Top

Infracţiunea de vătămare corporală şi lovire

Constată că prin DP nr./A/ pronunţată de Tribunalului Bacău , s-a trimis la rejudecare s.p nr./ a Judecătoriei Moineşti , cauză înregistrată sub numărul ./260/ , rechizitoriul nr./P/ a Parchetului Moineşti, jud. Bacău prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii:

L V -fiul lui , pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă , prevăzută de art. 182 alin.2 Cod penal.

D T-flul lui pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin.2 Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul L V în seara de 17.06.2006 a aplicat părţii vătămate D I o lovitură puternică cu piciorul în zona abdominală,producându-i în aceste împrejurări o leziune ce a fost de natură să-i pună în primejdie viaţa iar D T în aceeaşi seară a aplicat părţii vătămate D I mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele cauzându-i leziuni vindecabile într-un nr. de 7-8 zile îngrijiri medicale cu spitalizare.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.p. nr./a Judecătoriei Moineşti ,inculpaţii L V şi D T au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii , ambii pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 alin.2 Cod penal , prin schimbarea încadrării juridice faţă de inculpatul D T din art. 180 alin.2 Cod penal în art. 182 alin.2 Cod penal.

Conform DP nr. /A/ pronunţată de Tribunalului Bacău , s.p. a fost casată , trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă , menţinându-se actele procedurale până la data de 07.02.2008 , inclusiv.

în seara de 17.06.2006 partea vătămată s-a deplasat la barul non-stop al SC SRL din com. Balcani,unde a consumat băuturi alcoolice . La o masă învecinată se aflau L V şi D T . între D I şi D T pe baza unui conflict spontan a izbucnit o ceartă care s-a finalizat cu lovirea părţii vătămate de către D T .

Bătaia s-a consumat în exteriorul barului, pe terasă , în jurul orei 22, neexistând persoane care să vizualizeze efectiv incidentul.

Martorul M D (fila 158 dosar) relatează că la data respectivă a fost în bar unde a stat până la ora 24 . Astfel a observat că pe terasa barului inculpatul D T se bătea cu partea vătămată D I , fiind plini de sânge , bătaie la care nu a participat şi L V.

De asemenea martorul P V (fila 159 prima judecare a fondului) declară acelaşi lucra ca şi martorul M D , în sensul că partea vătămată şi D I s-au bătut iar inculpatul L V nu a fost implicat,

Martorul DV (fila 157 prima judecarea fondului) care este socrul inculpatului D T confirmă susţinerile celor doi martori arătaţi anterior în sensul că atunci când a venit acasă , inculpatul era dezbrăcat, cu urme clare de lovituri şi i-a explicat faptul că s-a bătut cu partea vătămată care i-a dat în prealabil cu sticla în cap.

în faza de urmărire penală, P D (fila 9 dosar urm.) a declarat că în seara de 17.06.2006 în jurul orelor 24 se întorcea din satul Frumoasa , pe jos, spre locuinţa sa şi după ce a trecut de Postul de poliţie la cea 70-80 de m i-a văzut pe inculpaţi lovind o persoană care era căzută la pământ.

Când s-a apropiat, inculpaţii au fugit pe uliţa brutăriei dar nu i-a acordat ajutor însă a mers la fratele părţii vătămate D M (aspect infirmat de D M-fila 291 şi i-a spus de cele întâmplate.

în instanţă, martorul şi-a schimbat declaraţia, spunând că de fapt nu i-a văzut pe inculpaţi în acea seară şi că a declarat cele menţionate mai sus, deoarece partea vătămată i-a promis suma de 300 lei.

A mai precizat că era beat când i s-a luat declaraţia şi nu ştie pentru ce a semnat şi nici ce scrie în aceasta, cu toate că recunoaşte că a scris menţiunea de la sfârşitul declaraţiei în sensul că declaraţia corespunde cu adevărul şi a semnat-o.

In urma acestei declaraţii, PD a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă , aplicându-i-se o măsură cu caracter administrativ . Pe cale de consecinţă dă din nou o declaraţie în cadrul respectivului dosar că nu a văzut cele relatate şi a declarat mincinos pentru a primi de la partea vătămată o anumită sumă de bani, pe care nu a mai primit-o .

Din nou fiind audiat la rejucarea fondului , P D revine la declaraţia dată iniţial la organele de poliţie în ceea ce priveşte vizualizarea conflictului, situaţie de fapt care a şi dus la sancţionarea sa administrativ.

Depoziţia sa nu poate fi luată în considerare în condiţiile în care conţinutul acesteia a fost declarată ca fiind nereală în urma unei cercetări penale.

Pe cale de consecinţă nu există nici-un fel de probe din care să rezulte faptul că inculpatul L V ar fi lovit pe partea vătămată.

Depoziţiile martorilor care îl menţionează pe inculpatul L V că ar fi lovit pe partea vătămată ,derivă de la spusele părţii vătămate -D D , soţia sa (fila 84).

Partea vătămată în declaraţia dată în faţa instanţei a relatat cu lux de amănunte cum s-au derulat evenimentele, respectiv că după ce a parcurs aproximativ 50 de metri, a fost lovit de inculpatul L cu o şipcă peste cap. Inculpaţii au ieşit de sub un pod peste care a trecut partea vătămată. După ce a fost lovită cu şipca, inculpatul L a fugit la o fantână,moment în care inculpatul D a întors-o pe partea vătămată cu faţa în sus şi i-a aplicat o lovitură cu piciorul în abdomen.

Inculpatul L s-a întors la partea vătămată, i-a dat mâinile la o parte de pe abdomen şi i-a aplicat în abdomen două lovituri de picior.

Partea vătămată după ce şi-a revenit a mers la poliţie şi a fost transportat cu salvarea la spital.

Inculpatul D T s-a sustras cercetării judecătoreşti fiind plecat în străinătate, conform proceselor verbale încheiate de organele de poliţie iar Lupan Vasile nu recunoaşte fapta.

Acesta declară că a fost în bar la data respectivă dar că a părăsit barai la ora 19 , în jurul orei 24 a venit la el inculpatul D T care era fără cămaşă şi care i-a povestit că partea vătămată i-a dat cu o sticlă în cap şi că s-au lovit.

Partea vătămata a fost internată în Spitalul Moineşti în perioada 18.06-26.06.2006 cu diagnosticul traumatism abdominal,ruptură incompletă de unghi duoden jenunal,peritonită generalizată.

S-a intervenit chirurgical şi conform certificatului medico-legal nr.342/E/26 iunie 2006 eliberat de Serviciul de Medicină Legală Bacău, leziunea abdominală a părţii vătămate s-a produs prin lovire-comprimare cu un mijloc contondent,corp proeminent, necesită pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale, care au fost suplimentate prin certificatul medico-legal nr.447/19 sept 2006 cu încă 10 zile, leziunea abdominală punându-i în pericol viaţa părţii vătămate.

Traumatismul cranian s-a putut produce prin lovire cu sau de un corp şi a necesitat 7-8 zile îngrijiri medicale.

S-a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale a părţii vătămate de către inculpatul L V, respectiv pe baza actelor medicale deoarece partea vătămată nu se mai află în ţară.

Expertiza a fost efectuată la Institutul de Medicină Legală Iaşi şi în concluziile acesteia se precizează că traumatismul abdominal cu ruptura intestinului subţire s-a produs prin lovire activă cu mijloc(pitior,pumn,genunchi) sau corp contondent în condiţiile precizate de anchetă şi că această leziune i-apus în pericol părţii vătămate, viaţa.

Nu s-a modificat numărul zilelor de îngrijiri medicale iar pentru traumatismul cranian s-au menţinut aceleaşi concluzii, în sensul că acesta s-a produs prin lovire cu sau de un corp contondent şi a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.

In raport de declaraţia părţii vătămate, declaraţiile martorilor şi a inculpatului şi concluziile medicale , a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei pentru inculpatul D T din art.180 alin.2 C.penal în art.182 alin.2 C.penal, cu motivaţia că partea vătămată fiind lovită de ambii inculpaţi cu piciorul în abdomen,nu se poate stabili care lovitură de picior şi a cărui inculpat a provocat ruperea intestinului subţire.

Cu toate că partea vătămată a declarat că la început a fost lovită de inculpatul L V cu o şipcă în cap, leziuni pentru care s-au acordat 7-8 zile de îngrijiri medicale,în actul de sesizare se reţine că aceste leziuni ar fi fost provocate de D T care este trimis în judecată pentru infracţiunea de lovire.

Loviturile din zona capului pentru care s-a formulat încadrarea juridică pentru art. 180 alin.2 Cod penal nu au fost coraborate şi cu alte probe din care să se concluzioneze că au fost aplicate într-o altă conjunctură decât de cea arătată anterior , situaţie identică şi cu loviturile care au pus în pericol viaţa părţii vătămate.

Fapta inculpatului D T de a pricinui părţii vătămate DI o vătămare care a necesitat pentru vindecare un nr. de 35 zile îngrijiri medicale,punându-i-se în pericol viaţa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă,pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepselor, conf. art.72 C.penal se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei şi poziţia parţial sinceră a inculpatului, dar şi situaţia că acesta se află la prima încălcare a legii penale.

Se va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II a şi litera b C.penal,în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

Instanţa apreciază că faţă de lipsa antecedentelor penale, scopul pedepsei poate fi atins şi iară privarea de libertate a inculpatului şi urmează ca în baza art.81 C. penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei iar în baza art.71 C.penal alin.5 va dispune şi suspendarea condiţionată a pedepsei accesorii.

Conf. prevederilor art.82 C. penal se va stabili un termen de încercare de 2 ani, plus durata pedepsei.

în baza art.359 C.pr. penală se va atrage atenţia inculpatului D T referitor la prevederile art. 83 C. penal, în sensul că dacă vor mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

în baza art. 11 pct.2 lit.a Cod proc penală cu aplicareaart.10 lit.c Cod proc penală va fi achitat inculpatul L V pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă , prevăzută de art. 182 alin.2 Cod penal.

în baza art.346 al 3 Cod proc penală se vor respinge pretenţiile civile faţă de inculpatul L V.

Partea vătămată a fost internată la Spitalul Moineşti 8 zile intervenindu-se chirurgical, fiind transportat cu salvarea,

Spitalul Moineşti, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1297,96 lei, conf. adresei nr.3076/17.04.2007 iar Serviciul de Ambulanţă Bacău cu 144,82 lei.

Urmând a se reţine vinovăţia inculpatului DT şi cum între prejudiciul cauzat celor două părţi civile şi leziunile produse părţii vătămate există o legătură directă de cauzalitate, va fi obligat să achite despăgubirile civile solicitate, conf. art.313 din Legea nr.95/2006.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 60000 lei daune morale, câte 30000 lei de la fiecare inculpat şi cu 10000 lei despăgubiri materiale pentru munca depusă în gospodărie de către o altă

persoană, pentru că a stat în concediu medical, cheltuielile de transport ale familiei la spital.

Instanţa apreciază că cererea privind daunele morale se justifică, partea vătămată suportând un prejudiciu moral în sensul că i s-a cauzat o leziune care i-a pus în pericol viaţa, o perioadă de timp îndelungată nu a putut desfăşura activităţile pe care le practica în mod obişnuit, nu s-a putut mişca, suportând şi o intervenţie chirurgicală ce i-a cauzat un disconfort substanţial.

Instanţa însă va reaprecia cuantumul daunelor morale, în raport de prejudiciul moral cauzat.

Din adresa nr. /eliberată de PETROM se reţine că pe perioada cât partea vătămată a figurat în concediul medical, a obţinut venituri egale sau chiar mai mari decât ar fi obţinut dacă ar fi lucrat.

Prin urmare nu se pot acorda părţii vătămate despăgubiri ce ar rezulta din faptul că a figurat în concediu medical.

S-a mai susţinut că imediat după incident,partea vătămată a fost disponibilizată din motivul că a figurat în concediu medical şi nu mai era aptă de muncă, însă nu s-a făcut nici-o dovadă în acest sens.

Cu martorul C P, partea vătămată a făcut dovada că acesta a prestat muncă în gospodăria sa, că a fost plătit cu 40 lei timp de 3 luni fără sărbătorile legale, că au mai lucrat două rude ale părţii vătămate care de asemenea au fost plătite.

S-a zidit beciul, s-au făcut săpături, s-a lucrat la fân. A precizat martorul că dacă partea vătămată ar fi fost sănătoasă ar fi săpat şi zidit beciul singură , la fel şi la munca de la fân.

A mai adăugat martorul că partea vătămată chiar dacă ar fi fost sănătoasă nu ar fi putut lucra singură la toate aceste munci.

Instanţa faţă de precizările martorului va ţine seama de munca unei singure persoane în gospodăria părţii vătămate, respectiv munca pe care ar fi efectuat-o partea vătămată în gospodăria sa, având în vedere că pentru a fi ajutată oricum ar fi mai solicitat ajutor.

Se va lua în calcul plata unei zile de muncă de 40 lei şi se vor considera 3 luni, mai puţin zilele de sărbătoare.

Nu s-a făcut dovada cheltuielilor efectuate de familia părţii vătămate cu transportul la spital.

Urmează ca în baza art. 14şi 346 C. pr. penală, art.998 C. civil să fie obligat inculpatul D T să achite părţii civile despăgubirile solicitate şi dovedite.

Se va lua act că inculpaţii au avut apărători aleşi , partea vătămată prin apărător nu a solicitat cheltuieli de judecată şi nici apărătorul inculpatului L V.

în baza art. 191 alin.2 C.pr.penală va fi obligat inculpatul D T la cheltuieli judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare pentru L V vor rămâne în sarcina statului .

Etichete: