Top

Pretentii

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2213/270/2009 – pretentii –

Înreg. 27.04.2009

SENTINTA CIVILA NR. 1684

Sedinta publica din data de 25.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta S.C. …. împotriva pârâtului ……, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns consilier juridic …. reprezentând reclamanta, pârâtul asistat de avocat ….. lipsa fiind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat … depune la dosar polita de asigurare în original, polita încheiata de pârât cu S.C. Asigurare Reasigurare ……….

Consilier juridic …….. depune la dosar interogator pentru pârât si planse foto. Insista pentru a se reveni la relatiile solicitate în vederea depunerii politei de catre societatea chemat în garantie deoarece polita depusa astazi la dosar poate fi completata eronat. Precizeaza ca nu se putea emite asigurare pentru masina straina.

Avocat …. primeste copii de pe plansele foto depusa de catre reclamanta si precizeaza ca nu se mai impune revenirea la relatii întrucât au depus polita de asigurare în original.

La solicitarea instantei, pârâtul precizeaza ca a facut asigurarea pentru o luna ca sa poata circula fiind ca si carte verde internationala.

Instanta procedeaza la luarea de interogator pârâtului, raspunsurile acestuia fiind consemnate la dosar.

Instanta considera ca daca ar fi culpa din partea pârâtului nu s-ar rezolva prin comunicarea relatiilor si având în vedere ca nu s-a contestat veridicitatea politei de asigurare apreciaza ca nu se mai impune revenirea la adrese.

Consilier juridic ……. arata ca nu are alte cereri.

Avocat ….. arata de asemeni ca nu are cereri de formulat.

Instanta, constatând ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Consilier juridic …., având cuvântul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata urmând a fi obligat pârâtul la plata despagubirilor. În subsidiar, daca pârâtul a facut dovada unei asigurari, solicita obligarea S.C. ….. la plata despagubirilor.

Avocat ., având cuvântul, precizeaza ca polita de asigurare încheiata era valabila si solicita atât admiterea actiunii cât si a cererii de chemare în garantie.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta S.C. …. – Sucursala Bacau a chemat în judecata pe debitorul …… solicitând a fi obligat pârâtul la plata sumei de 19470 lei reprezentând contravaloarea despagubirii CASCO, dobânda legala calculata la aceasta suma si cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca pârâtul a avariat prin accidentare mai multe autoturisme, printre care cel asigurat de reclamanta.

În cauza s-au administrat proba cu acte, iar din lucrarile dosarului se retine:

În data de 29.06.2008, pârâtul a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat cu avarierea mai multor autoturisme, în cauza completându-se procesul verbal seria CC nr. 0735591.

Conform procesului verbal de constatare a contraventiei amintit, vinovat de producerea accidentului a fost declarat pârâtul, care în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare CE 714451, a trecut pe culoarea galbena a semaforului intrând în coliziune cu autoturismul BC-01-RBR, asigurat CASCO la societatea reclamanta, respectiv cu autoturismul BC-89-MAX.

Societatea reclamanta , în baza contractului facultativ CASCO, a deschis dosar de daune nr. BC/1008/CA/002023, în vederea despagubirii asiguratului CASCO, în acest sens în data de 16.10.2008, respectiv 30.10.2008, societatea reclamanta a platit electronic cât si prin emiterea OP nr. 392/30.10.2008 suma de 19.740 lei, în baza facturilor nr. 9079/28.07.2008 în cuantum de 19.370 lei, respectiv factura fiscala nr. 688282/29.06.2008 în cuantum de 100 lei unitatii service reparatoare.

Pârâtul a chemat în garantie S.C. Asigurare Reasigurare …. – Sucursala Bacau (fila 46) facând dovada asigurarii cu polita de asigurare (fila 76,77) pe perioada producerii accidentului, în perioada 22.06.2008 – 21.07.2008.

Prin interogator (fila 78) arata ca a fost plecat din tara, ca polita de asigurare RCA i-a fost necesara pe o perioada scurta pentru a avea documentele legale la trecerea frontierei si pe parcursul sederii în tara.

Din polita RCA rezulta va limita de asigurare este de 150.000 Euro pentru pagube materiale (fila 77).

Fata de cele de mai sus instanta constata ca pârâtul a fost gasit vinovat de producerea accidentului.

Conform art. 22 din Legea 136/1995 suma platita de catre societatea reclamanta asiguratului CASCO va fi recuperata de la vinovatul de producerea accidentului.

S-au respectat prevederile art. 7201 Cod procedura civila.

Asa fiind urmeaza a fi admisa actiunea principala si a fi obligat pârâtul la plata sumei de 19.470 lei cu dobânzi legale catre reclamanta.

Întrucât pârâtul este asigurat la S.C. …… instanta a introdus în cauza în calitate de chemat în garantie aceasta societate dat fiind raportul juridic existent între ea si pârât si deoarece s-a dovedit ca se acopera cu polita de asigurare prejudiciul, urmeaza a fi admisa si cererea de chemare în garantie, astfel încât pârâtul va fi obligat în solidar cu chemata în garantie la plata sumei solicitate si a dobânzilor.

Conform art. 274 Cod procedura civila vor fi obligati pârâtul si chemata în garantie în solidar si la plata cheltuielilor de judecata reprezentând taxa timbru si timbru judiciar (1250,5 lei).

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E :

Admite cererea de chemare în garantie a S.C. …..

Admite actiunea reclamantei S.C. ……S.A. Sucursala Bacau în contradictoriu cu debitorul …. si chematul în garantie S.C. ….. Sucursala Bacau.

Obliga în solidar pârâtul …. si S.C. ….. S.A. la plata sumei de 19.470 lei cu dobânda legala calculata la achitarea integrala a debitului, precum si la cheltuieli de judecata de 1250,5 lei catre reclamanta.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 25.05.2010.

Etichete: