Top

Furt

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6168/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 23 Şedinţa publică din 20 ianuarie 2011

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, nr. 2488/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul B.F., , cetăţean român, studii 10 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, C.penal, cu aplicarea art. 99 şi urm. C.penal.

Se arată în actul de sesizare a instanţei, că inculpatul în data de 28.08.2010 a sustras un cal proprietatea părţii vătămate CM. aflat în apropierea rampei de gunoi a municipiului Moineşti, prejudiciu integral recuperat.

La termenul din 20 ianuarie 2011 inculpatul a recunoscut faptele astfel cum au fost ele descrise în actul de sesizare şi a solicitat aplicarea art. 320 ind. 1 cpp.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţia inculpatului, declaraţii martori date în faza de urmărire penală, instanţa reţine,

In data de 28.08.2010, profitând că nu este nimeni prin preajmă a sustras un cal proprietatea părţii vătămate CM. aflat în apropierea rampei de gunoi a municipiului Moineşti, pe care 1-a dus la locuinţa sa.

Prejudiciu în sumă de 4000 lei a fost integral recuperat.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi nu a propus probe în apărarea sa.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

în drept, fapta inculpatului de a sustrage un bun din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-1 însuşi pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prevăzut de art.208 alin.l C.penal.

S-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, din care se reţine că inculpatul care este minor, a absolvit patru clase, provine dintr-o familie destrămată, inculpatul fiind o fire necomunicativă, cu abilităţi sociale insuficient dezvoltate, urmare a faptului că nu a beneficiat în familia de origine de stabilitate emoţională.

în instanţă minorul a avut o atitudine cooperantă şi şi-a manifestat regretul pentru faptele săvârşite, promiţând că nu va mai încălca legea.

Instanţa apreciază că inculpatului i se poate aplica o măsură educativă, în baza art.lOl C.penal, în raport de împrejurările în care au fost săvârşite faptele şi având în vedere dispoziţiile art. 320 ind. 1 C.p.p.

Se va aplica inculpatului măsura educativă a mustrării şi i se va atrage atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de acesta o măsură educativă mai severă sau i se va aplica o pedeapsă, conf. prevederilor art. 102 C.penal.

Cu privire la latura civilă, se va lua act că prejudiciul cauzat părţii vătămate CM. a fost recuperat în totalitate.

Inculpatului i s-a desemnat conform prevederilor art. 171 alin.3 din C.pr. pen. apărător din oficiu.

In baza art. 189 C.pr.pen. se va dispune ca plata onorariului apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei să fie suportat din fondurile MJ.

In baza art. 191 alin.l C.pr.pen. va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în cuantum de 600 lei, în care se vor include şi onorariul apărătorului din oficiu.

Pentru aceste motive,

Etichete: