Top

Art. 209 Cp

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr.6392/270/2010

Înreg. la 29.09.2010 art. 209 Cp

SENTINTA PENALA NR. 183

Sedinta publica din data de 17.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – …..

Grefier – …..

Ministerul Public reprezentat de procuror – ….

Pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriu Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului …. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 209 Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat … aparator din oficiu al inculpatului, lipsa fiind inculpatul, partea civila si martorul ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

– cauza are ca obiect infractiunea de furt calificat,

– cauza se afla la al cincilea termen de judecata,

– pe mandatul de aducere emis pe numele martorului …. este mentionat faptul ca acesta este plecat de la domiciliu la munca în Italia,

– stadiul procesual fond, dupa care;

Reprezentantul Ministerului Public arata ca renunta la audierea martorului ….

Instanta apreciaza ca în cauza nu poate fi audiat martorul … constatând imposibilitatea audierii acestuia fata de mentiunile din cuprinsul mandatului de aducere conform carora martorul .. este plecat de la domiciliu la munca în Italia din ianuarie 2011 iar de la data plecarii nu s-a mai întors la domiciliu.

În baza dispozitiilor art. 327 alin. 3 cod procedura penala instanta dispune citirea declaratiei acestuia aflata la fila 44 dosar urmarire penala.

Instanta pune în discutie calitatea procesuala a partii civile Sucursala Regionala ………

Reprezentantul Ministerului Public arata ca statia de la Onesti este o sucursala a Regionalei … si atunci calitate procesuala o are Regionala …..

Instanta revine asupra dispozitiilor date prin încheierea din data de 11.11.2010 si potrivit actelor din dosar calitate procesuala o are Regionala ….iar aceasta are TC potrivit prevederilor art. 291 alin. 3 cod procedura penala avându-se în vedere dovada îndeplinirii procedurii de citare de la fila 19 dosar pe care fost aplicata stampila societatii, iar aceasta nu a fost prejudiciata în nici un fel fata de faptul ca nu a fost citata.

În temeiul art. 344 cod procedura penala instanta pune în discutie schimbarea încadrarii juridice a doua infractiuni de ” furt calificat’ prevazuta de art. 208- 209 alin 1 lit. g cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal într-o singura infractiune de ” furt calificat” prevazuta. de art. 6 din Legea 289/2005 cu referire la art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g, alin 3 lit. h cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal avându-se în vedere ca din actul de sesizare al instantei rezulta ca în noaptea de 20/21.05.2010 inculpatul a sustras 16 m. cablul de alimentare de la semnalul PRA podet km 48+820, apartinând Regionalei ….., iar în noaptea de 21/22.055.2010 a sustras 16 m. cablu telecomunicatii din acelasi loc apartinând Sucursalei Regionale de ……., ambele infractiuni fiind comise la distanta de 1 zi .

Procurorul având cuvântul solicita aplicarea prevederilor art. 33 si art. 41 alin. 2 cod procedura penala, rezolutia infractionala este unica, timpul dintre savârsirea celor doua infractiuni este de o zi, schimbarea încadrarii juridice asa cum a fost pusa în discutie.

Instanta pune în discutie necesitatea acordarii unui termen fata de schimbarea încadrarii juridice.

Avocat …. pentru inculpat, având cuvântul arata ca nu solicita acordarea unui termen fata de lipsa inculpatului pentru formularea eventualelor aparari iar asupra solutiei schimbarii încadrarii juridice a infractiunii, având în vedere pozitia sa de aparator al acestuia lasa solutia la aprecierea instantei.

Instanta dispune atasarea sentintei penale nr. 502/06.09.2010 pronuntata în dosarul 2262/270/2010.

Nemaifiind cereri si probe de administrat instanta apreciaza terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul expune situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare a instantei aratând ca a fost trimis în judecata inculpatul …. pentru comiterea a doua infractiuni de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin. 1, lit. g cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a cod penal, constând în aceea ca în noaptea de 20/21.05.2010 inculpatul a sustras 16 m. cablul de alimentare de la semnalul PRA podet km 48+820, apartinând Regionalei CFR Galati, producând un prejudiciu de 2043 lei,iar în noaptea de 21/22.055.2010 a sustras 16 m. cablu telecomunicatii din acelasi loc apartinând Sucursalei Regionale de Telecomunicatii CFR producând un prejudiciu de 3257 lei. Inculpatul a fost gasit cu bunurile asupra sa, faptele sunt probate si solicita condamnarea acestuia conform schimbarii încadrarii juridica a infractiunii. Deasemni solicita confiscarea de la inculpat a bunurilor care au fost folosite la comiterea infractiunii, obligarea acestuia la despagubiri catre partile civile, si la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat …. având cuvântul arata ca fapta pentru care a fost trimis în judecata inculpatul au fost recunoscute de catre acesta în prima faza la urmarirea penala si chiar daca ulterior nu s-a mai prezentat. Solicita a se retine pozitia sincera a acestuia de la urmarirea penala si a nu se considera ca o agravanta faptul ca nu s-a mai prezenta pâna la finalizarea cercetarii penale. Solicita ca la aplicarea pedepsei inculpatul sa beneficieze de clementa instantei chiar daca mai are anumite pete pe cazier aratând ca fiecare are dreptul la o a doua sansa. Sanctiunea aplicata în concret sa fie orientata spre minimul pedepsei. Pe latura civila solicita ca inculpatul sa fie obligat la despagubiri catre partile civile în masura în care aceste pretentii au fost dovedite. Cu onorar avocat din fondurile Ministerului Justitiei.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura penala, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata;

Prin rechizitoriul nr. 1225/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat sub nr. 6392/270/2010 pe rolul instantei a fost trimis în judecata inculpatul ….., fiul lui …..si …., nascut la … în …, domiciliat în …. jud. Bacau, …, fara ocupatie, cu antecedente penale, CNP …. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ furt calificat” prevazut de art. 208-209 alin 1 lit. g cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal.

În actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele:

În noaptea de 20/21.05.2010 inculpatul s-a deplasat in zona statiei CFR Targu Ocna si de la podetul CFR, situate la km. 48+820 a taiat cu un cleste, tip gura de lup , în mai multe sectiuni cablul de alimentare de la semnalul PRA, pe toata lungimea podetului respectiv 16 m.

În noaptea de 21/22.05.2010 inculpatul s-a deplasat în acelasi loc si cu ajutorul unei secure a taiat cablul de telecomunicatii CFR de la podetul CFR situate la Km 48+820.

În cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu: în cursul urmaririi penale: proces verbal de constatare a infractiunii flagrante, proces verbal de cercetare la fata locului, proces verbal de conducere în teren, declaratia inculpatului, sesizarea partii vatamate, declaratii martori, declaratia lui …….., proces verbal de cercetare la fata locului si planse foto.

Inculpatul, desi legal citat, aflat în stare de libertate nu s-a prezentat în fata instantei.

Potrivit procesului verbal de executare a mandatului de aducere, inculpatul se afla în prezent în strainatate.

A fost desemnat aparator din oficiu în conformitate cu prevederile art. 171 cod proc. pen.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Inculpatul ….. s-a deplasat în doua nopti consecutive, în acelasi loc, respectiv statia CFR Târgu Ocna Km 48+ 820 pentru a sustrage diverse bunuri.

Astfel, în noaptea de 20/21.05.2010 inculpatul a fost surprins de catre organele de politie Târgu Trotus în timp ce se deplasa cu o bicicleta având asupra sa un sac plin cu bucati de cablu multifilat, în lungime de aproximativ 15 m, un cleste gura de lup, iar în buzunarul pantalonilor s-au gasit o surubelnita si un patent.

Toate aceste aspecte sunt recunoscute de inculpat în cursul urmaririi penale, declaratia sa coroborându-se cu procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante.

În urma efectuarii cercetarii la fata locului, urmata de procedura reconstituirii s-a stabilit ca inculpatul a taiat cu un cleste, tip gura de lup, în mai multe sectiuni, cablul de alimentare de la semnalul PRA, pe toata lungimea podetului respectiv 16 m.

Din declaratiile martorilor asistenti coroborat cu declaratia inculpatului, proces verbal de cercetare la fata locului rezulta ca acelasi inculpat, în noaptea urmatoare s-a deplasat în aceeasi zona infractionala, respectiv statia CFR Târgu Ocna Km 48+ 820 de unde a sustras cablul de telecomunicatii cu ajutorul unei secure.

Fata de situatia de fapt retinuta în prezenta cauza în baza probelor administrate, instanta apreciaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 334 cod proc. pen. privind schimbarea încadrarii juridice a infractiunilor deduse judecatii.

Astfel, inculpatul a sustras o componenta a cailor ferate în sensul dispozitiilor legale ale art. 6 din lega nr. 289 din 11 octombrie 2005

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional în domeniul transportului pe calea ferata precum si un cablu de telecomunicatii în sensul circumstantei agravante prevazute de art. 209 alin 3 lit. h cod penal.

Inculpatul a savârsit cele doua acte materiale la un interval de timp foarte scurt dar în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale asa încât instanta va retine o singura infractiune în forma continuata prevazuta de art. 41 alin 2 cod penal.

În baza art. 334 cod proc. pen. va schimba încadrarea juridica din doua infractiuni de “ furt calificat’ prev. de art 208- 209 alin 1 lit. g cod pen. ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod pen. într-o singura infractiune de “ furt calificat” prev. de art. 6 din Legea 289/2005 cu referire la art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g, alin 3 lit. h cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal.

În drept fapta inculpatului de a fi sustras bunuri ( componente ale cailor ferate , cablu de telecomunicatii), pe timp de noapte, din posesia altuia în scopul însusirii pe nedrept întruneste elementele constitutive ale infractiunii de “furt calificat” prevazuta de art. 6 din Legea 289/2005 cu referire la art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g, alin 3 lit. h cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea în vedere criteriile generale prevazute de art. 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savârsite, persoana infractorului, împrejurari care atenueaza raspunderea penala, urmând a aplica pedeapsa închisorii orientata spre minimul special.

Va constata ca prin sentinta penala nr. 90/2011 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosar 7601/270/2010 definitiva prin nerecurare la data de 22.02.2011 s-a revocat suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 502/2010 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin neapelare la data de 21.09.2010.

In baza art. 36 alin 1 cod pen. raportat la art. 34 lit. b cod pen. va contopi pedeapsa aplicata prin prezenta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala 502/2010 a Judecatoriei Onesti.

În baza art. 71 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 88 cod pen. va deduce din pedeapsa aplicata prin prezenta perioada retinerii de 24 de ore a inculpatului, începând cu data de 22.02.2010,ora 23.30 si pâna la 23.02.2010, ora 22.30, potrivit ordonantei de retinere din dosar nr. 396/P/2010.

Va anula formele de executare a pedepsei închisorii întocmite în dosar nr. 7601/270/2010 si va dispune emiterea unor noi forme de executare.

Sub aspectul laturii civile.

Instanta apreciaza ca în cauza sunt întrunite conditiile raspunderii civile delictuale, între fapta ilicita si prejudiciu existând legatura de cauzalitate.

Sucursala Regionala CFR Galati a facut dovada prejudiciului apreciat de instanta ca cert, lichid si exigibil. Potrivit devizului de pagube de la fl. 35 dosar parchet, daunele produse sunt în valoare de 2043 lei.

Sucursala regionala de Telecomunicatii CFR Galati s-a constituit parte civila cu suma de 3257 lei potrivit devizului de la fl. 61 dosar parchet.

În baza art. 14, 346 alin 1 cod proc. pen. cu referire la art. 998 cod civil obliga inculpatul la plata despagubirilor civile în suma de 2.043,57 lei, plus dobânda legala aferenta de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare si pâna la data achitarii prejudiciului infractional, catre partea civila Sucursala Regionala CFR Galati.

În baza art. 14, 346 alin 1 cod proc. pen. cu referire la art. 998 cod civ. obliga inculpatul la plata despagubirilor civile în suma de 3267,82 lei catre Sucursala Regionala de Telecomunicatii ……

În ceea ce priveste bunurile retinute de organele de politie instanta constata ca potrivit declaratiilor existente la dosarul cauzei acestea nu apartin lui …… ci inculpatului asa cum el însusi declara.

În baza art. 118 lit. b cod pen. va dispune confiscarea de la inculpat a urmatoarelor bunuri: un cleste de culoare rosu cu mânere de culoare negru din cauciuc model “ gura de lup”,, un cleste cu mânere de culoare albastru cu inscriptia “ Rubbermaid”, un cutter cu mâner de culoare rosu, o cheie fix ape o parte si inelara pe cealalta parte de 10 nichelata, o surubelnita cu mâner de culoare neagra, un rucsac de culoare rosu “ Lamonza”, un sac de rafie alb.

În baza art. 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 200 lei onorariu avocat din oficiu.

În baza art. 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariului aparator din oficiu în cuantum de 200 lei, av. ……. din fondurile MJ catre BA Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E:

In baza art. 334 cod procedura penala schimba încadrarea juridica din doua infractiuni de ” furt calificat’ prevazuta de art. 208- 209 alin 1 lit. g cod penal. ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal într-o singura infractiune de ” furt calificat” prevazuta. de art. 6 din Legea 289/2005 cu referire la art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g, alin 3 lit. h cod penal. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal.

În baza art. 6 din Legea 289/2005 cu referire la art. 208 alin 1, 209 alin I lit. g, alin 3 lit. h cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal condamna pe inculpatul …., fiul lui ….si …, nascut la …. în .., domiciliat în …. jud. Bacau, …, fara ocupatie, cu antecedente penale. CNP …… pedeapsa închisorii de 4 ani.

Constata ca prin sentinta penala nr. 90/2011 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosar 7601/270/2010 definitiva prin nerecurare la data de 22.02.2011 s-a revocat suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 502/2010 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin neapelare la data de 21.09.2010.

În baza art. 36 alin 1 cod penal raportat la art. 34 lit. b cod penal contopeste pedeapsa aplicata prin prezenta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala 502/2010 a Judecatoriei Onesti.

Inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

În baza art. 88 cod penal deduce din pedeapsa aplicata prin prezenta perioada retinerii de 24 de ore a inculpatului, începând cu data de 22.02.20l0, ora 23.30 si pâna la 23.02.2010. ora 22.30, potrivit ordonantei de retinere din dosar nr. 396/P/2010.

Anuleaza formele de executare a pedepsei închisorii întocmite în dosar nr. 7601/270/2010 si dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 14, 346 alin 1 cod procedura penala cu referire la art. 998 cod civil obliga inculpatul la plata despagubirilor civile în suma de 2.043.57 lei, plus dobânda legala aferenta de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare si pâna la data achitarii prejudiciului infractional, catre partea civila Sucursala Regionala ………

În baza art. 14, 346 alin 1 cod procedura penala. cu referire la art. 998 cod civil. obliga inculpatul la plata despagubirilor civile în suma de 3267,82 lei catre Sucursala Regionala de Telecomunicatii ……..

În baza art. 118 lit. b cod penal dispune confiscarea de la inculpat a urmatoarelor bunuri: un cleste de culoare rosu cu mânere de culoare negru din cauciuc model ”gura de lup,, un cleste cu mânere de culoare albastru cu inscriptia „Rubbermaid”. un cutter cu mâner de culoare rosu, o cheie fixa pe o parte si inelara pe cealalta parte de 10 nichelata, o surubelnita cu mâner de culoare neagra, un rucsac de culoare rosu „ Lamonza”, un sac de rafie alb.

În baza art. 191 alin 1 cod procedura penala. obliga inculpatul la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 200 lei onorariu avocat din oficiu.

În baza art. 189 cod procedura penala dispune avansarea onorariului aparator din oficiu în cuantum de 200 lei, av. …… din fondurile MJ catre BA Onesti.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 17.03.2011.

Etichete: