Top

Contestatie la executare.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE

Dosar nr. 11779/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila 10542/ 30 octombrie 2009

TITLU: Contestatie la executare.

Prin sentinta civila nr. 10542 din 30 octombrie 2009 pronuntata în dosarul nr.
11779/245/2009, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre contestatorul
CIN în contradictoriu cu intimata S.C. VG S.R.L., ca neîntemeiata.
Pentru a se pronunta în acest sens, din materialul probator administrat în
cauza, instanta a retinut ca, în fapt, la data de 29 martie 2007, pe rolul BEJ X se
înregistreaza cererea prin care creditorul contestator CIN a solicitat începerea
executarii silite prin urmarirea bunurilor mobile împotriva debitoarei intimate S.C.
VG S.R.L., în temeiul titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare
si sanctionare contraventionala nr. 0297974 nr. 224/507 din 1 iulie 2005 întocmit de
Oficiul Judetean pentru protectia Consumatorului Iasi. În urma unui anunt publicitar
aparut în Ziarul de Iasi, din care rezulta ca debitoarea S.C. VG S.R.L. era urmarita
silit si de catre Administratia Finantelor Publice a Mun. Iasi, executorul judecatoresc
X solicita în scris acesteia din urma precizari cu privire la debitul urmarit.
Prin adresa nr. 356584 din 4 decembrie 2008 a Administratiei Finantelor
Publice a Mun. Iasi, se comunica BEJ X ca debitoarea S.C. VG S.R.L. figureaza în
evidenta fiscala cu obligatii de 424192 lei pentru care s-au aplicat modalitatile de
executare silita în temeiul prevederilor OG nr. 92/2003.
În data de 24 aprilie 2009, contestatorul este notificat de catre BEJ X cu privire
la faptul ca ANAF IASI a început urmarirea silita a debitoarei S.C. VG S.R.L. pentru
suma de 424192 lei, iar conform art. 136 alin. 9 din Codul de procedura fiscala,
executarea silita se face de catre organele fiscale, comunicându-i-se totodata adresa
primita la biroul executorilor de la ANAF.
La data de 8 mai 2009, în cadrul dosarului de executare mentionat, este
întocmit procesul verbal prin care s-a dispus, în temeiul dispozitiilor art. 136 alin. 9
din Codul de procedura fiscala, înaintarea dosarului la Administratiei Finantelor
Publice a Mun. Iasi.
În drept, instanta a retinut ca, în conformitate cu prevederile art. 1718 din
Codul civil, oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu
toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare.
Potrivit art. 136 alin. (9) din Codul de procedura fiscala, în cazul în care
asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornita executarea, atât
pentru realizarea titlurilor executorii privind creante fiscale, cât si pentru titluri ce
se executa în conditiile prevazute de alte dispozitii legale, executarea silita se va
face, potrivit dispozitiilor prezentului cod, de catre organele de executare prevazute
de acesta.
Din înscrisurile existente la dosarul cauzei rezulta ca la data de 9 mai 2009
împotriva aceleiasi debitoare – S.C. VG S.R.L. – erau declansate doua executari silite:
una civila, ce forma obiectul dosarului de executare silita nr. 114/2007 al BEJ X , iar
alta fiscala, ce forma obiectul dosarului de executare fiscala nr. 518/2008. Cum
executarea silita are ca obiect toate bunurile mobile si imobile, prezente si viitoare,
ale debitorului, cu respectarea prevederilor art. 3713 din Codul de procedura civila,
rezulta ca ambele executari au acelasi obiect, si, deci, exista un concurs de executari
silite. Împrejurarea ca în dosarul de executare fiscala nr. 518/2008 a fost luata masura
asiguratorie a sechestrului cu privire doar la anumite bunuri ale debitoarei este
lipsita de relevanta în speta, din moment ce aceasta masura nu limiteaza executarea
fiscala la bunurile ce au format obiectul sechestrului, masurile pe care le va lua
executorul fiscal privind întregul patrimoniu al debitoarei; în plus, cererea de
declansare a executarii silite formulata de catre creditorul contestator vizeaza
bunurile mobile ale debitoarei, fara vreo alta distinctie.
Retinând ca în speta exista un concurs de executari silite, instanta a apreciat ca
sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza procedura executarii silite a creantelor
fiscale, organele administrativ fiscale de executare silita fiind cele mandatate de catre
legiuitor sa continue procedura executionala, indiferent de momentul în care a
început executarea silita de drept comun, executorului judecatoresc încetându-i
competenta în momentul declansarii executarii silite în baza Codului de procedura
fiscala.

Etichete: