Top

Circulatie rutiera

Sentinţa penală nr. 599/02.12.2010

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/2010 din data de 22.09.2010, P. de pe lângă J. M. a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatului S. A.-S., xxxxxxx, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.208 alin.4-209 alin.l lit.e,g,i Cod penal, art.86 alin.l, art.89 alin.l din OUG 195/2002, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că la data de 13.08.2010, partea vătămată a sesizat organele de poliţie despre faptul că în cursul nopţii precedente persoane necunoscute i-au sustras autoturismul proprietatea sa marca Dacia 1310 cu nr.BC-05-MSO parcat pe str. Gării din mun. Moineşti.

In cursul aceleiaşi dimineţi autoturismul a fost găsit abandonat şi avariat pe str. Combinatului din oraşul Comăneşti. Din cercetările efectuate s-a stabilit că autorul faptei este numitul S. A.-S., vecin cu partea vătămată, care în noaptea de 12/13 .08.2010, a forţat geamul dreapta faţă a maşinii, a luat cheile de pe un suport unde ştia că sunt lăsate mereu, s-a urcat la volanul maşinii pe care 1-a condus până în oraşul Comăneşti. La un moment dat a pierdut controlul maşinii intrând în coliziune cu un buldozer parcat regulamentar. După impact inculpatul a părăsit locul accidentului şi a revenit în mun. Moineşti.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii (fila 4 d.u.p.), declaraţie parte vătămată ( fila 9-11), declaraţie martor (fila 20 d.u.p.), declaraţie inculpat ( fila 25-27 d.u.p), procese verbale de cercetare la faţa locului (fila 5-6, 23 d.u.p), planşe fotografice (fila 14-16, 18-19, d.u.p).

In cursul urmăririi penale , partea vătămată nu s-a constituit parte civilă , prejudicial fiind recuperat în totalitate prin achiziţionarea unui nou autoturism.

Inculpatul a fost audiat în cursul urmăririi penale, a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

în fapt, instanţa reţine că în noaptea del2/13.08.2010 inculpatul a forţat geamul dreapta faţă a autoturismului Dacia cu nr. BC-05-MSO ce se afla parcat pe strada Gării din mun. Moineşti, a luat cheile de pe un suport unde ştia că se află după care a sustras autoturismul părţii vătămate I. V..

După ce a sustras autovehiculului, în timp ce conducea pe raza or.Comăneşti, a pierdut controlul asupra volanului intrând în coliziune cu un buldozer parcat regulamentar. După impact inculpatul a părăsit locul accidentului şi a revenit în mun. Moineşti , fiind adus de un prieten ce se afla în zonă la momentul impactului.

Din adresa nr. 58910 din data de 24.08.2010, eliberată de IPJ- Bacău-Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări a

2

Vehiculelor Bacău, reiese că inculpatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere (fila21), acesta conducând autoturismul fără a poseda permis de conducere.

In faza de urmărire penală inculpatul, a acoperit prejudicial creat părţii vătămate prin procurarea unei alte maşini părţii vătămate, motiv pentru care aceasta nu s-a constituit parte civilă.

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o poziţie sinceră, de recunoaştere a faptelor săvârşite, atât în faza de urmărire penală cât şi cu ocazia audierii sale de către instanţa de judecată, indicând în faza de urmărire penală în detaliu modul de comitere a infracţiunilor, conform planşelor fotografice nr. 249/18.08.2010 ( fila 14-16d.u.p), nr.248/18.08.2010 (filele 18-19 d.u.p.) şi în care a comis

în drept, fapta inculpatului S. A. -S. care la data del2/13-08..2010, a sustras autoturismul marca Dacia 1310 cu nr.BC-05-MSO ce era parcat pe strada Gării din mun. Moineşti întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prevăzute de art. 208 alin.4- art.209 alin.l lit.e,g,i Cod penal. Astfel, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, întrucât inculpatul a luat autoturismul, din posesia părţii vătămate, în scopul însuşirii pe nedrept, iar urmarea imediată constând că acesta a intrat în stăpânirea bunului , existând legătură de cauzalitate între acţiunea inculpatului de luare a bunului, astfel încât sunt întrunite toate elementele laturii obiective a infracţiunii.

De asemenea, sunt întrunite elementele laturii subiective, inculpatul acţionând cu intenţie directă în sensul art. 19 pct. llit.a Cod penal întrucât a prevăzut şi urmărit însuşirea autoturismului. De asemenea, sunt aplicabile

dispoziţiile art. 2o8 alin.l -209 alin.l lit. e,g,i, întrucât fapta a fost săvârşită în timpul nopţii, intr-un loc public şi prin efracţie.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

Fapta inculpatului, săvârşită în aceeaşi noapte de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.l din OUG 195/2002.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de conducere a autoturismului marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare BC-05-MSO, pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere.

Distanţa parcursă de inculpat, din strada Gării, Moineşti în oraşul Comăneşti reprezintă drum public în înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG nr. 195/2002- „orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulaţiei publice”.

3

Condiţia elementului material al infracţiunii, este aceea ca acţiunea să fie săvârşită de către o persoană ce nu posedă permis de conducere, este îndeplinită, aşa cum rezultă din adresa nr. 58910 din data de 24.08.2010, eliberată de IPJ- Bacău- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări a Vehiculelor Bacău ( fila 14 d.u.p.).

Urmarea imediată a săvârşirii faptei este reprezentată de o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Fiind o infracţiune de pericol, legătură de cauzalitate rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, acestea fiind inevitabile încă din momentul începerii executării elementului material.

Infracţiunea este săvârşita în forma continuă, acţiunea prelungindu-se în timp în chip natural până la intervenţia unei împrejurări contrare care să determine epuizarea infracţiunii, în cauză fiind vorba de coliziunea cu buldozerul parcat regulamentar pe raza oraşului Comăneşti.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea.

De asemenea, fapta inculpatului de părăsire a locului accidentului, implicat într-un accident de circulaţie, fără încuviinţarea poliţiei ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 89 alin.l din OUG 195/2002.

Condiţia elementului material al infracţiunii, este aceea de părăsire a locului accidentului ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni

Urmarea imediată a săvârşirii faptei este reprezentată de o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice. Fiind o infracţiune de pericol, legătură de cauzalitate rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie indirectă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit. b Cod penal. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, acestea fiind inevitabile încă din momentul începerii executării elementului material.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia .

Având în vedere cele expuse, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa închisorii, care să corespundă scopului acesteia, definit prin art.52 din Codul

4

penal, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art.72 din Codul penal.

Sub acest aspect, la dozarea pedepsei ce urmează a fi aplicata inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 al.l Cp. şi va ţine seama, în acest sens, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala a Codului penal, de gradul de pericol social concret al infracţiunii având în vedere circumstanţele reale ale faptei şi împrejurările săvârşirii acesteia, de modalitatea de comitere a infracţiunii, de natura acesteia, precum si circumstanţele personale ale inculpatului.

în cadrul procesului complex de individualizare a pedepsei, instanţa apreciază ca activitatea infracţionala trebuie raportata nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei, la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la orice element de natură să caracterizeze persoana infractorului, fara studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei reţinute in sarcina sa iar după săvârşirea acesteia a ajutat si colaborat în vederea aflării adevărului, prezentând în detaliu modul de comitere a infracţiunii si ajutând la aflarea adevărului si lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Având în vedere ansamblul acestor criterii, instanţa urmează să condamne pe inculpatul S. A. -A. la o pedeapsă de 1 an si 51uni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prevăzută de art. 208 alin.4 – art 209 alini lit. e, g, i, la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.86 alin.l din OUG nr. 195/2002 şi la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului prevăzute de art. 89 alin.l din OUG nr. 195/2002

Deoarece infracţiunile săvârşite sunt concurente, inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre ele, urmează a se aplica concursul de infracţiuni prevăzute de art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 alin. 1 lit.b, inculpatul urmând să execute în final o pedeapsa de 2 ani închisoare

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Ii-a şi lit. b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzute de art.71 Cod penal.

în baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.l lit. a teza a Ii-a şi lit. b Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea pedepsei aplicate prin aceasta.

Va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe o perioadă a termenului de încercare de 4 ani calculat conform art. 82 Cod penal, care începe sa curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

In baza art 71 alin 5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

5

în baza art. 359 alin.l Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare prin săvârşirea unei infracţiuni noi in termenul de încercare atrag revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei.

în baza art. 15 alin 2 Cod penal, instanţa va respinge cererea de constituire parte civila ca tardiv introdusă.

Va dispune plata onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei, către Biroul avocaţi Moineşti, pentru avocat R. A. din fondurile Ministerului de justiţie.

In baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen va obliga inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 onorariu avocat din oficiu R. A., urmează a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: