Top

Contestaţie la executare. Soluţia legală în cazul când nu s-a contestat în prealabil titlul de creanţă

Titlu executoriu emis de organele fiscale în temeiul unui proces-verbal de contraventie ramas definitiv. Imposibilitatea de a formula critici împotriva titlului de creanta în cadrul contestatiei la executare

Prin sentinta civila nr. 1863 din 14 septembrie 2006 Judecatoria Roman a respins ca neîntemeiata contestatia la executare formulata de contestatorul C.V. împotriva executarii silite pornite în baza titlului executoriu nr. 273002000002653 din 12 aprilie 2006 emis de administratia Finantelor publice Roman.

Contestatorul a motivat ca nu are cunostinta de eventuala sa sanctionare contraventionala în perioada precedenta, ca nu i-a fost comunicat vreun proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si ca, oricum, sanctionarea sa s-a facut fara temei.

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca prin procesul-verbal seria AU nr. 1051722 din 24 septembrie 2004 contestatorului i-a fost aplicata de Postul de Politie al com. Gâdinti, jud. Neamt sanctiunea amenzii în suma de 4.000.000 lei vechi pentru savârsirea contraventiilor prev. de art. 2 pct. 30 si 33 din Legea nr. 61/1991, modificata, constând în aceea ca si-a alungat sotia din locuinta comuna, ulterior refuzând sa se prezinte în fata organului de politie pentru clarificarea situatiei. Contestatorul nu a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal de contraventie, asa încât dupa ramânerea definitiva a sanctiunii acesta a fost transmis organelor fiscale în vederea executarii silite. În scopul executarii silite a creantei bugetare intimata a emis titlul executoriu nr. 273002000002653 din 12 aprilie 2006 si somatia de plata nr. 273002000002052 din 13 aprilie 2006, împotriva carora debitorul a formulat contestatia pendinte.

Instanta a mai retinut ca din redactarea motivelor pe care se sprijina cererea contestatorului rezulta ca acesta se îndreapta împotriva titlului însusi, respectiv se contesta validitatea si temeinicia titlului de creanta. În întelesul art. 169 alin. 3 din OG nr. 92/2003, modificata, însa, contestatia poate fi facuta împotriva titlului executoriu doar în masura în care titlul de creanta nu este o hotarâre pronuntata de o instanta judecatoreasca sau un act adoptat de un organ cu activitate jurisdictionala si doar daca pentru contestarea acestuia nu exista o alta procedura prevazuta de lege. În speta titlul de creanta îl constituie procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, act administrativ-jurisdictional pentru contestarea caruia este reglementata o cale de atac specifica, respectiv plângerea contraventionala. Contestatorul nu a exercitat aceasta la de atac, formulând direct contestatie la executare, fara, însa, a contesta propriu-zis formele de executare îndeplinite de intimata. De asemenea, s-a mai retinut ca din examinarea actelor de executare nu rezulta vreo încalcare a dispozitiilor legale ca reglementeaza procedura executarii silite care sa fie sanctionata cu nulitatea absoluta. Sustinerea ca procesul-verbal de contraventie nu i-ar fi fost comunicat contravenientului s-a vadit a fi neîntemeiata, intimata depunând la dosar dovada de comunicare.

Etichete: