Top

Proces funciar. Căi extraordinare de atac. Competenţa instanţei

Legea nr. 18/1991; Legea nr. 247/2005, Titlul XIII, art. 5; C.pr.civ. art. 3, art. 725 alin. 3

În materia fondului funciar, hotărârile date în primă instanţă de judecători, cât şi cele în căile extraordinare de atac, nu sunt supuse căii de atac a recursului dat în competenţa de soluţionare a curţii de apel, conform art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, cu excepţia celor pronunţate anterior adoptării Legii nr. 247/2005.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 22 din 19 ianuarie 2011

Etichete: