Top

Plată despăgubiri periodice

Prin sentinţa civilă nr. 1370/18.06.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanţii MM, MI, BLC, şi AN în contradictoriu cu pârâtul AG şi SC Asirom SA astfel cum a fost precizată şi a obligat pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 650,47 lei despăgubiri civile periodice majorate de la suma de 1.118.40 lei cu indicele de inflaţie începând cu data de 24.05.2006 până la data 02.07.2007 pentru perioada 02.07.2007-19.08.2008. prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor periodice reactualizate la zi precum şi a sumei de 347,95 lei reprezentând cheltuieli de tratament ca urmare a accidentului deoarece pârâţii au fost obligaţi la plata despăgubirilor lunar conform sentinţei penale nr. 1167/1979 a Judecătoriei Suceava ca urmare a unui accident de circulaţie cu vătămare corporală din culpă comisă de către AA, parte vătămată fiind reclamantul din prezenta cauză.

Instanţa de fond a reţinut că potrivit declaraţiilor părţilor din prezenta cauză sentinţa civilă nr. 420/198 prin care despăgubirile au fost majorate de la 168 lei la 736,67 lei nu a fost niciodată opusă în aplicare cu atât mai mult cu cât la 18.12.2001 s-a solicitat de către reclamant majorarea despăgubirilor de la suma de 168 lei la 648 lei cerere soluţionată favorabil de către Judecătoria Fălticeni prin sentinţa civilă nr. 183/2002. În ceea ce priveşte suma de 118 lei despăgubiri periodice majorate stabilite prin sc 764/2006 a Judecătoriei Fălticeni aceasta urmează a fi majorată în funcţie de indicele de inflaţie de la data de 24.05.2006 la 02.07.2007 când a fost depusă acţiunea.

Etichete: