Top

Circulatie rutiera

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ NR. 604 Din 13 decembrie 2010

Dosar nr. 7147/260/2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2548/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul P.C, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita prevăzută de lege, prev. de art. 87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

Se reţine din actul de sesizare a instanţei, că în noaptea de 05/06.09.2010, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

La termenul din 25.11.2010 interpelat fiind de instanţă, inculpatul a declarat că recunoaşte acuzaţia şi doreşte să-i fie aplicate dispoziţiile art. 320 ind. 1 din C.P.P.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

în noaptea de 05/06.09.2010, inculpatul se deplasa cu autoturismul BC-99-ADX pe DC Poduri-Brăneşti.

A fost oprit de organele de poliţie, care l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea recoltării probelor biologice.

Din buletinul de analiză toxicologică, aflat la fila 8 dosar urm. penală, se reţine că inculpatul avea în sânge o îmbibatie alcoolică de 0.95 gr.%o.

Faţă de probele administrate în faza de urmărire penală şi în raport cu declaraţia inculpatului, instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului, care a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică de 0.95 gr%o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art. 87 alin.l din OUG 195/2002 , pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

Având în vedere declaraţia inculpatului din data de 25.11.2010, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cpp.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, dar şi situaţia că inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, din fişa de cazier reţinându-se că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Instanţa apreciază că pot fi aplicate şi circumstanţele atenuante prevăzute de art.74 lit.a şi c C.penal, inculpatul neavând antecedente penale şi atât la urmărirea penală cât şi în faza de cercetare judecătorească a avut o

poziţie sinceră, urmând ca pedeapsa ce se va pronunţa să se stabilească sub limita prev. de lege, conf. art.76 lit.e. C.penal.

în consecinţă, instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 lună închisoare.

Faţă de lipsa antecedentelor penale şi de poziţia sinceră a inculpatului, având în vedere că acesta se află la prima încălcare a legii penale, se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea lui de libertate.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b, C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

în baza art.81 C.penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Conf. art. 71 alin.5 C.penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art. 82 C.penal, se va stabili un termen de încercare 2 ani şi o lună.

Se va atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Inculpatului i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art. 171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art. 189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei să se achite din fondurile M.J.

în baza art. 191 alin.l C.pr.penală, va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de judecată în sumă de 350 lei, în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

Etichete: