Top

Infractiuni prevazute in legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 85/16.02-2011 D.D.

Instanţa constată că din actele şi lucrările dosarului, reţine că inculpatul a tăiat şi sustras din pădurea composesoratului Bârzava, administrată de Ocolul Silvic Frumoasa 4 arbori, specia molid, respectiv 2 în data de 2.07.2009 şi 2 în data de 30.05.2010.

Inculpatul prezent în faţa instanţei recunoaşte faptele de furt şi sustragere de material lemnos, nu propune probe in apărare şi solicită a fi judecat raportat la art. 3201 C.p.p. respectiv probatoriul din faza de urmărire penală.

Instanţa urmărind materialul de urmărire penală, respectiv declaraţiile martorilor, cele 2 procese verbale de contravenţie silvică, adresa Ocolului Silvic Frumoasa privind volumul de masa lemnoasă şi valoarea acestuia constată că faptele inculpatului se probează .

Instanţa urmează să îl condamne pe inculpat la pedeapsa închisorii de 1 lună, atât pentru fapta de tăiere cat si pentru cea de furt de arbori, reţinând în sarcina inculpatului circumstanţele atenuante legate de poziţia sinceră din faţa instanţei şi de prevederile art. 320l pct. 7 CPP , respectiv reducerea cu o treime a limitelor pedepselor prevăzute de lege, în aplicarea regulilor de individualizare a pedepsei raportat la art. 72 Cp.

Din cazierul inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 106/24.09.2009 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin neapelare la 09.03.2009, la pedeapsa închisorii de 3 luni cu aplicarea art. 81 şi 110 Cp., faptă în timpul minorităţii, infracţiune silvică, cu termen de încercare de 1 an. Faţă de data săvârşirii infracţiunilor de faţă, 09.03.2009, infracţiunile sunt săvârşite in termenul de încercare, fapt pentru care instanţa va aplica prevederile art. 83 Cod penal şi va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare, din sentinţa penală 106/2009 care nu se contopeşte ci se va cumula aritmetic cu pedeapsa nou aplicată. Inculpatul urmează să execute 4 luni de închisoare, cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 Cp.

Pe latură civilă inculpatul audiat declară că este de acord cu plata prejudiciului, fiind incident în cauză principiul disponibilităţii în materie civilă, calculul prejudiciului fiind făcut conform fisei de calcul silvice şi necontestat de către inculpat.

Instanţa va obliga pe inculpat la 830, 67 lei către composesoratul Bârzava, raportat la art. 14, 346 C.p.p. şi 998 Ccivil.

Raportat la art. 191 c.p.p. va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, în care se includ onorarii de apprător oficiu, din faza de urmărire penală şi cea a judecăţii.

SENTINŢA PENALĂ NR. 85/16 Februarie 2011 D.D.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin rechizitoriul Parchetului Moineşti nr. 3263/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul A. I. deoarece, în data de 18.11.2010, a condus pe drum public un autoturism fiind depistat cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 1,9 %o.

Inculpatul audiat recunoaşte acuzaţiile aduse, nu propune probe în apărare şi solicită a fi judecat pe baza probatoriului administrat în faza urmăririi penale cu aplicarea art. 3201 pct. 7 C.p.p., respectiv reducerea limitei pedepsei cu 1/3.

Instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii de 4 luni, reţinând pentru acesta circumstanţele atenuante legate de conduita infractorului anterioară săvârşirii faptei si de atitudinea sa sinceră în faţa instanţei, raportat la regulile de individualizare a pedepselor prevăzut de art. 72 Cod penal.

Faţă de inculpat, scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă , motiv pentru care instanţa va dispune suspendarea condiţionată a pedepsei aplicate.

în baza art. 191 al. IC.p.p. va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat în care se include şi onorariu apărător oficiu.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, va Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.”a” teza a Ii-a şi b Cod penal pe durata şi în condiţiile art., 71 alin.2 Cod penal,în baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare şi va trage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal privind revocarea măsurii suspendării condiţionate a executării pedepsei. .

în baza art. 71 alin.5 Cod va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii şi în baza art. 191 alin.l Cod pr.penală va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu plătit din fondurile Ministerului de Justiţie.

Etichete: