Top

Individualizarea pedepsei principale in conformitate cu criteriile prevăzute de art. 72 cod penal (retinerea circumstantei atenuante prev de art 74 lit. c. cod penal)

Drept Penal: Individualizarea pedepsei principale in conformitate cu

criteriile prevăzute de art. 72 cod penal (retinerea circumstantei

atenuante prev de art 74 lit. c. cod penal)

Dosar nr 15071/233/2007

Prin decizia penală nr. 61/ 16.02.2009 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de inculpatul H S -împotriva sentinţei penale nr

1576/26.09.2008 pronunţată de Judecătoria Galaţi (dosar nr 15071/233/2007)

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată mai sus menţionată şi , în rejudecare,

reduce de la 1 an la 6 luni pedeapsa închisorii aplicată inculpatului H S în baza art 86 al 1 din

OUG 195/2002 , urmare a reţinerii în favoarea acestuia a circumstanţei atenuante judiciare

prev. de art 74 litera c raportat la art 76 litera d Cod penal.

Menţine modalitatea de executare a pedepsei stabilită prin hotărârea apelată şi

dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii în cuantum de 6 luni ,

stabilită prin prezenta , pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni în

conformitate cu disp. art 81-82 Cod penal

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În temeiul disp. art 192 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în apel

rămân în sarcina statului

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele

Prin sentinţa penală nr 1576/26.09.2008 pronunţată de Judecătoria Galaţi ( dosar nr

15071/233/2007) a fost condamnat inculpatul H S la pedeapsa în cuantum de 1 an pentru

săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o

persoană fără a poseda permis de conducere , infracţiunile prev. de art 86 al 1 din OUG

195/2002.

În baza disp. art 81 şi următoarele Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a

executării pedepsei închisorii astfel aplicate pe durata unui termen de încercare de 3 ani ; În

conformitate cu disp. art 359 Cod procedură penală a fost atrasă atenţia inculpatului asupra

consecinţelor art 83 Cod penal iar în baza art 71 alin 1 şi 2 Cod penal i-au fost interzise

inculpatului drepturile prev. de art 64 al 1 litera a teza II şi litera b Cod penal pedeapsă

a cărei executare a fost suspendată în conformitate cu art 71 alin 5 Cod penal pe

durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art 191 al 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata

cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre penală prima instanţă de judecată a avut în

vedere următoarele :

În ziua de 23.06.2007 in jurul orelor 04.30,organele de politie din cadrul politiei

rutiere au observat cum autoturismul cu nr. de înmatriculare GL-01-TPU a oprit in trafic,fara

un motiv aparent.Autoturismul era condus de inculpatul H S .

La controlul documentelor inculpatul a precizat ca nu poseda permis de conducere

si din verificările efectuate a rezultat ca inculpatul nu poseda permis de conducere.

Fiind audiat inculpatul a recunoscut fapta in cursul urmăririi penale (fila 6,7,8) si in

cursul cercetării judecătoreşti(fila 14).

S-a apreciat ca fiind dovedită situaţia de fapt si vinovatia inculpatului cu probele

administrate in cauza:proces-verbal de constatare(fila 3-4 dosar U.P.),raport de verificare(fila

5 dosar u.p.), declaraţiile martorilor S S(filele 9,10 dosar U.P. si in fata instanţei de judecata-

fila 21),L M A(filele 11,12 dosar U.P si in fata instanţei de judecata-fila 22),S C(filele 13,14

dosar u.p. si fila 23 dosar instanţa),B M N(filele 15,16 dosar u.p.) coroborate cu declaraţiile

inculpatului in cursul urmăririi penale si in fata instanţei de judecata de recunoaştere si

regretare a faptei.

La individualizarea/dozarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile generale prev.

de disp. art 72 Cod penal.

Împotriva sentinţei penale mai sus detaliate , în termen legal a promovat apel

inculpatul H S apreciind soluţia primei instanţe de judecată ca fiind nelegală şi netemeinică

sub următoarele aspecte:

Având în vedere practica CEDO- în mod greşit i-a fost aplicată inculpatului

pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de disp. art 64 al 1 literele a şi b Cod penal.

Sub aspectul netemeiniciei soluţiei , arată partea apelantă că pedeapsa ce i-a fost

aplicată nu a fost individualizată în mod corect. Astfel se impunea reţinerea în favoarea

inculpatului a circumstanţelor atenuante judiciare prev. de disp. art 74 literele a şi c Cod

penal avându-se în vedere elementele care circumstanţiază persoana acestuia.

În privinţa circumstanţelor reale ale comiterii faptei se putea aprecia – în opinia

inculpatului apelant că nu există gradul de pericol social corelativ unei infracţiuni –

impunându-se a se da eficienţă disp. art 181 Cod penal şi a se dispune achitarea sa.

Verificând hotărârea penală apelată prin prisma motivelor de apel invocate dar şi

din oficiu, în conformitate cu disp. art 371 alin 2 Cod procedură penală apreciem calea de

atac promovată în prezenta cauză ca fiind fondată însă pentru următoarele considerente :

Prima instanţă de judecată nu a evaluat corect criteriile de individualizare a

sancţiunii penale raportat la elementele care circumstanţiază persoana inculpatului.

Astfel, inculpatul H S a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor ,

recunoscând şi regretând comiterea faptei reţinute în sarcina sa atât în prima fază a

procesului penal cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti; În privinţa oportunităţii aplicării

circumstanţelor atenuante judiciare prev. de art 74 litera a Cod penal – instanţa apreciază

că nu poate fi reţinută conduita bună a inculpatului anterioară infracţiunii deduse judecăţii

– raportat la menţiunile fişei de cazier judiciar ( fila 28 dosar fond).

De asemenea , nu putem conchide faptul că împrejurarea dedusă judecăţii nu ar

prezenta pericolul social corelativ unei infracţiuni

Infracţiunea vizând regimul circulaţiei rutiere are ca trăsătură esenţială pericolul

social justificând o reacţie represivă de natură penală.

Totodată, aspectul de nelegalitate invocat de partea apelantă nu poate fi primit de

instanţă( interzicerea greşită a dispoziţiilor art 64 al 1 literele a şi b Cod penal).

Pedeapsa accesorie implică în mod firesc suprimarea temporară a unor drepturi –

având caracter secundar , alăturat pedepsei principale privative de libertate.

Interzicerea acestor drepturi nu mai operează de drept ( ope legis) ci în temeiul

hotărârii de condamnare fiind lăsată la aprecierea judecătorului – situaţia fiind în acord cu

considerentele CEDO conform modificărilor art 71 Cod penal aduse prin legea nr

278/2006.

În consecinţă , urmează a fi admis apelul declarat de inculpatul H S în prezenta

cauză şi desfiinţată în parte sentinţa penală apelată .

În rejudecare , va fi redusă cu 6 luni pedeapsa închisorii aplicată inculpatului pentru

infracţiunea săvârşită urmare a reţinerii în favoarea acestuia a circumstanţei atenuante

judiciare prev. de art 74 litera c Cod penal cu consecinţa prevăzută de art 76 litera d Cod

penal.

Urmează a fi menţinută modalitatea de executare a pedepsei stabilită prin hotărârea

apelată şi a se dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia pe durata unui termen

de încercare stabilit în conformitate cu disp. art 82 Cod penal.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate .

În temeiul disp. art 192 al 3 Cod procedură penală urmează a se dispune în privinţa

cheltuielilor judiciare în apel.

Etichete: