Top

Infracţiuni prevăzute de art.86 alin 1 din O.U.G. 195/2002

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2374/P/2008 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimis în judecată inculpatul P. D. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 86 alin.1 din OUG 195/2002.

Cauza penală a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 217/260/2009 la data de 3.02.2009.

în actul de sesizare a instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

în ziua de 13.08.2008 inculpatul P. D., aflat la conducerea autoturismului Dacia 1310 cu nr.BC 96 MER ce se deplasa în direcţia Sulţa-Agăş, a fost oprit de organele de poliţie pe raza com.Agăş, în pcf’Gura Sultei” pe DC 135 .Solicitându-i-se actele pentru control acesta nu a prezentat permisul de conducere întrucât nu poseda.

Pentru a reţine această stare de fapt în actul de sesizare al instanţei, pe parcursul urmăririi penale s-au administrat următoarele probe: referat de terminare a urmăririi penale, procesul-verbal de sesizare din oficiu, adresă prefectură, adresă primărie, declaraţiile martorilor P. G., H. S. şi T. C, precum şi declaraţiile învinuitului.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, a fost reaudiat martorul din acte P. G. şi inculpatul, renuntându-se la audierea celorlalţi martori, audierea acestora apărând ca inutilă în cauză.

Analizând şl coroborând materialul probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în ziua de 13.08.2008, inculpatul s-a deplasat cu autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare BC 96 MER de la locuinţa sa şi a fratelui său din satul Coşnea până în punctul Sulta unde a fost oprit de organele de poliţie care i-au solicitat prezentarea permisului de conducere. Pe parcursul acestui traseu i-a luat la ocazie pe martorii H. S. şi T. C. care nu cunoşteau faptul că inculpatul nu posedă permis de conducere.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite în mod indubitabil de mijloacele de probă administrate în cauză: declaraţia inculpatului f10, declaraţiile de martori f.11, f.11, 12.13 din dosarul de urmărire penală, adeverinţa Primăriei Agăş f.9 în care se menţioneză faptul că tronsonul de drum ce face legătura între satele Sulta şi Coşnea face parte din categoria drumurilor publice, fiind încadrat sub denumirea de DC 135, adeverinţa f.8 provenind de la instituţia

Prefectului judeţul Bacău potrivit căreia inculpatul nu figurează în evidenţe ca fiind posesor de permis de conducere .

Fapta inculpatului P. D. de a conduce autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 96 MER pe drumul care leagă satul Coşnea de punctul Sulţa,fără a poseda permis de conducere întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 cp., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru fapta săvârşită, gradul concret de pericol social al infracţiunii săvârşite, evidenţiat prin prisma împrejurărilor în care a fost comisă respectiv faptul că inculpatul a pus în pericol şi integritatea corporala a celor două persoane pe care Ie-a luat la „ocazie” fără ca acestea să cunoască faptul că inculpatul nu poseda permis de conducere( ceea ce constituie o circumstanţă agravantă judiciară), precum şi de împrejurările care pot constitui circumstanţe atenuante potrivit art.76 respectiv circumstanţele personale ale inculpatului, care este infractor primar şi a recunoscut fapta în faţa instanţei. Instanţa având în vedere disp. art. 80 alin.2 C.pen -respectiv concursul dintre circumstanţele agravant si cele atenuante va dispune insa aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege -respectiv pedeapsa de 6 luni închisoare

Faţă de circumstanţele reale de săvârşire a faptelor, , lipsa antecedentelor penale, instanţa apreciază că scopul educaţiv-preventiv al pedepsei va putea fi atins şi fără privare de libertate, astfel că urmează să aplice disp. art.81 cp. şi să suspende executarea pedepsei pe durata termenului de încercare, calculat conform art. 82 cp.(compus din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga un interval fix de timp de 2 ani).va atrage atenţia inculpatului cu privire la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei, ansamblul circumstanţelor persoanele ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 lit. a şi b din Codul Penal, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

în baza disp art 191 C.pen va obliga inculpatul la plata sumei de 275 lei cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: