Top

Despăgubire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1466/07.06.2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul 4094/260/2009, reclamanta SC A SA Sucursala Bacău a chemat în judecată civilă pârâtul G C, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 30588,921ei lei, reprezentând contravaloarea despăgubirilor achitate de societatea reclamantă în dosarul de daună BC1008CA002460, asiguratului CASCO RCI Leasing/utilizator SC T SRL, în baza poliţie de asigurare CASCO nr.7000792 emisă în data de 18.04.2008, cu valabilitate de la 18.04.2008 la 17.04.2013, contravaloarea cheltuielilor de judecată şi dobânda legală calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data executării efective a debitului.

Acţiunea este legal timbrată cu 1835 lei taxă de timbru şi 3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că în data de 13.09.2008, pârâtul G C, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice a sustras auto nr.B-84-GWN, pe care 1-a condus pe DN 117 Zemeş, avariindu-1, deşi nu poseda permis de conducere. A fost întocmit dosar de cercetare penală nr.2705/P/2008, pârâtul a fost trimis în judecată, prin sp 103/20.02.2009 a Judecătoria Moineşti a reţinut în sarcina inculpatului toate faptele pentru care pârâtul era incriminat, acesta fiind condamnat la pedeapsa închisorii. în baza poliţiei de asigurare CASCO 7000792 emisă în data de 18.04.2008 societatea reclamantă a deschis dosarul de daună nr.BC/1008/CA2460 ce avea ca obiect de finalitate plata despăgubirilor ocazionate de reparaţia autoturismului asigurat facultativ. In data de 08.05.2009 reclamanta a plătit contravaloarea daunei totale către RCI Leasing în sumă de 30588,92 lei, astfel cum reiese din fişa dosarului de daună. In conformitate cu dispoziţiile art.720 ind 1 Cod procedură civilă reclamanta a încercat soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, însă pârâtul nu a răspuns.

Pârâtul depune întâmpinare prin care arată că autovehiculul ar fi putut fi reparat fără a fi necesară înlocuirea în totalitate a acestuia. Pârâtul arată în continuare că este de acord cu achitarea contravalorii despăgubirilor, însă în raport de un raport de expertiză care să stabilească valoarea reală a pagubei.

In cauză au fost depuse acte şi a fost încuviinţată şi administrată proba cu expertiză tehnică de specialitate auto.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

în fapt, în data de 13.09.2008, pârâtul G C, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice a sustras auto nr.B-84-GWN, pe care 1-a condus pe DN 117 Zemeş, avariindu-1, deşi nu poseda permis de conducere. A fost întocmit dosar de cercetare penală nr.2705/P/2008, pârâtul a fost trimis în judecată, prin sp 103/20.02.2009 a Judecătoria Moineşti a reţinut în sarcina inculpatului toate faptele pentru care pârâtul era incriminat, acesta fiind condamnat la pedeapsa închisorii. în baza poliţiei de asigurare CASCO 7000792 emisă în data de 18.04.2008 societatea reclamantă a deschis dosarul de daună nr.BC/1008/CA2460 ce avea ca obiect de finalitate plata despăgubirilor ocazionate de reparaţia autoturismului asigurat facultativ. în data de 08.05.2009 reclamanta a plătit contravaloarea daunei totale către RCI Leasing în sumă de 30588,92 lei, astfel cum reiese din fişa dosarului de daună.

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că la verificarea devizului de reparaţii se constată corespondenţa între piesele şi manopera din deviz şi avariile menţionate în documentele întocmite la cercetarea efectuată după accident. Devizul de reparaţie este corect întocmit, preţurile pieselor fiind cele din cataloagele de piese ale firmei Renault. Dauna reală este de 54968 lei, respectiv 15256 euro, fiind rezultată din devizul întocmit de atelierul de reparaţii autorizat Renault, depăşind valoarea asigurată de 29831 lei, respectiv 8282 euro. Dauna este încadrată corect de asigurător ca fiind daună totală, reparaţia autoturismului depăşind suma asigurată.

Potrivit art.22 din Legea 136/1995, „în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei.”

Prin sp 103/22.02.2009, Judecătoria Moineşti a reţinut vinovăţia pârâtului din prezenta pentru furtul auto B-85…., conducere fără permis şi conducere de o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, astfel că în cauza pendente vinovăţia pârâtului nu va mai fi analizată.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să admită acţiunea formulată de reclamanta SC A SA SUCURSALA BACĂU cu sediul în Bacău, strada I.L.Caragiale, 5/2, jud.Bacău, în contradictoriu cu pârâtul G C, domiciliat în sat Poduri, com.Poduri, jud.Bacău.

Va obliga pârâtul la plata către reclamant a sumei de 30588,92 lei reprezentând contravaloare despăgubire, la care se adaugă dobânda legală de la data introducerii acţiunii, 08.09.2009, până la data executării efective.

Va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1838 lei cheltuieli de judecată, reprezentând 1835 lei taxă de timbru judiciar şi 3 lei timbru judiciar, raportat la faptul că acesta a căzut în pretenţii.

Etichete: