Top

Furt calificat

Dosar nr. 576/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 33

Şedinţa publică din data de 19.02.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ROŞEŢ CONSTANTIN

Cu participare:

PROCUROR: DIMA VASILE

GREFIER: BRADEA ANGELICA

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul I. L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208-209 alin.1 lit. g,i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin 2 şi 37 lit. b Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul I. L., avocat oficiu Aur Elena, părţile civile D.I. şi B. V., martorii Iancu Severin, Benescu Gheorghe şi Benescu Mihai, lipsind partea civilă M. T..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Se consemnează că potrivit art. 304 cod procedură penală, şedinţa de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

S-a procedat la audierea părţii vătămate D. I., în conformitate cu dispoziţiile art. 326 Cod procedură penală, declaraţia acesteia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

S-a procedat la audierea martorilor Iancu Severin, Benescu Gheorghe şi Benescu Mihai, în conformitate cu dispoziţiile art. 327 cod procedură penală, depoziţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar.

Părţile având cuvântul pe rând, arată că nu mai au alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu mai are cereri şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, expune pe larg situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu şi pune concluzii de condamnare a inculpatului Iancu Ludovic, în baza art. art.208-209 alin.1 lit. g,i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin 2 şi 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa închisorii. Inculpatul să fie obligat la plata despăgubirilor civile către părţile vătămate, în măsura în care acestea s-au constituit părţi civile în cauză şi totodată obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Partea vătămată D. I., având cuvântul pe fond, lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Partea civilă, B. V., având cuvântul pe fond, arată că îşi menţine cererea formulată ca parte civilă, iar pe latura penală, lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Avocat Aur Elena, apărător din oficiu al inculpatului I. L., având cuvântul pe fond, solicită achitarea inculpatului, întrucât în afară de o singură faptă, aceea că a fost la locuinţa părţii vătămate B. V., de unde a sustras unelte, celelalte fapte nu au fost săvârşite de acesta. Din punctul lui de vedere probatoriul administrat în cauză nu dovedeşte că el ar fi comis aceste infracţiuni şi că a fost trimis în judecată pentru singurul fapt că este cunoscut ca recidivist. Solicită să se observe că între familia inculpatului şi familia părţii vătămate Mihai Tatiana este o stare tensionată, stare care porneşte de la faptul că inculpatul a refuzat să incendieze locuinţa martorilor Benescu Gheorghe şi Benescu Mihai. Faţă de acestea simplele susţineri ale parchetului – nedovedite, nu pot duce la condamnarea inculpatului. Cu oficiu din fondurile Ministerului de Justiţie.

Inculpatul, I.L., având ultimul cuvânt, arată că nu recunoaşte săvârşirea faptelor, recunoaşte decât săvârşirea faptei care a constat în aceea că a luat piese de la partea vătămată B. V.. Este de acord să-l despăgubească pe B. V., dar pe celelalte părţi nu este de acord să le despăgubească. Regretă săvârşirea acestei fapte, arată că are cinci copii în întreţinere şi are o stare materială precară.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

-deliberând-

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului a fost trimis în judecată inculpatul I. L. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 al. 1 lit. g, i cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal şi art. 37 lit. b cod penal.

În actul de sesizare al instanţei se arată că inculpatul a sustras în aceleiaşi rezoluţii infracţionale bunuri din gospodăriile mai multor cetăţeni.

Din examinarea probatoriilor administrate în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul are trei condamnări pentru infracţiuni de furt, dar şi alte infracţiuni. Ultima condamnare a fost pronunţată prin sentinţa penală nr. 491 din 19.12.2002, a Judecătoriei Podu Turcului, arestat în perioada 24.09.2002, liberat la 04.02.2004, cu un rest neexecutat de 232 zile.

Având o stare materială precară, pentru întreţinerea familiei sale, în cursul anului 2008 inculpatul lucra ca zilier la consătenii săi din satul Laz, comuna Onceşti, jud. Bacău, după ce fusese şi în străinătate dar revenise în ţară fără venituri, aspect cunoscut de consăteni.

În perioada februarie începutul lunii martie 2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a comis trei furturi, în dauna părţilor vătămate M.T., D. E. şi B. V., însă nu s-a putut stabili cu exactitate data comiterii fiecărui furt.

Părţile vătămate D.E. şi B. V. au în satul Laz, case moştenite de la părinţi, care nu sunt locuite permanent şi de aceea sesizarea furturilor s-a făcut cu întârziere.

Se reţine că în cursul lunii februarie, pe timp de noapte şi prin escaladarea gardului, inculpatul a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate B. V., după care a escaladat pe acoperişul hambarului şi pe aici a pătruns în interior, de unde a sustras bunuri în valoare de 2000 lei: ax abric, lanţuri menghină, ciocan, etc.

Bunurile au fost vândute prin sat, unii din cumpărători fiind martorii Mihai Sandu, Ţâmpău Neculai, Bătrânu Costel.

Inculpatul recunoaşte că a comis acest furt, susţinând că la această faptă a mai participat şi altă persoană, însă cercetarea la faţa locului efectuată de către poliţie exclude participarea altei persoane la comiterea furtului întrucât urmele de încălţăminte imprimate pe zăpadă indicau participarea doar a unei singure persoane.

Partea vătămată B. V. nu şi-a recuperat bunurile , constituindu-se parte civilă cu suma de 800 lei.

În aceeaşi perioadă, procedând similar, inculpatul a pătruns în curtea lui D. E. sustrăgând dintr-o magazie 2 pompe de stropit via, o pompă de apă metalică, bidoane de plastic de 60 l, un butoiaş din tablă, valuri de cablu, bidoane de 30 l pentru murături, o plită, burlane de la sobă, fasole, etc., bunuri vândute unor consăteni cum ar fi martorul Mihai Sandu, care a cumpărat bidoane din plastic şi butoiaşul din tablă, care a fost recunoscut de către partea vătămată.

De asemenea martorii audiaţi au declarat că li s-a oferit spre vânzare pompe pentru stropit via, pompă de apă.

D.E. s-a constituit parte civilă cu suma de 800 lei.

Inculpatul nu a recunoscut comiterea acestei fapte.

Inculpatul I. L. obişnuia să lucreze în gospodăria părţii vătămate M.T. şi cunoştea că familia acesteia păstrează bani(valută) într-un caiet care era aşezat sub o maşină de dactilografiat aflată într-un şifonier din camera locuinţei. Aici familia părţii vătămate M.T. păstra suma de 2250 euro, sumă pe care aceasta a văzut-o pentru ultima oară în ziua de 19.02.2008 şi a constatat lipsa banilor în ziua de 17.03.2008, în acest interval nemaiverificând existenţa banilor.

Furtul a fost comis de inculpat în această perioadă, cel mai probabil, în seara de 01.03.2008, când soţii Mihai au lipsit de acasă, gospodăria rămânând în grija copiilor şi a soacrei. În acea zi inculpatul şi soţia sa au fost de mai multe ori în vizită la partea vătămată.

Inculpatul nu a recunoscut nici comiterea acestei fapte însă la începutul lunii martie, familia sa trecea printr-un moment de prosperitate. Inculpatul şi-a cumpărat cal şi căruţă plătind suma de 1100 lei, iar familia sa a cumpărat haine noi, telefoane mobile, şi au făcut construcţii în gospodărie, iar atunci când consătenii îl întrebau de unde are bani răspundea că sunt de la fraţii săi din comuna Găiceana, iar când era întrebat de fraţii săi răspundea că a fost la muncă în Italia şi a obţinut bani.

Unui martor i-a relatat că mama sa i-ar fi dat o bovină pe care a vândut-o şi a obţinut bani.

Partea vătămată M.T. se constituie parte civilă cu suma de 2250 Euro.

În drept, faptele inculpatului I.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208-209 al.1. lit. g,i cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 cod penal şi art. 37 lit. b cod penal.

Inculpatul va fi condamnat la pedeapsa închisorii, iar la individualizarea juridică a pedepsei în temeiul art. 72 cod penal se vor avea în vedere gradul de pericol social al faptei, persoana inculpatului care a mai săvârşit fapte penale.

Inculpatului îi vor fi interzise drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II cod penal şi art. 64 lit. b cod penal în condiţiile art. 71 cod penal.

Prin faptele sale inculpatul a creat prejudicii părţilor vătămate în sumă de 800 lei părţii vătămate D. E., 2000 lei părţii vătămate B.V. şi 2250 Euro părţii vătămate M. T., prejudicii nerecuperate.

Văzând cererile părţilor vătămate în temeiul art. 14 şi 346 cod procedură penală şi art. 998 cod civil, instanţa va obliga inculpatul să despăgubească părţile civile cu sumele pretinse.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Bacău a onorariului apărător din oficiu faza de urmărire penală şi faza de judecată.

În temeiul art. 191 cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor avansate către stat şi onorariu apărător din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 208 – 209 al. 1 lit. g, i cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă pe inculpatul I. L., fiul lui – şi -, născut la data de -, în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, cetăţean român, domiciliat în comuna -, satul -, judeţul Bacău, fără forme legale în comuna -, satul – , judeţul Bacău, fără ocupaţie, recidivist, CNP – , la 3(trei) ani închisoare.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II cod penal şi art. 64 lit. b cod penal în condiţiile art. 71 cod penal.

În temeiul art. 14 şi 346 cod procedură penală şi art. 998 cod civil, obligă inculpatul la 2250 Euro către partea civilă M. T. domiciliată în comuna Onceşti, satul Onceşti, judeţul Bacău, la 800 lei către partea civilă D. I., domiciliată în comuna Onceşti, satul Onceşti, judeţul Bacău şi la 2000 lei, către partea civilă B. V., domiciliat în comuna Onceşti, satul Laz, judeţul Bacău.

Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul Bacău a sumei de 300 lei onorariu apărător din oficiu faza de urmărire penală şi faza de judecată.

În temeiul art. 191 cod procedură penală obligă inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat inclusiv onorariu avocat din oficiu.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi părţile civile B. V.l şi D.I. şi de la comunicare pentru partea civilă M. T..

Pronunţată în şedinţă publică azi 19 februarie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

ROŞEŢ CONSTANTIN BRADEA ANGELICA

R.C./B.A. Sentinţa penală a rămas definitivă prin decizia

Ex.2 penală nr.142 din 04.03.2010 a Curţii de Bacău prin care a fost

10.03./11.03.2009 respins ca nefondat recursul declarat de inculpat.

Etichete: