Top

Reexaminarea sancţiunii contravenţionale – transformare amendă

Reexaminarea sancţiunii contravenţionale – transformare amendă –sentinţa civilă nr. 1490/08.11.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea formulată la data de 23 iunie 2010 instanţa a fost sesizată de către Primăria comunei Arbore în vederea înlocuirii sancţiunii de obligare la prestarea unei activităţi de 50 de ore muncă în folosul comunităţii ce formează obiectul mandatului de executare nr. 33/2009, cu sancţiunea amenzii, în ce o priveşte pe numita VA.

În motivarea cererii s-a precizat că numita VA are de executat 50 ore de muncă în folosul comunităţii conform mandatului de executare nr. 33/2009 şi a sentinţei civile nr. 1709/19 noiembrie 2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, pronunţată în dosarul nr. 3436/206/2009, însă nu s-a procedat la executarea mandatului datorită faptului că aceasta nu a fost găsită pe raza comunei Arbore, fiind plecată de circa un an de zile în Franţa.

Cererea a fost motivată în drept pe disp. art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 55/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Deşi legal citate, părţile nu s-au prezentat în instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 1490/08.11.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins cererea de reexaminare a sancţiunii contravenţionale, ca neîntemeiată, reţinându-se că prin sentinţa civilă nr. 1709/19.11.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, s-a admis sesizarea referitoare la numita VA şi s-a înlocuit amenda aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria JR nr. 668183 din 02.08.2007 întocmit de I.J.J. Suceava în sumă de 200 lei, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată de 50 de ore.

Hotărârea a rămas definitivă şi irevocabilă, în cauză fiind emis mandatul de executare a sancţiunii contravenţionale nr. 33/2009 fiind înaintat Primăriei Arbore.

Obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a fost dispusă în temeiul art. 39 ind. 1 din O.G. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că în situaţia în care contravenientul nu a achitat amenda stabilită în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, instanţa va fi sesizată cu înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

În cazul cererilor privind înlocuirea sancţiunilor nu sunt aplicabile dispoziţiile OG nr. 55/2002, aşa cum rezultă din ansamblul acestui act normativ, care se referă la aplicarea sancţiunii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii cu ocazia încheierii procesului verbal şi nu la transformarea amenzii în această sancţiune în etapa de executare.

Astfel, la art. 6 din OG nr. 55/2002 se menţionează că, dacă agentul constatator, în raport de gravitatea faptei, apreciază că amenda este neîndestulătoare, încheie procesul verbal de contravenţie şi îl înaintează în termen de 48 ore instanţei, care se va pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei procesului verbal şi va aplica o sancţiune cu amendă sau obligarea de a presta o activitate în folosul comunităţii.

De asemenea, art. 21 din acelaşi act normativ prevede că, dacă contravenientul cu rea-voinţă nu se prezintă pentru executarea sancţiunii, judecătorul, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii. Prin urmare, acest act normativ nu este aplicabil în cazul transformării amenzii în activitate în folosul comunităţii în etapa de executare, ci vizează eventual situaţia contrară.

O altă interpretare ar însemna posibilitatea înlocuirii amenzii în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi apoi a acesteia din urmă în amendă, la nesfârşit, cu efecte asupra prescripţiei executării sancţiunii.

Etichete: