Top

Plângere contravenţională

Prin plângerea contravenţionala inregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 15.06.2009 sub, petentul C C G a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău, sa se constate nulitatea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.3348231/25.05.2009 încheiat de intimata şi să se dispună anularea acestuia si exonerarea de plata amenzii aplicate, iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment.

In motivarea in fapt a plângerii petentul a arătat că a circulat regulamentar şi nu a încălcat nici o prevedere legală.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

Potrivit art.36 din OG 2/2001, plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

La dosar au fost depuse fotocopii de pe urmatoarele înscrisuri: proces-verbal de contravenţie seria CC nr. 3348231/25.05.2009 (fila 4), raport agent constatator(f.17), declaraţie conducători auto implicaţi în accident (f.18,19).

Intimata a formulat în termen legal intampinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal ca fiind temeinic şi legal.

Instanţa a încuviinţat pentru a ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar, şi a dispus introducerea în cauză a numitului C G C, celălalt conducător auto implicat, în calitate de intimat, şi a societăţii de asigurare SC E.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 3348231 încheiat la data de 25.05.2009 de catre intimata, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amenda in cuantum de 360 lei, pentru savarsirea faptei prevăzute de art.135 lit. a din HG 1391/2006, reţinându-se că, la aceeaşi dată, în timp ce a condus auto marca Renault pe DN 26 din direcţia Moineşti către Bacău, a efectuat manevra de virare la stânga fără a se asigura şi fără a acorda prioritate autoturismului .

Fiind investită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată urmatoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanta reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute. Instanta mai retine, de asemenea si împrejurarea că faptei i s-a dat o corectă încadrare juridică.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanţa reţine că petentul a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.135 lit. a din HG 1391/2006, care prevede că conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local.

Din ansamblul probator administrat în cauză, instanţa constată că fapta descrisă în procesul verbal corespunde realităţii şi a fost săvârşită de petent cu vinovăţie.

Potrivit declaraţiei date de petent cu ocazia încheierii procesului verbal de contravenţie(f.18), instanţa reţine că la data de 25.05.2009, acesta circula din direcţia Moineşti spre Bacău la volanul autoturismului, iar în timp ce efectua manevra de viraj la stânga, a intrat în coliziune cu autoturismul marca Peugeot având , care circula din direcţia Bacău spre Moineşti.

Declaraţia celuilalt conducător auto implicat în accident(f.19), relevă faptul că acesta din urmă se deplasa din direcţia Bacău spre Moineşti, iar la intersecţia cu DJ 119 B, autoturismul condus de petent a virat la stânga fără a îi acorda prioritate, intrând astfel în coliziune.

Manevra de viraj spre stânga a presupus din partea petentului schimbarea direcţiei sale de mers şi pătrunderea pe sensul de mers al celuilalt conducător auto, ceea ce implica din partea petentului obligaţia de a acorda prioritate autoturismului ce se deplasa pe direcţia înainte.

Având în vedere dinamica producerii accidentului, instanţa apreciază că petentul a săvârşit cu vinovăţie fapta reţinută în sarcina sa, deoarece accidentul nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi acordat prioritate de trecere autoturismului care se deplasa pe direcţia înainte, în intersecţia dintre DJ 119 B şi DN 2G, respectiv autoturismului BC 20 CTE.

Instanţa mai reţine că petentul a declarat că nu are obiecţiuni de formulat, consimţind totodată ca reparaţia celuilalt autoturism avariat să se facă în baza RCA încheiată de acesta cu Euroins, astfel că a recunoscut săvârşirea faptei .

Fapta petentului, care la data de 25.05.2009, nu a acordat prioritate autoturismului condus de intimat C G , la pătrunderea pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local, într-o intersecţie nedirijată, constituie contravenţie, potrivit art.135 lit.a din HG 1391/2006.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii, instanţa o consideră corectă, având în vedere gradul de pericol social al faptei, şi împrejurarea că a rezultat avarierea celuilalt autovehicul implicat.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge plângerea, constatând că procesul verbal de contravenţie este temeinic şi legal.

Etichete: