Top

Acţiune în răspundere civilă delictuală

Reclamantul P B cheamă în judecată pe pârâta SC Filiala de Distribuţie a Energiei Termice – Electrica Distribuţie Muntenia Nord Brăila pentru a fi obligată la repararea pagubei produsă prin facturarea şi încasarea în mod ilegal a contravalorii energiei electrice furnizate C S Brăila în perioada 1991-2005 În motivarea cererii,reclamantul arată că în cursul anului 2008,cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare a instalaţiei electrice, a constatat că i se facturează şi energia electrică furnizată C S,care achita ,la rândul lui,energia electrică consumată. Pârâta a înţeles să achite debitul pentru perioada 07.09.2007-01.08.2007 prin efectuarea unei compensări cu SC Electrica Furnizare Muntenia Nord SA-Agenţia Brăila.

Depune corespondenţă cu pârâta,dovada îndeplinirii concilierii directe.

Pârâta legal citată formulează întâmpinare în care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Pe fond arată că în baza adresei SDEE Brăila s-a stornat cantitatea de 20.200 kw din factura fiscală seria PHYES nr.5236607/ 31.10.2008,operaţiunea fiind făcută de Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Brăila.

Instanţa a respins acţiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Prin HG 462/2007 privind reorganizarea prin divizare parţială a societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice,filiale ale societăţii comerciale „Electrica SA”,s-a separat activitatea de furnizare a energiei electrice de cea de distribuţie a energiei electrice,prin art.1 alin 2 înfiinţându-se trei noi societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice. Potrivit art.12, societăţile comerciale înfiinţate potrivit art.1 alin 2 preiau toate drepturile şi toate obligaţiile ce decurg din desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale activităţii de furnizare cu terţii.

Legea 13/2007 a energiei electrice defineşte în art 3 pct.21 „distribuţia de energie electrică” ca fiind transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune ,medie tensiune şi joasă tensiune,în vederea livrării acesteia către clienţi,fără a include furnizarea.

Potrivit art.23,furnizarea de energie electrică constă în activitatea de comercializare a energiei electrice către clienţi.

Cum obiectul prezentei cauze se referă la drepturi şi obligaţii ce decurg din desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice,rezultă că nu poate avea calitate procesuală pasivă o persoană juridică care are ca obiect distribuţia energiei electrice,aşa cum este pârâta .

Etichete: