Top

Lovire

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2171/270/2010

Din 25.03.2010 lovire

SENTINTA PENALA NR. 388

Sedinta publica din data de 14.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE DIMA

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …… si …… trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partea vatamata, martora …., lipsa inculpatii si martora …..

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la audierea martorei, sub prestare de juramânt, declaratia acesteia fiind consemnata la dosar.

Instanta constata ca este în imposibilitatea audierii martorei ….si în baza art. 327 al. 3 Cod pr. pen. dispune citirea declaratiei acesteia data la urmarirea penala.

Dupa citirea declaratiei nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sa fie obligati inculpatii la plata despagubirilor civile dovedite si a cheltuielilor judiciare.

Partea vatamata solicita condamnarea inculpatilor, precizeaza ca renunta la pretentiile civile.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 2171/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor …….., ….. pentru comiterea infractiunii de lovire prev de art 180 al 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, constând în aceea ca în noaptea de 14/15.11.2009, împreuna cu alte patru persoane, dintre care doi minori, au lovit-o cu pumnii si cu picioarele pe partea vatamata ….., cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 14-15 zile de îngrijiri medicale.

S-a dispus încetarea urmaririi penale fata de învinuitii ….. si …… pentru infractiunea de lovire prev. de art. 180 al 2 cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si fata de învinuitii ….., ….. pentru infractiunea de lovire prev. de art. 180 al. 2 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, 99 si urm. Cod penal întrucât a intervenit împacarea partilor.

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerea si declaratiile partii vatamate, concluziile certificatului medico –legal, declaratiile martorilor …, …….., declaratiile învinuitilor cu declaratiile inculpatilor, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 14/15.11.2009, partea vatamata …… se afla la o discoteca organizata într-un imobil apartinând ……..” din … împreuna cu mai multi tineri, printre care ….., …….., ….. si ….a, când a intrat în conflict cu grupul format din inculpatii …. …. si învinuitii ….., …. si …..

Conflictul a degenerat în acte de violenta, concretizate în agresarea partii vatamate de catre cei 6 constând în aplicarea de lovituri cu pumnii si picioarele.

Leziunile cauzate lui …. au fost consemnate în certificatul medico-legal nr. 559/A1 din 16.11.2009 emis de catre C.M.L. Onesti, din care rezulta ca a necesitat pentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale ( f. 5 d.u.p.).

În timpul cercetarilor, partea vatamata s-a împacat cu învinuitii …., ….., ….. si … solicitând trimiterea în judecata a inculpatilor …… si …….

Inculpatii au manifestat sinceritate, recunoscând comiterea faptei, pe care au regreta-o.

Martorele …., …. au asistat la conflict, declaratiile lor coroborându-se cu cele ale partii vatamate si ale inculpatilor, în sensul ca acestia din urma împreuna cu învinuitii …., ….., …….. au agresat-o pe partea vatamata.

În drept, fapta inculpatilor întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire prev. de art. 180 al. 2 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza acestui text de lege, condamnarea.

La dozarea pedepselor conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptei, numarul de zile de îngrijiri medicale necesare partii vatamate pentru vindecare cât si persoana inculpatilor.

Sunt tineri, necunoscuti cu antecedente penale si au manifestat sinceritate.

Ca urmare, instanta se va orienta spre aplicarea unor amenzi penale.

La individualizarea în concret a pedepsei se va da eficienta si dispozitiilor art. 75 lit. a, c Cod penal, referitoare la circumstantele agravante, fapta fiind comisa de 6 persoane si împreuna cu doi minori.

Li se va atrage atentia asupra dispozitiilor art. 63/1 Cod penal privind obligativitatea aplicarii amenzii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca desi partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 2000 lei, în cadrul dezbaterilor a declarat ca renunta la aceste pretentii civile.

Drept consecinta, dând eficienta principiului disponibilitatii, se va lua act de manifestarea de vointa a partii civile.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 180 al 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a si c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire, condamna pe inculpatii:

– ……, fiul lui ……., nascut la data de …. în ….., domiciliat în …., studii 8 clase, fara ocupatie, necasatorit, necunoscut cu antecedente penale, …….;

– ….., fiul lui …., nascut la data de …. în …. domiciliat în ……., studii 8 clase, fara ocupatie, necasatorit, necunoscut cu antecedente penale, CNP -…..;

– la o pedeapsa de câte 2000 lei amenda penala fiecare.

Atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 63/1 Cod penal, privind obligativitatea achitarii amenzii.

Ia act ca partea civila ….. a renuntat la pretentiile civile.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala, obliga inculpatii la câte 150 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila …….. si de la comunicare pentru inculpati.

Pronuntata în sedinta publica, azi 14.06.2010.

Etichete: