Top

Plângere contravenţională

Dosar nr. 158/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 261

Şedinţa publică de la 22.04.2010?????

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA?????

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul T. P.şi pe intimata U.M. 0836 JANDARMERIA, intimata DIRECŢIA SILVICĂ, având ca obiect plângere contravenţională Legea 31/2000.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent petentul T. P. lipsind: intimata DIRECŢIA SILVICĂ şi intimata U.M. 0836 JANDARMERIA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Petentul, prezent în faţa instanţei, arată că insistă în plângerea formulată, nu are de formulat alte cereri şi nu înţelege să propună probe.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa contată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul petentului pe plângerea formulată.

Petentul, având cuvântul, nu recunoaşte săvârşirea faptei, solicită admiterea plângerii, aplicarea unei sancţiuni mai blânde.

?????S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 158/829/02.03.2010, petentul T. P. a formulat în contradictoriu cu intimatele DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU şi JANDARMERIA ROMÂNĂ – U.M. 0836 BACĂU, plângere contravenţională împotriva procesului verbal seria JO nr. -/04.02.2010.

Plângerea a fost formulată in termen legal si este scutită de plata taxei de timbru.

In motivarea plângerii petentul arată in esenţă ca nu se fac vinovat de săvârşirea faptelor, că are o situaţie materială precară şi că nu are de unde să plătească amenda.

In susţinerea plângerii petentul nu a înţeles să formuleze cereri sau probe.

Legal citat, petentul s-a prezentat în instanţă.

Organul constatator, legal citat, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii .

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria JO nr. 0055851/04.02.2010, organul constatator U.M. 0836 BACĂU, a aplicat petentului T. P. o amenda contravenţională in cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute si pedepsite de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 31/2000. S-a reţinut in sarcina petentului faptul ca a fost surprins „în data de 04.02.2010, ora 1630 în plantaţia ANIF MAGAZIN în timp ce tăia fără drept din plantaţia ANIF un număr de doi arbori esenţă salcâm pe picior, având diametrele cuprinse între 16-18 cm. Materialul lemnos nefiind marcat, având rolul de protecţie al mediului.”

Instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plângerilor va verifica legalitatea si temeinicia întocmirii acestora.

Analizând procesul verbal contestat, instanţa reţine că acesta a fost intocmit cu respectarea O.G. nr. 2/2001, astfel că va trece la analizarea fondului cauzei.

Petentul nu a depus în instanţă vreun document şi nici nu a produs o altă probă care să răstoarne cele reţinute prin p.v.c.

Procesul verbal de contravenţie se bucura de o «prezumtie de legalitate”, aceasta putand fi rasturnata doar de către contravenient prin probele admise de codul de procedură civilă.

Curtea Europeană, a statuat în practica sa faptul ca finalitatea art. 6 din Conventie nu este de a inlatura prezumtiile, ca cea de legalitate, din materie contraventionala, ci de a determina statele ”sa includa aceste prezumtii in limite rezonabile luand in calcul gravitatea mizei si pastrand dreptul la aparare”.

Organul constatator a făcut dovada celor reţinute în procesul verbal, depunând în instanţă fotografii realizate la constatarea contravenţiei, în care apare petentul cu lemnele tăiate şi pentru care nu a putut prezenta documente. Aceste fotografii nu au fost contestate de petent.

Astfel, în speţă, instanţa reţine că petentul nu a dovedit contrariul celor reţinute în procesul verbal legal întocmit, astfel că va respinge plângerea ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petentul T. P., domiciliat în satul C., comuna S., judeţul Bacău împotriva procesului–verbal de contravenţie seria JO nr. 0055851/04.02.2010 încheiat de intimata jandarmeria Bacău – UM 0836 Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Constantin Muşat nr. 4 şi intimata Direcţia Silvică Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 14, ca nefondată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.04.2010.

Preşedinte, Grefier,

Red./tehnored. 5 ex.

P.S.C./B.A.

27.04.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 18.05.2010.

Etichete: