Top

Art. 87 OUG 195/2002

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr.2143/270/2011

Înreg . 21.03.2011

SENTINTA PENALA NR .314

Sedinta publica din data de 11.05.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 87 al.1 din OUG.195/2002.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 c.p.p.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat …… desemnat din oficiu pentru inculpatul prezent .

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza ca procedura de citare cu inculpatul este legal îndeplinita .

Conform art. 318 Cod procedura penala, se procedeaza la identificarea inculpatului, care se legitimeaza cu CI -…… .

In baza art.300 Cod procedura penala , instanta pune în discutie regularitatea actului de sesizare.

Reprezentantul Ministerului public solicita sa se constate ca sesizarea a fost facuta cu respectarea dispozitiilor art. 263 si art. 264 Cod procedura penala.

În temeiul art. 320 indice 1 Cod procedura penala , instanta a întrebat pe inculpat daca recunoaste fapta pentru care este trimis în judecata si daca doreste sa se judece în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, inculpatul declarând ca se face vinovat de savârsirea faptei .

Având în vedere ca nu sunt chestiuni prealabile de formulat, conform art. 322 Cod procedura penala s-a dat citire actului de sesizare, instanta explicându-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i se aduce, ca are dreptul la un aparator, aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nici o declaratie, si ca tot ceea ce declara poate fi folosit împotriva sa.

Inculpatul arata ca nu doreste sa-si angajeze aparator ales , recunoaste fapta pentru care este trimis în judecata si solicita a fi judecat pe baza probelor administrate la urmarirea penala si a beneficia de prevederile art.320/1 cod procedura penala .

S-a procedat la audierea inculpatului , declaratiile acestuia fiind consemnate la dosarul cauzei .

Avocat ……. solicita a se lua act ca nu are cereri noi de formulat si solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, de asemeni nu are cereri noi, solicita cuvântul pe fondul cauzei.

Nemaifiind cereri si exceptii de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond :

Reprezentantul Ministerului Public , expune situatia de fapt retinuta prin rechizitoriu, aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii prev. de art. 87 al.1 din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006, constând în aceea ca, la data de 06.02.2011 a condus autoturismul marca Dacia – Logan cu nr. …… având o îmbibatie alcoolica în sânge peste limita legala. Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 cod procedura penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie în baza art.71 al.5, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat ….. arata ca din probele administrate, se atesta ca inculpatul a recunoscut faptele, pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, a i se aplica o pedeapsa conform procedurii speciale prev. de art. 3201 cod procedura penala, sub minimul prevazut de lege, a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, cu onorariu din fondurile Ministerului de Justitie .

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta fapta.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N ST A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 374/P/2011 din data de 29.03.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 2143/270/2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului …. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic.

S-a retinut în sarcina inculpatului faptul ca la data de 06.02.2011 , în jurul orei 21.00 a condus autoturismul Dacia – Logan cu nr. …….. , pe D.N. 12 A având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1,95 – 1,75 g% .

În cursul cercetarii judecatoresti, a fost audit inculpatul care a solicitat sa fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmarire penala si sa beneficieze de prevederile art. 320 indice 1 Cod procedura penala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Inculpatul …. este posesor al permisului de conducere categoria B, permis obtinut în anul 2010. La data de 06.02.2011, în jurul orelor 21.00, în timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ….. pe DN 12 A, ajungând la km. 111 + 500 m în afara mun. Onesti, datorita neatentiei, într-o curba, a derapat si a parasit partea carosabila oprindu-se în santul din dreapta drumului. Inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o concentratie de 1,08 mg/l (fila 4).

Din buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 277 – 278 din 10.02.2011 (fila 6) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,95 g % la ora 21.50 si de 1,75 g % la ora 22.50. Valorile rezultate nu au fost contestate de inculpat, acesta declarând ca a consumat circa 400 ml vin.

Situatia de fapt retinuta mai sus rezulta din coroborarea declaratiilor inculpatului, cu procesul verbal întocmit de organele de politie (fila 3), cu declaratiile martorului ….. si cu buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 277-278 din 10.02.2011 (fila 6) din care rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,95 g % la ora 21.50 si de 1,75 g % la ora 22.50.

În drept, fapta inculpatului ……. care, la data de 06.02.2011, în jurul orei 21.00, a condus autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ……. pe drumurile publice, având în sânge o alcoolemie peste limita legala, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana având în sânge o alcoolemie peste limita legala, prev. de art.87 alin.1 din OUG 195/2002.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infractiunii consta în conducerea de catre inculpat a autoturismului marca Dacia, având numar de înmatriculare ……., pe DN 12 A, având în sânge o alcoolemie peste limita legala.

Art. 6 pct. 14 din OUG nr. 195/2002 statueaza ca notiunea de “drum public” desemneaza orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice. Asa fiind, instanta constata ca, în cauza, DN 12 A, se circumscriu notiunii de “drum public”, în sensul OUG nr. 195/2002, fiind cai de comunicatie terestra special amenajate pentru traficul rutier si deschise circulatiei publice.

De asemenea, art. 6 pct. 6 din OUG nr. 195/2002 defineste si notiunea de “autovehicul”, acesta fiind oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri., instanta retinând ca autoturismul condus de catre inculpat se circumscrie notiunii de “autovehicul”, în sensul OUG nr. 195/2002.

Urmarea imediata a faptei o constituie o stare de pericol pentru desfasurarea fluenta si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si, în cele din urma, pentru viata, integritatea corporala si sanatatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public si pentru proprietatea publica si privata. Legatura de cauzalitate, având în vedere ca este vorba despre o infractiune de pericol, iar nu de rezultat, rezulta ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite nascându-se odata cu savârsirea elementului material al infractiunii.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savârsit fapta cu intentie indirecta, deoarece, chiar daca nu a urmarit în mod expres sa puna în pericol,

prin conduita sa, valorile sociale mentionate, a prefigurat si a acceptat eventualitatea acestei urmari a faptei sale.

Cu privire la individualizarea pedepsei, instanta retine ca, în art. 72 Cod penal se arata ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savârsite, de persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Pentru ca o pedeapsa sa-si atinga scopul preventiv, ea trebuie sa fie astfel aleasa si dozata încât, prin fiecare din functiile ei, sa realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legala se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, tinând cont de importanta valorilor sociale lezate si de gravitatea vatamarii la care e supusa acesta dar individualizarea judecatoreasca se face post delictum de instanta judecatoreasca si consta în adecvarea pedepsei la o anumita fapta concreta si la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul ca o pedeapsa – de acelasi gen si cuantum – nu produce efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanta fiind datoare sa tina seama de elementele care caracterizeaza persoana infractorului: starea psihofizica a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat si traieste, comportarea sa înainte si dupa savârsirea infractiunii.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere, faptul ca inculpatul a fost sincer si a colaborat cu organele de cercetare penala, ca nu are antecedente penale.

În consecinta, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. În baza art. 71 C.pen. instanta va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si lit. b C.pen., apreciind ca savârsirea infractiunilor este de natura a îl face pe inculpat incompatibil cu ocuparea unei functii elective publice sau a unei functii implicând exercitiul autoritatii de stat.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, fata de lipsa de antecedente penale, fata de faptul ca inculpatul nu a mai avut nici un contact cu legea penala si faptul ca s-au retinut atenuantele prev. de art. 74 alin. 1lit. a Cod penal si art. 320 indice 1 C.p.p., instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Simpla suspendare conditionata a executarii pedepsei ar fi de natura sa asigure respectarea pe viitor a normelor penale de catre inculpat.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., instanta va dispune suspendarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri.

Totodata, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T A R A S T E

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul ……, fiul lui ….si …., nascut la data de …. în …….., cu domiciliul în …. , studii ……, ….., fara antecedente penale, CNP-….., la o pedeapsa de :

— 6 (sase) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2(doi) ani si 6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. ….).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (50 lei) si în faza de judecata ( 250 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 11.05.2011.

Etichete: