Top

Pretentii

Sentinţa civilă nr.624

Şedinţa publică din 24 februarie 2009

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.07.2008, reclamanta …………. a chemat în judecată pe pârâtul ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 10.817 lei reprezentând despăgubiri, dobânzile legale şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 31.10.2006 în timp ce conducea autoturismul TL-02-NFV pârâtul nu a acordat prioritate de trecere la auto TL-27-MGN care circula în mod regulamentar pe str. Isaccei din mun. Tulcea producând un accident de circulaţie avariind auto TL-27-MGN proprietatea lui S.C. MGN Impex S.R.L., eveniment consemnat în procesul verbal seria AX nr.095921/31.11.2006 întocmit de Biroul Poliţiei Rutiere Tulcea. Întrucât autoturismul avariat era asigurat CASCO, factura fiscală a fost plătită de reclamantă, urmând a recupera debitul de la persoana vinovată.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.998 – 999, Cod civil, art.22 din Legea nr.136/1995 modificată şi completată.

Reclamanta a depus o serie de înscrisuri.

Pârâtul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi obligarea reclamantei la cheltuieli de judecată.

Mai arată pârâtul că pentru a angaja răspunderea civilă delictuală este necesar ca prejudiciul să fie produs printr-o faptă ilicită, iar în speţă este vorba de nerespectarea regulilor de circulaţie a vehiculelor pe drumurile publice.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 31.10.2006 pârâtul conducea auto nr.TL-02-NVF pe str. Isaccei dinspre cartierul VEST din mun. Tulcea şi în momentul când a efectuat virajul la stânga spre sala sporturilor din dreptul blocului PARC, nu a acordat prioritate de trecere auto nr.TL-27-MGN care circula pe str. Isaccei din sens opus cu care a intrat în coliziune provocând avarierea ambelor autovehicule.

Autoturismul avariat era asigurat CASCO, factura fiscală a fost plătită de reclamantă, urmând a recupera debitul de la persoana vinovată.

Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.136/1995, în limitele îndemnizaţiei plătite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, iar conform prevederilor art.998, 999 Cod civil, orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara, acesta fiind responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

Faţă de cele expuse instanţa apreciază că cererea reclamantei este fondată şi o va admite şi va obliga pârâtul la plata sumei de 10.817 lei, reprezentând contravaloare despăgubiri.

Va obliga pârâtul să plătească suma de 738,5 lei cheltuieli de judecată.

Etichete: