Top

Pretentii – litigiu comercial

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2745/270/2010 pretentii- lit. comercial

Înreg. 22.04.2010

ORDONANTA NR. 1544

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect pretentii-lit. comercial formulata de reclamanta ……… PRIN …. împotriva pârâtei ……

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care instanta constata cauza în stare de judecata si, fata de cererea reclamantei de judecare a cauzei si în lipsa sa, o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca ……. prin ….., a chemat în judecata pe pârâta ……., pentru a fi obligata la plata sumei de 36.970 lei, reprezentând contravaloare debit si la plata dobânzii legale de la data crearii obligatiei de plata si pâna la plata efectiva a debitului.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru.

În motivarea cererii se arata ca, în baza raporturilor contractuale dintre ……. si …, reclamanta a platit catre pârâta suma de 36.970 lei, conf. O.P. .5/04.10.2007, în suma de 2.500 lei, O.P. nr.2/24.10.2007, în suma de 10.000 lei, O.P. nr.48/31.10.2007, în suma de 5.300 lei, O.P. nr.135/07.03.2008, în suma de 10.000 lei, O.P. nr. 290/16.05.2008, în suma de 8.040 lei; extras de cont din data de 16.10.2007 în suma de 2.500 lei, însa nu exista în documentele financiar-contabile ale reclamantei dovada ca pârâta a predat catre reclamanta marfa în val. de 36.970 lei.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Între …… si …… au existat relatii comerciale privind vânzarea-cumpararea de marfuri.

Pentru marfurile cumparate de la pârâta .…. reclamanta …… a emis urmatoarele ordine de plata: O.P. .5/04.10.2007, în suma de 2.500 lei, O.P. nr.2/24.10.2007, în suma de 10.000 lei, O.P. nr.48/31.10.2007, în suma de 5.300 lei, O.P. nr.135/07.03.2008, în suma de 10.000 lei, O.P. nr. 290/16.05.2008, în suma de 8.040 lei; extras de cont din data de 16.10.2007 în suma de 2.500 lei.

Analizând instrumentele de plata precizate anterior, instanta constata ca acestea sunt emise pe parcursul a aprox. 7 luni, la diferite intervale de timp si în ele reclamanta a specificat ce reprezinta sumele de bani respective.

Or, daca reclamanta nu ar fi primit marfurile nu ar fi continuat sa plateasca pârâtei, în modalitatea aratata, contravaloarea acestora.

Un argument în plus în sustinerea celor de mai sus îl constituie si faptul ca pâna la deschiderea procedurii insolventei împotriva S………., aceasta, prin reprezentantul legal, nu a facut nici un demers pentru recuperarea sumelor respective, asa cum ar fi procedat în situatia în care nu ar fi primit marfa.

Faptul ca în evidentele societatii reclamante nu exista dovada ca …….. a predat catre ……… marfa în valoare de 36.970 lei, nu-i poate fi imputat societatii pârâte.

Fata de cele de mai sus, urmeaza a se respinge cererea formulata de reclamanta.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Respinge cererea formulata de reclamanta S…. prin reprezentant …, cu sediul ales în …., jud. Bacau, împotriva pârâtei …. cu sediul în …….., jud. Bacau.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: