Top

Aplicarea disp. art.2821 Cod proc.civ.

Prin decizia civilă nr. 1008/R din 6 decembrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantei F.G., a fost casată decizia civilă nr. 194 din 13 octombrie 2005 a Tribunalului Brăila şi s-a dispus trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă pentru competenta soluţionare a recursului.

Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut că obiectul acţiunii deduse judecăţii îl constituise rectificarea actelor de stare civilă.

Potrivit art. 2821 Cod procedură civilă, nu sunt supuse apelului, între altele, hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă.

În aceste condiţii, având în vedere obiectul acţiunii formulate de reclamantă, Curtea a constatat că hotărârea instanţei de fond nu putea fi atacată decât cu recurs, recurs ce urma a fi soluţionat de instanţă imediat superioară celei ce a pronunţat hotărârea în fond, respectiv de Tribunalul Brăila.

Cum Tribunalul a apreciat calea de atac ca fiind apel şi nu recurs, soluţionând cauza în complet de doi judecători, Curtea conform art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul reclamantei, a casat decizia atacată şi a trimis cauza la Tribunalul Brăila spre competentă soluţionare a recursului.

Etichete: