Top

OBIECTUL – CONTOPIRE PEDEPSE

Prin sentinţa penală nr.1894/10.06.2005 a Judecătoriei Focşani, s-a admis cererea formulată de condamnatul V.A. şi s-a dispus contopirea pedepselor de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1182/2005 a Judecătoriei Focşani şi de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.3411/2004 a Judecătoriei Focşani, precum şi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare aplicată prin sentinţa penală nr.2014 şi 3316/2004 a Judecătoriei Focşani, faptele fiind concurente.

S-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

S-a dedus perioada executată.

S-a reţinut că atât pedepsele cât şi măsurile educative sunt sancţiuni penale private de libertate, iar cea mai gravă este pedeapsa închisorii care s-a dispus a fi executată.

Împotriva sentinţei a declarat apel parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie deoarece instanţa nu a făcut o aplicare corectă a legii cu privire la sancţiunea cea mai grea.

În speţă, inculpatul trebuia să i se aplice sancţiunea cea mai grea acea a măsurii educative care se execută în timp până la vârsta de 18 ani sau să se dispună executarea pedepsei cu închisoarea după contopirea acestora, urmând ca după executarea pedepsei să se execute în continuare măsura educativă.

Prin decizia penală nr.358/3.08.2005 a Tribunalului Vrancea s-a respins apelul ca nefondat.

S-a reţinut că atât pedepsele cât şi măsurile educative sunt sancţiuni penale care se pot aplica minorului care răspunde penal pentru comiterea unei fapte dar conţinutul, consecinţele şi modalitatea de executare sunt diferite potrivit reglementărilor legale.

Contopirea acestora pentru fapte concurente comise de acelaşi inculpat este permisă de legea penală dar ca sancţiune penală pedeapsa aplicată este mai gravă decât măsura educativă cum expres prevăd disp.art.100 al.2 Cod penal.

Fiind sancţiuni penale pentru fapte concurente, potrivit regulilor concursului de infracţiuni nu pot fi lăsate sancţiuni în afara concursului, regula fiind aceea de a se contopi şi a fi aplicată sancţiunea cea mai grea, care în speţă este pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare care expiră la 29 ianuarie 2007.

Este cea mai grea şi ca modalitate şi consecinţe ale executării şi ca dovadă faţă de măsura educativă care durează până la împlinirea vârstei de 18 ani şi expiră la 2 august 2006 când condamnatul minor devine major.

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare.

Etichete: