Top

Circulaţie rutieră. Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală.Lipsa vinovăţiei

Materia:penală.

Dosar nr.7769 /231/2009

Sent. pen. nr. 338/24.02.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia penală

Circulaţie rutieră. Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală.Lipsa vinovăţiei

Prin sentinţa penală nr.338/24.02.2010 a Judecătoriei Focşani s-a dispus în temeiul art.11 pct.2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. achitarea inculpatului Z.N., privind infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, prev. de art. 87 al.1 din OUG 195/2002 republicată.

În actul de sesizare a instanţei, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de mai sus, constând în aceea că la data de 7.05.2009, în jurul orelor 9,40, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,20 %0 alcool pur în sânge.

Din actele dosarului (inclusiv cele din cursul urmăririi penale) s-a reţinut că inculpatul a consumat alcool seara, între orele 18,00 -21,30, iar fapta a avut loc a doua zi, în jurul orelor 9,40.

În consecinţă, se apreciază că inculpatul a urcat la volan, convins fiind că după atâtea ore, s-a eliminat alcoolul din sânge, mai ales că nu era un consumator obişnuit de băuturi.

Prezenţa alcoolemiei în sânge şi a doua zi s-a datorat metabolismului întârziat al inculpatului, care suferise anterior o rezecţie duodenală.

În aceste condiţii, s-a apreciat că inculpatul nu a avut intenţia de a încălca dispoziţiile privind circulaţia pe drumurile publice, respectiv intenţia de a conduce autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Or, pentru existenţa infracţiunii prev. de art. 87 al.1 din OUG 195/2002 republicată, care este o infracţiune de pericol, este necesară forma de vinovăţie a intenţiei, astfel încât să fie întrunite toate elementele constitutive.

Cum, în cauză lipseşte intenţia, instanţa a apreciat că sunt aplicabile dispoziţiile art.10 lit.d C.p.p.

Etichete:

Circulatie rutiera

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 46

Din 31.01.2011

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2009 al Parchetului Moineşti, jud.

Bacău şi înregistrată sub nr…../260/2010 pe rolul Judecătoriei Momeşti, au fost

trimişi în judecată inculpaţii

Ş.N., cetăţean român , studii 8 clase , fără ocupaţie, fără antecedente penale , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.86 alin.l din OUG 195/2002 ,republicată , aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal,

Ş.J. fără antecedente penale, cetăţean român, studii 10 clase, necăsătorit,

M.C. fără antecedente penale , ambii pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 26 raportat la art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea , art.75 lit.c Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul Ş.N. , în seara zilei de 05.07.2009 , în jurul orei 22,30 , ajutat de Ş.J. şi M.C. a sustras autoturismul

părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare ….., pe care 1-a condus pe

drumurile publice, fără a poseda permis de conducere -autoturism avariat şi abandonat.

Inculpaţii Ş.J. şi M.C. în seara zilei de 05.07.2009 au ajutat pe inculpatul minor Ş.N. să sustragă autoturismul părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare…. , autoturism avariat şi abandonat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 22.07.2009 , în jurul orei 23, inculpaţii Ş.N. , Ş.J. şi M.C. au consumat împreună băuturi alcoolice.

Partea vătămată M.Gh. care este proprietarul autoturismului cu numărul de înmatriculare …., 1-a împrumutat numitului T.I. şi care 1-a rândul său a dat cheile de la contact lui Ş.C..

In cursul zilei de 05.07.2009 , partea vătămată 1-a sunat pe T.I. să-i aducă cheile şi acesta 1-a rândul său i le-a trimis prin Ş.J. .

Astfel fiind în posesia cheilor , Ş.J. i le-a înmânat inculpatului Ş.N. care împreună cu acesta şi M.C. au luat autoturismul părţii vătămate fără ca acesta să-şi dea consimţământul, cu scopul de a se deplasa în localitatea…..

Ş.N. a deschis autoturismul , s-a urcat la volan şi în momentul în care fiind pilotat de Ş.J. , a efectuat manevra de întoarcere , a pierdut controlul

2

acestuia şi a intrat în coeziune cu gardul de la locuinţa numitului B.I. , apoi într-un şanţ producând mai multe avarii autovehiculului.

După comiterea faptei , inculpaţii toţi trei au plecat de la locul accidentului şi au mers la un bar unde au consumat alcool.

Au rugat pe martorul CA. să îi ajute şi să scoată maşina din şanţ, acesta iniţial a fost de acord dar fată de avariile de la maşină nu a mai continuat operaţiunea.

Despre cele întâmplate au aflat atât proprietarul maşinii cât şi cel al gardului distrus şi au anunţat organele de poliţie.

Ş.J. a luat cheile de la autoturism şi le-a aruncat în curtea părţii vătămate M. Gh.

Legal citaţi, inculpaţii Ş.J. şi M.C. nu au înţeles să se prezinte în instanţă.

Inculpatul minor Ş.N., prezent în instanţă declară că a fost pus de către Ş.J. să pună cheile în contact, lucru pe care 1-a şi făcut ,neavând carnet nici nu ştia să conducă şi maşina plecat de pe loc necontrolat . Era însoţit de ceilalţi inculpaţi care s-au speriat şi au fugit.

Martora B.V. a fost trezită în noapte de un zgomot puternic şi când a ieşit din casă a văzut autovehiculul în gardul său şi pe cei trei inculpaţi care au luat-o la fugă de la locul accidentului(filal 13).

Martorul B.I. (fila 114) confirmă cele relatate de soţia sa, B.V..

H.Gh.(fila 115 dosar) declară că inculpatul Ş.N. a venit la el cu nişte prieteni , erau deja în stare de ebrietate şi a povestit că are cheile de la maşina unui vecin, a doua zi a auzit că ar fi condus autoturismul şi ar fi intrat în gard cu el.

T.I. (fila 116) are informaţii indirecte în sensul că i-a povestit Ş.J. ce s-a întâmplat, neputând da informaţii cine a condus autoturismul.

Martorul Ş.C. (fila 117) îşi menţine declaraţia dată la urmărirea penală în sensul că martorul T. i-a spus că numitul Ş. a condus fără permis un autoturism sustras aparţinând numitului M.Gh..

C.A. care a fost solicitat să scoată autovehiculul din şanţ (fila 145) de către Ş.N., a fost atenţionat de către B.I. că maşina este furată , să-i ia cheile şi să le returneze proprietarului.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă nici la urmărirea penală , nici în fază de cercetare judecătorească.

Din probatoriul administrat a rezultat că inculpatul Ş.N. a părăsit locul accidentului , fără încuviinţarea organelor în drept şi conform art.336 alin.l lit.a Cod proc penală s-a solicitat extinderea procesului penal, cu punerea în mişcare a acţiunii penale şi pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului ,faptă prevăzută şi pedepsită de art.89 alin.l OUG 195/2002.

Situaţia de fapt fiind dovedită , faptele inculpatului minor Ş.N. ,care în seara zilei de 05.07.2009 , în jurul orei 22,30 , ajutat de Ş.J. şi M.C. a sustras autoturismul părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare …., pe care 1-a condus pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere -autoturism

3

avariat şi abandonat şi a părăsit locul accidentului , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.86 alin.l din OUG 195/2002 .republicată , art.89 alin.l OUG 195/2002 cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei conform art.72 Cod penal , se va ţine seama de gradul de pericol social a infracţiunii , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este minor şi este la prima încălcare a legii penale.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile prevederile art.74 lit.a şi 76 lit.d , raportat la art. 109 Cod penal.

Deoarece inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre fapte se vor aplica prevederile art.33 lit. a şi 34 lit.b Cod penal.

Faptele inculpaţilor majori Ş.J. şi M.C. care în seara zilei de 05.07.2009 au ajutat pe inculpatul minor Ş.N. să sustragă autoturismul părţii vătămate M.G. cu numărul de înmatriculare, autoturism avariat şi abandonat , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. art. 26 raportat la art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea , art.75 lit.c Cod penal, pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei conform art.72 Cod penal , se va ţine seama de gradul de pericol social a infracţiunii , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpaţilor care nu au mai fost condamnaţi.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile prevederile art.74 lit.a şi 76 lit.c şi 78 Cod penal, 80 Cod penal , deoarece le sunt incidente şi circumstanţele agravante prevăzute de art.75 lit.c Cod penal.

Conform art.52 Cod penal, rolul educativ al pedepselor se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpaţilor drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2 a , lit b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpaţilor pe o perioadă a termenului de încercare conform art. 82 Cod penal şi 110 Cod penal pentru inculpatul minor.

în baza art.71 al.5 Cod penal vor fi suspendate condiţionat şi executarea pedepselor accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va lua act că partea vătămată M. Gh. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu, din cadrul Biroului de Avocaţi Moineşti , din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală vor fi obligaţi inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

Etichete:

Circulatie rutiera

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ NR. 604 Din 13 decembrie 2010

Dosar nr. 7147/260/2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2548/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul P.C, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita prevăzută de lege, prev. de art. 87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

Se reţine din actul de sesizare a instanţei, că în noaptea de 05/06.09.2010, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

La termenul din 25.11.2010 interpelat fiind de instanţă, inculpatul a declarat că recunoaşte acuzaţia şi doreşte să-i fie aplicate dispoziţiile art. 320 ind. 1 din C.P.P.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

în noaptea de 05/06.09.2010, inculpatul se deplasa cu autoturismul BC-99-ADX pe DC Poduri-Brăneşti.

A fost oprit de organele de poliţie, care l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea recoltării probelor biologice.

Din buletinul de analiză toxicologică, aflat la fila 8 dosar urm. penală, se reţine că inculpatul avea în sânge o îmbibatie alcoolică de 0.95 gr.%o.

Faţă de probele administrate în faza de urmărire penală şi în raport cu declaraţia inculpatului, instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului, care a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică de 0.95 gr%o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art. 87 alin.l din OUG 195/2002 , pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

Având în vedere declaraţia inculpatului din data de 25.11.2010, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cpp.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, dar şi situaţia că inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, din fişa de cazier reţinându-se că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Instanţa apreciază că pot fi aplicate şi circumstanţele atenuante prevăzute de art.74 lit.a şi c C.penal, inculpatul neavând antecedente penale şi atât la urmărirea penală cât şi în faza de cercetare judecătorească a avut o

poziţie sinceră, urmând ca pedeapsa ce se va pronunţa să se stabilească sub limita prev. de lege, conf. art.76 lit.e. C.penal.

în consecinţă, instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 lună închisoare.

Faţă de lipsa antecedentelor penale şi de poziţia sinceră a inculpatului, având în vedere că acesta se află la prima încălcare a legii penale, se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea lui de libertate.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b, C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

în baza art.81 C.penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Conf. art. 71 alin.5 C.penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art. 82 C.penal, se va stabili un termen de încercare 2 ani şi o lună.

Se va atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Inculpatului i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art. 171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art. 189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei să se achite din fondurile M.J.

în baza art. 191 alin.l C.pr.penală, va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de judecată în sumă de 350 lei, în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

Etichete:

Circulatie rutiera

Sentinţa penală nr. 599/02.12.2010

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/2010 din data de 22.09.2010, P. de pe lângă J. M. a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatului S. A.-S., xxxxxxx, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.208 alin.4-209 alin.l lit.e,g,i Cod penal, art.86 alin.l, art.89 alin.l din OUG 195/2002, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că la data de 13.08.2010, partea vătămată a sesizat organele de poliţie despre faptul că în cursul nopţii precedente persoane necunoscute i-au sustras autoturismul proprietatea sa marca Dacia 1310 cu nr.BC-05-MSO parcat pe str. Gării din mun. Moineşti.

In cursul aceleiaşi dimineţi autoturismul a fost găsit abandonat şi avariat pe str. Combinatului din oraşul Comăneşti. Din cercetările efectuate s-a stabilit că autorul faptei este numitul S. A.-S., vecin cu partea vătămată, care în noaptea de 12/13 .08.2010, a forţat geamul dreapta faţă a maşinii, a luat cheile de pe un suport unde ştia că sunt lăsate mereu, s-a urcat la volanul maşinii pe care 1-a condus până în oraşul Comăneşti. La un moment dat a pierdut controlul maşinii intrând în coliziune cu un buldozer parcat regulamentar. După impact inculpatul a părăsit locul accidentului şi a revenit în mun. Moineşti.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii (fila 4 d.u.p.), declaraţie parte vătămată ( fila 9-11), declaraţie martor (fila 20 d.u.p.), declaraţie inculpat ( fila 25-27 d.u.p), procese verbale de cercetare la faţa locului (fila 5-6, 23 d.u.p), planşe fotografice (fila 14-16, 18-19, d.u.p).

In cursul urmăririi penale , partea vătămată nu s-a constituit parte civilă , prejudicial fiind recuperat în totalitate prin achiziţionarea unui nou autoturism.

Inculpatul a fost audiat în cursul urmăririi penale, a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

în fapt, instanţa reţine că în noaptea del2/13.08.2010 inculpatul a forţat geamul dreapta faţă a autoturismului Dacia cu nr. BC-05-MSO ce se afla parcat pe strada Gării din mun. Moineşti, a luat cheile de pe un suport unde ştia că se află după care a sustras autoturismul părţii vătămate I. V..

După ce a sustras autovehiculului, în timp ce conducea pe raza or.Comăneşti, a pierdut controlul asupra volanului intrând în coliziune cu un buldozer parcat regulamentar. După impact inculpatul a părăsit locul accidentului şi a revenit în mun. Moineşti , fiind adus de un prieten ce se afla în zonă la momentul impactului.

Din adresa nr. 58910 din data de 24.08.2010, eliberată de IPJ- Bacău-Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări a

2

Vehiculelor Bacău, reiese că inculpatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere (fila21), acesta conducând autoturismul fără a poseda permis de conducere.

In faza de urmărire penală inculpatul, a acoperit prejudicial creat părţii vătămate prin procurarea unei alte maşini părţii vătămate, motiv pentru care aceasta nu s-a constituit parte civilă.

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o poziţie sinceră, de recunoaştere a faptelor săvârşite, atât în faza de urmărire penală cât şi cu ocazia audierii sale de către instanţa de judecată, indicând în faza de urmărire penală în detaliu modul de comitere a infracţiunilor, conform planşelor fotografice nr. 249/18.08.2010 ( fila 14-16d.u.p), nr.248/18.08.2010 (filele 18-19 d.u.p.) şi în care a comis

în drept, fapta inculpatului S. A. -S. care la data del2/13-08..2010, a sustras autoturismul marca Dacia 1310 cu nr.BC-05-MSO ce era parcat pe strada Gării din mun. Moineşti întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prevăzute de art. 208 alin.4- art.209 alin.l lit.e,g,i Cod penal. Astfel, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, întrucât inculpatul a luat autoturismul, din posesia părţii vătămate, în scopul însuşirii pe nedrept, iar urmarea imediată constând că acesta a intrat în stăpânirea bunului , existând legătură de cauzalitate între acţiunea inculpatului de luare a bunului, astfel încât sunt întrunite toate elementele laturii obiective a infracţiunii.

De asemenea, sunt întrunite elementele laturii subiective, inculpatul acţionând cu intenţie directă în sensul art. 19 pct. llit.a Cod penal întrucât a prevăzut şi urmărit însuşirea autoturismului. De asemenea, sunt aplicabile

dispoziţiile art. 2o8 alin.l -209 alin.l lit. e,g,i, întrucât fapta a fost săvârşită în timpul nopţii, intr-un loc public şi prin efracţie.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

Fapta inculpatului, săvârşită în aceeaşi noapte de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.l din OUG 195/2002.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de conducere a autoturismului marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare BC-05-MSO, pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere.

Distanţa parcursă de inculpat, din strada Gării, Moineşti în oraşul Comăneşti reprezintă drum public în înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG nr. 195/2002- „orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulaţiei publice”.

3

Condiţia elementului material al infracţiunii, este aceea ca acţiunea să fie săvârşită de către o persoană ce nu posedă permis de conducere, este îndeplinită, aşa cum rezultă din adresa nr. 58910 din data de 24.08.2010, eliberată de IPJ- Bacău- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări a Vehiculelor Bacău ( fila 14 d.u.p.).

Urmarea imediată a săvârşirii faptei este reprezentată de o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Fiind o infracţiune de pericol, legătură de cauzalitate rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, acestea fiind inevitabile încă din momentul începerii executării elementului material.

Infracţiunea este săvârşita în forma continuă, acţiunea prelungindu-se în timp în chip natural până la intervenţia unei împrejurări contrare care să determine epuizarea infracţiunii, în cauză fiind vorba de coliziunea cu buldozerul parcat regulamentar pe raza oraşului Comăneşti.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea.

De asemenea, fapta inculpatului de părăsire a locului accidentului, implicat într-un accident de circulaţie, fără încuviinţarea poliţiei ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 89 alin.l din OUG 195/2002.

Condiţia elementului material al infracţiunii, este aceea de părăsire a locului accidentului ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni

Urmarea imediată a săvârşirii faptei este reprezentată de o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice. Fiind o infracţiune de pericol, legătură de cauzalitate rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie indirectă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit. b Cod penal. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, acestea fiind inevitabile încă din momentul începerii executării elementului material.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia .

Având în vedere cele expuse, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa închisorii, care să corespundă scopului acesteia, definit prin art.52 din Codul

4

penal, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art.72 din Codul penal.

Sub acest aspect, la dozarea pedepsei ce urmează a fi aplicata inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 al.l Cp. şi va ţine seama, în acest sens, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala a Codului penal, de gradul de pericol social concret al infracţiunii având în vedere circumstanţele reale ale faptei şi împrejurările săvârşirii acesteia, de modalitatea de comitere a infracţiunii, de natura acesteia, precum si circumstanţele personale ale inculpatului.

în cadrul procesului complex de individualizare a pedepsei, instanţa apreciază ca activitatea infracţionala trebuie raportata nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei, la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la orice element de natură să caracterizeze persoana infractorului, fara studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei reţinute in sarcina sa iar după săvârşirea acesteia a ajutat si colaborat în vederea aflării adevărului, prezentând în detaliu modul de comitere a infracţiunii si ajutând la aflarea adevărului si lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Având în vedere ansamblul acestor criterii, instanţa urmează să condamne pe inculpatul S. A. -A. la o pedeapsă de 1 an si 51uni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prevăzută de art. 208 alin.4 – art 209 alini lit. e, g, i, la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.86 alin.l din OUG nr. 195/2002 şi la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului prevăzute de art. 89 alin.l din OUG nr. 195/2002

Deoarece infracţiunile săvârşite sunt concurente, inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre ele, urmează a se aplica concursul de infracţiuni prevăzute de art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 alin. 1 lit.b, inculpatul urmând să execute în final o pedeapsa de 2 ani închisoare

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Ii-a şi lit. b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzute de art.71 Cod penal.

în baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.l lit. a teza a Ii-a şi lit. b Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea pedepsei aplicate prin aceasta.

Va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe o perioadă a termenului de încercare de 4 ani calculat conform art. 82 Cod penal, care începe sa curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

In baza art 71 alin 5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

5

în baza art. 359 alin.l Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare prin săvârşirea unei infracţiuni noi in termenul de încercare atrag revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei.

în baza art. 15 alin 2 Cod penal, instanţa va respinge cererea de constituire parte civila ca tardiv introdusă.

Va dispune plata onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei, către Biroul avocaţi Moineşti, pentru avocat R. A. din fondurile Ministerului de justiţie.

In baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen va obliga inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 onorariu avocat din oficiu R. A., urmează a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete:

Circulatie rutiera

JUDECĂTORIA MUN. MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5414/260/2010

SENTINŢA PENALĂ Nr. 532 Şedinţa publică de la 10.11.2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti cu nr. 2062/P/2010 înregistrat pe rolul aceste instanţe sub nr. 5414/260/2010 la 17.09.2010, a fost trimis in judecată inculpatul D.I. trimis in judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, conducere fără permis şi părăsirea locului accidentului, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 208-209 Cp, 86 si 89 din OUG. 195/2002.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 16.07.2010, partea vătămată, văr cu inculpatul a venit la acesta, au stat la calculator până târziu, după care a adormit, moment in care inculpatul a luat cheile maşinii apartinând părţii vătămate şi deşi nu poseda permis de conducere, a plecat cu maşina sa in localitatea Moineşti, pe str. Zorilor. Lipsit de experienţă, a pierdut controlul maşinii şi a acroşat-o de un stâlp de iluminat, avariind-o şi părăsind-o.

Ajungând acasă, a trezit pe partea vătămată şi i-a adus la cunoştinţă că maşina sa a fost furată, ascunzând faptul că el este autorul. Ulterior, a recunoscut fapta şi a achitat către partea vătămată contravaloarea reparaţiilor, motiv pentru care acesta nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Prezent in instanţă a recunoscut fapta şi a regretat-o

Instanţa apreciază că fapta a fost probată, fiind şi recunoscută de inculpat, motiv pentru care la individualizarea pedepsei şi stabilirea cuantumului acesteia conform art. 72 Cp. va aprecia faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o atitudine sinceră în faţa instanţei.

Va contopi pedepsele aplicate pentru fiecare faptă conform art. 33, 34 Cp. şi o va aplica pe cea mai grea.

Va aprecia faptul că pentru inculpatul infractor primar scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă , motiv pentru care va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art. 81 Cp. pe un termen de incercare prevăzut de art. 82 Cp.

Pe latură civilă va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză întrucât inculpatul a achitat contravaloarea reparaţiilor autoturismului.

In baza art. 191 C.p.p., va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat in care sunt incluse si onorariul apărătorului din oficiu. Plătit din fondurile M.J.

Pentru aceste motive,

în baza art. 208 alin.4 .- 209 al.l lhVe^i” Cod penal cu aplicarea art. 74 lit”a,c” – 76 lif’c” Cod penal va condamna pe inculpatul D.I.- fiul lui 1. şi C, născut la data de 16.01.1987 în C, judeţul B., cu domiciliul în M. str. Zorilor, bl.213, ap.8,, cetăţean român, şcoala profesională, necăsătorit, tară ocupaţie şi antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 6 luni.

în baza art. 86 alin.l din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 74 \h.,\c, -76 lit”d” Cod penal, va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 luni.

în baza art. 89 alin.l din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 74 lit.”a,c,” – 76 lit.”d” Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 4 luni.

în baza art. 33 lit. a – 34 lit. b cod penal va contopi pedepsele şi o va aplica pe cea mai grea, respectiv 6 luni închisoare.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.’V teza a II-„a” şi „b” cod penal pe durata şi în condiţiile art. 71 alin.2 Cod penal.

în baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni prevăzut de art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal.

în baza art. 71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză şi că a recuperat integral prejudiciul cauzei.

în baza art. 191 alin.l cod procedură penală va obliga inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu plătit din fondurile Ministerului de Justiţie pentru avocat P.M.

Etichete:

Circulaţie rutieră

SENTINŢA PENALĂ NR.359/30.06.2010

Constată că prin rechizitoriul nr.679/P/2010 a Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrată sub nr.2973/260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul S E-fiul lui Cicerone şi Adriana

, născut la 31.07.1990 în Comăneşti, cu acelaşi domiciliu , str………jud.

Bacău, CNP ………., cetăţean român,studii superioare, stagiul militar

nesatisfăcut, necăsătorit, fără ocupaţie , fără antecedente penale , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul în ziua de 14.03.2010 a condus pe drumurile publice un autoturism având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,20 gr.%0.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In seara de 14.03.2010 inculpatul S E s-a deplasat la volanul

autoturismului său cu numărul de înmatriculare BC-05-….. ,pe strada

Atelierelor din localitatea Moineşti.

Fiind oprit în trafic de către un echipaj de poliţie şi emana halenă alcoolică , a fost condus la Spitalul Moineşti unde i s-au recoltat probe biologice şi în urma cărora a rezultat o alcoolemie de 1,20 gr. %.

Prezent în instanţă, inculpatul recunoaşte şi regretă fapta, care a fost dovedită şi prin audierea martorului T Ghe , procesul verbal de constatare a infracţiunii, buletinul de examinare clinică, buletin de analiză toxicologică , adresă IPJ Bacău.

Situaţia de fapt fiind dovedită, fapta inculpatului S E care a condus un autovehicul pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului, prevăzute de art.87 alin.l din OUG nr. 195/2002 ,pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră în instanţă , fiind la prima încălcarea a legii penale.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile art. 74 lit. a,c Cod penal şi art. 76 lit.d Cod penal.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

în baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal.

în baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

Etichete:

Circulatie rutiera

SNTINŢA PENALĂ NR.334/09.06.2010

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 104/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului A C pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

în fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 07.01.2010 inculpatul a fost oprit în trafic de organele de poliţie pe raza corn. Asău şi fiind testat cu aparatul etilotest s-a obţinut rezultatul de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Comăneşti unde i s-a recoltat o singură probă de sânge, rezultatul analizei fiind de 1,30 gr%.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi o regretă.

Deşi citat în cursul cercetării judecătoreşti, atât la domiciliu cât şi prin afişare, inculpatul nu s-a prezentat pentru a da declaraţii.

Instanţa a procedat la audierea martorului din lucrări, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar:

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 07.01.2010 inculpatul conducea autoturismul proprietate

personală cu număr de înmatriculare BC 34…….pe raza localităţii Asău şi a

fost oprit de organele de poliţie.

Deoarece emana halenă alcoolică inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest reieşind un rezultat de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere acest rezultat inculpatul a fost condus la Spitalul Comăneşti, unde i s-a prelevat o singură probă de sânge, refuzând-o pe a doua, rezultatul analizei fiind de 1,30 gr%.

La momentul testării cu aparatul etilotest a fost prezent şi un martor, respectiv A C, care a declarat atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei că a văzut cum inculpatul a fost testat, că rezultatul a fost peste

limita legală şi că inculpatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Inculpatul nu s-a prezentat în instanţă pentru a da declaraţii dar fiind audiat în cursul urmăririi penale a recunoscut săvârşirea faptei, nu a avut obiecţiuni cu privire la rezultatul probei de sânge şi a mai adăugat că nu a mai fost implicat în nici un incident rutier.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu proces- verbal de constatare a infracţiunii, buletin de examinare clinică, buletin de analiză toxicologică, declaraţia martorului din cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, toate coroborate cu declaraţiile inculpatului de recunoaştere a săvârşirii faptei.

In drept, fapta inculpatului care la data de 07.01.2010 a condus pe raza localităţii Asău, judeţul Bacău, autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 34 -…., având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,30 gr% întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. 1 OUG nr. 195/2002.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, valoarea alcoolemiei.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale şi care a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a faptei, prezentându-se în faţa organelor judiciare, împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante conform art.74-76 Cod penal în temeiul cărora instanţa va aplica o pedeapsa sub minimul special.

în consecinţă instanţa, în baza art. 87 alin 1 din OUG. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. d Cod penal va condamna inculpatul la pedeapsa de 4 luni închisoare.

In baza art. 71 alin 2 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a Ii-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, în baza art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea acesteia pe o durată de 2 ani şi 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

Pentru aplicarea acestei măsuri, instanţa a avut în vedere comportarea sinceră a inculpatului în cursul procesului penal, colaborarea cu organele de anchetă, faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale.

In consecinţă, săvârşirea infracţiunii are un caracter accidental, astfel încât îndreptarea inculpatului, în sensul conformării dispoziţiilor legii penale, se poate realiza şi fără privare de libertate.

In baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are drept urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Instanţa constată că prin Legea nr. 278/04.07.2006 a fost introdus un nou aliniat la art. 71 Cod penal, respectiv alin 5, potrivit căruia” pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii (…), se suspendă şi executarea pedepselor accesorii”. Această dispoziţie legală a fost introdusă pentru clarificarea unor aspecte menţionate în doctrina penală, care aprecia că pedepsele accesorii sunt alăturate, secundare pedepselor principale cu închisoarea cu detenţiunea pe viaţă şi că acestea presupun interzicerea drepturilor prevăzute de lege pe toată durata executării pedepsei principale. In consecinţă, se aprecia că în cazul pedepselor suspendate condiţionat nu se impune aplicarea pedepselor accesorii,, în condiţiile în care pedeapsa principală nu ar fi executabilă, ci suspendată condiţionat.

Prin introducerea dispoziţiei legale menţionate, legiuitorul a clarificat aceste aspecte, în sensul că pedepsele accesorii pot însoţi şi o pedeapsă suspendată condiţionat, însă,în acest caz , şi executarea acestora este suspendată, pe toată durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

O interpretare contrară în sensul că s-ar impune doar suspendarea executării pedepselor accesorii, automat , în virtutea alineatului 5 al art. 71 Cod penal, fără ca în prealabil instanţa să-1 fi aplicat, nu poate fi primită , întrucât nu se poate dispune suspendarea unor pedepse care anterior nu au fost aplicate.

în consecinţă, instanţa va dispune aplicarea pedepselor accesorii, urmând ca ulterior să dispună suspendarea executării acestora, având în vedere că şi executarea pedepsei principale a fost suspendată condiţionat.

Aplicarea pedepselor accesorii inculpatului trebuie realizată atât în baza art. 71 şi art. 64 Cod penal, cât şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului , a Protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin 2 şi art. 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca

urmare a ratificării acestei Convenţii de către România prin Legea nr.30/1994.

Prin urmare, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză , aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau de comportamentul inculpatului,

Astfel, circumstanţele personale ale inculpatului şi lipsa antecedentelor sale penale determină instanţa a aprecia că aplicarea acestei pedepse accesorii nu se impune, şi în consecinţă, în baza art. 71 Cod penal şi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional CEDO, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a Ii-a şi b Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda executare pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Văzând şi dispoziţiile art. 191 alin. 1 Cod procedură penală.

Etichete:

Circulaţie rutieră

In deliberare asupra cauzei penale de faţă constată următoarele.

Prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Judecătoria Momeşti nr. 1270/P/2008, înregistrat la această instanţă sub nr. 3931/260/2008, a fost trimis în judecată inculpatul M A, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 192/2002, republicată, constând în aceea că în data de 20.04.2008, la orele 21, 40, a condus autoturismul marca VW cu nr. , având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legala.

în cursul urmăririi penale s-a întocmit un proces verbal de constatare, s-au prelevat probe biologice, s-a efectuat o expertiză privind calculul retroactiv al alcoolemiei, au fost audiaţi martorii N M şi G G, precum şi învinuitul M V.

în fata instanţei a fost audiat inculpatul M V, martorii N M, G G, C M, N D, si s-a efectuat o expertiza privind calculul retroactiv al alcoolemiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele.

în data de 20.04.2008, a fost depistat în trafic inculpatul, conducând un autoturism pe str. Uzinei, din Dărmăneşti; prezentând halenă alcoolică, a fost condus la spitalul oraşului Comăneşti, unde i s-au prelevat probe biologice; a rezultat o alcoolemie de 1, 30 – 1, 10 gr. 0/00 ; potrivit expertizei administrate, învinuitul prezenta o alcoolemie de 1, 40 la momentul depistării în trafic -20.04.2008, ora 21, 30.

învinuitul a recunoscut faptul că în ziua de 20.04.2008 a consumat un litru de bere, 200 gr. vişinată şi 100 ml. şampanie.

Nu pot fi reţinute expertizele privind calculul retroactiv al alcoolemiei, deoarece a cestea se bazează pe situaţii ipotetice şi elemente nedovedite în cauză (referitoare la cantitatea exactă de băutură şi mâncare consumată); de altfel, concluziile celor 2 expertize administrate sunt incompatibile; faţă de acestea, se constată că analiza probelor biologice prelevate în condiţii regulate are caracter cert.

Aşa fiind, instanţa concluzionează că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpat.

în drept, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată.

Aşa fiind, inculpatul va fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

La individualizarea cuantumului pedepsei, instanţa va avea în vedere, conform art, 72 C. pen., faptul că pericolul social concret al faptelor săvârşite

este mediu, precum şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Astfel, se apreciază că pedeapsa de 1 închisoare asigură realizarea scopurilor prev. la art. 52 C. pen..

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, în temeiul art. 71 alin. 2 C. pen. şi văzându-se atitudinea inculpatului de nesocotire a siguranţei persoanei pe drumurile publice, se consideră că este proporţionat şi just a se interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C. pen., în scopul îndepărtării inculpatului, în complinirea funcţiilor pedepsei principale, de la activităţile ce presupun resposabilitate civică, încredere publică sau exerciţiul autorităţii.

Se mai apreciază, în contextul celor deja menţionate, că scopul pedepsei poate fi atins fără a fi privat inculpatul de libertate; aşa fiind, executarea acesteia va fi suspendată condiţionat, conform art. 81 C. pen., pe durata unui termen de încercare de 3 ani, conform art. 82 alin. 1 C. pen..

In baza art. 71 alin. 5 C. pen., se va suspenda condiţionat executarea pedepsei accesorii, pe un termen de încercare de 3 (trei) ani, conform art. 71 alin. 5 C. pen..

In baza art. 359 C. pr. pen., se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen..

în baza art. 191 alin. 1 C. pr. pen., va fi obligat inculpatul la plata sumei de 50 lei.

Etichete:

Circulatie rutiera

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.1046 DIN : 08.06.2010

Obiect:” infracţiunea de conducere fără permis” prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002

( Cod:40)

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău nr.611/P/2009/05.05.2009 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecata a inc. GF pentru infracţiunea de conducere fără permis , prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 constând în aceea că , în ziua de 07.06.2008 , a condus autoturismul marca Opel pe străzi din mun. Bacău .

În timpul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care a recunoscut fapta de care a fost acuzat şi martorul VP .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 07.06.2008 inculpatul a împrumutat autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare X de la unchiul său VP ce locuia pe str. Vodă şi l-a condus pe străzile Gării şi Mioriţei , fiind depistat de un echipaj de poliţie.

S-au efectuat verificări în baza de date a SPR şi s-a constat că acesta nu posedă permis de conducere.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autoturism fără a avea dreptul de conduce autoturisme pe drumurile publice întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 86 al.1 din OUG 195/2002

Astfel instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru aceasta infracţiune.

La alegerea pedepsei , precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 , dar şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale şi a recunoscut fapta comisă, împrejurări ce vor fi considerate circumstanţe atenuante conform art.74 lit.a şi c din C.p.

Apreciind că o pedeapsă de şapte luni închisoare este de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p. scop ce poate fi atins însă şi fără privare de libertate, urmează a fi suspendată condiţionat executarea pedepsei, conform art. 81 C.p. pe durata unui termen de încercare de doi ani şi şapte luni , potrivit art. 82 C.p. Îi va fi atrasă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p., privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Conform art. 71 al.5 din C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În conformitate cu disp. art. 191 al.1 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata de cheltuieli judiciare .

Etichete:

Circulaţie rutieră

Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin 1 din OUG: nr. 195/2002 republicată.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 1493/P/2009 din 19.06.2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 11038/180/ 13.07.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului BM pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin 1 din OUG: nr. 195/2002 republicată.

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 05.02.2009 inculpatul a condus pe drumul public autoturismul fără a poseda permis de conducere.

În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a fi audiat în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cprpen şi art. 69-74 Cprpen.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 05.02.2009, orele 19,50 organele de poliţie aflate în serviciu de patrulare pe str….. din mun…. au oprit în trafic autoturismul marca .. condus de inculpatul BM

Din verificarea efectuată în baza de date a I.P.J. a rezultat că inculpatul nu posedă permis de conducere .

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, declarând, totodată, că nu a urmat cursurile şcolii de şoferi. Situaţia de fapt reţinuta de instanţă se probează cu:

-Proces-verbal de depistare, declaraţia martorului CH,

-adresa nr…. a RPCI, declaraţiile inculpatului

In drept fapta inculpatului care la data de 05.02.2009 inculpatul a condus pe drumul public autoturismul marca .. fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin 1 din OUG: nr. 195/2002 republicată.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev .de art 72 C.pen si anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete in care a fost comisa fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, valoarea alcoolemiei.

Instanţa va avea in vedere si circumstanţele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale si care a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a faptei, prezentându-se in fata organelor judiciare, împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante cf. art.74-76 C.pen in temeiul cărora instanţa va aplica o pedeapsa sub minimul special.

In consecinţă instanţa in baza art. 86 alin 1 din OUG.nr. 195/2002 republicată cu aplic. art. 74 lit. a,c Cpen şi art. 76 lit.d Cpen va condamna inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin 2 Cpen va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a,b Cpen pe durata executării pedepsei principale.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia, în baza art. 81 Cpen va suspenda condiţionat executarea acesteia pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cpen.

Pentru aplicarea acestei măsuri, instanţa a avut în vedere comportarea sinceră a inculpatului în cursul procesului penal, faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale.

În consecinţă, săvârşirea infracţiunii are un caracter accidental , astfel încât îndreptarea inculpatului , în sensul conformării dispoziţiilor legii penale , se poate realiza şi fără privare de libertate.

În baza art. 359 Cprpen va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cpen a căror nerespectare are drept urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Instanţa constată că prin Legea nr. 278/04.07.2006 a fost introdus un nou aliniat la art. 71 Cpen respective alin 5, potrivit căruia” pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii (…), se suspendă şi executarea pedepselor accesorii”.Această dispoziţie legală a fost introdusă pentru clarificarea unor aspecte menţionate în doctrina penală, care aprecia că pedepsele accesorii sunt alăturate, secundare pedepselor principale cu închisoarea cu detenţiunea pe viaţă şi că acestea presupun interzicerea drepturilor prevăzute de lege pe toată durata executării pedepsei principale. În consecinţă, se aprecia că în cazul pedepselor suspendate condiţionat nu se impune aplicarea pedepselor accesorii,, în condiţiile în care pedeapsa principală nu ar fi executabilă, ci suspendată condiţionat.

Prin introducerea dispoziţiei legale menţionate, legiuitorul a clarificat aceste aspecte, în sensul că pedepsele accesorii pot însoţi şi o pedeapsă suspendată condiţionat, însă, în acest caz , şi executarea acestora este suspendată, pe toată durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

O interpretare contrară în sensul că s-ar impune doar suspendarea executării pedepselor accesorii, automat , în virtutea alineatului 5 al art. 71 Cpen, fără ca în prealabil instanţa să-l fi aplicat, nu poate fi primită , întrucât nu se poate dispune suspendarea unor pedepse care anterior nu au fost aplicate.

În consecinţă, instanţa va dispune aplicare pedepselor accesorii, urmând ca ulterior să dispună suspendarea executării acestora, având în vedere că şi executarea pedepsei principale a fost suspendată condiţionat.

Aplicarea pedepselor accesorii inculpatului trebuie realizată atât în baza art. 71 şi art. 64 Cpen., cât şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului , a Protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin 2 şi art. 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei Convenţii de către România prin Legea nr.30/1994.

Astfel, în cauza Hirst c. Marii Britanii ( hotărârea din 30 martie 2004), Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului de vot persoanelor deţinute aflate în executarea unei pedepse, constatând că în legislaţia britanică “interzicerea dreptului de a vota se aplică tuturor deţinuţilor condamnaţi, indiferent de durata condamnării sau natura ori gravitatea infracţiunii” (aceiaşi concepţie a legiuitorului reflectându-se şi în legislaţia română actuală, n.inst). Curtea a acceptat “că există o marjă naţională de apreciere a legiuitorului în determinarea faptului dacă restrângerea dreptului de vot al deţinuţilor poate fi justificată în timpurile moderne şi a modului de menţinere a justului echilibru”, însă a concluzionat că articolul 3 din Primul Protocol adiţional a fost încălcat, întrucât “legislaţia naţională nu analizează importanţa intereselor în conflict sau proporţionalitatea şi nu poate accepta că o interzicere absolută a dreptului de vot, pentru orice deţinut, în orice împrejurare, intră în marja naţională de apreciere; reclamantul din prezenta cauză şi-a pierdut dreptul de vot ca rezultat al unei restricţii automate impuse deţinuţilor condamnaţi şi se poate pretinde victimă a acestei măsuri”.

În consecinţă, o aplicare automată , în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nici o marjă de apreciere judecătorului naţional în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă art. 3 din Primul Protocol adiţional.

Prin urmare, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului , instanţa nu va plica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit,a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză , aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau de comportamentul inculpatului,

Astfel, circumstanţele personale ale inculpatului şi lipsa antecedentelor sale penale determină instanţa a aprecia că aplicare acestei pedepse accesorii nu se impune, şi în consecinţă, în baza art. 71 Cpen şi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional CEDO, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b Cpen.

În baza art. 71 alin 5 Cpen va suspenda executare pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Etichete: