Top

Furt

SENTINŢA PENALA NR. 82 din 11 februarie 2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, nr. 288/P/2009 a fost trimis în judecată inculpatul M. T. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208 alin.l, 209 alin.l lit.g,i C.penal.

Se arată în actul de sesizare a instanţei, că inculpatul în seara zilei de 23.01.2009, prin efracţie a pătruns în casa părţii vătămate B. I. de unde a sustras suma de 1700 lei, prejudiciul fiind recuperat.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţia părţii responsabile civilmente, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

In ziua de 23.01.2009, inculpatul s-a deplasat la domiciliul părţii vătămate şi profitând de faptul că aceasta nu se afla la domiciliu, a escaladat gardul locuinţei şi după ce a pătruns în una din camerele acesteia, a sustras suma de 1700 lei.

După comiterea faptei s-a întâlnit cu numiţii P.N. şi B. N. cărora le-a dat sub formă de împrumut câte 600 lei.

In timpul cercetărilor suma sustrasă a fost achitată în întregime părţii vătămate de bunicul inculpatului, partea vătămată în faza de urmărire penală, declarând că nu se constituie parte civilă.,

în timpul procesului partea vătămată a decedat, fiind introduşi în cauză moştenitorii acesteia, respectiv: M. E., N. R., P. L, B. S. şi B.I.,care au declarat că nu se constituie parte civilă, neavând pretenţii de la inculpat.

Inculpatul este plecat din ţară, în instanţă prezentându-se mama acestuia M. M., care a fost audiată în calitate departe responsabilă civilmente.

A precizat că inculpatul este plecat din ţară la muncă şi că s-a acoperit prejudiciul, luând cunoştinţă de fapta inculpatului de la organele de poliţie.

Inculpatul în faza de urmărire penală a recunoscut comiterea faptei.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului M. T. de a sustrage,prin efracţie, bunuri din locuinţa părţii vătămate,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin. 1,209 alin.l lit.gi C.penal.

S-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă T. B., din care se reţine că inculpatul care la data săvârşirii faptei era minor, provine dintr-o familie închegată, cu locuinţă personală, inculpatul fiind educat într-un mediu familial corespunzător. Acesta mai are doi fraţi, tatăl său este decedat, însă mania sa se preocupă de creşterea şi educarea iui.

între mamă şi cei trei copii inclusiv cu inculpatul există relaţii de încredere, acesta nemaifiind implicat anterior săvârşirii faptelor în alte fapte penale» nu are un temperament agresiv însă este totuşi impulsiv.

Instanţa apreciază că inculpatului i se poate aplica o măsură educativă,în baza art.lOl C.penal, în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi elementele care fac dovada că acesta nu este predispus la săvârşirea altor fapte penale.

Se va aplica inculpatului măsura educativă Mustrare şi i se va atrage atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de acesta o’măsură educativă mai severă sau i se va aplica o pedeapsă, conf, prevederilor art.102 C.penal.

Cu privire la latura civilă:

Se va lua act că prejudiciul cauzat părţilor vătămate, a fost recuperat în totalitate.

Inculpatului i s-a desemnat conf. prevederilor art.171 alin.3 din C. pr. penală apărători din oficiu în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească.

în baza art.189 C. pr. penală se va dispune ca plata onorariilor de avocaţi din oficiu să se suporte din fondurile MJ .

în baza art.191 alin. 2 C. pr. penală va fi obligat inculpatul să restituie statului

cheltuielile judiciare avansate în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească,

în care se vor include şi onorariile de avocaţi din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

în baza art.lOl lit.a C.penal cu aplicarea art.99 şi urm. C.penal, aplică inculpatului M. T. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208 alin.l, 209 alin.l lit.g,i C.penal, cu aplicarea art.99 şi urm.C.penal, măsura educativă

Atrage atenţia inculpatului că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de acesta o măsură educativă mai severă sau i se va aplica o pedeapsă, conf. prevederilor art.102 C.penal.

Ia act că prejudiciul cauzat părţii vătămate B. I., a fost recuperat în totalitate.

Ia act că părţile vătămate M. E., N. R., P.I., B.S. şi B. I. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Dispune plata onorariilor de avocaţi din oficiu din fondurile MJ. către B.A. Momeşti în sumă de 400 lei (av. M. L. şi av. Ş.D. câte 200 lei),conf.art. 189 C.pr.penală.

în baza art.191 alin.l C.pr.penală obligă pe inculpat să restituie cheltuielile judiciare avansate de stat în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească în sumă de 600 lei,din care 400 lei onorarii avocaţi oficiu.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru partea responsabilă civilmente M. M., părţile vătămate N.R. şi P. I. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11 februarie 2010.

Etichete: