Top

Încuvinţarea executării silite. Condiţii

Prin încheierea de sedinta din data de 10 decembrie 2004 pronuntata în dosarul nr. 1791/2004 al Judecatoriei Liesti, judetul Galati, s-a admis cererea formulata de creditorul RIZA STEFAN si s-a încuviintat executarea silita a sentintei penale nr.47/2004 pronuntata de Judecatoria Liesti împotriva debitorului B.S, având în vedere actele depuse la dosar si disp.art.3731 Cod proc.civila.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a declarat apel, debitorul B. S, invocând ca nu a avut posibilitati materiale pentru a plati creditorului debitorul deoarece în perioada iunie-noiembrie 2004 a fost în penitenciar iar în luna decembrie 2004 în spital.

În acest context solicita un termen de 6 luni pentru achitarea sumei de 15.775.000 lei.

APELUL ESTE NEFONDAT

S-a retinut ca instanta de fond în mod corect a dispus încuviintarea executarii silite a sentintei penale nr.47/2004 în conditiile în care aceasta este investita cu formula executorie si nu s-a prescris dreptul de executare silita. Acestea fiind singurele aspecte pe care trebuie sa le verifice instanta de control judiciar în procedura necontencioasa de încuviintare a executarii.

În consecinta, s-a constatat îndeplinite conditiile cerute de lege pentru a dispune încuviintarea executarii silite.

Etichete: