Top

Litigiu comercial

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 2689/270/2010 litigiu comercial

Înreg. 21.04.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1453

Sedinta publica din data de 04.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile, având ca obiect litigiu comercial privind pe reclamanta ……… – cu sediul în …., ….., sector 1 pentru Sucursala BACAU, împotriva pârâtei ……. – cu sediul în …….., bl. …, judetul BACAU.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile .

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea adresata acestei instante la data de 21.04.2010 sub nr. 2689/270/2010, reclamanta ……… – cu sediul în …, b-dul ….., sector pentru Sucursala BACAU, a chemat în judecata pe pârâta ……….. – cu sediul în ……, judetul BACAU, solicitând a fi obligata la plata sumei de 476,51 euro (sau 1.976,75 lei) si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare se arata ca pârâta nu si-a onorat obligatiile prevazute în contractul de asigurare facultativa (casco) seria A, nr. 0388643/29.01.2009.

În drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 2, art. 15 din Legea nr. 136/1995, art. 969, art. 998 – 999 Cod civil si dispozitiile Codului de procedura civila.

Cererea a fost timbrata cu 170 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar.

Reclamanta a depus la dosar : dosarul de dauna nr. A 087 BC/2009, contract de asigurare , scadentar la polita de asigurare, invitatie la conciliere directa cu confirmare de primire.

Pârâta a fost legal citata, dar nu si-a trimis reprezentant în instanta , nu a depus întâmpinare, nu a formulat probe, nu a achitat debitul.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Pârâta a perfectat cu Sucursala ……. Bacau, în data de 29.01.2009, un contract de asigurare facultativa (casco) cu seria A, nr. 0388643, prin care a asigurat auto marca JEEP GRAND CHEROKEE, cu numarul de înmatriculare BC-38-DEC.

In data de 20.08.2009, autoturismul asigurat (sus mentionat) a fost implicat într-un accident de circulatie suferind avarii pentru care societatea reclamanta a platit drept despagubire suma de 813,00 lei, cu OP 1351/09.10.2009, asa cum rezulta din dosarul de dauna A 087BC/2009.

Parata, dupa ce a beneficiat de despagubire, nu a mai achitat nicio rata aferenta contractului, desi avea obligatia de a plati integral prima de asigurare cu atât mai mult daca pentru contractul respectiv s-au platit despagubiri, asa cum rezulta din prevederile punctului 9, din Sectiunea 3 – C, din Conditiile de Asigurare, conditii ce au fost înmânate odata cu contractul si cu care pârâta a fost de acord , asa cum se poate observa din cuprinsul contractului sus mentionat.

Asiguratul avea obligatia de a plati integral prima de asigurare, faptul ca s-a convenit ca aceasta prima sa poata fi platita în rate, a venit tocmai în sprijinul asiguratului.

Prin urmare, pârâtul a ramas dator societatii reclamante cu suma de 476,5l Euro, suma pe care pârâta a refuzat sa o achite, desi a fost invitata la conciliere directa .

Vazând si dispozitiile art. 969 Cod civil potrivit carora conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante, instanta va admite acest capat de cerere si va obliga pârâta la plata sumei de 476,51 euro.

Potrivit art. 43 Cod comercial, datoriile comerciale lichide si platibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile. În raporturile de drept comercial, debitorul unei sume de bani este de drept în întârziere de la data scadentei chiar daca pretul a fost stabilit în valuta. Acordarea dobânzilor si la datoria platibila în valuta nu reprezinta o dubla despagubire.

Pentru pârâta debitoare, datoria a devenit exigibila la data de 29.10.2009 (fila 15 dosar), astfel ca, în conformitate cu art. 43 Cod comercial si dispozitiile O.G. 9/2002, se va admite si acest capat de cerere , urmând a fi perceputa dobânda pentru suma de mai sus, începând cu data de 29.10.2009 si pâna la data achitarii integrale.

Fiind cazuta în pretentiuni, pârâta va fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamanta …….. – cu sediul în ……… b-dul ….., sector …pentru Sucursala …., împotriva pârâtei S.C……… – cu sediul în ……… judetul BACAU.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 476,51 euro, cu dobânda legala calculata de la data de 29.10.2009 si pâna la momentul achitarii integrale.

Conform art. 274 cod procedura civila, obliga pârâta sa plateasca creditoarei suma de 173 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 04.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: