Top

Loviri si alte vatamari

Judecătoria Moineşti Sentinţa penală nr. 126/1.03.2011

Prin rechizitoriul nr. 2537/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatul M. I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 din Codul Penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare că la data de 04.09.2010 în jurul orelor 20:00, partea vătămată C. Ş.a ieşit din curtea stânei sale pentru a conduce persoanele venite în vizită, timp în care fiica sa minoră C. A., rămasă singură împreună cu ciobanii M. I. şi A.V., ambii aflaţi în stare de ebrietate, a fost agresată de către Moisă Ionuţ care i-a propus să întreţină relaţii sexuale. Minora a refuzat şi, împotrivindu-se, a căzut şi s-a lovit de suprafaţa dură a podelei suferind leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale. întrucât minora a strigat după ajutor, tatăl acesteia, partea vătămată C. Ş. a intrat în camera stânei în care se aflau fiica sa şi cei doi ciobani şi 1-a lovit pe M. I.. A urmat o altercaţie între M. I. şi C. Ş., iar inculpatul a lovit partea vătămată cu pumnii, picioarele şi cu un corp contondent, aceasta suferind un traumatism în urma căruia a şi fost internată la Spitalul M..

în cauză Spitalul M. s-a constituit parte civilă cu suma de 1422,25 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare acordate lui C. Ştefan, iar C. Ş. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând daune materiale constând în cheltuieli de spitalizare şi sumele de bani plătite unor persoane care au lucrat la stână în timpul cât nu a putu lucra.

Au fost audiaţi martorii din lucrări, precum şi un martor propus de partea civilă C. Ş., declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

La data de 04.09.2010 la stâna aparţinând lui C. Ş. se aflau mai multe persoane în vizită şi fiica acestuia, martora C. A..

La un moment dat au venit la stână şi ciobanii M. I. şi A. V., care la invitaţia persoanelor care se aflau la stână au consumat băuturi alcoolice.

Spre seară C. Ş. a părăsit stâna pentru a conduce persoanele respective şi când se întorcea a auzit-o pe fiica sa strigând după ajutor, aceasta rămânând la stână cu cei doi ciobani.

Ajungând la stână C. Ş. a avut o altercaţie cu M. I., care, aşa cum rezultă din declaraţiile celor doi martori, îi ceruse numitei C. A. să întreţină relaţii sexuale şi o bruscase pe aceasta.

M. I. 1-a lovit pe C. Ş. cu un corp contondent, respectiv un băţ pe care îl avea în mână, după care a părăsit stâna în fugă, partea civilă fiind internată în urma loviturilor primite.

4

Cele reţinute de instanţă sunt probate prin declaraţiile părţii civile, martorilor şi certificatul medico legal.

Din cele menţionate mai sus rezultă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal şi având în vedere că inculpatul nu a mai săvârşit nici o altă infracţiune, că gradul de pericol social concret al faptei este redus, precum şi împrejurările de comitere a faptei, se apreciază că scopul aplicării legii poate fi atins prin aplicarea unei pedepse mai uşoare, urmând ca în baza art. 180 alin. 2 Cod penal inculpatul să fie condamnat la o pedeapsa amenzii penale şi i se va atrage atenţia asupra prev. art. 63 indice 1 Cod penal.

.A.

In cauză, aşa cum am arătat, s-a constituit parte civilă Spitalul M. cu suma de 1422,25 lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate lui Cotfas Ştefan şi deoarece sunt îndeplinite prev. art. 998 Cod civil potrivit cărora persoana vinovată trebuie să acopere paguba cauzată prin fapta sa, iar prejudiciul solicitat în cauză se datorează faptei inculpatului, reţinând şi prev. art.313 din Legea nr. 95/2006, va fi obligat inculpatul să plătească acestei părţi suma solicitată.

In ceea ce îl priveşte pe C. Ş., instanţa constată că acesta s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare şi sume plătite unor persoane care au lucrat la stână în timpul în care el nu a putu lucra.

în cauză a fost audiat la cererea acestei părţi civile martorul Bucur Nicolae care a declarat că numitul C. Ş. nu a putut lucra timp de două săptămâni, perioadă în care la stână au lucrat martorul şi încă o persoană pe nume G. G.. După aceste două săptămâni a revenit la stână C. Ş. dar au continuat să lucreze şi cele două persoane amintite, şi pentru întreaga lună fiecare a primit suma de 600 lei.

Din această declaraţie rezultă că partea civilă a fost în incapacitate de muncă doar două săptămâni, perioadă care într-adevăr se datorează faptei inculpatului, dar ulterior a putut munci şi faptul că a preferat să continue să fie ajutat de cele două persoane este opţiunea sa, neexistând nici o dovadă că în acea perioadă ar fi fost necesar că fie ajutat în continuare.

In aceste condiţii instanţa va admite doar în parte pretenţiile părţii civile Cotfas Ştefan şi va obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei reprezentând contravaloarea muncii depusă de cele două persoane menţionate mai sus şi plătită de parte pentru cele două săptămâni în care nu a putut lucra şi va respinge celelalte pretenţii ca nefondate.

în baza art. 191 alin.l Cod procedură penală, va obliga inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

5

Etichete:

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5172/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 164

Şedinţa separată şi nepublică de la 16 Martie 2011

Ministerul Public reprezentat de procuror RALUCA OLARU

INSTANŢA Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria mun. Moineşti nr. 1574/P/2010, înregistrat pe rolul aceste instanţe sub nr. 5172/260/2010 in 21.09.2010, a fost trimis in judecată inculpatului minor D.A.P. cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violente şi violare de domiciliu în dauna părţilor vătămate I.G.ş.a. fapte prevăzute şi pedepsite de art. 180 alin.l C.pen, respectiv art. 192 alin. 2 C.pen.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Constată că in data de 01. 06. 2010, inculpatul a pătruns fără drept in curtea numitei I.G. şi 1-a lovit pe fiul acesteia, respectiv pe numitul B.V. cu pumnii si picioarele.

Instanţa retine că cei 2 minori s-au bătut in stradă, după care partea vătămată B. V.s-a refugiat in curtea mamei sale unde a fost urmărit de către inculpat care a pătruns fără încuviinţarea mamei părţii vătămate, lovind din nou pe partea vătămată.

In cauză, părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

De asemenea, Spitalul Mun. Moineşti şi Serviciul de Ambulanta arată că nu se constituie părţi civile întrucât nu au transportat respectiv nu au asigurat asistenţă medicala părţii vătămate.

Inculpatul s-a prezentat in faţa instanţei, a recunoscut săvârşirea faptei care se coroborează şi cu declaraţiile martorilor de la u.p.

Referatul Serviciului de Probatiune Bacău arată că inculpatul minor are carenţe in educare legate de un mediu familial instabil si

de o implicare necorespunzătoare a părinţilor in ce priveşte creşterea si educarea minorului..

Inculpatul este la un debut infracţional, fapt ce conduce la ideea recuperării acestuia pentru societate şi indrumării sale către un comportament potrivit legislaţiei in vigoare.

Instanţa raportat şi la modul de săvârşire a faptelor, respectiv un conflict mai vechi cu cealaltă parte vătămată ce a condus in cursul derulării infracţiunii de lovire si la săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu apreciază că faţă de minorul in cauză, aplicarea unei pedepse este o măsura prea aspră.

Raportat la art. 101 lit.a Cp. pentru săvârşirea celor două infracţiuni, cu aplicarea art. 33 lit a si 99 Cp., va aplica inculpatului minor măsura educativă a „mustrării,,.

Va lua act că nicio parte vătămată nu s-a constituit parte civilă in cauză.

II va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat in care se includ onorariile de apărător din oficiu de la u.p. şi din cursul judecăţii.

Pentru aceste motive,

în baza art. 101 lit.a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 192 alin.2 Cod penal şi art. 180 alin.l cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.”a” Cod penal şi art. 99 ş.u. Cod penal va aplica

inculpatului minor D. A.P. fiul lui …………, născut la

………..cetăţean român, necăsătorit, studii 4 clase, fără antecedente

penale la măsura educativă a „MUSTRĂRII”.

în baza art. 102 Cod penal, va dojeni pe minor, îi va arată pericolul social al faptelor săvârşite şi ii va sfătui să se poarte în aşa fel încât să dea dovada de îndreptare, atrăgându-i-se atenţia că dacă va mai săvârşi fapte penale se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Va lua act că părţile vătămate I.G. si B.V. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Va lua act că părţile civile Spitalul Municipal Moineşti şi Serviciul de Ambulanţă Bacău nu s-au constituit părţi civile în cauză.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat din care 400 lei reprezintă onorarii apărători din oficiu, pentru avocat Ene Gheorghe şi avocat Şofranca Dumitru, plătiţi din fondurile Ministerului de Justiţie.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8143/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 149 Din 09 martie 2011

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata următoarele:

Prin Rechizitorul nr 2376/P/2010 din data de 11.11.2010 al Parchetului de pe langa J. M. s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului V. V. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen.

Totodată in temeiul art 228 alin 6 rap la art 10 lit f C.proc.pen s-a dispus neinceperea urmăririi penale fata de numitul M. N. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 1 C.pen intrucat lipseşte plângerea prealabilă a părţii vătămate V. E.

In fapt s-a reţinut in sarcina inculpatului ca in seara zilei de 10.08.2010 a lovit partea vătămată cu o furcă peste mâna dreaptă cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt a fost reţinuta in baza următoarelor mijloace de proba administrate in cursul urmăririi penale: plângere parte vătămată, certificat medico-legal, proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie parte vătămată, declaraţie martor A.I. declaraţie martor D. M., declaraţie martor C. V., declaraţie martor C. S., declaraţie martor M. E., declaraţie martor V. F., proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie martor V. D., fişă de cazier judiciar, proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie învinuit, declaraţie inculpat.

In cursul urmăririi penale partea vătămată M. N. s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei.

In fata instanţei la data de 09.02.2011, partea vătămata M. N. s-a impacat cu inculpatul V. V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen, fapta pentru care acesta din urma a fost trimis in judecata in prezenta cauza, arătând ca nu are nicio pretenţie împotriva acestuia.

Deşi legal citat, Serviciul de Ambulanta B. nu a depus adresa de constituire parte civila in prezenta cauza.

Analizând materialul probator administrat in faza de urmărire penala si in faza de judecata, instanţa retine următoarele:

Prin Rechizitorul nr 2376/P/2010 din data de 11.11.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului V. V. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2

2 C.pen, reţinându-se în sarcina acestuia că in seara zilei de 10.08.2010 a lovit partea vătămată cu o furcă peste mâna dreaptă cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

Cercetările au fost efectuate in cauza ca urmare a plângerii prealabile a persoanei vătămate , înregistrată la organele de cercetare penală la data de 20.08.2010 (fi 3).

Instanţa constata ca in cazul infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 C.pen acţiunea penala se pune in mişcare la plângerea prealabila a persoanei vătămate, conform alin 3 al aceluiaşi articol, in cauza fiind formulata de numitul M. N. la data de 20.08.2010. Acesta plângere are natura juridica mixta, indeplinind o dubla condiţie, de pedepsibilitate si procedibilitate. Potrivit art 180 alin 4 C.pen impacare pârtilor inlatura răspunderea penala. Aceasta instituţie produce efecte in personam, fiind totodată totala si necondiţionata. In aceste condiţii legiuitorul a considerat ca principiul disponibilităţii prevalează fata de principiul oficialităţii care reglementează de regula normele penale si de procedura penala.

In fata instanţei la data de 12.01.2010, partea vătămata M. N. s-a impacat cu inculpatul V. V., conform declaraţiei de împăcarea anexata la dosar.. Fata de aceste împrejurări, instanţa constata ca exista un caz ce împiedica exercitarea acţiunii penale, ca urmare a manifestării de voinţa a pârtilor, in cauza, fiind incidente dispoziţiile art 10 alin 1 lit h C.proc.pen. Fata de aceste împrejurări potrivit art.ll pct.2 lit.b raportat la art. 10 alin.l lit.h C.proc.pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal in privinţa inculpatului V. V., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 C.pen ca urmare a împăcării pârtilor.

Având in vedere ca in cauza partea vătămata M. N. s-a constituit parte civila, iar împăcarea pârtilor este totala si necondiţionata, prin declaraţia data in fata instanţei partea vătămata arătând ca nu are nicio pretenţie impotriva inculpatului, instanţa va lua act că partea vătămată a renunţat la exercitarea acţiunii civile ca efect al împăcării părţilor.

In baza art. 192 alin 1 pct 2 lit b C.proc.pen, va obliga inculpatul V. V. si partea vătămata M. N. la plata către stat a sumei de 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 101/21.2.2011.

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr…../P/2009 al Parchetului Moineşti,

jud. Bacău şi înregistrată sub nr…./260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul M N G- pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal, art.l indice 1 pct.l din Legea 61/1991 , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul M N G în seara de 19.08.2009 cu un cuţit pe care îl purta în mod ilegal asupra sa , a lovit pe partea vătămată D C M în zona coapsei dreapta , provocându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare un număr de 14-15 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

în seara de 19.08.2009 , D S , soţia părţii vătămate Darie Costel Mitică a avut o discuţie contradictorie cu minora MCE, sora inculpatului MNG.

Aceasta a degenerat într-un conflict care a fost auzit de către inculpat. La rândul său a devenit violent verbal cu D S ,într-un final fiind antrenat şi soţul său D C M.

Partea vătămată a aplicat o lovitură în zona feţei inculpatului care şi-a pierdut conştiinţa.

Scena a fost văzută de mama, tatăl , surori ale inculpatului şi alertaţi de ţipetele minorei M C E au coborât în faţa blocului , unde s-a petrecut incidentul.

MNG împreună cu rudele sale au alergat după partea vătămată şi în momentul în care a ajuns-o i-a aplicat o lovitură cu un cuţit pe care îl avea în mână, în zona coapsei dreapta.

Partea vătămată şi-a pierdut conştiinţa , fiind transportată la spital de către o ambulanţă care trecea din întâmplare prin zonă.

Conform certificatului medico legal depus la dosarul cauzei , partea vătămată a suferit un traumatism coapsă dreapta obiectivat prin plagă tăiată profundă , fiind internat în perioada 19-20.08.2009 în Spitalul Moineşti şi având nevoie de 14-15 zile îngrijiri medicale.

Inculpatul prezent în instanţă recunoaşte conflictul ,relatează cele întâmplate dar neagă că ar fi avut asupra sa un cuţit cu care să lovească pe partea vătămată.

Declară că exista posibilitatea ca partea vătămată să fi căzut peste un gard ascuţit din fier , împiedecându-se atunci când a alergat şi de asemenea că întregul conflict putea fi observat de către nişte taximetrişti care se aflau în zonă.

Unul dintre taximetrişti,martorul L F(fila 59) spune că deşi nu a văzut ca inculpatul să aibă vreun briceag asupra sa , a atenţionat despre acest pericol pe partea vătămată şi un alt coleg a făcut acelaşi lucru.

Martora A D(fila 60) a auzit pe acelaşi taximetrist care striga la partea vătămată să se ferească deoarece inculpatul îl urmăreşte cu un cuţit.

Martorul B V (fila 94) a fost acela care a observat mai bine conflictul încă de la început şi a avertizat pe partea vătămată că va fi lovită cu cuţitul ,situaţie confirmată şi prin depoziţia martorului B C (fila 95).

Faptul că inculpatul a fost lovit de către partea vătămată care s-a împiedecat şi astfel s-a şi rănit este relatat prin declaraţia dată de tatăl său M I-M(fila 96).

Declaraţia acestuia va fi înlăturată deoarece nu este în concordanţă cu probele dosarului, inclusiv concluziile certificatului medico-legal.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu 10.000 lei daune morale şi 10.000 lei despăgubiri civile.

Pentru despăgubirile civile D C M nu a formulat probatorii.

S-a pus în discuţia părţilor de către instanţă reţinerea în favoarea inculpatului a prevederilor art.73 lit.b Cod penal, respectiv scuza provocării.

întrucât pentru a se face aplicarea art. 73 lit.b Cp este necesar să se constate o comportare din partea părţii vătămate care să fi generat în psihicul inculpatului o tulburare reducându-i posibilităţile de autocontrol şi de evaluare exactă a gravităţii faptei, iar el să fi acţionat în această stare.

Acest proces psihic şi actul său material, respectiv de a se înarma cu un obiect deosebit de contondent nu sunt compatibile, apreciază instanţa cu starea de puternică tulburare sau emoţie la care se referă art. 73 lit. b Cp

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept faptele inculpatului M N G care în seara de 19.08.2009 cu un cuţit pe care îl purta în mod ilegal asupra sa , a lovit pe partea vătămată D C M în zona coapsei dreapta , provocându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare un număr de 14-15 zile

îngrijiri medicale , cu spitalizare , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art.180 alin.2 Cod penal, art.l indice 1 pct.l din Legea 61/1991 , pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor conform art.72 Cod penal se va ţine seama de gradul de pericol social ale infracţiunilor , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.63 indice 1 Cod penal în sensul că dacă cu rea-credinţă nu achită amenda penală ,aceasta va fi înlocuită cu închisoarea.

In ceea ce priveşte daunele morale solicitate de către partea vătămată deşi au cuantum ridicat , instanţa apreciază că se cuvin în parte deoarece lovitura aplicată cu cuţitul a cauza stare de temere şi suferinţă acesteia.

In baza art. 14, 346 Cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil vor admise în parte pretenţiile civile ale părţii vătămate, va fi obligat inculpatul M N G către partea vătămată la plata daunelor morale .

în baza art.313 din Legea 95/2006 va fi obligat inculpatul M N G către Spitalul Moineşti la plata sumei reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate D C M.

în baza art. 193 Cod proc penală va fi obligat inculpatul către partea vătămată la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu apărător.

în baza art. 191 alin.l Cod proc penală ,obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MUN. MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.2059/260/2010

SENTINŢA PENALĂ Nr. 19

Şedinţa publică de la 19.01.2011 Completul compus din:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 3463/P/2009, înregistrat pe rolul aceste instanţe sub nr. 2059/260/2010, a fost trimis in jud. inculpatul B. G.pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 181 al. 1 Cp .intrucat 1-a lovit pe partea vătămată T.M.in data de 27.10.2009, care a necesitat pentru vindecare un număr de 25-28 zile ingrijiri medicale.

Din audierea părţilor, rezultă că partea vătămată care s-a constituit parte civilă, solicită condamnarea inculpatului la daune morale in valoare de 10 000 lei şi despăgubiri materiale de 2000 lei.

Inculpatul audiat, recunoaşte că s-a intalnit cu partea vătămată intr-un bar unde a consumat băuturi alcoolice, a inceput o discuţie si o altercaţie cu partea vătămată pe care 1-a lovit cu palma, după care cei doi s-au încăierat si lovit reciproc.

Inculpatul a arătat că 1-a lovit pe partea vătămată intrucat acesta a adresat cuvinte jignitoare soţiei sale, invocând in acest sens scuza provocării.

In cauză au fost audiaţi martorii din lucrări si 2 martori propuşi de inculpat, declaraţiile acestora stabilind faptul că părţile s-au intalnit in 27. 10.2009 la un bar şi că in urma unei altercaţii s-au lovit reciproc.

Martorii au vazut-o in apropiere şi pe sotia părţii vătămate insă niciunul din martori nu a auzit discuţia dintre inculpat si sotia părţii vătămate, nu a auzit ca inculpatul să-i adreseze cuvinte jignitoare, motiv pentru care instanţa nu va retine din acest punct de vedere apărările inculpatului. Inclusiv martorii inculpatului propuşi in dovedirea laturii penale a cauzei nu arată in mod expres că au auzit ca inculpatul să-i adreseze jigniri sau să facă propuneri indecente soţiei părţii vătămate, singura declaraţie in acest sens fiind a soţiei părţii vătămate care declară că inculpatul i-a propus după ce i-a oferit băutura, să plece cu el şi că acesta a injurat-o.

Declaraţia soţiei părţii vătămate trebuie apreciată sub aspectul şi rezerva relaţiei maritale dintre martoră si partea vătămată.

Probatoriul cauzei respectiv declaraţiile martorilor si ale părţilor in cauză, arată indubitabil că inculpatul 1-a lovit pe partea vătămată.

Inculpatul a contestat numărul de zile de ingrijiri medicale menţionat in certificatul medico-legal al părţii vătămate.

In urma expertizei făcută la LML Bacău, rezultă că, constatările privind leziunile traumatice respectiv traumatism cranio-facial, traumatism hemitorace drept, echimoza oculopalpebrală dreaptă precum si ruptura de timpan se justifică şi sunt in coroborare cu tipul de lovituri aplicate de către inculpat părţii vătămate , numărul de zile ingrijiri medicale fiind insă apreciat la 16-17 zile.

Faţă de această situaţie, reprezentantul M.P. a solicitat schimbarea încadrării juridice conform art. 334 Cp. din art. 181 al.l Cp. in art. 180 al.2 Cp.

Atât partea vătămată cât şi inculpatul au achiesat la solicitarea reprezentantului parchetului.

Pe latura penală, instanţa apreciază faţă de probatoriul cauzei că fapta de lovire se probează, motiv pentru care urmează să-1 condamne pe inculpat iar in individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp. va aprecia poziţia sinceră a acestuia, faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, aplicând inculpatului pedeapsa amenzii ca un corelativ al pedepsei inchisorii pentru infracţiunea prevăzută de art. 180 al. 2 Cp. prin schimbarea incadrării juridice din art. 181 al. 1 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului în ce priveşte consecinţele neplăţii amenzii conform art. 63 in.l Cp.

Partea vătămată a fost internata la Spitalul Ioan Lascar Comăneşti si Spitalul Mun. Oneşti, unităţi sanitare ce au asigurat asistenţa medicală in vederea refacerii sănătăţii părţii vătămate şi s-au constituit părţi civile in cauză.

Constatând valoarea asistentei medicale de la cele două unităţi spitaliceşti ce nu au fost contestate de părţile din prezenta cauză, instanţa va obligă pe inculpat la plata acestor sume către cele două spitale.

Pe latura civilă, partea vătămată a solicitat 10.000 lei daune morale. Instanţa urmează să cenzureze aceste pretenţii plecând de la tipul de traumatism pe care 1-a suferit partea vătămată în concordanţă cu numărul de zile de ingrijiri medicale, dar şi de faptul că probatoriul cauzei arată că părţile s-au agresat reciproc, iniţial in urma unei lovituri dată de partea vătămată, după care părţile s-au bătut in parte.

Instanţa apreciază valoarea daunelor morale la suma de 1000 lei la care-1 va obliga pe inculpat către partea vătămată-parte civilă în cauză.

Partea vătămată a solicitat şi despăgubiri materiale pe care cu martorii propuşi nu le-a dovedit in niciun mod şi de asemenea, nu a depus acte din care să rezulte că a făcut cheltuieli materiale pentru refacerea sănătăţii.

In această situaţie, instanţa va respinge această cerere de despăgubirie ca nedovedită.

întrucât inculpatul a fost condamnat, raportat la art. 191 al 1 Cp.p., instranta ii va obliga la cheltuieli judiciare către stat cu menţiunea că inculpatul a avut in cauză apărător ales.

Partea vătămată a plătit onorariul de apărător in suma de 2.100 lei conform chitanţelor din 4.12. 2009 şi din 9.06.2010, sume la care-1 va obliga pe inculpat către partea vătămată – parte civilă raportat la art. 193 al.l Cp.p. Iniţial inculpatul a avut apărător din oficiu la primul termen de judecată, a solicitat şi s-a prezentat cu apărător ales, motiv pentru care mandatul avocatului

din oficiu Răduc Andreea a incetat, acesta nedesfaşurând activitate in prezenta cauză, avocatul în cauză nesolicitând instanţei onorariu din oficiu.

Pentru aceste motive,

In baza art. 180 al.2 Cp. prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C.p.p. din art. 181 alin.l Cp. va condamna pe inculpatul B.G.la pedeapsa amenzii de 500 lei.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 ind. 1 Cp.

Va obliga inculpatul la 1000 lei daune morale către partea vătămată-parte civilă.

Va respinge pretenţiile civile ale părţii civile privind despăgubirile materiale ca nedovedite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 180 al.2 Cp. prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C.p.p. din art. 181 alin.l Cp. condamna pe inculpatul B.G. la pedeapsa amenzii de 500 lei.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 ind. 1 Cp.

Obligă inculpatul la 1000 lei daune morale către partea vătămată-parte civilă.

Respinge pretenţiile civile ale părţii civile privind despăgubirile materiale ca nedovedite.

Obligă pe inculpat către părţile civile Spitalul Mun. Oneşti la 214,28 lei si Spitalul Ioan Lascăr Comăneşti la 2.949, 47 lei.

In baza art. 193 al. 1 C.p.p. obligă pe inculpat către partea vătămată- parte civilă la 2.100 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul apărător conform chitanţei aflată la dosar.

In baza art. 191 al.l C.p.p. obligă inculpatul la 120 lei cheltuieli judiciare către stat.

Constată că inculpatul a avut apărător ales.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.01.2011. PREŞEDINTE, ‘ GREFIER,

Red. D.D./21.01.2011

Tehnored. L.Ş/21.01.2011 Ex.3.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5156/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 615 Din 16 decembrie 2010

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata următoarele:

Prin Rechizitorul nr 851/P/2010 din data de 30.06.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata S. C.) si a inculpatului S. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata D. I.).

Totodată in temeiul art 249 rap la art 10 lit c si b/l C.proc.pen s-a dispus: scoaterea de sub urmărire penala a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 1 C.pen (parte vătămata S I.) intrucat fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni si aplicarea unei amenzi administrative in cuantum de 300 lei; scoaterea de sub urmărire penala a inculpaţilor D. C. cercetat sub aspectul savaririi infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen cu aplic art 75 lit a si c C.pen, D. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen cu aplic art 75 lit a si art 99 C.pen si S. I.cercetat sub aspectul savarisirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen, intrucat ca nu sunt autorii faptei.

In fapt s-a reţinut ca la data de 27.03.2010, in jurul orelor 18.00, in timp ce se aflau in incinta magazinului numitului Darlau Pavel, intre invinuitii S. C. si S. I., pe de o parte si D. L, pe de alta parte, s-a iscat un conflict verbal care a degenerate in agresiune fizica, pe fondul căruia aceştia s-au lovit reciproc cauzandu-si suferinţe fizice si leziuni corporale. Astfel D. I. a suferit vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare 15-16 zile Îngrijiri medicale, iar S. C. 8-9 zile ingrijiri medicale, ambii fiind transportaţi cu Ambulanta la Spitalul Oraşului C.

Situaţia de fapt a fost reţinuta in baza următoarelor mijloace de proba administrate in cursul urmăririi penale: plângere prealabila a numitului Spoiala Ion (fi 11), fisa cazier judiciar Spoiala Ion (fi 13), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 14), declaraţie parte vătămata S. I. (fi 15), declarative invinuit S. I. (fi 16), fisa cazier judiciar S. C. (fi 18), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 19), declaraţie parte vătămata S. C. (fi 21), declarative invinuit S. C. (fi 23), fisa cazier judiciar D. I. (fi 25), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 27), declaraţie parte vătămata

COD fl^v

2 D. I. (fi 29), declarative invinuit D. I. (fi 31), fisa cazier D. C. (fi 34), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 35), declaraţie invinuit D. C. (fi 36), fisa cazier judiciar D. C. (fi 38), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 39), declarative invinuit Dragu Cornel (fi 40), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 41), declaraţie martor D. C. (fi 42), certificate medico legale (fi 44-45), expertiza medico legala psihiatrica D. C. (fi 48), extras din registrul de naşteri (fi 50).

In cursul urmăririi penale părţile vătămate D I. si S. C. si Serviciul de Ambulanta si Spitalul Oraşului C. nu s-au constituit parti civile.

In fata instanţei la termenul din 06.10.2010, partea D. I. s-a constituit parte civila conform declaraţiei de constituire parti civila (fi 19).

Spitalul Oraşului C. si Serviciul de Ambulanta B. s-au constituit parti civile conform adreselor anexate la dosar.

In cursul cercetării judecătoreşti, instanţa după ce a dat citire actului de sesizare conform art 322 C.proc.pen si a făcut cunoscute prevederile art 70 C.proc.pen, la termenul din 06.10.2010 a procedat la audierea inculpaţilor P. I., M. C, M. L, a pârtilor civile P.I. si M. V..

La termenul din data de 15.12.2010 partea vătămata constituita parte civila D. I. s-a impacat cu inculpatul S. C. sub aspect săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen , arătând ca nu mai are nicio pretenţie impotriva lui, declaraţia acestuia fiind consemnata si ataşata la dosar. Totodată, la acelaşi termen, partea vătămata Spoiala s-a impacat cu inculpatul D. I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen.

Analizând materialul probator administrat in faza de urmărire penala si in faza de judecata, instanţa retine următoarele:

Prin Rechizitorul nr 851/P/2010 din data de 30.06.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata S. C.) si a inculpatului S. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata D. I.).

Instanţa constata ca in cazul infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 C.pen acţiunea penala se pune in mişcare la plângerea prealabila a persoanei vătămate, conform alin 3 al aceluias articol. Acesta plângere are natura juridica mixta, indeplinind o dubla condiţie, de pedepsibilitate si procedibilitate. Potrivit art 180 alin 4 C.pen impacare pârtilor inlatura răspunderea penala. Aceasta instituţie produce efecte in personam, fiind totodată totala si necondiţionata. In aceste condiţii legiuitorul a considerat ca principiul disponibilităţii prevalează fata de principiul oficialităţii care reglementează de regula normele penale si de procedura penala.

In fata instanţei, la data de 15.12.2010, partea vătămata D. I. s-a impacat cu inculpatul S. C, iar partea vătămata S. C. s-a impacat cu inculpatul D. I.. Fata de aceste imprejurari, instanţa constata ca exista un caz ce impiedica exercitarea acţiunii penale, ca urmare a manifestării de voinţa a pârtilor, in cauza, fiind incidente dispoziţiile art 10 alin 1 lit h C.proc.pen. Fata de aceste imprejurari potrivit art. 11 pct.2 lit.b raportat la art. 10 alin.l lit.h C.proc.pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal in privinţa inculpatului D. L, pentru

3 săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 C.pen ca urmare a impacarii pârtilor si in privinţa inculpatului S. C. , pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 C.pen, ca urmare a impacarii pârtilor.

Având in vedere ca in cauza partea vătămata D. I. s-a constituit parte civila, iar impacarea pârtilor este totala si necondiţionata, prin declaraţia data in fata instanţei partea vătămata arătând ca nu mai are nicio pretenţie impotriva inculpatului S. C, instanţa va lua act că partea vătămată constituită parte civilă D. La renunţat la exercitarea acţiunii civile împotriva inculpatului S. C.

In ceea ce priveşte acţiunile civile exercitate de părţile civile Spitalul Orăşenesc Ion Lascăr C. si Serviciul de Abulanta B., instanţa retine ca potrivit art 346 C.proc.pen in caz de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, instanţa se pronunţa prin aceeaşi sentinţa si asupra acţiunii civile.

In cauza Spitalul Orăşenesc Ion Lascar C. s-a constituit parte civila impotriva inculpatului S. C. cu suma de 737,31 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare acordate pârtii vătămate D. I. si impotriva inculpatului D. I. cu suma de 1316,87 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare acordate pârtii vătămate S. C.

Totodată Serviciul de Ambulanta B. s-a constituit parte civila solicitând suma de 359 lei de la fiecare inculpat, reprezentând contravaloare cheltuieli transport sanitar.

Instanţa retine ca in speţa sunt intrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prev de art 998 C.civ., respectiv o fapta ilicita constând intr-o fapta prevăzuta de legea penala, urmarea imediata, legătura de cauzalitate si vinovăţia. Astfel, ca urmare a lovirilor, părţile vătămate au fost transportate la spital unde le-au fost acordate îngrijiri medicale ce au ocazionat cheltuieli din partea pârtiilor civile – Serviciul de Ambulanta si unitatea medicala după cum au fost stabilite prin deconturile înaintate instanţei. întrucât aceste cheltuieli , sunt o consecinţa a faptelor inculpaţilor, trebuie suportate de aceştia.

Fata de aceste imprejurari in baza art 998 C.civ rap la art 14 C.proc.pen şi art 346 C.proc. pen va admite acţiunea civilă exercitată de de partea civilă Spitalul Orăşenesc Ion Lascăr C. şi va obligă inculpatul S. C. la plata sumei de 737,31 lei şi a inculpatului D. I. la plata sumei de 1316, 87 cu titlu de daune materiale către Spital. Totodată in baza art 998 C.civ rap la art 14 C.proc.pen şi art 346 C.proc. pen va admite acţiunea civilă exercitată de de partea civilă Serviciul de Ambulanţă B. şi va obligă inculpatul S. C. la plata sumei de 359 lei şi a inculpatului D. I. la plata sumei de 359 cu titlu de daune materiale către Serviciul de Ambulanţă.

In baza art. 192 alin 1 pct 2 lit b C.proc.pen, va obliga inculpaţii-părţi vătămate D. I. şi S. C. la plata către stat a sumei de 200 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA PENALĂ NR. 367

Din 9 august 2010 Judecător,

Carmen Anemaria Groapă Cod:

La data de 28.09.2009, pe rolul Judecătoriei Moineşti a fost

înregistrată, sub nr……plângerea formulată de petenţii P.N. şi P. M.,

prin care arată că la data de 21.03.2009 au fost bătuţi de către N.V., N.N. şi N.M. Arată că nu sunt de acord cu rechizitoriul nr. 874/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, în sensul în care conform acestui rechizitoriu şi conform cercetărilor efectuate de organele de poliţie, rezultă că doar N.V. i-ar fi lovit, cauzându-le vătămări corporale care au necesitat 42, respectiv 11-12 zile de îngrijiri medicale, când în fapt au fost bătuţi la aceeaşi dată şi în aceeaşi împrejurare şi de către N.N. şi N.M., care erau înarmaţi un topor şi respectiv cu un par.

In concluzia plângerii formulate, cei doi petenţi arată că solicită urmărirea penală pentru cauzarea de vătămări corporale şi a lui N.N. şi N.M., nu numai a lui N.V., faţă de care s-au efectuat cercetări.

La plângerea formulată petenţii au anexat: adresa de înaintare de

către Parchet a Ordonanţei nr……, Ordonanţa nr…..a Parchetului de pe

lângă Judecătoria Moineşti, Rechizitoriul nr…..al Parchetului de pe

lângă Judecătoria Moineşti, adeverinţă medicală P.N., plângerea prealabilă formulată împotriva lui N.V., N.N. şi N.M.-filele 12,13-xerocopie, buletine ieşire din spital P.N., certificat medico-legal P.M., certificate medico-legale P.N., buletin de analize medicale P.N.

La dosarul cauzei, la termenul din 6.11.2009, instanţa a dispus ataşarea

dosarului nr…… al Judecătoriei Moineşti, la care este ataşat dosarul de

urmărire penală nr…..care cuprinde lucrările efectuate de Parchetul de pe lângă

Judecătoria Moineşti.

La termenul din 6.11.2009, întrebaţi fiind, petenţii arată că nu înţeleg să formuleze plângere împotriva soluţiei dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti împotriva lui N.V. ci prin plângerea formulată critică faptul că nu au fost cercetaţi şi trimişi în judecată N.N. şi N.M. Prin precizările scrise depuse la dosar la acelaşi termen, petenţii arată că plângerea prealabilă pe care au înregistrat-o la poliţie avea trei pagini şi era îndreptată atât împotriva lui N.V., faţă de care s-au efectuat cercetări cât şi împotriva lui N.N. şi N.M. faţă de care nu au fost

2

efectuate cercetări, dar plângerea aflată la dosarul de urmărire penală are doar două pagini, lipsind pagina 2, în care se plângea că a fost lovit în aceeaşi împrejurare şi de către N.N. şi N.M., sens în care au depus la instanţă: copia plângerii prealabile-3 pagini şi copia plângerii aflată la dosarul de urmărire penală-2 pagini.

Cauza a fost soluţionată în primă instanţă de Judecătoria Moineşti fiind pronunţată sp 504/04.12.2009 prin care cauza a fost trimisă la Parchet în vederea efectuării de cercetări faţă de N.N. şi N.M. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire.

împotriva acestei soluţii s-a declarat recurs de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, cale de atac admisă de Tribunalul Bacău, cauza fiind trimisă la rejudecare, întrucât instanţa nu a pronunţat una din soluţiile prev de art. 278 alin. 8 Cod procedură penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea adresată acestei instanţei, petenţii P.N. şi P.M., au solicitat instanţei să dispună efectuarea de cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., care, în data de 21.03.2009, împreună cu N.V., i-au bătut, cauzându-le vătămări corporale care au necesitat pentru vindecare, 42, respectiv 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Instanţa constată că plângerea formulată de către petenţi nu este o plângere îndreptată împotriva soluţiei dată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti faţă de învinuitul N.V., pentru care, prin

Rechizitoriul nr…….din 31.07.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire

penală şi aplicarea unei amenzi administrative de 500 lei, ci este o plângere prin care se solicită efectuarea de cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi vătămare corporală, la aceeaşi dată şi în aceeaşi împrejurare în care petenţii au fost loviţi de către N.V..

De altfel, şi prin precizările scrise şi orale făcute de petenţi aceştia arată că nu critică soluţia adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti faţă de N.V. ci critică faptul că nu au fost efectuate cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., pentru săvârşirea faţă de ei a aceloraşi infracţiuni reţinute în sarcina lui N.V., în condiţiile în care în plângerea lor prealabilă, astfel cum a fost înregistrată la Poliţie, au solicitat efectuarea de cercetări şi faţă de aceştia, plângerea lor având trei pagini şi nu două pagini, aşa cum apare la dosarul de urmărire penală.

Analizând actele din dosarul de urmărire penală, instanţa constată că la filele 9 şi 10 dosar urmărire penală se află plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 353337/8.04.2009 la Postul de Poliţei Poduri. Această

3

plângere prealabilă formulată de petentii din prezenta cauză este în xerocopie şi cuprinde două pagini.

Plângerea prealabilă pe care petentii au depus-o în xerocopie la dosarul instanţei la termenul din 6.11.2009-filele 22, 23, cuprinde trei pagini, pe pagina doi, care nu a fost înregistrată la Poliţei, aceştia reclamând faptul că au fost bătuţi, în aceeaşi împrejurare şi de către N.NL şi N.M..

Faţă de această neconcordanţă, instanţa nu se poate pronunţa, dincolo de orice îndoială, că într-adevăr petentii au înregistrat la Postul de Poliţie Poduri o plângere prealabilă având trei şi nu două pagini, însă constată că înregistrarea în xerocopie a plângerii prealabile poate crea şi suspiciunea că această plângere prealabilă a fost depusă de către petenţi astfel cum a fost formulată, cuprinzând 3 şi nu 2 pagini, în condiţiile în care paginile 1 şi 2 ale plângerii, astfel cum a fost prezentată de către petenţi instanţei, sunt scrise pe o singură foaie, faţă verso, mai mult, pagina 2, la final, cuprinde o numerotare rezumativă a faptelor pentru care petentii solicitau a fi efectuate cercetări, numerotare de la 1 la 4, care continuă de la 5 la 14 pe pagina 3 a plângerii.

Mai mult decât atât, din declaraţia dată de P.N. în cursul cercetărilor penale, consemnată în procesul verbal de consemnare a actelor premergătoare începerii urmăririi penale, aflată la fila 30, dos. urm.pen, rezultă că acesta a reclamant şi faptul că N.N. şi N.M. i-a lovit pe el şi pe soţie, cu pumnii şi cu un băţ (paragraful 5, pg-2), iar din declaraţia dată de P.M. în cursul cercetărilor penale, consemnată în procesul verbal de consemnare a actelor premergătoare începerii urmăririi penale, aflată la fila 31, dos. urm.pen, rezultă că aceasta a reclamant şi faptul că N.N. şi N.M. i-a lovit pe el şi pe sot (paragraful 2,

Pg-2).

Concluzionând, din actele dosarului nu rezultă faptul că s-a

formulat plângere împotriva intimaţilor, motiv pentru care în baza art.

278 ind 1 Cod procedură penală va respinge ca nefondată plângerea

formulată de petentii P.N. şi P.M., domiciliaţi în corn. Poduri, sat Valea

Sosii, jud. Bacău, în contradictoriu cu intimaţii N.N. şi N.M., domiciliaţi

în corn. Podurii, sat Valea Şoşii, jud. Bacău împotriva soluţiei de

scoatere de sub urmărire penală a intimaţilor cuprinsă în rechizitoriul

874/P/2009 şi a ordonanţei 337/H/2/2009, pe care le menţine.

In baza art. 192 alin 2 Cod procedură penală, va obliga petentii la cheltuieli judiciare avansate de stat.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

SENTINŢA PENALĂ NR. 352/29.06.2010

Prin rechizitoriul nr.2534/P/16.04.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, inculpatul V G a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.l C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T L, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T V cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 15-16 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare şi pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T S, cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale, fără spitalizare.

Situaţia de fapt expusă în actul de sesizare a instanţei a rezultat din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale.

Astfel, din declaraţiile celor audiaţi s-a reţinut că, în data de 16.08.2009, în jurul orei 17.00, inculpatul a lovit partea vătămată TL, în vârstă de 14 ani. Partea vătămată a mers acasă şi le-a povestit părinţilor, părţile vătămate T Vşi T S, ce i s-a întâmplat. Toate cele trei părţi vătămate au plecat pentru a sta de vorbă cu inculpatul. Pe drum s-au întâlnit cu soţia inculpatului, numita V S, persoană cu care partea vătămată T V a avut un schimb de replici. In timpul acestor discuţii a apărut inculpatul, motiv pentru care partea vătămată T V a încercat să fugă, însă cu greu a reuşit întrucât soţia inculpatului îl ţinea de tricou. Imediat ce a reuşit să se desprindă şi să fugă, partea vătămată T V a fost împiedicată de inculpat, motiv pentru care a căzut într-o groapă. Inculpatul a coborât în groapă unde a început să lovească partea vătămată T V cu pumnii şi cu picioarele. Văzând că soţul său este lovit, partea vătămată T S a coborât în groapă pentru a-1 determina pe inculpat să înceteze să o mai lovească pe partea vătămată T V, însă a fost şi ea lovită de către inculpat.

în urma loviturilor primite, partea vătămată T V a suferit leziuni corporale ce au necesitat 15-16 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare, iar partea vătămată T S a suferit leziuni corporale ce au necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale, fără spitalizare.

Partea vătămată T V s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 5000 lei, reprezentând daune morale, partea vătămată T S s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 2000 lei, reprezentând daune morale, SPITALUL ORĂŞENESC JOAN LASCAR” COMANEŞTI s-a constituit parte civilă cu suma de 2035.24 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu partea vătămată T V, iar SERVICIUL DE AMBULANŢĂ BACĂU s-a constituit parte civilă cu suma de 295.6 lei, reprezentând costul transportului cu ambulanţa a părţilor vătămate T V şi T S.

Partea vătămată, prin apărător ales, a arătat că nu se constituie parte civilă în prezenta cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în ceea ce priveşte infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.l C.Pen., pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T L, instanţa retine următoarele.

în data de 16.08.2009, inculpatul se afla împreună cu soţia sa în faţa şcolii nr.2 din Comăneşti, iar la un moment dat prin faţa şcolii a trecut partea vătămată T L.

Datorită faptului că între partea vătămată T L şi copiii inculpatul a existat un conflict, inculpatul s-a îndreptat spre partea vătămată T L pentru a-i cere socoteală, iar după ce a certat-o, a scuipat-o şi i-a aplicat o lovitură cu palma peste faţă, în urma acestei lovituri părţii vătămate căzându-i ochelarii de la ochi pe jos.

Aceste aspecte rezultă din coroborarea declaraţiei părţii vătămate T L (fila 38) cu declaraţia inculpatului, care a arătat că, într-adevăr, între partea vătămată T L şi copiii lui a existat un conflict (fila 37), precum şi cu declaraţia martorei B A, martorul care a văzut momentul în care inculpatul a scuipat-o şi a lovit-o cu palma pe partea vătămată TL (fila 42).

Astfel, din probele administrate în cauză rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul a lovit partea vătămată cu palma peste faţă, cauzându-i în acest fel suferinţe fizice.

în drept, instanţa constată că, fapta inculpatului VG care, în data de 16.08.2009 a lovit-o pe partea vătămată TLcu palma peste faţă, cauzându-i în acest fel suferinţe fizice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.l C.Pen.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, conţinutul infracţiunii s-a realizat prin acţiunea de lovire a părţii vătămate cu palma peste faţă, această acţiune provocând părţii vătămate o suferinţă fizică.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, prevăzând că prin acţiunea sa va provoca suferinţă părţii vătămate şi urmărind acest rezultat, aspect ce rezultă din scopul avut de inculpat, anume acela de a o pedepsi pe partea vătămată T L pentru conflictul pe care 1-a avut cu copiii inculpatului şi totodată de a o determina ca pe viitor să nu mai intre în conflict cu copiii inculpatului.

La individualizarea pedepsei instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul a lovit o persoană în vârstă de 14 de ani, un copil care nu avea nicio şansă de a-i opune rezistenţă inculpatului, precum şi de faptul că pe întreg parcursul procesului inculpatul nu a recunoscut că ar fi lovit partea vătămată T L şi nu a arătat nici un moment că ar regreta fapta comisă.

In aceste condiţii, instanţa îi va aplica inculpatului o pedeapsă de 2 (două) luni închisoare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe reţinută în sarcina sa.

Având în vedere faptul că săvârşirea unor infracţiuni contra persoanei îl fac nedemn pe inculpat să fie ales într-o autoritate publică sau într-o funcţie electivă publică, precum şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, instanţa va aplica inculpatului pe lângă pedeapsa cu închisoarea şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a Ii-a şi lit.b C.Pen., în condiţiile prevăzute de art.71 C.Pen.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei aplicate poate fi atins şi fără executarea efectivă, motiv pentru care, în temeiul art.81 C.Pen. va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicată prin prezenta sentinţă pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni, stabilit conform art.82 C.Pen., iar în baza art.71 alin.5 C.Pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate prin prezenta sentinţă pe durata termenului de încercare.

In baza art.359 alin.l C.Proc.Pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.Pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

Potrivit art.346 alin.l C.Proc.Pen. raportat la art.14 C.Proc.Pen., în caz de condamnare instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile.

Instanţa va lua act că partea vătămată TL nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

De asemenea, în baza art.193 alin.l Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul VG la plata către partea vătămată TL a sumei de 400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariul apărătorului ales (fila 33).

In ceea ce priveşte infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată TV cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 15-16 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare şi infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată TS, cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale, fără sni!a!i/;irt instanţa retine următoarele.

Instanţa constată că prin procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPj’ BACĂU -POLIŢIA COMĂNEŞTI, inculpatul V G a fost sancţionat cu amendă ontravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei p. \ ăzută de ar? ° \:t.l din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de ‘ ire a : ,iorme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu amcnu, contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.28 din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

în fapt, agentul constatator a reţinut că, în data de 16.08.2009, ora 17.45, pe strada Liceului din Comăneşti, jud. Bacău, numitul V G, „pe fondul unui conflict mai vechi, a provocat scandal, a adus injurii şi expresii jignitoare la adresa numitului TV, 1-a agresat atât pe acesta cât şi pe soţia sa T S, a tulburat în mod grav liniştea publică, iar în urma loviturilor primite T V a fost internat în spital”.

Procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMANEŞTI, i-a fost comunicat inculpatului la data de 26.08.2009 (fila 59).

împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMANEŞTI, inculpatul a formulat plângere contravenţională, înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 09.09.2009 sub numărul 4110/260/2009.

Prin sentinţa civilă nr.369 din data de 04.02.2010, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr.4110/260/2009, instanţa învestită cu soluţionarea cauzei a respins ca nefondată plângerea petentului VG şi a menţinut procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMANEŞTI, ca legal şi temeinic (filele 62-63).

Sentinţa civilă nr.369 din data de 04.02.2010, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr.4110/260/2009, este definitivă şi a fost atacată cu recurs de către VG, recurs înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, cu termen de judecată în data de 21.09.2010 (fila 61).

Potrivit art.10 alin.l lit.j C.proc.pen., „acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă (…) există autoritate de lucru judecat. împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare juridică”.

Articolul 4 al Protocolului 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului consacră „dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori”, cunoscut sub denumirea tradiţională de „ne bis in idem”.

Astfel, în articolul 4 al Protocolului 7 din Convenţia EDO, se stipulează că „nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi Stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui Stat (…)”.

Legea şi procedura „penală” de care vorbeşte articolul respectiv au un înţeles autonom comun, identic cu cel al „acuzaţiei în materie penală” din articolele 6 şi 7 din Convenţie.

Astfel, Curtea determină dacă fapta intră în domeniul de aplicare al „materiei penale” în funcţie de criterii alternative: calificarea juridică a infracţiunii litigioase în dreptul naţional, natura însăşi a acesteia şi severitatea sancţiunii aplicabile (Hotărârile CEDO Engel şi alţii c. Olandei, Ozturk c. Germaniei şi Jussila c. Finlandei).

în situaţia în care o faptă nu este calificată drept penală după primul criteriu (deoarece în dreptul intern al statului membru este calificată drept contravenţie, faptă administrativă sau disciplinară etc), intră în joc criteriile doi şi trei.

Faptele de care a fost „acuzat” VG prin procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMANEŞTI, pot fi considerate având un caracter „penal” în sensul autonom pe care Convenţia EDO îl acordă acestei noţiuni, având în vedere că, pe de o parte, interdicţia instituită prin textul legal încălcat se adresează tuturor persoanelor şi că, pe de altă parte, scopul sancţiunilor este acela de a pedepsi şi preveni săvârşirea în viitor a unor fapte similare (Hotărârea CEDO Anghel c. României).

Astfel vor fi aplicabile garanţiile prevăzute nu doar de art.6 din Convenţia EDO în materie penală, ci şi celelalte garanţii, inclusiv „principiul ne bis in idem” prevăzut în art.4 al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO.

în aceste condiţii, instanţa trebuie să stabilească în prezenta cauză dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art.4 al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO şi anume să stabilească dacă faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză sunt aceleaşi cu faptele pentru care inculpatul a fost sancţionat contravenţional şi dacă există o hotărâre prin care să se fi stabilit definitiv dacă persoana acuzată este sau nu vinovată de săvârşirea faptelor cu caracter penal reţinute în sarcina sa în procedura contravenţională (Hotărârea CEDO Tsonyo Tsonev c. Bulgariei).

Instanţa constată că prin rechizitoriul nr.2534/P/16.04.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, inculpatul VG a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T V cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 15-16 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare şi pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., constând în aceea că în ziua de 16.08.2009 ar fi lovit partea vătămată T S, cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale, fără spitalizare.

De asemenea, instanţa constată că prin procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMANEŞTI, numitul VG a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.l din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,

cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.28 din Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, constând în aceea că , „pe fondul unui conflict mai vechi, a provocat scandal, a adus injurii şi expresii jignitoare la adresa numitului T V, 1-a agresat atât pe acesta cât şi pe soţia sa T S, a tulburat în mod grav liniştea publică, iar în urma loviturilor primite T V a fost internat în spital” (fila 58).

Astfel, instanţa constată că inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză pentru că ar fi lovit părţile vătămate TV şi T S, iar prin procesul-verbal de contravenţie a fost sancţionat cu amendă contravenţională pentru că i-a agresat pe numiţii T V şi T S.

în aceste condiţii, instanţa reţine că acuzaţiile aduse inculpatului atât în procedura contravenţională cât şi în prezentul proces penal, sunt, în esenţă, aceleaşi, în accepţiunea art.4 al al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO (Hotărârea CEDO Tsonyo Tsonev c. Bulgariei, par.52).

în privinţa existenţei unei hotărâri judecătoreşti prin care să se fi stabilit definitiv dacă persoana acuzată este sau nu vinovată de săvârşirea faptelor cu caracter penal reţinute în sarcina sa, instanţa reţine următoarele.

In accepţiunea Curţii EDO, o hotărâre este definitivă, în sensul art.4 al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO, atunci când acea hotărâre a intrat sub autoritatea lucrului judecat (Hotărârile CEDO Tsonyo Tsonev c. Bulgariei, par.52 şi Sergey Zolotukhin c. Rusiei, par. 107-108).

Potrivit art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, hotărârile judecătoreşti prin care se soluţionează plângerile contravenţionale pot fi atacate doar cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Potrivit art.377 alin.l pct.l C.proc.civ., sunt hotărâri definitive hotărârile date în primă instanţă, potrivit legii, fără drept de apel.

Astfel, instanţa constată că sentinţa civilă nr.369 din data de 04.02.2010, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr.4110/260/2009, prin care a fost soluţionată pe fond plângerea formulată de petenrul V G, inculpatul din prezenta cauză, împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr.0450748 din data de 16.08.2009, întocmit de către IPJ BACĂU – POLIŢIA COMĂNEŞTI, este o hotărâre definitivă, care se impune cu autoritate de lucru judecat.

în aceste condiţii, instanţa reţine că prezentul proces penal reprezintă o a doua procedură judiciară a statului îndreptată împotriva inculpatului V G, prin care se urmăreşte angajarea răspunderii penale a inculpatului pentru fapte de natură penală pentru care a fost deja condamnat definitiv în procedura contravenţională.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa, în temeiul art. 11 pct.2 lit.b raportat la art. 10 alin.l lit.j Cod procedură penală, va dispune încetarea procesului penal pornit la plângerile prealabile ale părţilor vătămate T V şi T S împotriva inculpatului VG, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 180 alin.2 Cod penal, întrucât există autoritate de lucru judecat.

Având în vedere că instanţa va pronunţa încetarea procesului penal în raport de părţile vătămate T V şi T S, întrucât există autoritate de lucru judecat, în baza art.346 alin.4 teza a Ii-a Cod procedură penală, va lăsa nesoluţionate acţiunile civile formulate de părţile civile T V, TODEANCĂ SILVIA, SPITALUL ORĂŞENESC JOAN LASCĂR” COMĂNEŞTI şi SERVICIUL DE AMBULANŢĂ BACĂU.

De asemenea, având în vedere că instanţa va pronunţa încetarea procesului penal în raport de părţile vătămate T V şi T S, întrucât există autoritate de lucru judecat, iar în această situaţie nu se va pronunţa asupra vinovăţiei inculpatului pentru aceste fapte, condiţie necesară pentru angajarea răspunderii delictuale a acestuia, instanţa, în temeiul art. 193 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.274 alin.l Cod procedură civilă, va respinge cererile de acordare a cheltuielilor de judecată formulate de părţile civile T V şi T S ca neîntemeiate, aceste părţi având posibilitatea să îşi recupereze cheltuielile efectuate în cadrul acestui proces pe calea unei acţiuni în fata instanţei civile.

» » •>

în baza art. 191 alin.l Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul V G la plata către stat a sumei de 200 lei, reprezentând o treime din cheltuielile judiciare avansate de stat, urmând ca, în baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, restul de două treimi din cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum de 400 lei, să rămână în sarcina statului.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Judecător Sentinţa penală nr.125/4.03.2010

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul nr.3366/P/04.01.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M., inculpata P. N. a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., deoarece, la data de 08.10.2009 ar fi lovit partea vătămată Ş.C., cauzându-i leziuni ce au necesitat un număr de 12-13 zile de îngrijiri medicale, fără spitalizare.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

La termenul din data de 04.03.2010 partea vătămată a declarat personal în faţa instanţei că îşi retrage plângerea prealabilă (fila 12).

Inculpata, deşi a fost legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Inculpata P. N.a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen.

Potrivit art.180 alin.3 teza I C.Pen., în cazul prevăzut de alin.2 al aceluiaşi articol acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Partea vătămată Ş. C. a formulat plângere prealabilă la data de 15.10.2009 (fila 5 DUP), prin care solicita tragerea la răspundere penală a numitei P. N., care, în data de 08.10.2009, ar fi lovit-o.

Potrivit art.131 alin.2 C.Pen., retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală.

La termenul din data de 04.03.2010 partea vătămată a declarat personal în faţa instanţei că îşi retrage plângerea prealabilă (fila 12).

în aceste condiţii, potrivit art.ll pct.2 lit.b raportat la art.10 alin.l lit.h teza I C.Proc.Pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

Instanţa va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

In baza art.192 pct.2 lit.c Cod procedură penală va obliga partea vătămată ia plata a 80 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Loviri si alte vatamari

Sentinţa penală nr.510/11.12.2009

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul nr…….al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti,

inculpaţii CM., CC şi C.F.D. au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 cu aplicarea art.75 lit.a CPen., deoarece, la data de 22.02.2009 ar fi lovit partea vătămată H. G. C, cauzându-i leziuni ce au necesitat un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în faţa instanţei de judecată cu suma de 5000 lei, din care suma de 2500 lei, reprezentând daune materiale, iar suma de 2500 lei, cu titlu de daune materiale.

La termenul din data de 11.12.2009 partea vătămată a declarat personal în faţa instanţei că îşi retrage plângerea prealabilă (fila 9).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Inculpaţii C M., C C şi C F. D. au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 cu aplicarea art.75 lit.a CPen.

Potrivit art.180 alin.3 teza I CPen., în cazul prevăzut de alin.2 al aceluiaşi articol acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Partea vătămată H. G. C. a formulat plângere prealabilă la data de 04.03.2009 (fila 4 DUP), prin care solicita tragerea la răspundere penală a numiţilor C M., C. C şi C. F. D., care, în data de 22.02.2009, ar fi lovit-o.

Potrivit art.131 alin.2 CPen., retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală.

La termenul din data de 11.12.2009 partea vătămată a declarat personal în faţa instanţei că îşi retrage plângerea prealabilă.

In aceste condiţii, potrivit art.ll pct.2 lit.b raportat la art.10 alin.l lit.h teza I C.Proc.Peo., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

2

Potrivit art.346 alin.4 C.Proc.Pen., în cazul retragerii plângerii prealabile instanţa nu soluţionează acţiunea civilă.

în baza art.192 pct.2 lit.c Cod procedură penală va obliga partea vătămată la plata a 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: