Top

PLÂNGERE FORMULATĂ ÎN TEMEIUL ART.278/1 C.P.P. – INFRACŢIUNEA DE ABUZ DE ÎNCREDERE PREV. DE ART.213 C.P.

MATERIA PENAL

PLÂNGERE FORMULATĂ ÎN TEMEIUL ART.278/1 C.P.P. – INFRACŢIUNEA DE

ABUZ DE ÎNCREDERE PREV. DE ART.213 C.P.

DOSAR NR. 740/324/2009

SENTINTA PENALĂ NR. 165/2009

Prin sentinţa penală 165/25.03.2009 a Judecătoriei Tecuci ( dosar fond

nr.740/324/2009) a fost admisă plângerea formulată de petentul B.L.C. şi s-a dispus desfiinţarea

în parte a Ordonanţei cu nr.1173/P/2008 a parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci în ceea ce

priveşte pe făptuitorul T.M.,m cu privire la infracţiunea prev. de art.213 C.p., dispunându-se totodată

trimiterea cauzei la procuror pentru începerea urmăririi penale.

Conform art.192 alin.3 din c.p.p., s-a dispus ca cheltuielile judiciare avansate în

cauză să rămână în sarcina statului .

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Petentul B.L.C., a formulat plângere la organele de urmărire penală împotriva

făptuitorului T.M. sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt, înşelăciune şi abuz de încredere

prev. de art.208, 215 şi 213 c.p.

In motivarea plângerii penale s-a arătat că petentul a încredinţat făptuitorului T.M.

mai multe materiale de construcţii, acesta a folosit o parte din materiale iar celelalte neutilizate

au fost vândute.

Instanţa de fond analizând ordonanţa cu nr.1173/P/2008 a parchetului de pe lângă

Judecătoria Tecuci a ajuns la concluzia că aceasta este nelegală, în ceea ce priveşte cercetarea

infracţiunii de abuz de încredere prev. de art.213 C.p., întrucât făptuitorul T.M. ar fi recunoscut

această faptă penală, iar pe de altă parte trebuiau aprofundate cercetările cu privire la această

infracţiune.

Impotriva sentinţei penale nr.165/25.03.2009 a Judecătoriei Tecuci, în termen legal a

declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, arătând că rezoluţia de admitere a

plângerii formulată de petentul B.L.C. este greşită.

S-a arătat în motivarea recursului că făptuitorul T.M. nu a reuşit să inducă în eroare

petentul, între părţi a existat o convenţie civilă de prestări servicii, făptuitorul fiind de acord să

restituie oricând materialele de construcţii neutilizate.

Prin decizia penală 274/R/2009 a Tribunalului Galaţi s-a admis recursul şi s-a casat în

totalitate sentinţa penală 165/2009.

In rejudecare a fost respinsă ca nefondată plângerea şi obligat petentul la 100 lei

cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele motive:

In fapt , în privinţa infracţiunii de abuz de încredere prev. de art.213 din c.p., s-a

reţinut că în luna septembrie 2007, petentul B.L.C. a încredinţat mai multe materiale de construcţii

făptuitorului T.M., pentru ca acesta să efectueze unele reparaţii la un imobil al petentului situat în

mun.Tecuci, iar aceste materiale nu au fost folosite şi nici nu au fost restituite petentului .

Soluţia de neîncepere a urmăririi penale conform art.10 lit.1 b C.p.p., pentru

infracţiunea de abuz de încredere prev. de art.213 c.p., este corectă întrucât între părţi a existat o

convenţie civilă privind prestarea unor servicii de reparaţii şi construcţii la un imobil din Tecuci .

Făptuitorul T.M. nu a făcut acte de dispoziţie cu privire la materialele de

construcţie ce i-au fost încredinţate, nu le-a distrus, nu le-a înstrăinat şi mai mult decât atât ş-a

manifestat disponibilitatea să le restituie petentului B.L.C.

Etichete: