Top

Citarea bolnavilor aflaţi în spital. Incidenţa dispoziţiilor art. 2841 c.pr.pen. Acordarea despăgubirilor în cazul încetării procesului penal.

Prin sentinta penala nr. 196 / 15.04.2004 pronuntata de Judecatoria Liesti în dosar nr. 610/15.04.2004, în conformitate cu art.11 pct.2 lit.b C.p.p. combinat cu art.10 lit.h C.p.p. în referire la art.284/1 C.p.p. s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatilor Mazilu Cozmita, Fotache Georgel, Cimpoiesu Marian si Toader Dumitru pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev.de art.180 alin.2 Cp. prin retragerea plângerii prealabile a partii vatamate Feraru Ionica.

Au fost condamnati inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin la câte o pcHp^pqâ de 6 Inni închisoare pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev.de art. 180 alin.2 Cp. (parte vatamata Mazilu Cozmita).

Conform art.81-82 Cp. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata Termenului de încercare de 2 ani si 6 luni, pentru fiecare inculpat.

Conform art.359 C.p.p. s-a. atras atentia inculpatilor asupra consecintelor aplicarii disp.art.83 Cp.

În conformitate cu art.l 1 pct.2 lit.a C.p.p. combinat cu art. 10 lit.c Cp.p. a fost achitat inculpatul Feraru Ion pentru infractiunea de lovire sau alte violente pFev.de art.l80 alin.2 Cp. (parte vatamata Mazilu Cozmita).

Conform art.l4 lit.b Cp.p. si art. 998 Cciv. a fost obligata partea vatamata Feraru Ionica sa plateasca partii civile Casa de Asigurari de Sanatate Galati, suma de 2.015.412 lei, reprezentând despagubiri.

Conform art. 14 Iit.b C.p.p. combinat cu art.998 si 1003 Cciv. au fost obligati inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin sa plateasca în solidar partii civile Casa de Asigurari de Sanatate Galati suma de 1.955.113 lei reprezentând despagubiri.

Conform art. 14 litb C.p.p. combinat cu art.998 si art. 1003 Cciv. au fost obligati inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin sa plateasca în solidar partii civile Mazilu Cozmita suma de 2.385.000 lei reprezentând despagubiri.

Au fost obligati inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin, în solidar sa plateasca partii civile Mazilu Cozmita suma de 3.457.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare.

S-a dispus ca onorariul aparatorului din oficiu pentru inculpatul Toader Dumitru, în suma de 400.000 lei, sa fie avansat catre Biroul de Avocatura Liesti din fondurile Ministerului Justitiei.

A fost obligata partea vatamata Feraru Ionica sa plateasca statului suma de 1.000.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 400.000 lei reprezinta onorariu aparator din oficiu.

Au fost obligati inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin sa plateasca statului, cu titlu de cheltuieli judiciare câte 400.000 lei fiecare.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele:

Partea vatamata Mazilu Cozmita a formulat plângere penala prealabila împotriva inculpatilor Feraru Ionica, Fotache Constantin si Feraru Ion pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev.de art. 180 al.2 Cp., aratând ca la data de 15.06.2003, în jurul orei 14,00, inculpatii i-au iesit în cale si fara motiv l-au lovit, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 14-16 zile îngrijiri medicale.

La rândul sau, partea vatamata Feraru Ionica a chemat în judecata pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev.de art. 180 alin.2 Cp., pe inculpatii Mazilu Cozmita, Fotache Gheorghe, Toader Dumitru si Cimpoiesi Marian aratând ca la data de 15.06.2003 a fost lovita de inculpati, suferind leziuni ce au necesitat nentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale.

Pentru a se asigura o buna judecata fiind vorba de conflictul din aceeasi zi si în care au fost implicati atât partile vatamate cât si inculpatii din ambele plângeri, s-a dispus conexarea dosarelor.

Analizând materialul probator administrat în cauza cu privire Ia fapta reclamata-de partea vatamata Mazilu Cozmita prima instanta a retinut ca rezulta din declaratiile martorilor audiati în cele doua plângeri, precum si din declaratiile inculpatilor ca partea vatamata a fost lovita de inculpatii Feraru Ionica si Fotache Constantin.

S-a constatat, de asemenea ca inculpatul Feraru Ion nu a participat la savârsirea acestei fapte.

În ceea ce priveste fapta reclamata de partea vatamata Feraru Ionica, prima instanta a retinut ca partea vatamata a lipsit nejustificat la doua termene consecutive, fiind incidente disp.art.284/1 C.p.p.

S-a apreciat ca fapta inculpatilor Feraru Ionica si Fotache Constantin de a lovi pe partea vatamata Mazilu Cozmita întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente prev.de art. 180 alin.2 Cp.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatilor Feraru Ionica si Fotache Constantin, instanta de fond a avut în vedere gradul de pericol social al infractiunii savârsite, persoana inculpatilor care nu sunt cunoscuti cu antecedente penale.

Fata de circumstantele reale ale savârsirii infractiunii si circumstantele personale ale inculpatilor s-a apreciat ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia, fiind îndeplinite conditiile art.81,82 Cp.

Împotriva acestei hotarâri a declarat, în termenul prevazut de lege, recurs partea vatamata-ineulpat Feraru Ionica, criticând-o pe motive de nelegalitate.

În motivarea recursului se sustine ca judecata, în prima instanta, a avut loc în lipsa partii vatamate-inculpat Feraru Ionica care nu a fost legal citat.

Astfel, la termenul când au avut loc dezbaterile (8.04.2004), partea vatamata-inculpat era internata în spital, lucru care a fost adus la cunostinta instantei de catre inculpatul Fotache Constantin.

RECURSUL ESTE FONDAT.

S-a apreciat ca hotarârea primei instante este nelegala sub aspectul modalitatii de solutionare a plângerii partii vatamate Feraru Ionica, cât si în ceea ce priveste calitatea de inculpat a acestuia, în plângerea formulata de partea vatamata Mazilu Cozmita.

Astfel, la termenul de judecata din 08.04.2004, când au avut loc dezbaterile, procedura de citare în privinta partii vatamate-inculpat Feraru Ionica nu a fost legal îndeplinita întrucât, astfel cum rezulta din Bieltul de iesire din spital (fila 6 dosar recurs) acesta se afla internat în Spitalul de Psihiatrie „E1isabeta Doamna” din Galati.

Or, potrivit art.177 alin.5 C.p.p., bolnavii aflati în spital sau într-o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora.

În cauza, relativ la plângerea pârtii vatamate Feraru Ionica nu erau incidente disp.art.284/1 C.p.p. Partea vatamata Feraru Ionica a lipsit doar la termenul din 8.04.2004 (când procedura de citare nu a fost îndeplinita); din examinarea încheierii de sedinta de la termenul anterior – cel din 11.03.2004 rezulta ca partea vatamata-inculpat Feraru Ionica a fost prezent.

Prin urmare, se constata, referitor la plângerea partii vatamate Feraru Ionica, faptul ca prima instanta nu a rezolvat fondul cauzei.

Sentinta penala recurata este nelegala si în ceea ce priveste dispozitia de obligare a partii vatamate Feraru Ionica la plata sumei de 2.015.412 lei, reprezentând despagubiri catre partea civila Casa de Asigurari de Sanatate

Dispunând încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate Feraru Ionica, împotriva inculpatilor Mazilu Cozmita, Fotache Georgel, Cimpoiesu Marian si Toader Dumitru, ca urmare a lipsei nejustificate a partii vatamate la doua termene consecutive, în mod corect prima instanta trebuia sa constate stinsa si actiunea civila exercitata în cadrul procesului penal, de Casa de Asigurari de Sanatate Galati.

Pentru considerentele expuse s-a admis recursul declarat de partea vatamata-inculpat Feraru Ionica, a fost casata, în parte, sentinta penala nr. 196/15.04.2004 a Judecatoriei Liesti, numai în ceea ce-l priveste pe acesta si, în conformitate cu disp.art.385/15 alin.l pct.2 lit.c C.p.p. s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

Etichete: