Top

Verificarea creanţelor. Furnizarea de utilităţi după data deschiderii procedurii. Rang de prioritate al creanţei.

Furnizarea de energie electrică pentru perioada ulterioară declarării falimentului, impusă de necesitatea conservării bunurilor debitoarei, au caracterul unor cheltuieli efectuate pentru bună administrare şi maximizarea averii celui supus acestei proceduri, situaţie care atrage pentru această creanţă rangul de prioritate conferit de art. 108 pct. 1 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Creditoarea S.C. ELECTRICA S.A. – Sucursala de Distribuţie Constanţa a formulat contestaţie asupra înscrierii de către lichidator a creanţei sale de 65.192.614 lei, pe tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei, conform rangului de prioritate dat de art. 108 pct. 9 din Legea nr. 64/1995 republicată.

Creanţa declarată rezultă, conform susţinerilor creditoarei, din furnizarea de energie electrică societăţii în faliment, iar nu din prestaţiile anterioare momentului deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

Contestaţia este întemeiată.

Furnizarea de energie electrică pentru perioada septembrie 1999 – martie 2000 nu este contestată, ea fiind determinată de imperativul conservării bunurilor debitoarei.

Prestaţiile de furnizare a energiei electrice în perioada de faliment au caracterul unor cheltuieli efectuate pentru administrarea bunurilor din averea debitoarei, situaţie care atrage pentru această creanţă rangul de prioritate conferit de art. 108 pct. 1 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

(sentinţa civilă nr. 1361 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: