Top

Abandon de familie

Dosar nr.4159/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 22 Din 20 ianuarie 2011

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 789/P/2010, a fost trimis în judecată inculpatul H.S., cetăţean român, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art.305 alin.l lit.c C.penal.

Se arată în actul de sesizare a instanţei că inculpatul nu a mai achitat cu rea credinţă pensia de întreţinere pentru fiecare dintre minorii A.G. şi M.D., mai mult de 2 luni.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile martorilor şi ale părţii vătămate instanţa a reţinut,

In fapt, inculpatul a fost obligat prin s.c. nr. 248/05.02.2007 pronunţată de Judecătoria Moineşti la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 50 lei lunar în favoarea minorilor…..(f.4 dosar u.p.)

Din declaraţiile martorilor rezultă că inculpatul se află în Spania şi nu a mai contribuit la întreţinerea minorilor din anul 2007.

Instanţa constată că situaţia de fapt este dovedită, urmând a reţine vinovăţia inculpatului şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, din care rezultă că inculpatul nu a contribuit la întreţinerea minorilor în această perioadă.

Perioada în care inculpatul nu a contribuit la întreţinerea minorilor este foarte mare, respectiv de 4 ani, şi nu se pot constata motive care să justifice aceste fapte.

In drept, fapta inculpatului care, cu rea credinţă nu a achitat pensia de întreţinere la care a fost obligat printr-o hotărâre judecătorească mai mult de 2 luni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c C.penal, pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an închisoare.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C. penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, respectiv perioada mare de când inculpatul nu a mai achitat pensia de întreţinere dar şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a şi b C.penal, în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C.penal.

Instanţa apreciază că faţă de lipsa antecedentelor penale, scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului şi urmează ca în baza art.81 C. penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei iar în baza art.71 C.penal alin.5 va dispune şi suspendarea condiţionată a pedepsei accesorii.

Conf. prevederilor art. 82 C. penal se va stabili un termen de încercare de 3 ani.

în baza art.359 C.pr. penală se va atrage atenţia inculpatului referitor la prevederile art. 83 C. penal, în sensul că dacă va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Urmând a fi condamnat inculpatul pentru infracţiunea pentru care a fost sesizată instanţa, în temeiul art.191 alin.l C.penal, va fi obligat să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cercetare judecătorească în cuantum de 300 lei.

Pentru aceste motive,

Etichete: