Top

Obligaţii rezultând din cauzarea de prejudicii. Criteriile de care se ţine seama la stabilirea despăgubirii.

Potrivit art. 998 din Codul civil, orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara, despăgubirea urmând să cuprindă atât paguba suferită de partea vătămată cât şi beneficiul de care ea a fost lipsită.

Despăgubirile acordate pentru prejudiciile izvorâte din fapte ilicite trebuie să reprezinte întotdeauna o acoperire integrală a pagubei suferite, ceea ce înseamnă că în aprecierea acestora trebuie să se ţină seama de daunele suferite efectiv de victimă aşa cum rezultă din împrejurările de fapt ale pricinii.

Prin sentinţa civilă nr. 2684 din 7 octombrie 2003 Judecătoria Vaslui (Cojocaru Mihaela) s-a admis acţiunea formulată de reclamantul L.D. şi a obligat pârâtul T.Ghe. la plata sumei de 70.000.000 lei reprezentând despăgubiri civile.

Instanţa de fond a reţinut că suma pretinsă de reclamant prin acţiune a fost dovedită, în cauză fiind întrunite în mod cumulativ condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale, potrivit dispoziţiilor art. 998-999 Cod civil.

Reclamantul a suferit un prejudiciu constând în avarierea în proporţie de 60 % a autoturismului proprietate personală ca urmare a coliziunii cu autoturismul condus de pârât cu nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

Tribunalul Vaslui, prin decizia civilă nr. 50 din 19 ianuarie 2005, admiţând recursul declarat de pârât, a modificat în parte sentinţa recurată şi a obligat pârâtul la plata contravalorii despăgubirilor rezultate din raportul de expertiză efectuat în cauză, reţinând că suma acordată de instanţa de fond cu titlu de despăgubiri este nejustificată, valoarea despăgubirilor stabilite fiind mult mai mare decât prejudiciul efectiv suferit aşa cum rezultă din împrejurările de fapt ale pricinii. Prin raportul de expertiză efectuat în cauză s-a stabilit şi valoarea de piaţă a autoturismului avariat, această valoare asigurând o reparare integrală a prejudiciului suferit de reclamant şi nicidecum suma acordată de instanţa de fond care depăşeşte valoarea prejudiciului efectiv şi care nu are justificare în raport de probele administrate în cauză.

Etichete: