu dispoziţiile art 18 Cp., acesta are în vedere orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile apărate de legea penală şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea undei pedepse.

În baza art 18’C.p. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile aparate de lege si prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.

Pentru ca o pedeapsă să-şi atingă scopul preventiv, ea trebuie să fie asfel aleasă şi dozată încât, prin fiecare din funcţiile ei, să realizeze un efect preventiv maxim.

Individualizarea legală se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infracţiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, ţinând cont de importanţa valorii sociale lezate şi de gravitatea vătămării la care e supusă acesta dar individualizarea judecătorească se face post delictum de instanţa judecătorească şi constă în adecvarea pedepsei la o anumită faptă concretă şi la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul că o pedeapsă-de acelaşi gen şi cuantum- nu produce acelaşi efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanţa fiind datoare să ţină seama de elementele care caracterizează persoana infractorului: starea psihofizică a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat şi trăieşte, comportarea sa înainte şi după săvârşirea infracţiunii.

În speţă , din actele depuse la dosar de către inculpat instanţa reţine următoarele aspecte ; a avut o conduită bună în societate înainte de săvârşirea infracţiunii , iar la data săvârşirii faptei împlinise vârsta de 18 de doar 3 luni

Inculpatul este absolvent al Colegiului Vasile Alecsandri cu media 8,61 , a obţinut media 9 le testele naţionale , şi de asemenea are calificativ B2 pe abilităţi de calculator , comunicare în limba engleză şi comunicare în limba română , respectiv UTILIZATOR EXPERIMENTAT al acestor competenţe .

În prezent inculpatul este student la FACULTATEA de DREPT din cadrul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO – AMERICANE cursuri de zi .

Un alt aspect determinant la alegerea sancţiunii ce urmează a fi aplicată inculpatului este şi acela că la data săvârşirii faptei acesta era cursant al şcolii de şoferi DAVNIC din mun Bacău , având cumulate la data de 23-08-2009 un nr de 24 ore de conducere şi fiind programat pentru examen la data de 11-09-2009 aspecte ce rezultă din adresele de la fl 21-22 dos urm pen .( fapta fiind săvârşită la data de 27-09-2009 ).

Nu în ultimul rând este de reţinut că inculpatul a dat dovadă de îndreptare înainte de aplicarea vreunei sancţiuni , prin faptul că la data de 23-03-2010 a obţinut permis de conducere categoria B şi în acest mod a dorit să iasă din starea de ilegalitate şi să poată conduce în mod legal un autovehicul pe drumurile publice .

Toate aceste aspecte dovedesc în mod clar că aplicarea unei pedepse ar avea consecinţe grave asupra acestui inculpat , aici având în vedere şi faptul că este student la o facultate la care în condiţiile în care va figura în evidenţe cu cazier , există posibilitatea ca pentru viitor să nu poată ocupa eventual o funcţie de jurist .

La determinarea cauzei şi condiţiilor care au dus la săvârşirea faptei nu au stat manifestări negative ale inculpatului care să genereze ideea că există manifestări antropologice, fizico.logice, psihologice, etc. care să conducă la ideea că acesta nu poate fi resocializat decât prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea, chiar şi în condiţiile în care s-ar aplica dispoziţiile art. 81 Cod penal

Având în vedere cele expuse anterior dovedesc că a fost un accident în viaţa inculpatului , că are un comportament serios , că nu face parte din categoria persoanelor cu personalitate infracţională , instanţa apreciază că fapta dedusă judecăţii nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni , în raport cu persoana inculpatului .

În consecinţă, în temeiul art.11 pct. 2 lit. a şi al art. 10 lit. b1 cu art. 181 C. pen., va achita inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publicea unui autoturism, fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 republicată, întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

În temeiul art. 91 lit. c C. pen., va aplica inculpatului sancţiunea de 1000 lei amendă administrativă.

În temeiul art . 192 pct 1 lit.d Cprpen va obliga inculpatul la plata sumei de 150 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: