Top

Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice art.87 alin.1 din OUG 195/2002i

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice art87 alin.l din OUG 195/2002

SENTINŢA PENALĂ Nr. 377

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul M.I., cu domiciliul în comuna xxxxxx, judeţul Bacău, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul asistat de avocat din oficiu Pintilie Raluca şi martorul din lucrări F.D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, verificând legalitatea actului de sesizare conform art. 300 C.pr.pen., instanţa constată că a fost legal sesizată.

Instanţa invită martorul să părăsească sala punându-i în vedere să se prezinte când se va auzi apelat.

Se identifică inculpatul M.I. C, prin CI seria xxxxx nr. xxxxx, instanţa aducându-i la cunoştinţă faptul că deşi are numit apărător din oficiu are posibilitatea să solicite amânarea cauzei în vederea angajării unui avocat.

Inculpatul nu doreşte să-şi angajeze apărător.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în temeiul art. 320 C.pr.pen. începe efectuarea cercetării judecătoreşti.

Se dă citire actului de sesizare, după care, instanţa explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări martorilor, şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

Inculpatul consimte să dea declaraţie, instanţa punându-i în vedere să declare tot ceea ce ştie cu privire la faptă şi învinuirea ce i se aduce.

Se procedează la audierea inculpatului conform art. 323 C.pr.pen. ; depoziţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Se trece apoi la audierea martorului din lucrări F.D., sub prestare de jurământ, depoziţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Instanţa a întrebat pe procuror şi pe inculpat dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.

2

Nemaiflind alte cereri de formulat instanţa în temeiul art.339 C.pr.pen. declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond, a arătat că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Măciucă Iulian Adrian deoarece în ziua de 6.03.2009 a condus pe un drum public un autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege, faptă prev. de art. 87 alin.2 din OUG nr. 195/2002, faţă de care pune concluzii de condamnare la pedeapsa închisorii, cu reţinerea de circumstanţe atenuante prev. de art. 74 C.pen. -art. 76 C.pen. având în vedere poziţia sinceră a inculpatului pe tot parcursul urmăririi penale şi în faţa instanţei; obligarea la cheltuieli judiciare către stat, cu onorariu apărător oficiu; cu apel în termenul prevăzut de lege.

Avocat Pintilie Raluca pentru inculpat având cuvântul pe fond solicită, având în vedere faptul că inculpatul a recunoscut, a regretat fapta comisă, nu este cunoscut cu antecedente penale, aplicarea unei pedepse sub minimul special, cu aplicarea art. 81 C.pen. respectiv suspendarea condiţionată a executării pedepsei, să se reţină circumstanţele atenuante întrucât a fost prezent atât la urmărirea penală cât şi în timpul judecăţii, a avut o atitudine sinceră şi regretă săvârşirea faptei; cu onorariu apărător din fondurile MJ.

Inculpatul având ultimul cuvânt, conform art. 341 C.pr.pen., regretă fapta săvârşită.

Dezbaterile fiind terminate, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând,constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.l 114/P/2009 a fost trimis în judecată inculpatul M.I. fiul lui xxxxnăsc. la data

de xxxxx în xxxx,cu domiciliul m xxxxxxxxxxx CNP….., cetăţean român,

studii xxxx, stagiu militar xxxxx,necăsătorit, fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice,de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege , prev. de art.87 alin.l din OUG nr.l95/2002.

Se reţine în actul de sesizare a instanţei, că pe data de 6.03.2009, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi a martorului F.D. date în faza de cercetare judecătorească,instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 6.03.2009, inculpatul se deplasa cu autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare xxxxx pe DJ 118, pe raza comunei xxxxxx.

3

A fost oprit de organele de poliţie ,care au constatat că este sub influenţa băuturilor alcoolice şi l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,93 mg/l în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul de Urgenţă Bacău în vederea recoltării probelor biologice.

Din buletinul de analiză toxicologică, aflat la fila 7 dosar urm. penală, se reţine că inculpatul avea în sânge o îmbibatie alcoolică de 2,05 gr.%o – 1,70 gr.%o .

Prezent în instanţă, inculpatul a recunoscut comiterea faptei,regretând-o motivând că a consumat băuturi alcoolice la un bar după care a plecat pentru a căuta ţigări la volanul autoturismului.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului , care a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică de 2,05 gr%o – 1,70 gr.%o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art.87 alin.l din OUG 195/2002 , pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, dar şi situaţia că inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, din fişa de cazier reţinându-se că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Faţă de lipsa antecedentelor penale şi de poziţia sinceră a inculpatului , având în vedere că acesta se află la prima încălcare a legii penale,se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea lui de libertate.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

In baza art.81 C.penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei, conform art.82 C.penal.

Conf. art.71 alin.5 C.penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Se va atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art. 171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art. 189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu să se achite din fondurile M.J.

In baza art. 191 alin.l C.pr.penală, va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de cercetare judecătorească, în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

4

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art.87 alin. 1 din OUG 195/2002 , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita prevăzută de lege, condamnă pe inculpatul M.I. fiul lui xxx şi xxxx, nasc. la data de xxxx în xxxx, jud. xxxx,cu domiciliul în xxxxxxxxxx CNP. . , , , „ cetăţean român, studii xxxx, stagiu militar xxxxxt,necăsătorit, fără antecedente penale, la l(un) an închisoare.

Interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

In baza art.81 C.penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pe durata unui termen de încercare de 3 ani prev. de art.82 C.penal.

Conf. art.71 alin.5 C.penal, suspendă condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Dispune în baza art.189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei, să se achite din fondurile MJ. către B.A. Moineşti ( av.Pintilie Raluca).

In baza art.191 alin.l C.pr.penală, obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu avocat oficiu.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, Olguţa Lungu Tranole

Grefier, Liliana Panţira

Red. tehnored. Jud.O.L.T./09.10.2009 Pr. 09 Octombrie 2009 Dact. gref. L.P./l2.10.2009

Etichete: